Bouwen en verbouwen

Meer informatie over vergunningen, brandveiligheid, bouwkavels, verbouwen en bestemmingen vind je hier.

Monumenten, beschermde gezichten, karakteristieke panden en archeologie

Voor het onderhoud, verbouwen van een monument of pand binnen een beschermd gezicht heb je meestal een vergunning nodig. Dit geldt ook voor bodem verstorende werkzaamheden (geen bouw).

Funderingsloket

Het Funderingsloket helpt jou als woningeigenaar uit het Friese veenweidegebied om funderingsschade te melden. Ook kun je informatie krijgen over de stappen die je kunt zetten om een fundering te laten onderzoeken en zo nodig te herstellen.

Tijdelijk object plaatsen in de openbare ruimte

Tijdelijk een container, mobiel toilet of ander object plaatsen op straat, stoep, parkeervak of op een groenstrook? Doe een melding of vraag een ontheffing aan.

Kabels en leidingen

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan kabels en leidingen? Of heb je vragen over loden leidingen? Of wil je kabels of leidingen leggen? Dan heb je soms een vergunning nodig.

Privacy en rechten

Als inwoner van onze gemeente sta jij met een aantal gegevens bij ons in het systeem. Wij gaan hier veilig en zorgvuldig mee om. Lees hier meer.

Duurzaamheid

Samen met jou willen we werken aan een duurzame gemeente. Als inwoner en ondernemer zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om ook een bijdrage te leveren.

Flitsvergunning

Kleinere bouwwerken en in- en uitritten komen in aanmerking voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning wordt binnen 2 werkdagen verleend.

Brandveiligheid gebouwen

Voor gebouwen waar veel mensen samenkomen is brandveiligheid belangrijk. De eigenaar moet zorgen voor een gebruiksmelding of omgevingsvergunning.

Bouwkavels en nieuwbouwprojecten

Je kunt in onze gemeente terecht in veel gezellige steden en dorpen. Waar je ook naar zoekt: in Súdwest-Fryslân is het heerlijk wonen.

Vastgoedinformatie opvragen

Wil je een pand of perceel kopen of juist verkopen? Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en beperkingen ervan.

Bouwtekening opvragen

Zoek je een bouwtekening of revisietekening? Wij zoeken hem op in ons archief.

Start- of gereedmelding verbouwing

Is je omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan kun je starten met (ver)bouwen. Meld de start- en einddatum bij ons voordat je begint.

Bouw- en sloopveiligheid

Ga je bouwen en/of slopen? Doe dat op een veilige manier, daarom moet je een veiligheidsplan opstellen.

Slopen en/of asbest verwijderen

Ben je druk aan het verbouwen en moet je daarvoor een deel van het gebouw slopen? Of wil je jouw bestaande (asbesthoudende of asbestgelijkende) golfplaten dak vervangen of weghalen? Dan moet je waarschijnlijk een sloopmelding doen en soms moet je een vergunning aanvragen.

Welstand

Wil je bouwen of verbouwen? Houd dan rekening met de regels voor welstand. De welstandscommissie Hûs en Hiem bekijkt of jouw plannen passen in de omgeving.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waarvoor grond of een gebouw gebruikt mag worden.

Omgevingsvergunning

Verbouwen? Controleer of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Weet je meteen waar je aan toe bent.

Bekendmakingen en verordeningen

Wil je weten wie een vergunning heeft gekregen, welke regels er zijn of zoek je een legesverordening? De bekendmakingen publiceren wij op de website van Officiële bekendmakingen.