Hulporganisaties.

In onze gemeente zijn verschillende hulporganisaties waarvan je kunt gebruikmaken. Je kunt hier terecht voor ondersteuning en informatie. Bij sommige organisaties kun je zelfs spullen krijgen, bijvoorbeeld bij de voedsel- en speelgoedbank.

Juridische hulp.

Zit je met een juridisch probleem? In de bibliotheek van Sneek wordt iedere week een gratis juridisch spreekuur gehouden. Meer informatie vind je bij de bibliotheken Mar en Fean.

Voor vragen kun je ook terecht bij het Juridisch Loket in Leeuwarden. Het loket is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 13.00 uur.

Voedselbank.

In onze gemeente zijn er 3 voedselbanken. Er is een voedselbank in Sneek, Bolsward en Balk. Elke voedselbank heeft zijn eigen werkgebied. Woon je bijvoorbeeld in IJlst, dan kun je terecht in Sneek. Woon je in Witmarsum, dan ben je welkom bij de voedselbank in Bolsward.

Humanitas.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Dat doen zij binnen de thema’s Rouw en Verlies, Thuisadministratie, Opvoeden, Opgroeien en Eenzaamheid. Kijk voor de activiteiten in Súdwest-Fryslân eens op de website van Humanitas.

Leergeld.

Maak je extra schoolkosten, voor bijvoorbeeld een schoolreisje of schoolbenodigdheden? Neem dan contact op met Leergeld ZWF. Zij vergoeden kosten die niet onder de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket vallen, zoals de aanschaf van een fiets of kosten van muziekles.

Stichting Sociaal Collectief.

Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân biedt ondersteuning bij het behouden en ontwikkelen van initiatieven in buurten, wijken en dorpen. Elkaar kennen en samenwerking zoeken is daarbij belangrijk. De stichting legt contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en stimuleren om talenten en kennis met elkaar te delen.

Schulddienstverlening.

Soms raak je door een onverwachte situatie in de schulden of geldproblemen. Lukt het je niet om zelf afspraken te maken met schuldeisers of om betalingsregelingen te treffen? Dan kun je bij het gebiedsteam terecht. Zij helpen je ook bij het verlagen en/of het oplossen van je schulden. Dit wordt ook wel ‘schulddienstverlening’ genoemd.

Papierwinkel.

Heb je hulp nodig met het invullen van formulieren of het digitaal aanvragen van toeslagen, heffingskortingen, belastingaangiftes of uitkeringen? Maak dan een afspraak met de Papierwinkel. De medewerkers van de Papierwinkel zijn deskundige vrijwilligers met een financiële achtergrond.

Wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op. De Papierwinkel is bereikbaar op woensdag en donderdag tussen 09.30 en 10.30 uur via 06-50 28 64 30. Je bent ook van harte welkom bij het inloopspreekuur in Sneek of Bolsward.

Het inloopspreekuur in Sneek en in Bolsward is iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Je kunt je melden bij de bibliotheek. In Bolsward kun je ook op maandag terecht. Je bent dan welkom tussen 13.00 en 16.00 uur.

Speelgoedbank Friesland.

Speelgoedbank Friesland is een speciale stichting die speelgoed weggeeft aan mensen die hiervoor zelf geen geld hebben. Het speelgoed is bedoeld voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Zij mogen een jaar lang iedere maand 2 stuks speelgoed uitzoeken en houden. Gebruiken zij hun gekozen speelgoed niet meer? Dan mag je het ruilen voor ander speelgoed.

Om gratis speelgoed op te mogen halen heb je een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief moet van een instantie komen die samenwerkt met de speelgoedbank, zoals de gemeente, kleding- of voedselbank, hulpverleners, artsen of de schuldsanering. Neem deze verwijsbrief nee naar de Speelgoedbank, samen met een geldig legitimatiebewijs.