Cliëntondersteuner, cliëntenraden en belangenbehartigers

In onze gemeente zijn verschillende cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers waarbij je terecht kunt. Zij bieden advies, ondersteuning of hulp. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Overzicht cliëntondersteuners, cliëntenraden en belangenbehartigers

De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers.

De adviesraad adviseert het college op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

Wil je meer informatie over de adviesraad of wil je contact? Kijk dan eens bij de Wmo adviesraad.

De cliëntenraad adviseert over het sociale beleid en de uitvoering van taken voor inkomen en participatie. Ze komen op voor mensen met een laag inkomen en een uitkering. Zit je met vragen of heb je een klacht? Of wil je juist meedenken en meepraten? Neem dan contact op met de cliëntenraad en bel 06-15683726 of stuur een mailtje naar de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân.

De Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân is een adviescommissie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking.

De commissie adviseert hoe de openbare ruimtes en gebouwen zo ingericht kunnen worden dat iedereen er goed gebruik van kan maken.

Meer informatie over de Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân

Een Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. Heb je binnenkort een gesprek met een medewerker van het Gebiedsteam en vind je het fijn om hier wat ondersteuning bij te hebben? Of wil je eerst je vragen bespreken met een onafhankelijk adviseur? Dan is een Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) misschien iets voor jou.

Meer informatie over Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO)

De Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) bestaat uit vrijwilligers die je helpen om je administratie weer op orde te krijgen. Ze maken een overzicht van je schulden en proberen een betalingsregeling te treffen met schuldeisers.

Je kunt hulp verwachten bij:

  • Vragen over een uitkering;
  • Hulp bij het maken van een budget;
  • Betalingsregelingen treffen;
  • Een overzicht maken van je bestaande schulden;
  • Meegaan naar een schuldhulpbureau;
  • Een luisterend oor;
  • Als het nodig is je doorverwijzen naar professionele hulp;
  • Bemiddelen met schuldeisers;
  • Nazorg.

Kijk voor meer informatie bij UGS-Fryslan. Of bel naar 0516-441 260 of stuur een mail naar UGS-Fryslân.