Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. Betaal je afvalstoffenheffing? Dan heb je recht op een groente-​, fruit-​ en tuinafvalcontainer en een container voor restafval. Je betaalt 1 keer per jaar afvalstoffenheffing. Wil je er zeker van zijn dat je de heffing op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen. Klik hieronder om de aanvraag te doen of lees verder voor meer informatie.

Meer informatie

Ga je verhuizen, maar blijf je in onze gemeente wonen? Dan verandert er niets aan de afvalstoffenheffing. Trek je in bij iemand die al afvalstoffenheffing betaalt? Dan hoeven jullie maar 1 keer te betalen. 

Verhuis je naar een andere gemeente? Dan betaal je de afvalstoffenheffing aan ons door tot en met de maand dat je verhuist. Je ontvangt van ons een verminderingsbrief.

Woont de partner nog op het woonadres van de overledene? Dan schrijven we de aanslag afvalstoffenheffing over op naam van de partner. Woonde de overledene alleen? Dan hoeft er voor de maanden na het overlijden geen afvalstoffenheffing meer betaald te worden. We sturen een verminderingsbrief naar 1 van de erfgenamen.

De hoogte van de afvalstoffenheffing verschilt per huishouden.

Ben je het niet eens met het bedrag? Neem dan eerst contact op met onze collega’s van Belastingen. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Kun je de afvalstoffenheffing niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen.