Rioolheffing

Een goed rioolstelsel zorgt voor een snelle afvoer van afval- en regenwater en houdt de grondwaterstand op peil. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. We vragen van onze inwoners een bijdrage voor het onderhouden en verbeteren van het riool. Deze bijdrage is de rioolheffing. 

Je betaalt deze heffing als je eigenaar en/of gebruiker bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Wil je er zeker van zijn dat je op tijd de rioolheffing betaalt? Dan is het mogelijk om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen. Klik hieronder om de aanvraag te doen.

Meer informatie over de rioolheffingen

De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belastingen:

  • Ben je op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je eigenarenbelasting.
  • Maak je voor een langere periode gebruik van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je gebruikersbelasting. We gebruiken de verhuisdatum als peildatum.

Ben je zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand? Dan betaal je beide belastingen.

Bedragen rioolheffing
Situatie Percentage
Eigenaren van woningen en niet-woningen € 119,68
Gebruikers van woningen € 71,16
Gebruikers van niet-woningen € 159,60
Eigenaren van garageboxen € 23,94
Gebruikers van garageboxen € 14,16

Ben je het niet eens met het bedrag van de rioolheffing? Neem dan eerst contact met ons op. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Kun je de rioolheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515.

Wat gebeurt er met je aanslag bij een verkoop, verhuizing of overlijden?

Eigenaarslasten, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet door de gemeente verminderd. Wel is het zo dat de koper vrijwel altijd via de notaris een deel van deze lasten aan jou betaalt. Dit vind je terug op de nota van de notaris onder het kopje ‘verrekening zakelijke lasten’. Zo betaal je dus feitelijk alleen voor de maanden dat je eigenaar was.

Gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) worden niet verrekend als je binnen de gemeente verhuist, ook niet door de gemeente. Deze blijven namelijk gelijk voor zowel je oude als nieuwe adres.

Nadat je je verhuizing bij burgerzaken hebt doorgegeven regelen wij dat de wijziging wordt verwerkt in onze belastingadministratie. Je verhuizing heeft in dit geval geen gevolgen voor je aanslag. Een aanslag voor je nieuwe adres zou namelijk gelijk zijn aan het bedrag van de correctie voor je oude adres. Je moet de aanslag dus gewoon betalen.

Uitzonderingen

Uitzonderingen hierop zijn als er huisgenoten achterblijven in de oude woning (bijvoorbeeld bij een scheiding) of als je bij iemand anders intrekt (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen). Dan ontvang je wel een correctie op je aanslag.

Bij een koopwoning betaal je, via de notaris, een deel van de eigenaarslasten (ook wel zakelijke lasten) aan de verkoper. Dit zie je terug op de nota van de notaris.

Bij de notaris worden geen gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) verrekend. Hiervoor ontvang je zelf nog een aanslag van de gemeente. Hierbij is de datum van inschrijving in de gemeente bepalend. Wees je ervan bewust dat je met ingang van het daaropvolgende jaar een aanslag krijgt waarop zowel de eigenaarslasten als de gebruikerslasten staan.

Als je vanuit een andere gemeente naar een huurwoning verhuist, ontvang je van je oude gemeente een correctie op de aanslag van die gemeente. Van de gemeente Súdwest-Fryslân ontvang je een nieuwe aanslag met gebruikerslasten voor de resterende maanden van het jaar dat je binnen deze gemeente staat ingeschreven.

Je ontvangt een correctie van de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) op je aanslag. Je betaalt alleen voor de maanden dat je in de gemeente Súdwest-Fryslân stond ingeschreven. Als je vertrekt vanuit een koopwoning, worden de eigenaarslasten (OZB en rioolheffing eigenaar) bij de notaris verrekend.

Heb je een automatische incasso afgegeven, dan kan er nog geld van je rekening worden afgeschreven terwijl je al niet meer in de gemeente woont. Dat komt omdat het bedrag in 8 termijnen wordt afgeschreven. Als je aanslag is gecorrigeerd, wordt ook het incassobedrag aangepast.

Als een partner of huisgenoot op het woonadres van de overledene blijft wonen, wijzigt de aanslag zelf niet. Wel zetten wij de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) op naam van de partner of huisgenoot. Woonde de overledene alleen? Dan hoeven er voor de maanden na het overlijden geen gebruikerslasten meer betaald te worden. We sturen een verminderingsbrief naar één van de erfgenamen.