Onderwijs en jeugd

Drietalig onderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht, hulp en ondersteuning: verschillende onderwerpen waar de gemeente een steentje bij kan dragen.

Zoek je hier informatie over? Of over de vergoeding reiskosten voortgezet onderwijs? Of over de kinderopvangtoeslag? Lees dan verder door op het onderwerp te klikken.

Snel naar

Kwikstart-app

De nieuwe Kwikstart-app biedt jongeren van 16 tot 27 jaar alle informatie die ze nodig hebben om hun zaken zelfstandig te regelen.

Schoolmaatschappelijk werk

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Daarom is er op school naast leren lezen, rekenen en schrijven ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Sommige kinderen en ouders hebben een steuntje in de rug nodig, en daarvoor zijn wij er.  

Praktijkondersteuner Jeugd

Ben je een jongere en zit je niet goed in je vel? Voel je je eenzaam? Of zijn er thuis problemen? Blijf er niet mee rondlopen.

Cool Súdwest

Het gezamenlijke doel van Cool Súdwest is om jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Reiskosten openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Moet jouw kind met de bus of trein naar school, omdat de school verder dan 11 km staat? Misschien kun je een reiskostenvergoeding krijgen.

Leerplicht

De leerplicht geldt voor iedereen tussen de 5 en 18 jaar. Je bent leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

Leerlingenvervoer

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven, ook voor onze jonge inwoners. Lees daarom hier meer over leerlingenvervoer.

Kinderopvang

Gaat jouw kind naar een dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal? Misschien kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Drietalig onderwijs

Drietalige basisscholen zijn in opmars. Dit betekent dat scholen meer lesgeven in het Nederlands in combinatie met het Fries en het Engels.

Gebiedsteam

Kan jij hulp gebruiken bij de opvoeding of kom je financieel niet meer rond? Het gebiedsteam helpt je graag.