Parkeren, verkeer en vervoer

Wil je weten hoe je een parkeervergunning aanvraagt? Of waar we werken aan de wegen en fietspaden?
Je leest hier alle info over parkeren in onze gemeente, verkeer en vervoer.

Snel naar

Parkeren

Bekijk hier de mogelijkheden waar jij je elektrische voertuig kunt opladen en waar jij je auto of ander voertuig kunt parkeren.

Parkeerproducten

Wil je parkeren in een zone voor vergunninghouders? Heb je tijdelijk werkzaamheden in een voetgangersgebied? Lees hier meer over onze vergunningen, ontheffingen en abonnementen.

Werk aan de weg

Op deze pagina vind je alle werkzaamheden en onderhoud aan wegen/riolering die de komende periode zijn gepland.

Autoluwe binnenstad Sneek

Sneek heeft een mooie binnenstad. Die willen we graag leefbaar, gezond en aantrekkelijk maken. Daarom willen we de binnenstad autoluw maken.

Werkzaamheden Jumbo Tinga

In 2025 opent Jumbo de deuren van een nieuwe supermarkt aan de Koningsspil en naast het Sportpark Tinga. Voordat de bouw van de supermarkt van start gaat, worden eerst aanpassingen aan de wegen gedaan.

Herstelwerkzaamheden A7

Rijkswaterstaat werkt aan het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7. De werkzaamheden duren tot ongeveer medio 2024.

Gehandicaptenparkeerkaart

Heb je een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Vervoersvoorzieningen

Word jij beperkt in je mobiliteit door ziekte, ouderdom of een beperking? Misschien kom je in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Leerlingenvervoer

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven, ook voor onze jonge inwoners. Lees daarom hier meer over leerlingenvervoer.

Slijtlagen op asfaltwegen en fietspaden

Eens in het jaar brengen wij nieuwe slijtlagen aan: een laag steentjes die op verouderde asfaltwegen wordt aangebracht.

Gladheidsbestrijding en strooiroutes

Wil je weten waar we strooien bij gladheid? Bekijk de strooiroutes. Bij gladheid meten we constant of glad wordt en komen we in actie.