Slijtlagen op asfaltwegen en fietspaden

Eens in het jaar brengen wij nieuw slijtlagen aan op verschillende wegen in onze gemeente. Een slijtlaag is een dunne laag steentjes die op een bestaande verouderde asfaltweg wordt aangebracht. Zo houden we verouderde asfaltweg veilig en is goedkoper dan het vernieuwen van de weg.

Naast slijtlagen, maken wij ook gebruik van een verjongingsmiddel: een groot verschil met een slijtlaag is dat hier geen grof split wordt aangebracht wat later opgeveegd moet worden.

Wil je weten waar we op dit moment bezig zijn? Bekijk de overzichtskaart.
Deze kaart wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt.

Locaties

Meer informatie over stremmingen en verkeershinder lees je op Werk aan de Weg.

Belangrijke informatie

Rond de tijd van de uitvoering van het werk mag je op de wegen met een nieuwe slijtlaag niet harder dan 30 kilometer per uur rijden Anders bestaat de kans op beschadiging van je auto. Na het aanbrengen van het verjongingsmiddel duurt het ongeveer een uur voordat deze wegen weer te gebruiken zijn.

Veelgestelde vragen

  • Duurzaam: De asfaltverharding gaat door de slijtlaag langer mee.
  • Snel en efficiënt: De aanleg van een slijtlaag is een kwestie van een aantal uren. Na het aanbrengen van de slijtlaag kan de weg vrijwel direct weer open voor het doorgaande verkeer. De hinder blijft tot een minimum beperkt.
  • Veilig: De slijtlaag voorkomt gevaarlijke en onveilige wegen. Het ruwe oppervlak van een slijtlaag zorgt voor stroefheid, ook bij regen. Het zicht in het donker kan worden verbeterd door gebruik van licht gekleurde steenslag: de kleur reflecteert het licht van de straatlantaarns.
  • Voordelig: De kosten zijn laag in vergelijking tot het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Dit betekent meer onderhouden wegdek voor hetzelfde budget.

Na het aanbrengen is het nodig om de nieuwe slijtlaag ‘in te rijden’. Dit kan de eerste paar dagen wat overlast veroorzaken door overtollig losliggend split.

De overlast proberen wij zoveel mogelijk te beperken door de volgende werkwijze:

  • De slijtlaag met split wordt snel aangebracht en direct platgewalst;
  • Weggebruikers worden gewaarschuwd voor slipgevaar en opspattend split. Dit doen wij met waarschuwingsborden;
  • Het overtollige split wordt na enkele dagen verwijderd;
  • Op fietspaden blijft er vaak meer losliggend split liggen, daarom wordt er nog een keer extra geveegd om het overtollige split te verwijderen.