Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. Betaal je afvalstoffenheffing? Dan heb je recht op een groente-​, fruit-​ en tuinafvalcontainer en een container voor restafval. Je betaalt 1x per jaar afvalstoffenheffing.

Wil je er zeker van zijn dat je de heffing op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt in 8 maandelijkse termijnen.

Meer informatie

Voor woningen waar huishoudelijk afval kan ontstaan heeft de gemeente een inzamelplicht. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning waarvoor deze inzamelplicht geldt. Het maakt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan ook niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden.

Als gebruiker wordt aangemerkt de persoon die volgens burgerzaken ingeschreven staat op het adres.

De hoogte van de afvalstoffenheffing verschilt per huishouden.

Bedragen afvalstoffenheffing
Situatie Bedrag
Eenpersoonshuishouden € 225,24
Meerpersoonshuishouden € 269,64
Recreatiewoning € 225,24
Voor extra container restafval € 196,56

Ben je het niet eens met het bedrag van de afvalstoffenheffing? Neem dan eerst contact met ons op. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Kun je de afvalstoffenheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen.

Wat gebeurt er met je aanslag bij een verhuizing of overlijden?

Nadat je je verhuizing bij burgerzaken hebt doorgegeven regelen wij dat de wijziging wordt verwerkt in onze belastingadministratie. Je verhuizing heeft in dit geval geen gevolgen voor je aanslag. Een aanslag voor je nieuwe adres zou namelijk gelijk zijn aan het bedrag van de correctie voor je oude adres. Je moet de aanslag dus gewoon betalen.

 Uitzonderingen hierop zijn als er huisgenoten achterblijven in de oude woning (bijvoorbeeld bij een scheiding) of als je bij iemand anders intrekt (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen). Dan ontvang je wel een correctie op je aanslag.

Als je vanuit een andere gemeente naar een woning in Súdwest-Fryslân verhuist, ontvang je van je oude gemeente een correctie op de aanslag van die gemeente. Van de gemeente Súdwest-Fryslân ontvang je een nieuwe aanslag met gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) voor de resterende maanden van het jaar dat je in onze gemeente staat ingeschreven.

Je ontvangt een correctie van de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) op je aanslag. Je betaalt alleen voor de maanden dat je in de gemeente Súdwest-Fryslân stond ingeschreven. Als je vertrekt vanuit een koopwoning, worden de eigenaarslasten (OZB en rioolheffing eigenaar) bij de notaris verrekend.

Heb je een automatische incasso afgegeven, dan kan er nog geld van je rekening worden afgeschreven terwijl je al niet meer in de gemeente woont. Dat komt omdat het bedrag in 8 termijnen wordt afgeschreven. Als je aanslag is gecorrigeerd, wordt ook het incassobedrag aangepast.

Als een partner of huisgenoot op het woonadres van de overledene blijft wonen, wijzigt de aanslag zelf niet. Wel zetten wij de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) op naam van de partner of huisgenoot. Woonde de overledene alleen? Dan hoeven er voor de maanden na het overlijden geen gebruikerslasten meer betaald te worden. We sturen een verminderingsbrief naar één van de erfgenamen.