Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht van de persberichten van de afgelopen 3 maanden.

Vragen kun je stellen via:

Maart

Steeds meer inwoners sporten buiten. Jongeren skaten op de skatebaan of spelen een potje voetbal en volwassenen maken buiten gebruik van een calisthenicpark (soort openbare fitness-toestellen) of wandelroutes in de buurt. Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat iedereen in eigen wijk of dorp buiten kan sporten. Daarom stelt de gemeente elk jaar € 140.000 beschikbaar voor nieuwe initiatieven van inwoners, om het buiten bewegen te stimuleren.

Bewegen in een veilige omgeving

Om het buiten bewegen te stimuleren is de visie ‘Bûten gewoan bewege yn Súdwest-Fryslân’ opgesteld. Hierin staat dat de gemeente voor alle inwoners een gevarieerd aanbod van sport, bewegen en speeltuinen wil creëren, in een groene, uitnodigende en veilige omgeving. Met de nieuwe subsidieregeling wil de gemeente het sporten, bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte stimuleren.

Nieuwe subsidieregeling

Op deze manier speelt Súdwest-Fryslân in op de trend dat steeds meer mensen buiten willen sporten. “We krije de lêste tiid hieltyd faker fersiken fan ynwenners foar nije spyl-en klimtastellen of bygelyks in beachfollybalfjild. Mei de nije subsydzje wolle wy it bûten bewege en sporte foar mear minsken mooglik meitsje”, aldus Bauke Dam, wethouder Sport bij Súdwest-Fryslân.

Buiten sporten is populairder dan ooit. “Ik sjoch hieltyd mear minsken bûten hurdrinnen, mei-inoar kuierje of fytse. Of yn lytse groepkes mei-inoar bûten sporte. Mei oaren gewoan bûten bewege, of allinnich. In prachtich bykommend foardiel oan bûten bewege: wy moetsje inoar”, aldus wethouder Dam.

Ideeën zijn welkom!

Met de nieuwe subsidieregeling ‘Bûten gewoan bewege’ kan de gemeente elk jaar verschillende initiatieven financieel ondersteunen. Inwoners kunnen ideeën aandragen via bior@sudwestfryslan.nl.

WINTERSWIJK, 9 maart 2023 – Nieuw onderzoek onder gemeenten met een regionaal ziekenhuis laat zien dat burgemeesters en wethouders zich grote zorgen maken om de plannen van minister Kuipers voor concentratie van de acute zorg. Op verzoek van de Tweede Kamer worden nabijheid van zorg en de impact op de leefbaarheid meegenomen bij elke verandering van het zorgaanbod.

De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol toebedeeld gekregen en een verantwoordelijkheid richting hun inwoners. Maar volgens Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, woordvoerder namens een groep van ongeveer 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis, zijn de wettelijke taken in de praktijk lastig tot niet uitvoerbaar. Bengevoord: “Wij moeten als burgemeesters de veranderingen in het zorgaanbod nu vaak in de krant lezen. Het is tekenend dat de verzekeraars lid zijn van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ), en wij niet.”

Sluiting van ziekenhuizen belangrijke reden voor afhaken Nederland

In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’. Het sluiten van faciliteiten als ziekenhuizen wordt in de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’ expliciet genoemd als grond voor de kansenkloof tussen stad en platteland.

Volgens Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem is verreweg het grootste deel van de zorg niet hoog-specialistisch of complex, maar basis of tweedelijns zorg. “Die zorg gedijt uitstekend in de nabijheid van patiënt, personeel en familie of naasten. Nederlanders die geen auto hebben kunnen nu al vaak het ziekenhuis moeilijk bereiken en dat wordt bij concentratie alleen maar erger.”

Volgens Margo Mulder, burgemeester van Goes lijkt het voor Den Haag een automatisme dat personeel van pakweg een Zeeuws ziekenhuis bereid is om met de auto voor een paar cent per kilometer nachtdiensten te gaan draaien in Rotterdam, maar dat beeld is gedoemd te mislukken. “Mensen zijn geen pionnen die je zomaar kunt verplaatsen. Er is door de centralisatie van ziekenhuizen meer ambulancepersoneel nodig om mensen over grotere afstanden te vervoeren. Ambulancepersoneel en Spoedeisende hulp-verpleegkundigen stromen nu al vaak uit naar andere beroepen. Laten we alle energie inzetten om de acute zorg voor zorgprofessionals aantrekkelijker te maken, in plaats van extra hindernissen op te werpen.”

Burgemeesters willen meedoen in plaats van krant lezen

Per 15 januari 2021 moeten inwoners en colleges van burgemeester en wethouders worden geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming van de aanbieder die aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie wil beëindigen of opschorten. Daarbij is het volgens het kabinet van belang dat zij weten hoe de zorginstelling ervoor staat en wat de toekomstplannen zijn en dat zij mee kunnen praten, hun zorgen kunnen uiten en suggesties kunnen doen. Onderzoek door de 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis laat echter zien dat daar twee jaar later in de praktijk niks van terecht komt. Bengevoord: “Er vinden momenteel allerlei relevante gesprekken plaats over o.a. aantallen ziekenhuispatiënten, afstanden naar een ziekenhuis en regiobeelden. Of het nu de ROAZ is of een ander relevant overleg, wij horen graag waar we als burgemeesters kunnen aanschuiven om binnen onze rol op een goede manier aan onze taak te voldoen. Wellicht kan de minister van Binnenlandse Zaken ons helpen door een ondersteunend telefoontje te plegen.”

Súdwest-Fryslân doet een beroep op de creativiteit van kinderen bij het bedenken van vier nieuwe straatnamen in Sneek. Het gaat om een nieuw te ontwikkelen wijk aan de noordkant van de stad. Het thema voor de straatnamen in ‘Duurzaamheid en Water’. Kinderen kunnen hun ideeën tot en met 28 april insturen.

Terwijl de eerste fase van de nieuwbouw van Harinxmaland in Sneek langzamerhand wordt afgerond, zijn de plannen voor de ontwikkeling van het gebied ten westen van het spoor volop aan de gang. In totaal moeten daar zo’n 160 nieuwe woningen komen. Súdwest-Fryslân hoopt begin 2024 te kunnen starten met de bouw vande eerste 80 woningen. Deze 80 rijwoningen komen in twee U-vormen te staan. Tussen de woonblokken komen buurtakkers, een soort moestuinen waarvan de bewoners zelf gebruik kunnen maken.

Straatnamen met het thema Duurzaamheid en Water

Het thema dat voor de nieuwe straatnamen centraal staat, is duurzaamheid in combinatie met water. De nieuwe straatnamen moeten hierbij passen. Daarbij kunnen de kinderen ook rekening houden met de aanwezigheid van de buurtakkers.

Kinderburgemeester Noor Bosman is erg benieuwd waar haar leeftijdsgenoten mee komen: ‘Ik denk dat volwassenen nog wel eens onderschatten hoe creatief wij, kinderen, zijn. Ik denk dat hier echt hele leuke namen uit gaan komen. Misschien doe ik zelf ook wel mee. Als ik dan win, ga ik later misschien wel proberen een huis te kopen in die straat.’

Bedenkers krijgen eigen straatnaambordje en mogen helpen bij de plaatsing

De jury, bestaande uit de burgemeester en wethouders, nemen de uiteindelijke beslissing voor de straatnamen. De kinderen die de gekozen straatnamen hebben bedacht, ontvangen van de gemeente in eerste instantie een eigen straatnaambordje voor thuis.

Later, wanneer de straatnaamborden daadwerkelijk geplaatst worden, ontvangen de bedenkers van de straatnamen een uitnodiging om hierbij te helpen. Maar dat is volgens wethouder Rietman niet de grootste prijs: “Hoe gaaf is het dat je voor altijd kunt zeggen dat jij die straatnaam hebt bedacht? En voor wie het niet gelooft, heb je dan altijd de kleine versie van het straatnaambordje thuis.’

Rayonhoofd Tijn de Haan uit Sneek liet al weten enthousiast te zijn over deze opdracht: ‘Natuurlijk ga ik zelf ook meedenken. Wij wonen vlakbij en als een straatnaam die ik bedenk echt gebruikt wordt, fiets ik daar toch wat vaker langs denk ik.’

Oproep aan de kinderen

Dus ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en weet jij een toffe straatnaam? Stuur deze dan snel naar ons op via het online formulier. Je kunt daar ook uitleggen waarom juist die naam zo goed bij het thema past!

En heb jij niet één, maar twee gave straatnamen? Stuur ze dan allebei op! De jury, bestaande uit de burgemeester en wethouders, beslissen uiteindelijk welke namen er komen.

Inwoners en ondernemers van Sneek willen graag een groene binnenstad met meer winkels en ruimte voor fietsers. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête van gemeente Súdwest-Fryslân over de proef autoluwe binnenstad. De meeste mensen komen graag in de binnenstad, maar voelen zich niet allemaal veilig in het verkeer.

Het college heeft groen licht gegeven voor de uitwerking van de proef. Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de gemeente. Sneek heeft nu een binnenstad met veel doorgaand verkeer waar 30% van de mensen zich niet veilig voelt. “Dat moet anders”, zegt wethouder Michel Rietman, “want de binnenstad moet een fijne én verkeersveilige plek zijn voor iedereen.”

De enquête die in december is gehouden is 2.200 keer ingevuld. Rietman is blij met dit resultaat. “Mensen zijn erg betrokken bij de ontwikkelingen in de binnenstad. Met de resultaten krijgen we een goed beeld van wat er speelt en hoe mensen de binnenstad beleven. Én hoe ze het graag in de toekomst zouden zien.”

Binnenstad als doorgaande route

Een van de drie meest genoemde redenen waarom mensen in de binnenstad komen, is dat mensen het als doorgaande route gebruiken. Juist dat verkeer wil de gemeente uit de binnenstad halen. Het overgrote deel (37%) komt er om te winkelen. Door de binnenstad autoluw te maken verwacht 26% de auto vaker te laten staan. Meer dan de helft verwacht door de proef een verbeterde verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers.

Alles altijd bereikbaar

Rietman benadrukt dat tijdens de proef alles bereikbaar blijft: “Sommige inwoners en ondernemers vragen zich af of hun woning of winkel nog wel bereikbaar is, maar die zorg kunnen we al wegnemen, want je kunt altijd overal komen met de auto. Er worden geen hele straten afgesloten en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Er komen in de binnenstad vier punten waar je niet mag doorrijden, maar je kunt wel altijd van twee kanten tot aan dat punt komen. We willen de binnenstad voor iedereen bereikbaar houden, maar niet meer als doorgaande route stimuleren.”

Aandachtspunten

Er zijn in de enquête ook aandachtspunten genoemd waar de gemeente mee aan de slag gaat. Zo zijn er zorgen over sluiproutes in omliggende wijken, is er vraag naar duidelijke bewegwijzering en zijn er vragen over de route voor landbouwverkeer. Op de website swf.frl/autoluwebinnenstadsneek staan alle resultaten van het onderzoek. De gemeente neemt de uitkomsten van de bijeenkomsten en de enquête mee om de proef verder voor te bereiden. Er volgen op korte termijn nog gesprekken met betrokkenen en de gemeente gaat op verschillende plekken de verkeers- en mogelijk koopstromen meten.

Rietman ziet de verdere voorbereiding positief tegemoet: “Door iedereen mee te nemen in de plannen, met duidelijke voorwaarden te komen en ook in gesprek te blijven, kunnen we de proef goed voorbereiden. Dat vergroot ook de kans van een geslaagde proef. En daarmee kunnen we weer verder met onze ambitie om de binnenstad van Sneek mooier en verkeersveiliger te maken.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om de tijdelijke noodopvanglocatie aan It Eilân in Heeg na 1 mei 2023 met twee jaar te verlengen. Het COA wil graag op dezelfde manier als in de afgelopenanderhalf jaar opvang bieden aan vluchtelingen.

In Heeg worden sinds 1 november 2021 onder verantwoordelijkheid en begeleiding van het COA vluchtelingen opgevangen. De tijdelijke bewoners, voornamelijk gezinnen, zijn veelal in het bezit van een verblijfsvergunning en wachten op een woning ergens in Nederland. De noodopvang huisvest in de wintermaanden circa 180-190 vluchtelingen. In de zomermaanden zijn dit er ongeveer 100. De locatie combineert in die maanden de opvang met de oorspronkelijke recreatieve functie.

Inloopbijeenkomst voor inwoners Heeg en Osingahuizen

Op maandag 20 maart organiseert de gemeente een inloopmiddag en -avond voor inwoners. Zij zijn hierover geïnformeerd per brief. Er is ruimte om in gesprek te gaan met het COA ,de eigenaren van de accommodatie en de gemeente. Burgemeester Jannewietske de Vries: “De mienskip fan Heech en omkriten hat de ôfrûne jierren hiel gastfrij west, dêr binne wy tige tankber foar. De situaasje op in soad plakken yn ‘e wrâld is instabyl en de flechtlingestream bliuwt tanimmen. Wy wolle it fersyk fan it COA dêrom ûndersykje.”  
Nadat is nagegaan hoe de inwoners van Heeg en omgeving denken over de verlenging, neemt het college een besluit over het verzoek van het COA.

Opvangplekken hard nodig

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. In het hele land is COA op zoek naar opvangplekken, zowel tijdelijk als permanent. De asielzoekerscentra hebben te maken met een grote toename van nieuwe asielzoekers. Statushouders verblijven vaak lange tijd in de AZC’s doordat woningen beperkt beschikbaar zijn. Dit belemmert de doorstroming op de AZC’s.

Een vakkundige redactie met bijzonder goede schrijvers. Dat is de conclusie van de jury over dorpskrantredactie Diggelfjoer Wommels. De jury van ‘Het beste Friestalige redactiestuk van Súdwest-Fryslân’ kiest altijd een eerste, tweede en derde prijs uit geanonimiseerde teksten. Maar nu bestond hun top 3 helemaal uit teksten van Diggelfjoer Wommels. De jury en gemeente Súdwest-Fryslân hebben besloten de redactie één prijs te geven: een cheque van 500 euro.

De prijs wordt woensdag uitgereikt door wethouder Petra van den Akker. Het is de zevende keer dat de gemeente Súdwest-Fryslân de prijsvraag voor het beste Friestalige redactiestuk in de dorps-, wijk- en stadskranten heeft uitzet. De redacties mochten nu ook teksten in het Hindeloopers en Stads insturen. “Spitigernôch hawwe wy gjin teksten yn it Stedsk krigen. Mar de redaksje fan Uus likje wraald kaam wol mei in artikel yn it Hylpersk,” vertelt wethouder Van den Akker. “Hoe moai is it dat sy yn it Hylpersk skriuwe! Sy binne wiere ambassadeurs fan ’e streektaal.”

Het aantal inzendingen lag dit jaar relatief laag: zeven artikels. “Nij jier, nije kânsen. Ik hoopje dat mear redaksjes fan ’e doarps-, steds- en wykkranten dit jier wer teksten ynstjoere sille. Want wat soe it moai wêze as mear redaksjeleden yn harren memmetaal skriuwe soene! Oft dat no it Frysk, it Hylpersk of it Stedsk is. Elkenien mei grutsk wêze op syn of har eigen taal”, vindt wethouder Van den Akker.

De jury beoordeelde de inzendingen op leesbaarheid en actualiteit, maar ook op creativiteit en het taalgebruik. Juryvoorzitter en schrijver Thys Wadman: “In doarpskrante is fan grut belang foar de ûnderlinge bining yn ús doarpen. It is moai om te sjen en te lêzen dat der hiel profesjonele stikken oanlevere wurde.” Naast Wadman bestond de jury uit Tiete Sijens, die bij Omrop Fryslân werkt, en FNP-raadslid Jikkie Ruiter.

Vandaag bracht minister en vicepremier Carola Schouten een bezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze liet zich informeren over de aanpak van Súdwest-Fryslân om voor alle inwoners bestaanszekerheid te creëren. Een actueel thema dat aansluit bij de portefeuille  Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen van de minister.

Het werkbezoek startte in de trouwzaal van het gemeentehuis waar wethouder Marianne Poelman en gemeentesecretaris Kristiaan Strijker de minister Carola Schouten ontvingen. De gemeente had een programma samengesteld met verschillende sprekers. Een aantal medewerkers lieten aan de minister zien dat Súdwest-Fryslân flink investeert in digitalisering van formulieren die nodig zijn voor de aanvraag van uitkeringen of andere regelingen. De gemeente is hierin koploper met slimme E-formulieren. Complexe aanvragen worden hiermee geautomatiseerd en versimpeld. Zodat de inwoner snel, bij voorkeur binnen 24 uur, kan worden uitbetaald.  

Ondersteuning dichtbij met SWF Tichtby

Minister Schouten was onder de indruk van de verhalen van ervaringsdeskundige Ria Toering en projectleider Wiesje Vrijburg over ‘SWF Tichtby’. Dit project is in oktober 2022 gestart om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum beter te bereiken met de regelingen die er voor hen zijn. De aanleiding daarvoor was de Energietoeslag. Met concrete hulp in de buurten en wijken, is het resultaat dat meer dan 90% van de doelgroep de toeslag heeft aangevraagd. Minister Schouten loofde de aanpak, er is goed gekeken naar wat er nodig is in elk gebied, gebruikmakend van data, lokale initiatieven en warme contacten.

Bezoek aan uitgiftepunt van ontbijttasjes

Het tweede deel was een bezoek aan Stichting Sociaal Collectief, die de uitgifte van ontbijttasjes verzorgt. Hier sprak de minister met organisatoren, hulpverleners en een aantal ouders. Het Rode Kruis zorgt elke week voor het vullen van de ontbijttassen en Sociaal Collectief deelt deze samen met het gebiedsteam van de gemeente uit aan de ouders. Carola Schouten: “Dit soort praktische voorbeelden zien en horen helpen mij enorm om dit verder te brengen, zodat minder mensen tussen wal en schip raken.”

Aandachtspunten meegegeven aan de minister

De gemeente is blij met de komst van de minister. Wethouder Marianne Poelman: “Het is belangrijk dat er vanuit Den Haag en de landelijke politiek aandacht is voor wat bij ons in de regio speelt. We hebben laten zien wat wij doen aan het bevorderen van de bestaanszekerheid en ook tegen welke knelpunten we aanlopen. Het werken vanuit vertrouwen vinden we erg belangrijk. We streven naar minder gedoe en meer maatwerk, door regelingen eenvoudiger te maken. Daarbij houden we oog voor de positie van de meest kwetsbare mensen in een steeds meer gedigitaliseerde samenleving. Zodat het geld ook daadwerkelijk bij die mensen terecht komt waarvoor het bedoeld is.”  

Februari

De gemeente Súdwest-Fryslân en weidevogelcollectief Súdwestkust beginnen een tweejarige pilot in Tjerkwerd om het aantal weidevogels in dit gebied te verhogen. Voor deze pilot haalt de gemeente vier zieke bomen weg waar vaak roofvogels in zitten. Roofvogels zijn een gevaar voor jonge weidevogels.

Botes Paradys in Tjerkwerd is een van de meest waardevolle weidevogelgebieden van Súdwest-Fryslân. Toch ziet weidevogelcollectief Súdwestkust nog wel ruimte voor verbetering. Roofvogels gebruiken de hoge bomen tussen de Trekweg en Botes Paradys als uitkijkpost. Dit laat onderzoek van het weidevogelcollectief zien. Het collectief vroeg daarom de gemeente om vier essen weg te halen. Ze hopen dat daarmee meer kuikens overleven én dat het biologisch beheerde weiland aan de andere kant van de weg ook aantrekkelijk wordt voor weidevogels.

De gemeente overlegde met dorpsbelang Tjerkwerd, provincie Fryslân, Bomenbeschermgroep Bolsward en Landschapsbeheer Friesland. “Greidefûgels binne belangryk foar it lânskip yn Súdwest-Fryslân en drage by oan in rike biodiversiteit. Dit is in moaie pilot om te sjen oft wy sa it oantal greidefûgels yn Botes Paradys groeie litte kinne,” geeft wethouder Henk de Boer aan. “De kommende twa jierren hâldt it greidefûgelkollektyf mei ús as gemeente by oft der yndied mear greidefûgels yn it gebiet komme.”

De essen waar het om gaat, zijn aangetast door een schimmel (essentaksterfte). De bomen zouden binnen een aantal jaar worden gekapt. Nu haalt de gemeente de bomen deze maand al weg en zorgt op een andere plek dit najaar voor vier nieuwe bomen.

Phishing mails, desinformatie en hacken. De kinderen van de Master school in Sneek weten inmiddels meer over de gevaren van het internet dan de gemiddelde volwassene. De afgelopen zes maanden kregen leerlingen op negen scholen in Súdwest-Fryslân les over cybercriminaliteit en hoe zich hiertegen te wapenen.

Negen scholen gebruikten Hackshield programma in het onderwijs

In september vorig jaar startte Súdwest-Fryslân met het programma Hackshield, een cybersecurity programma voor kinderen. Sindsdien kregen kinderen van de bovenbouw op negen verschillende basisscholen les over uiteenlopende onderwerpen over het internet en de gevaren ervan. Met als doel: de kinderen weerbaar maken tegen cybercrime en de kinderen te stimuleren om hun ouders, grootouders en buren hierbij te helpen.

Het belang van het onderwijzen van kinderen over cybervaardigheden is volgens burgemeester Jannewietske de Vries belangrijk: “It ynternet hat ús safolle te bieden, mar so moatst ek witte wêr’t it gefaar yn skûlet. Hackshield leart bern om foar te kommen dat sy dingen dogge dêr’t sy in soad spyt fan krije kinne. En tagelyk hoopje wy ek dat de bern harren âlders, pakes en beppes of buorlju cyberbewust meitsje.”

Hackshield game onderwijst kinderen al spelende wijs

De kick-off in september was tevens het startsein voor de zoektocht naar dé Junior Cyber Agents van Súdwest-Fryslân. Kinderen konden namelijk naast de lessen op school ook de Hackshield game spelen. Daarmee leren kinderen buiten schooltijd al spelenderwijs alles over hacken, hoe om te gaan met persoonlijke informatie, phishing en meer.

Woensdagochtend verrasten de politie en burgemeester Jannewietske de Vries groep 8A van de Master School in Sneek met een bezoek en een mooie wisselbeker. De leerlingen van juf Jolanda hadden zich namelijk enthousiast op het spel gestort en mogen zich dé Junior Cyber Agent-klas van 2022 noemen!

De prijs voor dé Junior Cyber Agent van Súdwest-Fryslân ging naar Brent Hoekstra, leerling van groep 8 van basisschool De Vuurvlinder in Sneek. Hij behaalde veruit de meeste punten en mag zich daarom dé Junior Cyber Agent van Súdwest-Fryslân noemen.

Oproep aan scholen in Súdwest-Fryslân om mee te doen

De gemeente hoopt dat na de zomer meer scholen het Hackshield programma gaan gebruiken: “Wy binne bliid mei de njoggen skoallen dy’t meidien hawwe. Mar der binne fansels noch folle mear skoallen yn Súdwest-Fryslân. Ik bin der fan oerstjûge dat it Hackshield programma echt in belangrike tafoeging is yn de opfieding fan bern én de folwoeksenen om harren hinne as it giet om cyberfeiligens”,

aldus burgemeester De Vries.

Súdwest-Fryslân heeft de mantelzorgwaardering dit jaar verhoogd naar € 100 euro per jaar. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid, vriend of buurvrouw die bijvoorbeeld ziek is of door ouderdom extra zorg nodig heeft. Zij doen dit vaak naast hun eigen werk en gezin. Deze zorg of ondersteuning is voor veel mensen niet in geld uit te drukken. Maar met de mantelzorg- waardering wil Súdwest-Fryslân mantelzorgers wel graag bedanken.

Voor veel mensen is mantelzorg geen keuze, maar het overkomt je. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Iemand van wie je houdt, wordt ziek en daar zorg je voor. Soms dag en nacht. Voor sommige mensen is dat vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de mantelzorgwaardering willen wij de mantelzorgers bedanken voor hun bijzondere inzet”, zegt wethouder Marianne Poelman.

Mantelzorgwaardering aanvragen

De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit kan via de website van de gemeente website van Súdwest-Fryslân, maar inwoners kunnen ook langskomen bij een Stipepunt van Stichting Sociaal Collectief. Of bij SWF Tichtby, waarbij medewerkers van de gemeente in verschillende dorpen en wijken zijn om mensen te helpen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Want mantelzorger zijn is niet altijd even makkelijk. De gemeente nodigt mantelzorgers uit om zich aan te melden bij het Stipepunt van Stichting Sociaal Collectief, waar vrijwilligers klaar staan voor advies en ondersteuning. Sociaal Collectief organiseert ook regelmatig activiteiten en workshops speciaal voor mantelzorgers, zodat ze even kunnen ontspannen en ervaringen kunnen delen met anderen die in soortgelijke situatie zitten. Ook kunnen mantelzorgers voor ondersteuning terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stichting Skarsweagen, een samenwerking van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) en de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft het voornemen It Foarûnder over te nemen. De eigenaar van het café-restaurant op het Starteiland wil de zaak van de hand doen. Met de overname hebben de KWS en de gemeente gezamenlijk eigendom van de grond en vastgoed op het Starteiland.

Het Starteiland is het watersportcentrum in Súdwest-Fryslân. Het fungeert als uitvalsbasis voor publiek en deelnemers van de watersportevenementen zoals de Sneekweek. Café-restaurant It Foarûnder is al meer dan 40 jaar een begrip op het Starteiland.

Regie op ontwikkeling watersportcentrum het Starteiland

Stichting Skarsweagen voert al sinds 1992 met haar vrijwilligersorganisatie het beheer over het Starteiland inclusief havens en pontverbinding. Met de overname heeft de stichting de volledige regie over de ontwikkeling van het Starteiland tot een plek met een toppositie in de nationale watersport en in het bijzonder de zeilsport. Het café-restaurant is namelijk het enige stuk vastgoed wat nog niet onder de stichting valt.

“De familie Vellinga heeft zeilers en toeristen jarenlang fantastisch ontvangen. Als de overname een feit is, zal de stichting  het restaurant en de voorzieningen daarop verder uitbouwen en in de toekomst ontwikkelen tot een multifunctioneel watersportcentrum”, laat Karst Doevendans, namens Stichting Skarsweagen weten.

Samen investeren in een uitnodigend en toegankelijk Starteiland

De gemeente Súdwest-Fryslân verstrekt een lening aan de stichting Skarsweagen voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop. Ook KWS verstrekt een lening (via haar gelieerde stichting de Kajuit) en stichting Skarsweagen zet daarnaast eigen middelen in. Voorwaarde voor de lening is wel dat het Starteiland en de (horeca)voorzieningen op het eiland een maximaal open karakter hebben, uitnodigend en toegankelijk voor alle bezoekers.

Voor het horecagedeelte heeft de stichting inmiddels een nieuwe exploitant gevonden in de persoon van Evert Jan van den Hoed. Hij is eigenaar van Restaurant Roast in Leeuwarden en hiervoor was hij zeven jaar werkzaam voor It Foarûnder.

Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie, stipt het belang van de eiland aan: “Het Starteiland is een begrip en een belangrijk onderdeel van ons watersportcentrum. Een trekpleister van onze gemeente en onderdeel van een groter gebied waar zowel onze inwoners als toeristen en watersporters kunnen genieten van wat de natuur ons geeft.”

Als inwoner actief meedenken over woningbouwmogelijkheden in eigen dorp heeft in Blauwhuis geleid tot het document ‘Kernenaanpak woningbouw Blauwhuis’. Dit document vormt een concrete aanpak waarmee de gemeente, samen met de inwoners van Blauwhuis aan de slag kan voor het ontwikkelen van nieuwe woningen.

In Blauwhuis is een concrete behoefte aan woningen. De kern deed daarom mee aan de pilot ‘kleine kernenaanpak Súdwest-Fryslân’ waarbij ze samen met de gemeente hebben gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw. De wooncommissie Blauwhuis heeft in het dorp een woonbehoefteonderzoek gehouden onder de inwoners en daarmee een belangrijke basis gelegd voor de plannen. Ook zijn Dorpsbelang Blauwhuis en de eigenaren van de grond hierbij betrokken.

Wethouder Michel Rietman is trots op dit resultaat: “Een paar maanden geleden was ik bij de bijeenkomst ‘wonen’ in Blauwhuis en zag daar hoe betrokken de inwoners zijn. Dit is een ontzettend mooie manier om inwoners zelf meer de regie te geven. Zo worden plannen vanaf het begin breder gedragen en hebben wij al een goede basis om stedenbouwkundige plannen uit te werken. Het proces gaat zo veel sneller en daar hebben de inwoners veel baat bij.”

De pilot voor het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties loopt ook bij de kernen Oudega en Hindeloopen.

Dorps wonen, een terras aan het water of in de sfeer van een pakhuis: dat wordt het plan voor Het Perk in Sneek 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân vraagt de gemeenteraad in de volgende raadsvergadering om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van woningbouwproject Het Perk vast te stellen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, betekent dat groen licht voor de uitvoering van de plannen.

Het Perk ligt aan het water langs de rondweg van Sneek, in de wijk Lemmerweg-West. Het terrein ligt al jaren braak. Het huidige plan voor het Perk is ontstaan vanuit de ontwikkelende partij Frisoplan B.V. in samenwerking met WoonFriesland, Stichting Elkien en de gemeente. Het plan biedt ruimte aan 116 woningen aan Het Perk en de Pripperstraat.

Er komen 24 waterwoningen, geïnspireerd op pakhuizen die als terras een steiger aan het water krijgen. De rijwoningen krijgen een kleine voortuin en een iets grotere achtertuin. De woningen hebben een modern dorps karakter. De appartementen krijgen uitzicht op het water.

Meebewegen met veranderende vraag

Oorspronkelijk ging het om 24 waterwoningen en 64 rijwoningen voor de verkoop en 28 (sociale) huurappartementen. Door de veranderende vraag is in overleg met Frisoplan en WoonFriesland besloten om de 64 rijwoningen te realiseren voor sociale huur.

Bauke Dam, wethouder op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling: “Dit betekent dat we in dit plan minder koopwoningen kunnen aanbieden, maar als de vraag verandert, is het goed om daar in mee te bewegen. Als ik kijk naar de andere woningbouwplannen in en rondom Sneek zit daar wel beweging in. Er worden woningen gebouwd voor doelgroepen bij wie de woningnood hoog is. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

Na het vaststellen van het bestemmingsplan wordt er gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen staan rond de zomer gepland. WoonFriesland neemt de sociale huurwoningen na realisatie af van Frisoplan.

Het college wil van het voormalige sluiscomplex in Molkwerum een gemeentelijk monument maken. Het college ging af op een onderzoek van Cultuurland Advies. Súdwest-Fryslân wil hiermee het verhaal over de rijke historie en bijzondere functie van de Zuiderzeecultuur behouden.

Het verhaal achter het sluiscomplex

In 2021 onderzocht Cultuurland Advies de cultuurhistorische waarde van het voormalige sluiscomplex. Dit onderzoek laat zien dat het complex een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het gaat niet zozeer om de bouwkundige waarde van de sluisobjecten zelf, maar om de onderlinge samenhang en vooral: het verhaal van de plek.

“Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen steeds minder mensen zich een voorstelling maken van hoe het Zuiderzeegebied er voor de komst van de Afsluitdijk uit zag. Molkwerum was toen echt een belangrijke haven binnen onze huidige gemeentegrenzen. Door het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument willen we het bijzondere verhaal beschermen en blijven vertellen”, vertelt wethouder Petra van den Akker.

Molkwerum als “Venetië van het noorden”

Vanaf de zestiende tot en met achttiende eeuw was Molkwerum een bekend en welvarend overzees handels- en vissersdorp. Het werd ook wel het “Venetië van het noorden” genoemd. Toch lag het dorp vrij ver van de zeedijk af en beschikte het niet over een eigen haven. De schepen lagen vaak buitendijks in de haven bij de sluis in de Bocht van Molkwerum.

Na Afsluitdijk sluiscomplex in verval

Sinds de achttiende eeuw werd Molkwerum minder populair als handels- en vissersdorp doordat de internationale scheepvaart steeds verder stilviel. In 1932 kwam de genadeklap. De Afsluitdijk was klaar en de Zuiderzee werd het IJsselmeer. Met het verdwijnen van het getij slibden de sluis en haven van Molkwerum al snel dicht. Vissersboten konden niet meer door de sluis en daarmee verloor het hele havencomplex zijn functie. Vissers trokken weg of vonden nieuw werk op boerenbedrijven in de omgeving. In de jaren zestig werd de sluis gedempt en opgenomen in de zeedijk, en de haven raakte in verval.

Bijzondere plek met een positieve vibe

Wethouder Van den Akker raadt een ieder aan om eens een bezoek te brengen aan het sluiscomplex: “Ik vind het een hele fijne plek om te bezoeken. Rustgevend en ik ervaar een positieve vibe daar. Bovendien stel ik mezelf graag voor hoe dat dan geweest moet zijn, de bedrijvigheid in Molkwerum. Het is echt een bijzondere plek.”

Het besluit van het college om het sluiscomplex als gemeentelijk monument te benoemen ligt nu eerst zes weken ter inzage. 

Januari

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, SBO de Súdwester en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor onderwijs aan kinderen met autisme. Hiermee is de financiering van Structuur Plus groepen voor de komende drie schooljaren gedekt. De Structuur Plus groepen zijn een unieke voorziening in Friesland, waar kinderen met autisme de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen komen uit de hele provincie naar deze vorm van inclusief onderwijs.

In de Structuur Plus groepen krijgen leerlingen met ernstige autisme passend onderwijs met extra ondersteuning, zorg en begeleiding. Deze leerlingen kunnen door hun autisme onvoldoende binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs functioneren. Er zijn momenteel drie Structuur Plus groepen op SBO de Súdwester voor in totaal 24 leerlingen. In de groepen werken leerkracht, zorgassistent, Jeugdhulpverlener, orthopedagoog, intern begeleider, medewerker Gebiedsteam en zorgaanbieder in de thuissituatie nauw samen met ouders/verzorgers. Ook zijn er drie lokalen speciaal ingericht voor de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen, waaronder ook een ontprikkelruimte. Kinderen met autisme reageren vaak anders op prikkels dan kinderen zonder autisme. Deze ruimte biedt dan een plek om even bij te komen door te puzzelen, kleuren of even niets te hoeven.

“De combinatie van onderwijs en zorg in één structuur heeft duidelijke meerwaarde”, zegt wethouder Onderwijs, Petra van den Akker. “We zien dat de onderlinge kennisoverdracht, uitwisseling en afstemming tussen onderwijs en zorg verbetert. Daarnaast geeft het een goede aansluiting tussen school en thuisbegeleiding. Er is een grote behoefte aan deze specifieke aanpassingen en ook ouders zijn op zoek naar een passende leeromgeving. Soms hebben kinderen een tijd thuisgezeten of is dit inmiddels de vierde basisschool die ze bezoeken terwijl continuïteit juist zo belangrijk is voor deze doelgroep. Ieder kind verdient onderwijs.”

Het gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft ruim 100 Nederlandstalige stukken uit het archief van Stavoren over de periode 1480-1580 gedigitaliseerd en omgezet naar leesbare tekst. De stukken zijn te raadplegen op www.detiid.nl/archieven

“Met het digitaliseren van deze archiefstukken is een volgende stap gezet om het doen van onderzoek in onze archieven zo laagdrempelig mogelijk te maken,” zegt wethouder cultuur en erfgoed, Petra van den Akker. “We willen graag dat onze archieven toegankelijk zijn voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Súdwest-Fryslân. Het is fijn dat dat vanuit je eigen huis kan. Bovendien bereiken we met een digitaal archief een grotere doelgroep”, aldus van den Akker.

Rijke Staverse historie

Stavoren kent een rijke historie, waarvan een groot deel is terug te vinden in het archief. Bijvoorbeeld over het verdedigen van de stad tijdens de Tachtigjarige oorlog en een lijst met voorwaarden waarop de schippers van Stavoren de vaart op Spanje en Portugal wordt toegestaan.

Meer archiefstukken digitaal beschikbaar

Behalve het archief van Stavoren zijn inmiddels ook de volgende archiefstukken digitaal beschikbaar. Het gaat om:

 • Baarderadeel:  Gemeenteverslagen 1916-1935;
 • Bolsward: Gemeenteverslagen 1851-1929;
 • Bolsward: Postboek 1562-1843
 • Hindeloopen: Gemeenteverslagen 1930-1935;
 • Hindeloopen: Inschrijvingsregisters van het weeshuis, 1733-1819
 • Hindeloopen: Stukken betreffende het opnemen van Belgische en Franse vluchtelingen, 1914-1918
 • IJlst:  Gemeenteverslagen 1851-1929
 • Sneek: Gemeenteverslagen 1912-1931
 • Sneek: Stadsrecht 1456
 • Sneek: Stukken betreffende het opnemen van Belgische en Franse vluchtelingen 1914-1926
 • Workum: Inschrijvingsregisters van het weeshuis 1778-1915

*Op www.detiid.nl/archieven kan bij het gewenste onderwerp het kopje ‘Toon resultaten met scans’ aangevinkt worden om zo de gescande archieven te raadplegen. De teksten zijn te lezen door op de omschrijving van het archiefstuk te klikken.

Gemeente Súdwest-Fryslân investeert ook dit jaar volop in kades en wegen. Het college maakt er 3 miljoen euro extra voor vrij. Hiermee gaat de gemeente onder andere de Julianastraat in IJlst en de Sytzamaweg, Van Camminghaweg en een parkeerterrein bij de kerk in Arum aanpakken.

Wethouder Henk de Boer: “Us diken en wetters binne fan grut belang foar ús ynwenners, ûndernimmers en toeristen. Wy wolle se graach feilich en goed hâlde. Dêrom wolle wy ynvestearje.”

Op dezelfde voet verder als vorig jaar

Het is niet het eerste jaar dat de gemeente in haar kapitaalgoederen investeert. Ook vorig jaar maakte de gemeente al 3 miljoen euro extra vrij. “Wy hawwe dêr al hiel wat diken en kaden mei oanpakt. Mei in oantal binne wy noch hieltyd drok dwaande. Bygelyks de kade fan ’e Achtvoet yn Hylpen,” geeft wethouder De Boer aan. “Foardat we oan in wurk begjinne, sjogge we wat der noch mear barre moat op dat plak, lykas it fernijen fan it rioel of it oanlizzen fan grien. Sa hawwe ús ynwenners en ûndernimmers it minste lêst fan ’e wurksumheden en kinne wy effisjint wurkje.”

Voor dit jaar bekeek de gemeente opnieuw waar onderhoud of vervanging het meeste nodig is. “Je geane yn it foarste plak nei hoe feilich in dyk of kade is. Dêrnei sjogge je nei hoe faak oft er brûkt wurdt en wat it fernijen of ferfangen kostje sil,” vertelt wethouder De Boer.

Werkzaamheden in Burgwerd, Parrega, Arum, IJlst, Kimswerd en Wons 

Dit jaar gaat de gemeente aan de slag met de kade aan de Doniaweg in Burgwerd en de Trekweg in Parrega. In Arum werkt de gemeente dit jaar aan de Sytzamaweg, Van Camminghaweg en een parkeerterrein bij de kerk, In IJlst aan de Julianastraat, in Kimswerd aan de Dijksterbuursterlaan en in Wons aan de Noorderlaan en Wildinghelaan. Daarnaast pakt de gemeente verschillende betonwegen aan. Bij een aantal van deze wegen wordt het werk al voorbereid. Andere wegen en kades volgen later dit jaar, met uitloop tot in 2024.

De komende twee jaar meer investeringen in kapitaalgoederen

“Fansels binne wy net de iennichsten dy’t mei ûnderhâld dwaande binne. De provinsje en Rykswettersteat binne ek ferantwurdlik foar in part fan de diken yn ús gemeente. It bekendste foarbyld is de A7, wer op dit stuit Rykswettersteat drok dwaande is rûn it akwadukt,” geeft wethouder De Boer aan. De gemeente heeft hierover nauw contact met Rijkswaterstaat en de provincie. “Elkenien hopet dat der gau in oplossing komt. Lokkich kin der aanst oan beide kanten wer in rydstrook iepen, dat is in goede earste stap. Want de ympakt is grut. Fansels foar de minsken dy’t normaal binne de A7 te nimmen en no omride moatte. Mar al hielendal foar de minsken út ’e omlizzende doarpen, wêr as no folle mear ferkear del komt. It omridende swiere ferkear soarchet dêrby ek noch foar ekstra belesting en mear slitage fan diken en bygelyks brêgen.

De komende twee jaar hoopt de gemeente opnieuw veel te investeren in haar kapitaalgoederen: “It is wichtig foar de feiligens en it besparret op termyn jild. We wolle bywêze yn ús ûnderhâld oan diken en kaden. Al binne we al wat ôfhinklik fan priisskommelingen en tidiche levering fan materialen.”

Vandaag tekenden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, SBO de Súdwester en de gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de financiering van de Structuur Plus groepen voor de komende drie schooljaren. De Structuur Plus groepen zijn een unieke voorziening in Friesland, waar kinderen met autisme de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen komen uit de hele provincie naar deze vorm van inclusief onderwijs.

In de Structuur Plus groepen krijgen leerlingen met ernstige autisme die structureel een onderwijs- en ondersteuningsaanbod nodig hebben, passend onderwijs met extra ondersteuning, zorg en begeleiding. Deze leerlingen kunnen door hun autisme onvoldoende binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs functioneren. Er zijn momenteel drie Structuur Plus groepen op SBO de Súdwester voor in totaal 24 leerlingen. In de groepen werken leerkracht, zorgassistent, Jeugdhulpverlener, orthopedagoog, intern begeleider, medewerker Gebiedsteam en zorgaanbieder in de thuissituatie nauw samen met ouders/verzorgers. Er zijn drie lokalen aangepast op de specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften van deze ASS (Autisme Spectrum Stoornis) leerlingen en er is ook een ontprikkelruimte ingericht.

“De combinatie van onderwijs en zorg in één structuur heeft duidelijke meerwaarde”, zegt wethouder Onderwijs, Petra van den Akker. “We zien dat de onderlinge kennisoverdracht, uitwisseling en afstemming tussen onderwijs en zorg verbetert. Daarnaast geeft het een goede aansluiting tussen school en thuisbegeleiding. Er is een grote behoefte aan deze specifieke aanpassingen en ook ouders zijn op zoek naar een passende leeromgeving. Soms hebben kinderen een tijd thuisgezeten of is dit inmiddels de vierde basisschool die ze bezoeken terwijl continuïteit juist zo belangrijk is voor deze doelgroep. Ieder kind verdient onderwijs.”

Structureel aanbod voor deze specifieke doelgroep

In 2016 startten de drie partijen gezamenlijk een pilot in de vorm van een ASS-klas voor het oudere basisschoolkind. In het schooljaar 2017-2018 kreeg dit een vervolg met een specifieke ASS-lijn voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Dit vervolg is geëvalueerd in schooljaar 2021-2022, waaruit is gebleken dat structurele inzet voor deze doelgroep noodzakelijk is.

“De inzet van alle partijen werpt zijn vruchten af”, vertelt Freek Prins bestuurder van SBO De Súdwester. “Ouders zijn zeer tevreden en zien hun kind groeien. Leerlingen gaan weer met plezier naar school, ze komen toe aan leren omdat er rekening gehouden wordt met de onderwijs- ondersteuningsbehoeften en de kinderen ontwikkelen nieuwe vaardigheden” Ludo Abbink van het Samenwerkingsverband PO vult daarop aan: “Elke vijf jaar bekijken we samen met SBO de Súdwester en de gemeente hoe het gaat met deze vorm van inclusief onderwijs en of we daar gezamenlijk achter kunnen blijven staan.”

Súdwest-Fryslân onderzoekt of een nieuwe wegverbinding naar De Potten haalbaar is. Het natuur- en recreatiegebied trekt het hele jaar door vele bezoekers en daar ondervinden inwoners van Offingawier hinder van. De gemeente maakt werk van de ontwikkeling van De Potten, maar onderkent dat de verkeerssituatie in het dorp bekeken moet worden. De verkeerscommissie Offingawier pleit voor een nieuwe rechtstreekse weg naar De Potten. De komende maanden moet blijken of dit haalbaar is.

“De Potten is een centraal gelegen gebied op een steenworp afstand van Sneek. Een prachtige plek om te genieten van de natuur en om te recreëren. We willen het gebied graag doorontwikkelen, maar dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de impact op de ontsluitingswegen. Het laatste dat we willen is dat inwoners van Offingawier hier de dupe van worden”, laat wethouder Mobiliteit Michel Rietman weten.

Twee varianten onderzocht

Doel van de verkenning voor een nieuwe ontsluiting naar De Potten is het uitwerken van een tweetal varianten. Eerdere gesprekken met de verkeerscommissie Offingawier, een initiatief van Dorpsbelang Offingawier, hebben varianten opgeleverd die eerst worden onderzocht op fysieke mogelijkheden. Daarbij houdt de gemeente rekening met grondeigendommen, watergangen en kruispunt-oplossingen. De varianten worden afgestemd met de provincie Fryslân gelet op de relatie met de N354. Verder onderzoek naar de effecten van een nieuwe weg volgt in een later stadium.

Verkeerscommissie stelt aansluiting op Stadsrondweg-Oost voor.

De verkeerscommissie Offingawier heeft een voorkeur uitgesproken voor een directe aansluiting op de Stadsrondweg. “Mooi dat er zo wordt meegedacht en we vinden het belangrijk om dat voorstel nu te gaan onderzoeken,” aldus Rietman. Naast deze directe aansluiting op de rondweg wordt ook de mogelijkheid van een route parallel aan de rondweg met een aansluiting op de Groenedijk onderzocht.

“We hebben zeker nog geen keuze gemaakt en we gaan hier goed over in gesprek met de verkeerscommissie, omwonenden en andere belanghebbenden. Het is een verkenning van de mogelijkheden met als doel ervoor te zorgen dat inwoners van Offingawier weer een hoge mate van verkeersveiligheid ervaren,” legt Rietman uit.  

Verkenning in mei dit jaar opgeleverd

De gemeente verwacht in mei het definitieve onderzoeksrapport ‘Verkenning ontsluiting De Potten/Offingawier’ op te leveren. In dit definitieve rapport worden ook de kostenramingen voor beide scenario’s opgenomen.

Súdwest-Fryslân wijst op korte termijn Harinxmaland en Bolsward-Oost aan als locaties voor sociale woningbouw. Voor de middellange termijn maakt de gemeente voor de zomer ook andere locaties bekend voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarmee stimuleert de gemeente de bouw van sociale huurwoningen. Deze en meer afspraken zijn opgenomen in de prestatieafspraken voor 2023.

Samen meer slagkracht

Jaarlijks maken gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken leggen de partijen vast hoe ieder zijn steentje bijdraagt aan de sociale huursector. Zo ook voor 2023. De gemeente vindt het belangrijk hierin op te trekken met lokale partners.

“We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de behoefte aan sociale huurwoningen, de hoge energielasten, de groeiende behoefte naar langer zelfstandig wonen en de grote toename van vluchtelingen in onze gemeente. Ik ben blij dat we met elkaar jaarlijks deze afspraken maken en samenwerken in de uitvoering. Samen hebben we meer slagkracht”, aldus Michel Rietman, wethouder Wonen.

De prestatieafspraken gaan onder andere over de betaalbaarheid, de beschikbaarheid, de duurzaamheid van de woningen en de huisvesting van aandachtsgroepen.

450 sociale huurwoningen voor 2030

Súdwest-Fryslân ambieert om tot 2030 alleen in Sneek al zo’n 450 sociale huurwoningen toe te voegen aan het totaal. In het najagen van die ambitie spelen woningbouwcorporaties een belangrijke rol.

In 2023 realiseert WoonFriesland 76 woningen op It Skûlplak in Sneek. Dynhus bouwt 12 woningen in Workum en Elkien start met de voorbereiding van de herstructurering van ruim 300 woningen op Het Eiland in Sneek en voegt zij de komende jaren ruim 100 woningen toe aan de sociale voorraad. Daarnaast zoeken de corporaties naar kansrijke en geschikte locaties voor verdere uitbouw van de sociale (huur)woningvoorraad.

Gemeente wijst Harinxmaland en Bolsward-Oost aan als locatie voor bouw sociale huurwoningen

Naast deze projecten vanuit de corporaties, stimuleert de gemeente Súdwest-Fryslân actief de woningbouw van sociale woningen. Dit doet zij door Harinxmaland en Bolsward-Oost als locaties aan te wijzen waar op korte termijn kavels voor sociale huurwoningen beschikbaar komen. Daarmee stelt gemeente woningbouwcorporaties in staat om woningen te realiseren die aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Leefbaar Súdwest-Fryslân voor iedereen

Het gezamenlijke doel is om iedereen die een plekje zoeken in Súdwest-Fryslân een thuis te geven. Op dit moment is dat voor bepaalde aandachtsgroepen een flinke uitdaging. Met onder andere de woningbouwafspraken, maar ook de onderlinge samenwerking, werken gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen aan de kwaliteit van leven in Súdwest-Fryslân voor iedereen.

De prestatieafspraken voor 2023 zijn ondertekend door Elkien, Accolade, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Dynhus, huurdersvereniging Sneek, huurdersvereniging Zuidwest-Friesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad en de gemeente Súdwest-Fryslân.