Contact

Rioolheffing

Een goed rioolstelsel zorgt voor een snelle afvoer van afval- en regenwater en houdt de grondwaterstand op peil. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. We vragen van onze inwoners een bijdrage voor het onderhouden en verbeteren van het riool. Deze bijdrage is de rioolheffing.  Je betaalt deze heffing als je eigenaar en/of gebruiker bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Wil je er zeker van zijn dat je op tijd de rioolheffing betaalt? Dan is het mogelijk om de gemeente toestemming te geven om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen. Klik hieronder om de aanvraag te doen.

Riolering aanleggen

Meer informatie over de rioolheffingen

De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belastingen:

  • Ben je op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je eigenarenbelasting.
  • Maak je voor een langere periode gebruik van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je gebruikersbelasting. We gebruiken de verhuisdatum als peildatum.

Ben je zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand? Dan betaal je beide belastingen.

De rioolheffing bestaat uit twee onderdelen, namelijk uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Verkoop je het pand? Dan kan je een correctie op je rioolheffing ontvangen:

  • Eigenarendeel – voor dit deel is de situatie op 1 januari bepalend voor de rest van het jaar. Dit betekent dat je het eigenarendeel betaalt voor het hele jaar. Zodra het pand verkocht is, berekent de notaris het eigenarendeel door aan de nieuwe eigenaar.
  • Gebruikersdeel – blijf je na de verkoop in de gemeente wonen? Dan verandert er niets aan dit deel van de heffing. Ga je bij iemand inwonen die het gebruikersdeel al betaalt? Dan betalen jullie maar 1 keer.
    Verhuis je naar een andere gemeente? Dan betaal je de het gebruikersdeel aan ons door tot en met de maand dat je verhuist. Je ontvangt dan van ons een correctiebrief.

Ga je verhuizen, maar blijf je wel in de gemeente wonen? Dan verandert er niets aan de rioolheffing voor gebruikers. Ga je bij iemand inwonen die al rioolheffing voor gebruikers betaalt? Dan betalen jullie maar 1 keer. Verhuis je naar een andere gemeente? Dan betaal je de rioolheffing voor gebruikers aan ons door tot en met de maand dat je verhuist. Je ontvangt dan van ons een verminderingsbrief.

Woont de partner nog op het woonadres van de overledene? Dan schrijven we de aanslag rioolheffing voor gebruikers over op naam van de partner. Woonde de overledene alleen? Dan hoeft er voor de maanden na het overlijden geen rioolheffing meer betaald te worden. We sturen een verminderingsbrief naar één van de erfgenamen.

Bedragen rioolheffing 2020
Situatie Percentage
Eigenaren van woningen en niet-woningen € 114,00
Gebruikers van woningen € 67,56
Gebruikers van niet-woningen € 151,92
Eigenaren van garageboxen € 22,68
Gebruikers van garageboxen € 13,56

Ben je het niet eens met het bedrag van de rioolheffing? Neem dan contact op met onze collega’s van Belastingen. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Kun je de rioolheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515.