Zorg en ondersteuning

Op deze pagina vind je meer informatie over zorg en ondersteuning in onze gemeente.
Zoals onder andere Wmo, vervoersvoorzieningen, PGB en andere hulp.
Heb je hulp nodig? De medewerkers van het gebiedsteam helpen je graag!

Snel naar

Gebiedsteam

Kan jij hulp gebruiken bij de opvoeding of kom je financieel niet meer rond? Het gebiedsteam helpt je graag.

Ondersteuning mantelzorgers

Zorg je langdurig voor een hulpbehoevende, gehandicapte of chronisch zieke? Dan ben je een mantelzorger. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers enorm. Jij ook? Dan kan je een mantelzorgwaardering aanvragen.

Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je bij ons terecht voor verschillende hulpmiddelen en ondersteuning.

Wmo-begeleiding

Vanaf 2022 heeft elk van de vier Wmo-gebieden één zorgaanbieder. Deze aanbieder coördineert alle vormen van begeleiding. Dit geldt ook voor de Huishoudelijke Hulp.

Vervoersvoorzieningen

Word jij beperkt in je mobiliteit door ziekte, ouderdom of een beperking? Misschien kom je in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Vrijwilligerswerk

Hier vind je informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbijdrage en trainingen of workshops voor vrijwilligers.

Huishoudelijke hulp

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij bijvoorbeeld het huishouden? Huishoudelijke hulp vraag je rechtstreeks aan bij Suver Thús of Axxicom. Bij welke organisatie je moet zijn hangt af van waar je woont in onze gemeente.

Relatie- en ouderschapspunt

Een (huwelijks)relatie kan zo mooi zijn. Maar soms gaat het even niet meer. Hier lees je meer informatie over advies en hulp.

Hulporganisaties

In onze gemeente zijn verschillende hulporganisaties. Bij sommige organisaties kun je zelfs spullen krijgen, bijvoorbeeld bij de voedsel- en speelgoedbank.

Cliëntondersteuner, cliëntenraden en belangenbehartigers

Er zijn verschillende cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers waarbij je terecht kunt. Zij bieden advies, ondersteuning of hulp.

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO)

Heb je vragen over zorg, wonen, werk, geld of de opvoeding van je kinderen. En kom je er zelf niet uit? Dan denkt de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) graag met je mee. 

Gehandicaptenparkeerkaart

Heb je een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heb je een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Persoonsgebonden budget

Door ziekte, een handicap of ouderdom zorg nodig? Dan heb je misschien recht op een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met dit budget kun je je eigen zorg inkopen.

Inburgeren

Ben je een nieuwe inwoner in Nederland en kom je in de gemeente Súdwest-Fryslân wonen? Van harte welkom in onze gemeente!

Cool Súdwest

Het gezamenlijke doel van Cool Súdwest is om jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Calamiteit of geweldsincident melden (voor zorgaanbieders)

Als zorgaanbieder moet je calamiteiten en geweldsincidenten binnen 3 werkdagen bij onze Wmo-toezichthouder melden.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Toegankelijkheid is door het college aangesteld om te adviseren over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten.