Contact

Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

kranten

Juli 2021

Súdwest-Fryslân gaat vanaf volgend jaar een contract sluiten met Athome Friesland B.V. en het samenwerkingsverband van Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben, deze blijven houden. We kijken naar hoe de ondersteuning het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward en omstreken en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben.

Athome Friesland B.V. gaat deze ondersteuning coördineren in Sneek-Noord en Bolsward en omstreken. Het samenwerkingsverband Stichting Alliade/GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in Sneek-Zuid en het Buitengebied.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Vanaf medio september 2021 gaan we met alle mensen in gesprek die gebruik maken van Wmo-begeleiding om te kijken wat voor hen mogelijk kan veranderen. Aan het eind van 2022 willen we alle mensen hebben gesproken. Zolang mensen nog geen gesprek hebben gehad, houden ze de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.
Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk komen vier verschillende wandelroutes. Het college van B&W besloot om er € 147.200,= beschikbaar voor te stellen. De plannen zijn samen met de wijk tot stand gekomen. Zo werden buurtbewoners, het wijkpanel en de in de wijk gevestigde sportverenigingen betrokken. De start van de werkzaamheden is gepland voor begin september. Het is de bedoeling dat de totale sport- en beweegroute in oktober wordt opgeleverd.

Wethouder Bauke Dam: ‘Sporten en bewegen is belangrijk. Het is niet alleen gezond, het werkt ook verbindend. Met deze sport- en beweegroute dragen we gezamenlijk bij aan de vitaliteit van de inwoners en de leefbaarheid in de wijk. De nieuwe routes worden aantrekkelijk, veilig en toegankelijk voor iedereen.’

Naast de bijdrage van de gemeente kwamen ook toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân), Wijkorganisatie De Spil (i.s.m. het Old Burger Weeshuis) en vanuit Jumbo Supermarkten. De totale investering bedraagt € 176.700,-. De uitwerking en uitvoering van het project is in handen van HCL Projectmanagement uit Burgum.

Voor elk wat wils

Twee routes, in de wijk zelf, hebben een afstand van 1,5 tot 3,5 kilometer. De twee andere routes (7 en 10 kilometer) gaan via de omliggende plaatsen IJlst en Jutrijp. Iedere route heeft zijn eigen voorzieningen. Om buitenfitness in de wijk te bevorderen worden er een multifunctioneel sportveldje en op diverse plekken verschillende type sport- en bootcamptoestellen geplaatst. Daarnaast wordt ook de skatebaan voor beginners aangepast, zodat beginners en gevorderden gescheiden van elkaar kunnen oefenen.

De toestellen komen in de nabijheid van een veel gebruikte hardlooproute. Hierdoor kunnen sporters en bootcampers hun loopronde afwisselen met krachtoefeningen. Ook is er een locatie met mooi uitzicht en wordt er een multifunctionele beweegbank geplaatst.

Met een QR-code kunnen de gebruikers straks terecht op een website waar meer informatie te vinden is over de routes, de toestellen en de verschillende locaties langs de routes. Speciaal voor dit project wordt de nieuwe website www.sneekbeweegt.nl gebouwd.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van woningbouwplan It Skar 2 in Woudsend. In het plan wordt uitgegaan van circa 30 woningen op een grondgebied van zo’n 3 hectare.

Een nieuwe fase voor It Skar

Woningbouwplan It Skar 1 werd gerealiseerd naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie Woudsend 2002. In de waterrijke en groene wijk in het zuidoosten van Woudsend werden 77 woningen gerealiseerd. It Skar 2 sluit aan op de in 2012 opgeleverde wijk.

Behoefte aan betaalbare woningen

Net als in meer kernen binnen onze gemeente, is ook in Woudsend behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. De plannen voor de bouw van de circa 30 woningen in Woudsend passen goed binnen onze woningbouwprogrammering. Het plangebied is onderdeel van een 16 hectare groot agrarisch gebied tussen de rondweg N928 en bedrijventerrein De Welle. Dit gebied is volledig in het bezit van gemeente Súdwest-Fryslân.

Gevarieerd woningaanbod

De plannen richten zich op het realiseren van een aantal financieel toegankelijke huurwoningen en betaalbare (levensloopbestendige) koopwoningen. Een deel van de woningbouw kan aan open vaarwater komen te liggen, waardoor ook woningen in het hogere koopsegment kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is er, om diversiteit in het It Skar 2 te krijgen, mogelijk ook ruimte voor innovatieve woonconcepten.

De gemeenteraad buigt zich op 30 september 2021 over de aanvraag van het krediet.

Kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân hoeven zich niet te vervelen deze zomer. Van 12 juli tot 20 augustus kunnen ze zich aanmelden voor tal van leuke activiteiten op verschillende plekken in de gemeente. Op maandag 12 juli verzorgen wethouders Mark de Man en Bauke Dam de aftrap van het programma ‘Simmer yn Súdwest’ in Pingjum, Bolsward en Sneek.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van Cultuurbureau Akte2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Samen hebben zij een programma opgezet met activiteiten als zeilen, suppen, voetballen, springkussens en een te gekke Whipe-outbaan. Kinderen kunnen ook naar een theatervoorstelling, straattheater of zelf creatief aan de slag op een van de deelnemende buurtcampings.

Op de eerste dag, maandag 12 juli, bezoeken wethouders Mark de Man en Bauke Dam de volgende drie activiteiten:

Activiteit: Buurtcamping + workshop drummen

Tijd: 13:30 – 14:00 uur

Locatie: Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12 in Pingjum

Activiteit: Workshop toneel en tekst

Tijd: 14:30 – 15:00 uur

Locatie: Patershuis Bolsward, Grote Dijlakker 40 in Bolsward

Activiteit: Whipe-out

Tijd: 15:30 – 16:30 uur

Locatie: IJsbaan Sneek, Leeuwarderweg 91 in Sneek

We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent ook welkom om één van de andere activiteiten te bezoeken. Het volledige programma vindt u op www.simmerynsudwest.frl.

Sinds 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân gezinnen met een laag inkomen of een uitkering een week vakantie aan op een vakantiepark in Nederland. Doordat dit jaar veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, zijn veel vakantieparken volgeboekt en kiezen we voor een alternatief om de gezinnen die wat minder te besteden hebben, toch iets extra’s te bieden. Deze gezinnen mogen dit jaar een dagje weg naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden. Daarnaast kunnen ze zich inschrijven voor diverse activiteiten. Omdat veel mensen het afgelopen jaar geraakt zijn door de coronacrisis, bieden we dit jaar ook activiteiten aan voor een bredere doelgroep. De gemeente Súdwest-Fryslân gunt alle kinderen in de gemeente een fijne vakantie.

Medewerkers van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf vandaag een week lang een e-bike uitproberen voor woon-werkverkeer als alternatief voor een auto. Dit wordt gefaciliteerd door het project Werk Slim, Reis Slim, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Fryslân en gemeenten. Wim IJkema, nam vandaag de eerste Speed Pedelec in ontvangst van fietshandelaar Profile Rodenburg uit Sneek.

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) stimuleert medewerkers van bedrijven in Friesland om voortaan vaker de fiets te pakken. Met slimme en duurzame mobiliteitsregelingen proberen ze de regio bereikbaarder en duurzamer te maken, want meer fietsers betekent minder files, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. Bedrijven krijgen er bovendien vitale werknemers voor terug. Sinds dit jaar sluit ook gemeente Súdwest-Fryslân aan bij dit initiatief. Wethouder Mirjam Bakker is erg enthousiast: “We vinden het belangrijk om een gezond en duurzaam initiatief als dit te steunen. Het is een win-win situatie. Dit is niet alleen een mooie kans voor onze werknemers, al onze inwoners zijn gebaat bij een schone, bereikbare gemeente. Bovendien krijgt een aantal lokale ondernemers een mooie kans om hun product te promoten. We hopen natuurlijk dat veel bedrijven ons voorbeeld volgen.”

Een alternatief vervoersmiddel

Medewerkers kunnen een week lang ervaren dat de e-bike een gezond, vitaal en duurzaam vervoersmiddel is voor de korte afstand. De eerste deelnemer van de gemeente Súdwest-Fryslân, Wim IJkema gaat proberen of hij van zijn woonplaats Heerenveen naar het gemeentehuis in Sneek kan fietsen. Wim heeft een baan in het klimaatprogramma van de gemeente maar ziet naast het maatschappelijk belang ook persoonlijke voordelen: “Fietsen is de uitgelezen kans om na een drukke werkdag je hoofd leeg te maken. Ik kan dicht bij mijn werk parkeren en misschien kan ik zo zelfs een sportschoolabonnement besparen”.

Deelnemen kan nog steeds

Bedrijven die 50 medewerkers of meer hebben, worden automatisch een relatie van Werk Slim, Reis Slim. Uiteraard kunnen ook andere bedrijven deelnemen. Diverse fietshandelaren uit de gemeente zijn benaderd om deel te nemen. Veel hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Fietshandelaren die ook belangstelling voor deze actie hebben als leverancier van de e-bikes en Speed Pedelecs, kunnen zich aanmelden via info@werkslimreisslim.nl.

Súdwest-Fryslân wil vanaf volgend jaar een contract sluiten met AtHomeFirst Friesland BV en het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding. Dit geldt voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Het gaat nu eerst om de voorlopige opdrachtverlening. Als er geen bezwaar wordt gemaakt is deze op 22 juli aanstaande definitief.

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. En dat er goed gekeken wordt hoe de ondersteuning het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en het dagelijkse leven van mensen. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Dit in samenwerking met andere zorgaanbieders die nu vaak ook al werkzaam zijn in het gebied.

Het is de bedoeling dat AtHomeFirst Friesland B.V. deze ondersteuning gaat coördineren in Bolsward e.o. en Sneek-Noord. Het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in het Buitengebied en in Sneek-Zuid.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent overigens niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Het is de bedoeling dat er eerst een gesprek plaatsvindt met de mensen. Deze gesprekken starten na de zomer en duren tot eind 2022. Mensen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Zolang er nog geen gesprek is geweest, houden mensen de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Huishoudelijke Hulp vanaf 2022

Ook voor de Huishoudelijke Hulp zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf volgend jaar gaan Suver Thús en Axxicom Thuishulp zorgen voor de Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân. Voor de meeste mensen met huishoudelijk hulp geldt dat ze de hulp houden die ze nu ook hebben.

Na maanden elkaar alleen maar digitaal, via het beeldscherm van desktop, laptop of iPad, te hebben gesproken, waren de leden van de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten van Súdwest-Fryslân deze week weer fysiek bijeen. En hoe! De commissieleden hadden zich verzameld op de zeedijk tussen Ferwoude en Gaast, om door deskundigen ‘in het veld’ te worden bijgepraat over het gemeentelijk programma Vitaal Landschap.

Zo sprak Jos Hooijmeijer onder andere over het grootschalig grutto-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in een gebied van zo’n 11.000 hectare. Age Flapper van het Agrarisch Collectief Súdwest-Fryslân vertelde over een groeiend aantal boeren in de gemeente (inmiddels zo’n 200) dat serieus meedoet aan de verbetering van de biodiversiteit, waardoor weidevogels meer kans hebben hun jongen groot te brengen.

Als derde was het de beurt aan melkveehouder Pieter van der Valk, wiens ‘pleats’ op de spreekwoordelijke steenworp van de zeedijk ligt, aan de andere kant van de Workumerwaard. Hij vertelde over het jongste initiatief van de stichting Agricycling, waarin een groep boeren uit de zuidwesthoek van de gemeente verenigd is: het composteren van gemeentelijk groenafval (https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/persberichten/#1624893920323-2f801c59-66a3). “Súdwest-Fryslân mei hjir grutsk op wêze”, zei Van der Valk. “Want it is de earste gemeente yn Nederlân dy’t dit op sa’n manier klearkrigen hat.”

Juni 2021

Boeren in Ferwoude, It Heidenskip en Parrega mogen groenafval van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan composteren. Dit heeft het college op dinsdag 22 juni besloten. De compost gaan de boeren voor hun land gebruiken. Hierdoor hebben ze (bijna) geen kunstmest meer nodig.

Natuurinclusief boeren

“As gemeente produsearje wy in soad grienôffal. Dat bringe wy nei in kompostearringsbedriuw”, geeft wethouder Bauke Dam aan. Het initiatief om groenafval van de gemeente te gaan composteren komt van de stichting Agricycling, waarin een groep boeren uit de zuidwesthoek van de gemeente zich verenigd heeft. Boer Pieter van der Valk uit Ferwoude is een van de deelnemers. “As der natuerlike fiedingsstoffen beskikber binne, moatte wy dy as lânbou eins ek benutte. Dat komt in protte fraachstikken fan no ten goede”, geeft Van der Valk aan. Daarom gebruikt hij groenafval van zijn eigen boerderij om de grond te verbeteren, maar dit levert te weinig compost op. “Dêrom hawwe wy kontakt opnommen mei de gemeente Súdwest-Fryslân.”

Democratic challenge

De gemeente steunt het initiatief met een financiële bijdrage. Wethouder Dam vindt dat dit past binnen het gemeentelijke programma Vitaal Landschap. Ook is het een mooi voorbeeld van ‘democratic challenge’. “Dat hâldt yn dat wy ynwenners útdaagje om taken fan ús oer te nimmen as sy it better kinne.” Van der Valk is niet de enige boer die groenafval van de gemeente gaat verwerken. Na zijn oproep hebben ook boeren uit It Heidenskip en Parrega aangegeven mee te willen werken. “Wy wolle dat mear boeren meidwaan kinne”, geeft Van der Valk aan.

Kleine kringloop

“Dat wy no dizze ôfspraak mei in oantal boeren meitsje, makket ús gemeente unyk”, zegt wethouder Dam. “Wy moasten wol efkes útsykje hoe’t wy dat it bêste oanfleane koene, mar de FUMO hat ús goed holpen.” De wethouder geeft aan dat het mes aan twee kanten snijdt: “It is in stap rjochting sirkulêre lânbou: de boeren kinne de kompost brûke foar har eigen lân. Sa kinne sy keunstdong besparje, en dat is wer better foar it miljeu.”

Op vrijdag 2 juli vindt de tweede Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo’n 40 leerlingen uit groepen 7 en 8 van basisscholen uit de hele gemeente gaan dan aan de slag met thema’s die voor hen belangrijk zijn.

 “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen bij speelplekken?” en “Wat heb je vooral geleerd tijdens de Coronaperiode?”, zijn voorbeelden van vragen waar de kinderen met elkaar over in gesprek gaan. Aan het einde van de dag presenteren de kinderen hun conclusies en adviezen aan Burgemeester de Vries, Wethouders de Man en Bakker, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

U bent van harte welkom om bij deze presentatie aanwezig te zijn.

Wanneer: vrijdag 2 juli
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Plaats: Raadszaal gemeente Súdwest-Fryslân (Marktstraat 1, 8601 CR  Sneek)

I.v.m. de coronamaatregelen zijn er 2 personen vanuit de pers welkom bij de presentatie. Wilt u doorgeven of u langskomt via pers@sudwestfryslan.nl? Dan kunnen wij de aanwezige kinderen daarvan op de hoogte brengen.

Wilt u liever op een ander moment komen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. De Kinderconferentie begint om 9.00 uur.

Bel voor meer informatie met Erik Korenstra van Stichting de Kleine Ambassade, 06 - 4 46 08 08. Of stuur een e-mail naar pers@sudwestfryslan.nl.

De Kinderconferentie wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.

Zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met springkussens en een te gekke Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is dit jaar van alles te doen in de buurt voor kinderen in Súdwest-Fryslân. Daarnaast bieden we minimagezinnen een dagje uit aan naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Samen met Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân en Stichting Sociaal Collectief hebben we een te gek programma opgezet bomvol leuke activiteiten voor kinderen in de zomervakantie.

Wat is er te doen?

Benieuwd wat er te doen is bij jou in het dorp of wijk? Begin juli gaat de speciale website live waar het hele programma is te vinden van Simmer yn Súdwest. Ook staat op de website aangegeven hoe je je kunt aanmelden voor de activiteiten en waar ze zijn. Alle activiteiten zijn gratis en voor alle kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dagjes weg voor minimagezinnen

Sinds 2018 bieden we gezinnen met een laag inkomen een weekje vakantie aan op een vakantiepark in Nederland. Dat is dit jaar niet mogelijk. Veel huisjes zijn al vol nu dit jaar met corona veel mensen in eigen land op vakantie gaan. Daarom bieden we deze gezinnen dit jaar een dagje weg aan naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden. Eind juni ontvangen de gezinnen een uitnodiging op de deurmat voor de dagjes weg met het hele gezin.

Onderzoek naar restwarmte

De Bolswarder bedrijven Elis, Hochwald en UCC Coffee hebben restwarmte. Een vooronderzoek laat zien dat deze mogelijk kan worden gebruikt om de woningen in Bolsward Noord II te verwarmen. Op woensdag 23 juni tekenden deze bedrijven met de gemeente, woningbouwcorporatie Elkien en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) een samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid te onderzoeken.

De zes partijen gaan de komende tijd verder onderzoeken of het financieel en praktisch haalbaar is om de woningen van Bolsward Noord II met restwarmte te verwarmen, als alternatief voor aardgas. De gemeente heeft de regierol en woningcorporatie Elkien participeert in het onderzoek, omdat een groot deel van de woningen van Elkien is.

Directeur Peter van de Weg van Elkien over het onderzoek: “We werken hard aan de doelstelling om CO2-neutraal te zijn met onze woningen in 2050. Het gebruiken van restwarmte van deze fabrieken kan daar aan bijdragen. Een te kiezen oplossing moet betaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn voor onze huurders.” Wethouder Erik Faber voegt daaraan toe: “Als gemeente hebben we de regierol en zagen we kansen voor het benutten van restwarmte in Bolsward. Het is mooi om te zien dat de andere partijen deze kans ook zien. Hiermee zetten we een goede stap in de richting om voor 2050 alle woningen aardgasvrij te maken.”

De drie Bolswarder bedrijven werken graag aan het onderzoek mee. Michel Vreugdenhil, operations director van Elis Nederland: “Bij Elis Nederland zit duurzaamheid in het DNA. We zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de mogelijk eerste aardgasvrije wijk van Bolsward.” Erik Seffinga van Hochwald voegt hieraan toe: “Het onderzoek sluit aan bij onze visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en indien de resultaten uit het onderzoek goed uitpakken draagt dit project tevens bij aan het verder verduurzamen van onze zuivelketen”.

Anne Jan Leegstra, financieel directeur van UCC Coffee vindt het onderzoek naar restwarmte belangrijk: “Het geeft invulling aan onze opdracht om in de gehele keten van koffieboon tot kopje koffie bij te dragen aan duurzaamheid. Onder andere door het tegengaan van verspilling. Het onderzoek naar restwarmte past daar perfect in.”

Het is belangrijk dat een wijk dicht bij de bedrijven ligt die de restwarmte leveren. Bolsward Noord II ligt mooi tussen UCC Coffee, Hochwald en Elis in. “Voor de inwoners van Bolsward Noord II betekent het op dit moment nog niets”, geeft wethouder Faber aan. “We moeten eerst het onderzoek afwachten. We verwachten dat we in 2022 meer kunnen vertellen.”

De niet actief beveiligde spoorwegovergang aan de Singel in Boazum wordt in de loop van 2022 beveiligd. Ook moet uiterlijk 1 juli as. de financiering vanuit regionale overheden er liggen voor hun deel van de aanpak van spoorwegovergang Schuilenburg in Hindeloopen. Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg dat de gemeente Súdwest-Fryslân afgelopen week voerde met ProRail, Provincie Fryslân en het ministerie van IenW.

De niet beveiligde spoorwegovergang in Hindeloopen moet uiterlijk in 2023 zijn aangepakt. Dit is conform de verplichting die ProRail heeft vanuit het landelijke NABO programma. ProRail is dan ook al met eerste planuitwerking bezig. Tot die tijd worden ter plaatse tijdelijk extra maatregelen getroffen, zoals extra verkeersborden en wegmarkering.

Directe aanleiding voor het versneld doorpakken voor beide overwegen is het ongeval dat op zaterdag 5 juni jl. plaatsvond op de spoorwegovergang in Boazum. Bij dit tragische ongeval kwamen twee personen om het leven. ‘Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor veilige spoorwegovergangen’, aldus wethouder Mirjam Bakker. ‘Ieder ongeluk is er één te veel.’ Daarnaast geeft Bakker aan tevreden te zijn over het constructieve overleg. ‘We hebben in een goede sfeer afspraken met elkaar kunnen maken. Het is belangrijk dat de urgentie onderkend wordt en dat er nu ook echt iets gaat gebeuren.’

‘Een zo snel mogelijke beveiliging van  Niet Actief Beveiligde Overwegen is een must. Het is onverteerbaar dat er nog onbeveiligde overwegen zijn waar mensen om het leven komen’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail, herkent zich in de urgentie en heeft toegezegd de doorlooptijd van processen te versnellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan het tot stand komen van een veilige oplossing. ‘Voor de Singel Bozum betekent dit dat uitvoering van 2023 naar voren wordt gehaald. Details daarvoor werken we nog uit. Voor Schuilenburg Hindeloopen werken we ook naar beveiliging toe, maar met de omwonenden willen nog meer maatregelen bereiken. Daarover zijn we in gesprek. Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo’n overweg moet oversteken.’

Wordt Bolsward Noord II de eerste aardgasvrije wijk in Bolsward? De kans bestaat. De Bolswarder bedrijven UCC Coffee, Hochwald en Elis hebben namelijk restwarmte en een vooronderzoek laat zien dat deze mogelijk kan worden gebruikt om de woningen in Bolsward Noord II te verwarmen. Op woensdag 23 juni 2021 ondertekenen deze bedrijven met de gemeente Súdwest-Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking houdt in dat de zes partijen verder gaan onderzoeken of het definitief mogelijk is om de woningen van Bolsward Noord II te voorzien van restwarmte als alternatief voor aardgas. Graag informeren wij u verder over deze plannen tijdens een gezamenlijk persmoment in de betreffende wijk. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Namens de gemeente is wethouder Erik Faber hierbij aanwezig. Elkien wordt vertegenwoordigd door directeur Peter van de Weg en FSFE door Michel Hendriks. Daarnaast zullen namens de bedrijven Anne Jan Leegstra (UCC Coffee), Frederika Kooistra (Elis) en Erik Seffinga (Hochwald) aanwezig zijn.

Wethouder Faber zal tijdens de bijeenkomst de ambitie vanuit het klimaatakkoord en het belang van deze samenwerking daarin kort toelichten. Nadat de handtekeningen gezet zijn, is er gelegenheid tot het stellen van uw vragen.

Wanneer:         woensdag 23 juni 2021

Tijd:                10.00 uur

Plaats:              Grasveld aan de Eelke Mobachstraat, Bolsward Noord II (buiten)

Om de bijeenkomst coronaproof te laten plaatsvinden, vragen we of u zich van te voren wilt aanmelden via pers@sudwestfryslan.nl. Als de weersomstandigheden het toelaten, vindt de bijeenkomst buiten plaats in Bolsward Noord II. Indien nodig wijken we uit naar een passende locatie elders in Bolsward en zullen we u daar tijdig over informeren.

Een gecombineerd team van onderzoeksbureaus Twynstra Gudde uit Amersfoort en Strated Consulting uit Rotterdam ondersteunt de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsonderzoek naar Empatec.

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek naar Empatec. De onderzoekscommissie is direct van start gegaan met het verzamelen van informatie en het zoeken naar een geschikt onderzoeksbureau, via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op 21 mei 2021 liep dit aanbestedingstraject af.

De onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Strated Consulting hebben veel ervaring met het uitvoeren van raadsenquêtes en hebben dit ook al eerder in combinatie met elkaar gedaan. Zij hebben een team opgesteld met vier ervaren onderzoekers. Een team dat goed aansluit bij de onderzoekscommissie.

De onderzoekscommissie en de bureaus zijn van start gegaan met het maken van werkafspraken en houden achtergrondgesprekken. Het onderzoek wordt in een aantal fases uitgevoerd: documentenonderzoek, besloten interviews, openbare verhoren en de rapportage. Het doel is om in december het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Meer informatie over het raadsonderzoek, de onderzoekscommissie en de onderzoeksbureaus staat op  https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/

Gemeente Súdwest-Fryslân wil onderzoeken of het aantal standplaatsen voor woonwagens in Sneek tijdelijk kan worden uitgebreid. De beoogde locatie is het parkeerterrein aan de zuidkant van het Zuidersportpark aan de Alexanderstraat in Sneek. Dit terrein werd destijds aangewezen als multifunctioneel parkeerterrein tijdens grote evenementen in de stad, maar staat het grootste deel van het jaar leeg.

Grote vraag naar extra standplaatsen

De bewoners van het huidige woonwagenpark aan de Johan Willem Frisostraat pleiten al jarenlang voor extra woonwagenstandplaatsen. Het grote tekort aan standplaatsen leidt namelijk tot onwenselijke situaties. De jongere generatie die de woonwagen van de ouders wil verlaten, kan dit niet en trekt noodgedwongen in bij bijvoorbeeld familie.

Wethouder Mark de Man: “Woonwagenstandplaatsen waren nog geen volwaardig onderdeel van het Nederlands woonbeleid. Het college wil echter niet afwachten tot de landelijke richtlijnen er zijn. De bewoners van het huidige woonwagenpark hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er al jarenlang een tekort is aan standplaatsen. We toetsen de plannen voor de uitbreiding op dezelfde wijze als een woningbouwaanvraag uit onze dorpen of steden.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in wat de kosten zijn voor de tijdelijke locatie, hoeveel standplaatsen er gerealiseerd kunnen worden en hoe de locatie geëxploiteerd gaat worden.

Tijdelijke plaatsen vanwege geluidsnorm

Uit een eerste ruimtelijke verkenning komt voor deze locatie een zwaarwegende belemmering naar voren: de geluidsbelasting door het verkeer op de naastgelegen N7. Dit heeft ook te maken met de wijze van meten. Voor woningen wordt de meting aan de binnenzijde van de buitenmuur gedaan, terwijl dit voor woonwagens aan de buitenzijde wordt gedaan. De geluidsnorm bemoeilijkt de vestiging van permanente standplaatsen. Voor tijdelijke standplaatsen (maximaal 10 jaar) geldt de geluidsnorm niet. Binnen deze tijdelijke situatie zoekt de gemeente naar een permanente oplossing.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de vervolgstappen worden naar verwachting in het najaar van 2021 voor besluitvorming voorgelegd aan het college.

Súdwest-Fryslân publiceert Transitievisie Warmte, een belangrijke stap naar aardgasvrije wijken

Voor 2030 wil gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte die Súdwest-Fryslân deze week als een van de eerste gemeentes in Nederland voor haar inwoners ter inzage legt en die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Dat is een flinke uitdaging maar klinkt nog ver weg. De eerste stap daarin is dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Dat betekent, wijk voor wijk, woningen isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit.

Welke wijken wanneer in aanmerking komen, hangt af van haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners. De gemeente maakt daarbij onderscheid in drie groepen. In de eerste plaats wijken waarin al veel woningen energiezuinig zijn (energielabel A en B) en waarbij de overgang naar aardgasvrij verwarmen en koken een mooie volgende stap is. Daarnaast kijkt de gemeente waar zij kan aanhaken of kan faciliteren bij initiatieven vanuit de gemeenschap. Hierbij valt te denken aan energiecoöperaties zoals Warm Heeg of lokale bedrijven die hun overtollige restwarmte graag inzetten als warmtebron. De derde groep bestaat uit individuele inwoners. Wethouder Erik Faber hoopt dat deze publicatie nog meer inwoners van Súdwest-Fryslân motiveert om zich te melden. “We bieden hen graag perspectief door passend advies te geven of een financieringsconstructie beschikbaar te stellen”. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

De wijken die Súdwest-Fryslân nu voor ogen heeft, staan in de Transitievisie Warmte, een document waarin ook de alternatieven voor aardgas nader worden toegelicht. “Voorop staat dat met de wijk wordt gekeken naar de beste oplossing en dat bewoners nauw worden betrokken bij de uitvoering”, aldus Wethouder Faber. Het document ligt ter inzage bij de gemeente en online (www.overheid.nl) t/m 28 juli 2021.

Súdwest-Fryslân heeft gisteren een besluit genomen over het gunnen van de opdracht voor de Huishoudelijke Hulp. Vanaf volgend jaar wil de gemeente voor de huishoudelijke hulp een contract sluiten met Suver Thús en Axxicom Thuishulp. Het gaat hier om de voorlopige gunning. Op 1 juli 2021 wordt het definitieve besluit genomen.

Súdwest-Fryslân wil de ondersteuning aan haar inwoners (in het kader van de Wmo) vanaf volgend jaar anders organiseren. Hiervoor gaan we de gemeente in vier gebieden verdelen: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder voor de Huishoudelijke Hulp.

Het is de bedoeling dat Suver Thús de huishoudelijk hulp gaat coördineren in Bolsward en omstreken, Sneek-Noord en het buitengebied van Súdwest-Fryslân. En Axxicom Thuishulp in Sneek-Zuid.

Het gaat nu om de voorlopige gunning. Als er de komende 20 dagen geen bezwaar wordt gemaakt is de gunning van de Huishoudelijke Hulp vanaf 1 juli 2021 definitief.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Mensen houden eerst gewoon de hulp die ze nu ook krijgen tot er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. Na de zomervakantie starten de zorgaanbieders met deze gesprekken. Voor de gesprekken wordt ruim de tijd genomen. Aan het eind van 2022 heeft iedereen zo’n gesprek gehad.

Inwoners kunnen Huishoudelijke Hulp aanvragen via het gebiedsteam van Súdwest-Fryslân. Vanaf volgend jaar kunnen mensen hiervoor ook rechtstreeks terecht bij de aanbieder in het gebied.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stellen de gemeenteraad voor alsnog goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan ‘Hemelum, De Soal 4’, waardoor uitbreiding van varkensbedrijf De Hemelumer Hoeve aan de westkant van het dorp toch mogelijk is.

Al eerder besliste de gemeenteraad over de toekomst van het varkensbedrijf door in april 2019 het bestemmingsplan af te wijzen (met 19 tegen 18 stemmen). Dat het varkensbedrijf nu opnieuw op de raadsagenda staat komt door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Die besliste in maart van dit jaar dat de gemeenteraad de afwijzing onvoldoende had beargumenteerd. Zodoende ging het afwijzingsbesluit in de prullenbak en kreeg de gemeenteraad de opdracht het huiswerk over te doen.

Die deed dit niet zelf, maar vertrouwde dit toe aan het college van burgemeester en wethouders. Dat bestudeerde de kwestie andermaal, mede door het inhuren van juridische expertise van buiten de gemeentelijke organisatie en door het inwinnen van adviezen van de FUMO en de GGD Fryslân. Ook kregen zowel De Hemelumer Hoeve als de tegenstanders, verenigd in de werkgroep ‘Geen megastal in Hemelum’, gelegenheid aanvullende reacties te geven.

Een en ander heeft geleid tot een stuk waarmee de gemeenteraad een alternatief wordt geboden gemotiveerd en onderbouwd tegen vaststelling van het bestemmingsplan te besluiten, schrijft het college. Het gaat daarbij om aspecten als geur, stikstof en ruimtelijke impact.

Zelf vindt het college van burgemeester en wethouders het verdedigbaar om in lijn met het raadsvoorstel van april 2019 vóór vaststelling van het bestemmingsplan te kiezen, en daarmee ten gunste van het uitbreidingsplan van De Hemelumer Hoeve.

“De keuze is nu aan de raad”, zegt wethouder Erik Faber, portefeuillehouder ruimtelijke ordening. “Na de uitspraak van de Raad van State hebben we alles nog eens op een rij gezet. De conclusie van het college is echter niet veranderd: het uitbreidingsplan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.”

- Via livestream te volgen -

Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward nadert zijn voltooiing. De gerestaureerde stadhuistoren van Bolsward keert per boot terug naar de stad en wordt herplaatst op het voormalige stadhuis. Hiermee wordt de kroon op het werk gezet.

Stremming Jongemastraat

In verband met de werkzaamheden is de Jongemastraat woensdag 9 en donderdag 10 juni afgezet. Het trottoir en de winkels blijven wel toegankelijk. Afhankelijk van het weer en de omstandigheden wordt de Jongemastraat aan het einde van de laatste dag weer vrijgegeven. Mocht het qua weersomstandigheden niet veilig zijn om het takelwerk uit te voeren, dan wordt het plan herzien.

“‘Het terugplaatsen van de toren is een heuglijke gebeurtenis”, zegt cultuurwethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân. “Het voormalige stadhuis van Bolsward is weer compleet, een fantastisch moment.” Ze noemt het terugplaatsen van de toren “het sluitstuk van een boeiende periode. Nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk van een mooi verhaal dat al ruim vierhonderd jaar duurt. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop dit werk is uitgevoerd.”

In september 2019 werd de stadhuistoren door Bouwbedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) ontmanteld, in drie delen naar beneden getakeld en per schip vervoerd naar de restauratiespecialisten in Sneek. Daar is de stadhuistoren in oude luister hersteld.

De restauratie van het stadhuis en de stadhuistoren is een droomklus vol uitdagingen geweest voor ons team van restauratiespecialiste, aldus Douwe Offringa, vestigingsdirecteur Jurriëns Noord.

Planning

De torendelen worden op 8 juni via het water van Sneek naar Bolsward vervoerd. Vervolgens worden woensdagmiddag 9 juni de eerste twee torendelen met een torenkraan op het stadhuis getakeld. Donderdag 10 juni komt het laatste deel (lantaarngedeelte) terug op de oude plek. Daarna overhandigt wethouder Bakker de Bolswarder vlag aan de uitvoering van Jurriëns Noord, die deze plaatst op de spits en het hoogste punt markeert. De windvaan wordt op een later moment geplaatst.

De werkzaamheden in de Bolswarder binnenstad stonden niet op zich. Samen met een groep inwoners werd vorig jaar een ontwerp voor de binnenstad gemaakt. Begin dit jaar is gestart met de uitvoering hiervan. “Door de verschillende werkzaamheden slim te combineren werd overlast voor de binnenstad zoveel mogelijk beperkt”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Zo werden ook meteen de Zwaantjespostbrug en de kademuur van de Marktstraat hersteld. De voltooiing van de werkzaamheden is dan nu in zicht.”

De terugplaatsing is live te volgen via www.sudwestfryslan.nl/detiid (via webcam en live stream).

Annemiek van der Hoek uit Sneek mag het kunstwerk maken voor de gemeentelijke Ondernemersprijs 2021 die dit jaar het thema ‘innovatie’ heeft. Haar idee werd gekozen uit de inzendingen van vijf kunstenaars uit de gemeente.

“We waren blij verrast met de vijf inzendingen”, zegt wethouder Mirjam Bakker (kunst en cultuur), een van de drie juryleden. “Alle vijf ontwerpers hebben op geheel eigen wijze invulling gegeven aan het thema innovatie. De keuze was dan ook zeker niet eenvoudig. Maar we vonden dat het ontwerp van Annemiek het beste aansluit bij het thema en het doel van de prijs.” De jury, die verder bestond uit Annemarie van der Reijden (hoofd van Akte2 het cultuurbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn) en Belinda Visser (voormalig eigenaar van Galerie Kunstconsult en Artdeco magazine), was unaniem.

Annemiek van der Hoek (25) is een jonge talentvolle kunstenares. Vanaf september is haar werk te zien tijdens de tentoonstelling Jong & Veelbelovend in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. In 2019 was zij genomineerd voor de Academie Minerva Prijs voor Beeldende Kunst. Zwijgend, de ene keer aan de zijlijn en dan weer midden in het veld, observeert ze de wereld. Om precies te zijn: mensen. Ze probeert patronen te ontdekken en relaties te zien. Haar fascinatie voor menselijke communicatie verbindt ze met haar liefde voor structuur en eenvoud.

Uitreiking ondernemersprijs

De finale van de verkiezing meest innovatie ondernemer van Súdwest-Fryslân 2021 is op 15 november in het theater van Sneek. Dan wordt het kunstwerk ter waarde van € 2.500,- onthuld en uitgereikt.  Bedrijven in Súdwest-Fryslân kunnen nog steeds worden aangemeld voor de verkiezing. Heeft u of kent u een bedrijf dat recent vernieuwingen heeft doorgevoerd? Meld dit bedrijf dan aan voor de Ondernemersprijs 2021 via het aanmeldformulier.

Mei 2021

Op vrijdag 2 juli 2021 vindt de tweede Kinderconferentie plaats in gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 20 klassen (groep 7/8) van diverse basisscholen uit de gemeente werken op dit moment met een lesprogramma aan 4 thema’s waarover zij advies gaan geven tijdens de conferentie. Eén van de thema’s is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen bij onze speelplekken? De adviezen presenteren de kinderen aan de burgemeester, wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

“Als gemeente Súdwest-Fryslân vinden wij het belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan over onderwerpen waaraan de gemeente volgens hen meer aandacht moet geven. Hiervoor organiseren we een speciale kinderconferentie op 2 juli 2021. Wij realiseren ons dat het coronavirus ervoor zorgt dat het voor scholen ingewikkelde tijden zijn. Toch vinden we het juist nu extra belangrijk om goed naar kinderen te luisteren. Om de kinderconferentie mogelijk te maken hebben we daarom verschillende manieren bedacht waarop de kinderen kunnen meedenken op 2 juli “ aldus wethouder Mark de Man.

De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.

De gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân stellen samen € 425.000 beschikbaar voor de warmtetransitie in Heeg. Met het geld kunnen de initiatiefnemers in Heeg, in samenwerking met de overheden, onderzoeken of een collectieve warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie voor het dorp een realistisch alternatief is voor gas.

Warm Heeg

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen in Nederland aardgasvrij zijn, en uiterlijk in 2050 7 miljoen. Dat staat in het landelijke Klimaatakkoord. Om dit te bereiken moeten gemeenten nu al in actie komen. Er worden dorpen en wijken aangemerkt als kanshebber om aardgasvrij te worden vóór 2030. Idealiter komt initiatief vanuit de gemeenschap zelf. In Heeg is dat het geval.
In Heeg zit namelijk energiecoöperatie Duurzaam Heeg: inwoners van Heeg die de handen ineenslaan om hun dorp te verduurzamen. In 2012 werd al een duurzame dorpsvisie geschreven met de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. De coöperatie neemt zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van aardgas en heeft dit Warm Heeg genoemd. Het doel van ‘Warm Heeg’ is een collectieve voorziening realiseren die haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners en waarbij het Heegermeer gebruikt wordt als duurzame warmtebron (aquathermie). “Dit project van, voor en door Hegemers is een prachtig voorbeeld van út de Mienskip”, geeft Wethouder Erik Faber aan.

Geld voor onderzoek

Het project Warm Heeg is verdeeld in drie fasen: de initiatieffase, de ontwikkelfase en de uitvoering. Een samenwerkingsverband van vijf partijen (Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, energiecoöperatie Heeg en Plaatselijk Belang Heeg) voerde de initiatieffase uit. Dankzij de vervolgfinanciering van de gemeente en de provincie kan Warm Heeg nu door naar de ontwikkelfase. In deze fase zal onderzocht worden of de gewenste aquathermie, waarbij warmte gewonnen wordt uit oppervlaktewater, voor het dorp een realistisch alternatief is. “Warm Heeg wil de komende tijd benutten om helder te krijgen hoeveel het gaat kosten om de gehele warmtevoorziening te ontwikkelen en te bouwen zodat we na deze ontwikkelfase een reëel aanbod kunnen doen aan de bewoners van Heeg”, aldus Marloek Visser van Duurzaam Heeg.

Voorbeeldfunctie

De lokale partijen, betrokken bij Warm Heeg, werken nauw samen met de gemeente en de provincie. Warm Heeg kan net als twee wijken in Sneek en Bolsward die in Súdwest-Fryslân fungeren als pilot, dienen als voorbeeld voor andere wijken en dorpen in Fryslân. “Het is een investering voor de toekomst, want wat we leren van dit koploperproject kunnen we voor andere dorpen en wijken ook gebruiken”, geeft wethouder Faber aan. Gedeputeerde van de Provincie, Sietske Poepjes beaamt dit: “Dit is in nije techniek. Wy tinke dat dat hiel goed in antwurd wêze kin op al de nije (waarmte) enerzjy dy’t yn Fryslân nedich is. Waarm Heeg kin sjoen wurde as ûnderdiel fan in grutter pakket mei ferskate Fryske aquathermy-projekten. Mei respekt ek foar it lânskip.”

Op zoek naar (inter)nationale subsidiestromen

Voor het vervolg van het project Warm Heeg gaan de gemeente Súdwest-Fryslân en Provincie Fryslân samen onderzoeken welke nationale en Europese subsidiestromen beschikbaar zijn. Een aanvraag voor de volgende ronde proeftuinen aardgasvrije wijken behoort ook tot de mogelijkheden. Deze kan de gemeente tot 1 november 2021 indienen. Bij deze ronde maken zo’n 12 wijken in Nederland kans op een rijkssteun van 4 miljoen euro.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verkoop en herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei in Wommels te gunnen aan projectontwikkelaar Blue Banner, op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Wens vanuit de ‘Mienskip’

Het schoolgebouw aan de Walperterwei 8 in Wommels (Bogerman college) is al sinds 2018 niet meer in gebruik als onderwijslocatie. De gemeente Súdwest-Fryslân, eigenaar van het pand en de grond, wil op deze locatie woningen voor de doelgroep jongeren (starters) realiseren, een uitdrukkelijke wens van Doarpsbelang Wommels. Een enquête onder de jongeren in en rond Wommels liet zien dat er veel behoefte is aan woningen specifiek voor deze groep.

Openbare verkoopprocedure

In december 2020 startte de openbare verkoopprocedure. De procedure bestond uit een aanmeldingsfase (voorselectie) en een inschrijvingsfase. Na het doorlopen van de aanmeldingsfase zijn vijf partijen geselecteerd voor de inschrijvingsfase. Vier van de vijf geselecteerde partijen hebben voor de uiterste sluitingsdatum een plan en een bod ingediend.

Beoordeling plannen

De vier plannen werden beoordeeld door een speciale beoordelingscommissie: medewerkers van de gemeente én een afvaardiging van Doarpsbelang Wommels. Wethouder Mark de Man: “De samenwerking met Doarpsbelang Wommels is uniek te noemen! Nog niet eerder heeft de gemeente externe partijen op deze manier plannen mee laten beoordelen. We hebben hiervoor gekozen om de plannen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen vanuit de ‘Mienskip’. Met het ingediende plan van Blue Banner denken we hier zeker aan te voldoen.”

Twintig starterswoningen

In het winnende plan van Blue Banner wordt uitgegaan van de realisatie van 10 huurappartementen in het hoofdgebouw en worden er 10 (grondgebonden) koopwoningen op het achterterrein gebouwd. Het gaat in totaal om 20 duurzame en energiezuinige woningen voor starters. De presentatie van het plan is terug te vinden op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Op weg naar een Alliantie ‘Sosjaal en Sûn’

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard maken tegen eenzaamheid, het manifest ‘Sosjaal en Sûn’. De aanpak tegen eenzaamheid begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op ouderen.

De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland en het seniorenplatform. Binnenkort sluiten ook de huisartsenpraktijken aan bij het netwerk. GGD Fryslân is kernpartner en ROS Friesland sluit ook aan.

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem. Zeker nu in deze coronatijd. Mensen kunnen elkaar niet ontmoeten en hebben minder contacten. Veel ouderen voelen zich hierdoor eenzaam. Daarom gaan de samenwerkende partijen zich eerst richten op het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen.

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Gea Wielinga: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen in de strijd tegen eenzaamheid.”

Start in Bolsward en omstreken

De aanpak eenzaamheid begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op 75+-‘ers. In deze regio is het percentage eenzaamheid hoger dan gemiddeld. Vrijwilligers gaan bij de mensen op bezoek. Ook gaan de samenwerkende partijen aan de slag met een duurzame aanpak tegen eenzaamheid en het opzetten van een lokaal netwerk.