Belastingen

Meer informatie over verschillende belastingen, het betalen van belastingen en het maken van bezwaar vind je hier.

WOZ-waarde en taxatieverslag

Wil je weten wat de WOZ-waarde van jouw woning of bedrijfspand is en hoe die is bepaald? Vraag de WOZ-waarde en het taxatieverslag gratis bij ons op.

Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Of heb je vragen over de gemeentelijke belastingen? Neem contact met ons op of maak direct bezwaar via het webformulier.

Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen wordt gebruikt om onze voorzieningen te betalen en onderhouden zoals het riool, de straten en de openbare verlichting.

Kwijtschelden gemeentebelastingen

Lukt het je niet om de gemeentelijke belastingen te betalen? Vraag dan een kwijtschelding aan. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van het aanslagbiljet.

Onroerendezaakbelasting

Ben je eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand? Dan betaal je onroerendezaakbelasting (OZB).

Rioolheffing

We vragen van onze inwoners een bijdrage voor het onderhouden en verbeteren van het riool. Deze bijdrage is de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen.

Reinigingsrechten

Heb je bij ons een 240 liter bedrijfsafvalcontainer gehuurd die wij voor je legen? Dan betaal je als ondernemer reinigingsrechten.

Toeristenbelasting

Verblijven er mensen bij jou die niet in onze gemeente staan ingeschreven? En word je hiervoor betaald? Doe dan aangifte van toeristenbelasting.

Forensenbelasting

Woon je niet in de gemeente, maar heb je er wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning? Dan moet je forensenbelasting betalen.

Precariobelasting

Heb je als horecaondernemer een terras op gemeentegrond? Dan moet je precariobelasting betalen. Bij verkoop of verhuizing kun je ontheffing aanvragen.

Honden

Honden zorgen naast gezelligheid ook voor beweging en sociale contacten. Wij vinden het ook belangrijk dat de omgeving zo schoon en veilig mogelijk is.

Privacy en rechten

Als inwoner van onze gemeente sta jij met een aantal gegevens bij ons in het systeem. Wij gaan hier veilig en zorgvuldig mee om. Lees hier meer.