Drietalig onderwijs: Nederlands, Engels én Fries

Stichting Fryske Berne-Opfang (SFBO) helpt peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om tweetalig Nederlands-Fries te worden. Een handig hulpmiddel daarbij is het Friese leermateriaal van Tomke. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks geld beschikbaar. Wil je meer informatie over drietalig onderwijs of wil je weten waar de drietalige scholen zich bevinden? Lees dan hieronder verder.

Informatie drietalig onderwijs

Drietalige basisscholen zijn in opmars. Dit betekent dat scholen steeds meer lesgeven in het Nederlands in combinatie met het Fries en het Engels. Onderwijsadviesbureau Cedin maakt Fries lesmateriaal, zodat scholen bijvoorbeeld geschiedenis in het Fries kunnen geven.
Drietalige basisscholen zijn in opmars. Dit betekent dat scholen steeds meer lesgeven in het Nederlands in combinatie met het Fries en het Engels. Onderwijsadviesbureau Cedin maakt Fries lesmateriaal, zodat scholen bijvoorbeeld geschiedenis in het Fries kunnen geven.

Onze gemeente heeft acht drietalige basisscholen:

 • De Twatine in Gauw
 • Van Haersma Bumaskoalle in Hommerts
 • De Marnewier in Kimswerd
 • De Ark en It Iepen Stee in Makkum
 • De Lege Geaën in Sybrandaburen
 • It Finster in Workum
 • De Skoalfinne in Warns
Onze gemeente heeft acht drietalige basisscholen:
 • De Twatine in Gauw
 • Van Haersma Bumaskoalle in Hommerts
 • De Marnewier in Kimswerd
 • De Ark en It Iepen Stee in Makkum
 • De Lege Geaën in Sybrandaburen
 • It Finster in Workum
 • De Skoalfinne in Warns

Drietalig voortgezet onderwijs.

Leerlingen die van reguliere of drietalige basisscholen afkomen, kunnen op het Bogerman het Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) volgen.

Zie ook