Persberichten.

Wat is er verzonden naar de media? Hier vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

Augustus 2019

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met Rijkswaterstaat een tijdelijke maatregel bedacht voor een betere afwikkeling van het verkeer bij de afslag Sneek-Oost in de N7. Een proefperiode van twee weken (van 28 augustus tot en met 11 september) moet duidelijk maken of de maatregel het gewenste effect heeft.

Gevaarlijke situaties

Nu staat het verkeer dat in de ochtend- en avondspits de afrit Sneek-Oost neemt vaak al stil op de hoofdrijbaan van de N7. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Door een deel van de rotonde op het kruispunt Oppenhuizerweg-Lorentzstraat af te sluiten, verbetert de doorstroming van het verkeer, zo is de verwachting.

Omrijden

Door de afsluiting kan verkeer vanaf de Oppenhuizerweg of de stadsrondweg niet meer driekwart rotonde nemen en naar de Lorentzstraat (Oppenhuizen) of richting Leeuwarden rijden. Dit verkeer moet door de afsluiting zo’n 350 meter omrijden, via de andere rotonde, aan de zuidkant van de N7.

De effecten van deze maatregel worden dagelijks bekeken. “Het zou mooi zijn als we zo kunnen voorkomen dat het verkeer in de spits stil komt te staan op de N7”, zegt wethouder Mark de Man, die benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “Voor de langere termijn wordt gestudeerd op een oplossing waarmee we de komende decennia vooruit kunnen.”

Op het IJsselmeer bij Stavoren doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanaf maandag 19 augustus onderwateronderzoek bij het wrak van de Stavoren 18. Het onderzoek, dat enkele kilometers uit de kust plaatsvindt, duurt tien dagen.

Sonar

Vrijwilligers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) doen al sinds 1999 onderzoek voor de kust van Stavoren. Mede dankzij opnamen met sonarapparatuur stuitten zij op de restanten van een middelgroot houten scheepswrak.

Tinnen lepel

Sindsdien doken vrijwilligers regelmatig op deze plek, waarbij diverse vondsten werden gedaan, zoals een tinnen lepel uit 1751. “Op grond daarvan denken wij dat het schip uit de achttiende eeuw komt”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ook wordt vermoed dat er van de scheepsconstructie weinig bewaard is gebleven. Boonstra: “Om te onderzoeken of de datering klopt, en om vast te stellen wat er nog over is van het wrak, wordt er nu door de Rijksdienst gedoken.”

‘Fieldschool’

Wat het onderzoek bijzonder maakt is dat er een zogeheten ‘fieldschool’ aan gekoppeld is. De Rijksdienst wil jonge onderwaterarcheologen de kans bieden om te oefenen in vrij ondiep water met relatief weinig stroming. “Vanwege de strenge regelgeving voor duiken op wrakken is dit een unieke kans om ervaring op te doen”, zegt Boonstra.

Het wrak zal niet worden gelicht, maar onder water verder in kaart worden gebracht. Als uit het onderzoek blijkt dat er bescherming nodig is van het wrak, bijvoorbeeld tegen stroming, dan zal de vindplaats (deels) worden afgedekt met steigergaas en grond.

“Ouderwets leuk en gezellig, met voldoende aanbod voor alle leeftijden”, aldus de publieksjury over de Sneekweekkermis. “Compact, nette uitstraling en topattracties.”

Dinsdagmiddag reikte wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân de prijzen uit aan de eigenaren van de attracties die bij de jury, bestaande uit deskundigen en doorsnee kermisliefhebbers, het meest in de smaak vielen.

In de categorie ‘grootvermaak’ won – net als vorig jaar – ‘Around the World’ van Johannes Dauphin uit Apeldoorn. De attractie is met 60 meter een van de twee grote blikvangers. “Wat een hoogte”, “Prachtig dat je zo lang boven blijft” en “Zeker ’s avonds een mooie ervaring”, tekende de jury op. De andere grote attractie voor mensen zonder hoogtevrees – Booster Maxxx – doet het ook steevast goed in Sneek en werd dit jaar tweede.

‘Salto trampoline’ van de vennootschap Klaas en Peggy Verwijk-Van Hout uit Amsterdam  won in de categorie ‘kindervermaak’. “Favoriet bij veel kinderen”, aldus het juryrapport. “Vriendelijk en behulpzaam personeel.” Ook de ‘nostalgische draaimolen met orgel’ scoorde goed. “Mag gewoon niet ontbreken. Viel twintig jaar geleden bij kinderen in de smaak, en nu nog steeds”.

Bij de ‘spel- en gokzaken’ was het lastiger kiezen. De top-drie (met onder andere ‘Glück Prinz verloting’ en ‘Skeeball’) was aan elkaar gewaagd, maar de oorkonde en de bloemen waren ook deze keer, net als vorig jaar, voor ‘Pusher’ van Arnold Bruggink uit Groningen. “Het is en blijft een leuk gokspel. Grote winkans, leuke prijsjes, voldoende kasten om op te spelen”, noteerde jury.

Ook in de categorie ‘consumptiezaken’ won een oude bekende: de poffertjessalon van Angelique Korenblik uit Eefde, die ook in 2017 en 2018 de meeste punten haalde. “De salon heeft niet alleen een heel knusse uitstraling, de bediening is er vriendelijk en snel, en het eten prima.”

De kermis op het Martiniplein en het Oud Kerkhof draait nog tot en met donderdag. Vanavond is het vanaf 21.00 uur ‘ladies night’, met kortingen voor dames. Woensdag is er tussen 11 en 13 uur de ‘prikkelarme kermis’, bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Er zijn dan geen rook en licht(flitsen) te zien en de muziek staat op zachtjes.

Woensdagmiddag komt clown Dessalles op bezoek, en kunnen kinderen geschminkt worden door Diana’s Schminkpaleis.

Fotobijschrift: De prijswinnaars flankeren wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân, die de prijzen uitreikte. Uiterst rechts marktmeester Kevin Vonk. (Foto Jan Douwe Gorter)

Juli 2019

In Sneek, IJlst, Heeg en Makkum zijn deze week ruim 450 kinderen actief in een van de Timmerdorpen, die ook dit jaar weer in de vakantieperiode in Súdwest-Fryslân zijn georganiseerd.

Behalve met timmeren wordt de jeugd vermaakt met diverse sport- en spelactiviteiten. Zo is in IJlst ‘Op de filmset’ het centrale thema en staat het Sneker Timmerdorp in het teken van ‘Carnaval’. Ook in de tweede helft van de zomervakantie, in augustus, zijn er nog Timmerdorpen: in Wommels, Bolsward en Workum die met in totaal 250 aangemelde kinderen zijn volgeboekt.

In verband met de verbouw van de gemeentekantoren is de Stadhuistuin in Sneek afgevallen als locatie voor de Garden of Dance. Het zgn. Bristolterrein aan de Prins Hendrikkade  is als alternatieve locatie uitgewerkt. De ondernemer heeft voorafgaand aan de formele vergunningsaanvraag de direct omwonenden geïnformeerd met een brief en organiseerde daarnaast een informatieavond. Afgelopen week heeft de gemeente ca. 80 zienswijzen ontvangen van omwonenden.

De gemeente moet in de besluitvorming rekening houden met alle belangen. Dus zowel de belangen van de omwonenden, als de belangen van de aanvrager en ook het algemeen belang moeten worden beschouwd. Dat maakt dat de gemeente voorwaarden aan een eventuele vergunning moet verbinden.

De afgelopen weken zijn ook diverse gesprekken gevoerd met de ondernemer die het evenement wil organiseren. Afgelopen donderdag is er met de ondernemer gesproken over de voorwaarden en beperkingen die de gemeente voor deze locatie in de vergunning wil opnemen en over het aanpassen van de aanvraag. Afspraak was dat de ondernemer vrijdag zijn besluit met ons delen zou, over het aanpassen van de aanvraag.

Vrijdag aan het einde van de middag heeft de ondernemer aangegeven dat hij niet met de beperkingen uit de voeten kon en zijn aanvraag daarom niet kon aanpassen. Daarop heeft de burgemeester besloten om de vergunning te weigeren. Dit besluit wordt begin volgende week geformaliseerd. Dan wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend ook geïnformeerd over dit besluit.

“Ik vind het belangrijk dat zowel omwonenden als ondernemer gehoord worden en dat we daadwerkelijk iets doen met hun zorgen en belangen. Ze hebben waardevolle zienswijzen ingediend die ik serieus neem. Ik vind het daarnaast belangrijk dat de jongere doelgroep van de Sneekweek een plek heeft.  En dat dit een veilige plek is. Daarom kan het evenement alleen plaatsvinden onder voorwaarden en beperkingen die (mede) tot stand zijn gekomen dankzij de zienswijzen van de omwonenden. De organisator heeft aangegeven zich niet te kunnen committeren aan de voorwaarden en beperkingen, dus is er dit jaar geen Garden of Dance tijdens de Sneekweek.

Ik begrijp de teleurstelling bij de jongeren en de ondernemer. En ook de opluchting voor anderen. Toch wil ik iedereen vragen om er met elkaar een mooi Sneekweek te maken. We hebben genoeg ingrediënten voor een prachtige en feestelijke Sneekweek." Aldus burgemeester Jannewietske de Vries.

Juni 2019

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân steekt 100.000 euro in onderzoek naar de effecten en de haalbaarheid van een aquaduct in de autosnelweg A7 bij Bolsward. “Wij doen van harte mee aan dit onderzoek en trekken graag samen met de provincie op”, zegt wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân, die bereid is ook financieel aan het onderzoek bij te dragen.

Een aquaduct – ter vervanging van de huidige brug over het Krúswetter – is al jarenlang een grote wens van Bolsward. “We hebben niet voor niets in ons akkoord voor deze bestuursperiode 2018-2022 aangegeven nadrukkelijk te willen kijken naar mogelijkheden voor een aquaduct”, zegt De Man. Nu leidt de brug tot veel oponthoud van het verkeer, vooral in de zomerperiode.

De wens de verkeerssituatie bij Bolsward te verbeteren is onlangs onder de aandacht gebracht van de formateur van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ook de ‘Stuurgroep aquaduct A7 Bolsward’ trok bij de formateur aan de bel. “Deze acties hebben effect gehad”, stelt De Man vast.

Naast de effecten voor verkeer en leefbaarheid moet het onderzoek onder andere ook antwoorden geven op vragen over de technische haalbaarheid en de kansen voor woningbouw en recreatieve ontwikkelingen. De Man: “Wat ons betreft moet het een heel breed onderzoek worden. We willen antwoorden op zo veel mogelijk vragen. Want die zijn het fundament om dit vraagstuk goed op de agenda te kunnen krijgen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

De gemeente Súdwest-Fryslân steekt de komende vier jaar 264.000 euro in de Stichting Technolab SWF, dat als doel heeft de jeugd te interesseren en enthousiasmeren voor technische beroepen.

“De vraag naar technisch opgeleid personeel neemt toe, terwijl het aanbod niet meegroeit”, zegt wethouder Maarten Offinga. “Dat zien we graag anders.” Want voor de regionale arbeidsmarkt is het van groot belang dat er voldoende technisch geschoold personeel beschikbaar is, stelt hij.

Nu laten de marktontwikkelingen in de gemeente zien dat in een aantal sectoren een personeelstekort dreigt. “Om dit probleem te tackelen moet je beginnen bij de jeugd én hun ouders. Die moeten enthousiast worden voor techniek en technologie. Technische opleidingen hebben nog steeds een minder goed imago, maar dat is niet terecht. Want technische beroepen hebben juist de toekomst, de ontwikkelingen gaan razendsnel.” Offinga wijst als voorbeeld op de snelle opmars van de 3D-technologie. “Een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen hiervan gehoord. Nu nemen de mogelijkheden in rap tempo toe.”

Juist vanwege deze snelle technologische ontwikkelingen sluiten de opleidingen niet altijd aan bij wat de praktijk wenst. Ook daar ligt voor Technolab een taak. Naast de gemeente dragen ook onderwijsinstellingen en ondernemers financieel bij aan het initiatief.

Directeur Marianne Poelman van de Stichting Technolab SWF zegt het verschil te maken door niet alleen workshops aan te bieden aan scholen, maar ook de samenwerking te zoeken met andere initiatieven in Súdwest-Fryslân op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven. Zoals de Yacht Builders Academy, On Stage, Techniek Tastbaar, Werkfestival en het toekomstige Maritieme Cluster.

“We laten kinderen op een praktische manier technologie ervaren”, vertelt Poelman. “Zelfs kinderen die doorgaans niet warm te krijgen zijn voor techniek, de zogeheten non-bèta’s, vinden dit cool en inspirerend. Nu is het voor hen nog te vaak ‘wat je niet kent dat kies je niet’. Onze deuren staan open voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.”

Mantelzorgers in Súdwest-Fryslân kunnen vanaf nu gebruik maken van de zogeheten mantelzorgpas. Dankzij deze pas kunnen zij gratis of met korting gebruik maken van een groot aantal diensten.

“Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar kan tegelijkertijd ook zwaar zijn”, zegt Gea Wielinga, wethouder sociaal domein. “We vinden het belangrijk dat mantelzorgers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Daarom hebben wij deze mantelzorgpas ontwikkeld, samen met Stichting Sociaal Collectief.”

 

Voorbeelden van diensten voor mantelzorgen zijn informatie en advies, thuisadministratie, klussendienst, tuinonderhoud, vervoer, vervangende mantelzorg door vrijwilligers, advies en regelhulp door de mantelzorgmakelaar, huishoudelijke hulp en respijtzorg. Maar de pas geeft ook recht op uitstapjes en ontspannende activiteiten.

Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij de gemeentelijke Stipepunten ontvangen een pas. Meer informatie over de dienstverlenende organisaties en activiteiten is te vinden op de website van Voor Elkaar Doen.

Oude kanoroute bij Westhem nu bevaarbaar voor elektrische sloepjes

Na een jaar vol werkzaamheden maakten inwoners van Westhem vandaag voor het eerst gebruik van de nieuwe vaarroute die door hun dorp heenloopt. Met een sloepje, in een kano of peddelend op een SUP-board openden ze samen met wethouder Maarten Offinga de vaarroute vandaag officieel.

Maarten Offinga vertelt: “Volharding is het woord dat past bij dit project. Jarenlang zette de werkgroep, met daarin inwoners van Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum en initiatiefnemers van het Lytse Marrenplan, zich in voor de komst van de route. Hier heb ik veel waardering voor. Vandaag mocht ik samen met hen de route openen, een gezamenlijke wens die in vervulling gaat!”

De Reidmarroute

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute, die vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega loopt. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar. Een groot deel van de Reidmarroute is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de route heel geschikt.

Om de sloepenroute klaar voor gebruik te maken, verwijderde aannemer de Waard in opdracht van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een aantal dammen. Daarnaast werd een aantal bruggen vervangen of verhoogd en is de vaart gebaggerd.

Elektrisch varen in Fryslân

Nergens anders in Nederland is de watersport zo groot als in Fryslân. Met een elektrische boot ‘horen’ watersporters de rust en de ruimte van de Friese wateren. Daarnaast zijn elektrische vaartuigen ook nog eens schoner. De Reidmarroute is de derde electric-only route van Fryslân. Eerder werden ook de Bûtenfjildroute en de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend.

Het Friese Merenproject

De aanleg van de Reidmarroute is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân.

Het aantal personen dat in Súdwest-Fryslân moet rondkomen van een bijstandsuitkering is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 sneller gedaald dan verwacht. Eind maart van dit jaar had de gemeente 2407 mensen in de bijstand, 359 minder dan op 1 januari 2018.

Het doel tijdens deze bestuursperiode, die loopt tot en met maart 2022, was om het aantal bijstandsgerechtigden met ten minste 300 te verminderen. “Dit doel is dus al gehaald”, zegt wethouder Stella van Gent, portefeuillehouder arbeidsparticipatie en inkomen. “Daarom leggen we nu de lat wat hoger, en streven ernaar de dalende lijn in het zelfde tempo door te zetten.”

Goede resultaten

Van Gent realiseert zich dat de daling deels te maken heeft met de groei van de Nederlandse economie. “Daar hebben wij als gemeente geen invloed op. Waar we wel ons best voor doen is verbetering van de samenwerking tussen gemeente en ondernemers, en dat werpt haar vruchten af. Ook mooi om te zien is dat re-integratiebedrijf Pastiel goede resultaten haalt.”

Wethouder Maarten Offinga (economische zaken) vult aan: “Het hebben van betaald werk, ook al is het geen volledige baan, blijft belangrijk. Werk zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien. Het maakt hen financieel minder afhankelijk, zelfredzaam en vitaal.” De praktijk leert dat er weinig mensen vanzelf uit de bijstand komen. “Daarom zet de gemeente zich actief in om iedereen die kan werken te ondersteunen bij de route naar werk.”

De gemeente kijkt daarbij verder dan alleen opleiding en werkervaring, zegt Van Gent. “Tegenwoordig is het vooral belangrijk dat mensen kunnen switchen tussen beroepssectoren. Daarom kijken we ook naar de zogenaamde ‘soft skills’: competenties, vaardigheden en interesses. En die ontwikkelen mensen altijd, ook buiten hun werk om. Als mensen deze zelf verworven soft skills beter kennen, gaan er meer deuren open. Wij helpen ze daarbij.”

Nieuwe Nederlanders

Dat begeleiding nodig is, geldt zeker ook, en misschien nog wel meer, voor mensen met een verblijfsvergunning, de zogeheten nieuwe Nederlanders. Van Gent: “Daarom spannen wij ons ook voor deze groep mensen in, om hen sneller te laten integreren en te begeleiden naar werk. Zo sorteren we voor op de nieuwe Wet Inburgering, die per 2021 van kracht wordt en de verantwoordelijkheid voor inburgering van nieuwkomers bij de gemeente legt.”

Werkloosheid gedaald

Offinga benadrukt dat vorig jaar niet alleen het aantal bijstandsgerechtigden daalde, ook het aantal werklozen nam af. Bij de start van de bestuursperiode, begin 2018, bedroeg deze nog 6,2 procent voor de regio Zuidwest Friesland (inclusief gemeente De Fryske Marren), aldus cijfers van het CBS. Eind 2018 registreerde het CBS nog 3,8 procent werklozen. Tegelijkertijd steeg het aantal arbeidsplaatsen in Súdwest-Fryslân met ruim 1000, naar 42.660. “Een mooie ontwikkeling”, zegt Offinga. “Het is onze taak de economische ontwikkelingen te blijven aanjagen, zodat het aantal banen blijft groeien.”