Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. Betaal je afvalstoffenheffing? Dan heb je recht op een groente-​, fruit-​ en tuinafvalcontainer en een container voor restafval. Je betaalt 1x per jaar afvalstoffenheffing.

Wil je er zeker van zijn dat je de heffing op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt in 8 maandelijkse termijnen.

Vraag automatische incasso aan

Meer informatie

Voor woningen waar huishoudelijk afval kan ontstaan heeft de gemeente een inzamelplicht. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning waarvoor deze inzamelplicht geldt. Het maakt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan ook niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden.

Als gebruiker wordt aangemerkt de persoon die volgens burgerzaken ingeschreven staat op het adres.

De hoogte van de afvalstoffenheffing verschilt per huishouden.

Bedragen afvalstoffenheffing
SituatieBedrag
Eenpersoonshuishouden€ 239,64
Meerpersoonshuishouden€ 286,92
Recreatiewoning€ 239,64
Voor extra container restafval€ 209,16

Ben je het niet eens met het bedrag van de afvalstoffenheffing? Neem dan eerst contact met ons op. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Kun je de afvalstoffenheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

De grijze container is in onze gemeente de bak voor al het klein afval dat overblijft na de scheiding van gft-afval, papier, glas en textiel. Dit afval is heel geschikt voor scheiding achteraf, omdat het afval niet in kwaliteit achteruitgaat als het met ander afval in contact komt.

Het afval uit de grijze container brengen we naar Omrin in Heerenveen. Bij Omrin wordt het afval door een sorteermachine van elkaar gescheiden. Zo kan zoveel mogelijk waardevol afval gerecycled worden, zonder dat jij daarvoor iets hoeft te doen. Het afval dat na de scheiding overblijft, wordt verbrand met duurzame energieterugwinning.

Wil je alle regels rond de afvalstoffenheffing weten? Kijk dan in de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2024.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen.

Vragen?

Het antwoord op je vraag vind je in het overzicht van de veelgestelde vragen over de WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen.

Zie ook