Rioolheffing

Een goed rioolstelsel zorgt voor een snelle afvoer van afval- en regenwater en houdt de grondwaterstand op peil. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. We vragen van onze inwoners een bijdrage voor het onderhouden en verbeteren van het riool. Deze bijdrage is de rioolheffing. 

Je betaalt deze heffing als je eigenaar en/of gebruiker bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Wil je er zeker van zijn dat je op tijd de rioolheffing betaalt? Dan is het mogelijk om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen. Klik hieronder om de aanvraag te doen.

Vraag automatische incasso aan

Meer informatie over de rioolheffingen

De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belastingen:

  • Ben je op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je eigenarenbelasting.
  • Maak je voor een langere periode gebruik van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je gebruikersbelasting. We gebruiken de verhuisdatum als peildatum.

Ben je zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand? Dan betaal je beide belastingen.

Bedragen rioolheffing
SituatiePercentage
Eigenaren van woningen en niet-woningen€ 128,86
Gebruikers van woningen€ 76,56
Gebruikers van niet-woningen€ 171,84
Eigenaren van garageboxen€ 25,78
Gebruikers van garageboxen€ 15,24

Ben je het niet eens met het bedrag van de rioolheffing? Neem dan eerst contact met ons op. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Kun je de rioolheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je alle regels rond de rioolheffing weten? Kijk dan in de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515.

Vragen?

Het antwoord op je vraag vind je in het overzicht van de veelgestelde vragen over de WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen.

Zie ook