Cliëntondersteuner, cliëntenraden en belangenbehartigers

In onze gemeente zijn verschillende cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers waarbij je terecht kunt. Zij bieden advies, ondersteuning of hulp. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Overzicht cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Inclusief beleid, specifiek Toegankelijkheid. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers.

De adviesraad adviseert het college op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te waarborgen werkt de adviesraad met werkgroepen.  Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep is verantwoordelijk voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via bemiddelende organisaties.

Meer informatie over Adviesraad Sociaal Domein.

De cliëntenraad adviseert over het sociale beleid en de uitvoering van taken voor inkomen en participatie. Ze komen op voor mensen met een laag inkomen en een uitkering. Zit je met vragen of heb je een klacht? Of wil je juist meedenken en meepraten? Neem dan contact op met de cliëntenraad en bel 06-15683726 of stuur een mailtje naar de Cliëntenraad Werk en Inkomen Súdwest-Fryslân.

De Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) bestaat uit vrijwilligers die je helpen om je administratie weer op orde te krijgen. Ze maken een overzicht van je schulden en proberen een betalingsregeling te treffen met schuldeisers.

Je kunt hulp verwachten bij:

  • Vragen over een uitkering;
  • Hulp bij het maken van een budget;
  • Betalingsregelingen treffen;
  • Een overzicht maken van je bestaande schulden;
  • Meegaan naar een schuldhulpbureau;
  • Een luisterend oor;
  • Als het nodig is je doorverwijzen naar professionele hulp;
  • Bemiddelen met schuldeisers;
  • Nazorg.

Kijk voor meer informatie bij UGS-Fryslan. Of bel naar 06-81656521 of stuur een mail naar UGS-Fryslân.

Zie ook