Automatische incasso en kwijtschelding.

Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming voor automatische incasso. Met een automatische incasso geef je de gemeente toestemming om de te incasseren bedragen in termijnen van jouw rekening af te schrijven. Dit is een doorlopende incasso, maar je kunt het op elk moment aanvragen of stopzetten. We schrijven het bedrag op de laatste werkdag van de maand af.

Veelgestelde vragen

De eerste termijn wordt afgeschreven in de eerstvolgende maand nadat je de automatische incasso aanvraagt. Vraag de automatische incasso zo snel mogelijk aan. Doe je dit binnen 14 dagen nadat je het aanslagbiljet hebt ontvangen? Dan schrijven we het totaalbedrag in 8 termijnen af. Doe je dit later? Dan blijven er minder maanden over om het bedrag af te schrijven, waardoor het maandbedrag hoger wordt.

Je kunt jouw bank de opdracht geven om het bedrag terug te laten boeken. Je hebt hiervoor 8 weken de tijd. Als we 2 keer achter elkaar geen geld kunnen afschrijven, dan stoppen we de automatische incasso. Je moet dan zelf het totaalbedrag vóór de vervaldatum betalen. Deze datum staat op het aanslagbiljet.

Het laten stopzetten van je automatische incasso en/of het wijzigen van je rekeningnummer geef je digitaal aan ons door.

Lukt het je niet om de gemeentelijke belasting(en) te betalen? Als jouw inkomen en vermogen onder een bepaalde norm liggen, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Neem telefonisch contact op via telefoonnummer 14 0515 . Wij helpen je graag. Je kunt ook via ons contactformulier contact opnemen. Het doorgeven, wijzigen of stopzetten van een automatische incasso doe je online.