Zorg en ondersteuning

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over bijvoorbeeld hulp en ondersteuning, Wmo, vervoersvoorzieningen en onze gebiedsteams.

Calamiteit of geweldsincident melden (voor zorgaanbieders)

Als zorgaanbieder dien je calamiteiten en geweldsincidenten binnen 3 werkdagen te melden bij de Wmo-toezichthouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit is bepaald in de Wmo 2015.

Wmo-begeleiding in 2022

Vanaf 2022 krijgt elk van de vier Wmo-gebieden één zorgaanbieder. Deze aanbieder coördineert alle vormen van begeleiding. Dit geldt ook voor de Huishoudelijke Hulp.

Relatie- en ouderschapspunt

Een (huwelijks)relatie kan zo mooi zijn. Maar soms gaat het even niet meer. Hier lees je meer informatie over advies en hulp.

Gebiedsteam

Kan jij hulp gebruiken in het huishouden, bij de opvoeding of kom je financieel niet meer rond? Het gebiedsteam helpt je graag.

Hulporganisaties

In onze gemeente zijn verschillende hulporganisaties. Bij sommige organisaties kun je zelfs spullen krijgen, bijvoorbeeld bij de voedsel- en speelgoedbank.

Cliëntondersteuner, cliëntenraden en belangenbehartigers

Er zijn verschillende cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers waarbij je terecht kunt. Zij bieden advies, ondersteuning of hulp.

Cool Súdwest

Het gezamenlijke doel van Cool Súdwest is om jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Het is daarbij belangrijk om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen.

Adviesraad toegankelijkheid

De Adviesraad Toegankelijkheid is door het college van onze gemeente aangesteld om te adviseren over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heb je een gehandicaptenparkeerkaart die nog minimaal 2 jaar geldig is? Dan kun je een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Heb je een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je bij ons terecht voor verschillende hulpmiddelen en ondersteuning.

Huishoudelijke hulp

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij bijvoorbeeld het huishouden? Neem contact op met het Gebiedsteam. Wij zoeken graag samen met je naar een oplossing.

Vervoersvoorzieningen

Word jij beperkt door je mobiliteit door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of een beperking? Misschien kom je in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Woonvoorzieningen

Een woonvoorzieningen is een voorziening voor de bereikbaarheid, de toegang en het gebruik van jouw woning.

Ondersteuning mantelzorgers

Zorg je langdurig voor een hulpbehoevende, gehandicapte of chronisch zieke? Dan ben je een mantelzorger. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers enorm. Jij ook? Dan kan je een mantelzorgwaardering aanvragen.

Vrijwilligerswerk

Hier vind je informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbijdrage en trainingen of workshops voor vrijwilligers.

Privacy en rechten

Als inwoner van onze gemeente sta jij met een aantal gegevens bij ons in het systeem. Wij gaan hier veilig en zorgvuldig mee om. Lees hier meer.

Persoonsgebonden budget

Door ziekte, een handicap of ouderdom zorg nodig? Dan heb je misschien recht op een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met dit budget kun je je eigen zorg inkopen.