Contact

WOZ-waarde woning of bedrijfspand

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een pand, ontvangt een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde vermeld. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. De gemeente stelt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast.

Wil je een taxatieverslag opvragen? Helaas is het op dit moment niet mogelijk om met je aanslagnummer en aanslagbedrag in te loggen. In de meeste gevallen kun je het taxatieverslag inzien via MijnOverheid. Hiervoor heb je DigiD nodig. Staat je taxatieverslag hier niet of heb je geen inloggegevens voor mijn overheid? Dan kun je het verslag telefonisch bij ons opvragen via 14 0515. Je ontvangt het taxatieverslag per post.

Marketing cookies noodzakelijk

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Wij taxeren het pand om de WOZ-waarde ervan te bepalen. De peildatum die wij hiervoor gebruiken is 1 januari. Veranderingen na 1 januari hebben geen invloed op de hoogte van de WOZ-waarde. Voor het taxeren van het pand mogen wij gegevens opvragen bij eigenaren, gebruikers en andere partijen. Bij de taxatie kijken we naar gegevens over de grond, het gebouw en de markt. Denk hierbij aan:

  • Eventuele risico’s, zoals het risico op leegstand en onderhoudsgevoeligheid van het bedrijfspand;
  • Bepaalde informatie, zoals verkoopcijfers, huur- en vraagprijzen;
  • De waarde van vergelijkbare panden in de omgeving;
  • De ligging van het pand;
  • De oppervlakte van het perceel;
  • Het onderhoud van het pand.

Ontvang je de aanslag gemeentelijke belastingen al via MijnOverheid en wil je weten wat de laatste vastgestelde WOZ-waarde is, log dan in op MijnOverheid. Bij je persoonlijke gegevens vind je ook de gegevens over de WOZ-waarde.

Geen WOZ-waarde op de beschikking?

Heb je de aanslag gemeentelijke heffingen ontvangen, maar staat er geen WOZ-waarde op? Dit klopt als je na 1 januari eigenaar bent geworden van een pand, dan krijg je de WOZ-waarde niet automatisch toegestuurd.

Wil je toch een officieel document met de vastgestelde WOZ-waarde? Vraag deze dan gratis op. Dit kan schriftelijk of via woz@sudwestfryslan.nl.
Wij hebben de volgende documenten van je nodig:

  • Een kopie van het gedeelte van het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat je de eigenaar bent;
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een kopie van de verklaring van erfrecht, als hiervan sprake is.

Heb je geen officieel document nodig maar ben je toch benieuwd naar de WOZ-waarde van je woning? Via het WOZ-waardeloket kan je direct de WOZ-waarde van je woning opvragen.

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde?

Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kun je contact met ons opnemen. Als het nodig is komt een taxateur bij je langs om het pand (opnieuw) te bekijken. Een afspraak maak je telefonisch via 14 0515.

Ben je het vervolgens niet eens met het nieuwe WOZ-waarde? Maak dan bezwaar.

Veelgestelde vragen

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen te bepalen, zoals de gemeentelijke Onroerendezaakbelasting (OZB). Met deze opbrengsten worden de gemeentelijke voorzieningen op peil gehouden.

Is er een bouwvergunning verleend? Dan bepalen wij de waarde op basis van de waarde van de grond en de bouwkosten. Op 1 januari kijken we hoever het pand klaar is.

Heb je een woning of pand verbouwd? Dan kijken we of de waarde van een woning is gestegen of gedaald. Is jouw pand verbouwd en opgeleverd na 1 januari? Dan wordt het pand getaxeerd op basis van de situatie op 1 januari. De waardeverandering wordt dan pas het volgende jaar meegenomen bij de WOZ-beschikking.

Dijken die in beheer zijn bij het Waterschap zijn waterverdedigingswerken. Deze worden niet meegenomen bij het taxeren en vallen dus buiten de WOZ-waarde. Wil je weten voor welke delen dit geldt? Kijk op de leggerkaart van Wetterskip Fryslân.

Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland openbaar. Via de landelijke website www.wozwaardeloket.nl kun je naast jouw eigen  WOZ-waarde ook de WOZ-waarde bekijken van andere woningen.

Heb je nog vragen over de WOZ-waarde? Bekijk dan ook eens de websites van het WOZ-datacenter of van de Belastingdienst.