Veelgestelde vragen Gemeentelijke belastingen

We gebruiken de gemeentelijke belastingen om onze voorzieningen te betalen en onderhouden. Denk hierbij aan het riool, de straten en de openbare verlichting.

De informatie op deze pagina geeft antwoord op je meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen.

Meer informatie over belastingen

Betalen en kwijtschelding

Eind februari verstuurt de gemeente ongeveer 90 procent van de aanslagen. De overige 10 procent kan (nog) niet opgelegd worden, maar versturen wij later alsnog.

Heb je de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd en daarbij aangevinkt dat je post van de gemeente Súdwest-Fryslân via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt je de belastingaanslagen alleen nog in je Berichtenbox.

Dit kunnen wij niet voor je wijzigen, je kunt dit alleen zelf regelen via MijnOverheid.

Betaal je via automatische incasso, dan wordt de aanslag automatisch in maximaal acht termijnen afgeschreven. Geen automatische incasso? Dan moet je het bedrag zelf overmaken in twee termijnen. Vermeld bij de betaling altijd het betalingskenmerk (16 cijfers). De vervaldagen en het betalingskenmerk vind je op de voorkant van de aanslag. Het IBAN rekeningnummer van de gemeente is NL67BNGH0285149466.

Meer informatie over betalen vind je op betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners met een laag inkomen en zonder vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Op de pagina kwijtschelden van gemeentebelastingen vind je meer informatie hierover.

Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming voor automatische incasso.

Wil je de automatische incasso stopzetten? Of heb je een ander rekeningnummer? Ook dat geef je online aan ons door.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook als je niets mee geeft, ontvang je een aanslag.

Het tarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Kijk hier voor de belastingtarieven. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het aantal personen dat op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van het kalenderjaar.

Als je op 1 januari een meerpersoonshuishouden had, word je voor het hele jaar aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. En andersom geldt dit ook. De situatie op 1 januari is bepalend. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar, hebben geen invloed op de aanslag.

De gemeente draagt zorgt voor de afvoer van afvalwater, regenwater en het beheer van het grondwaterpeil. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van een uitgebreid afvoerstelsel. De rioolheffing is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het beheer en onderhoud van het afvoerstelsel.

De rioolheffing bestaat uit een deel voor de eigenaar en een deel voor de gebruiker:

  • Ben je op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je eigenarenbelasting.
  • Maak je voor een langere periode gebruik van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je gebruikersbelasting. We gebruiken de verhuisdatum als peildatum.

Ben je zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand? Dan betaal je beide belastingen.

Algemene informatie

Voor de OZB en rioolheffing voor eigenaren geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Was je op 1 januari eigenaar van de woning, dan betaal jij deze belastingen. De notaris berekent deze belastingen bij de verkoop door aan de nieuwe eigenaar. Je krijgt dus van de nieuwe eigenaar een deel van de belastingen terug.

Zakelijke lasten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van een pand. De peildatum is 1 januari. Koop je na deze datum een huis, dan heeft de verkoper deze zakelijke lasten al betaald. De notaris zal er dan ook voor zorgen dat de verkoper zijn lasten deels terugkrijgt door ze met jou als koper te verrekenen.

Je betaalt onroerende zaakbelasting (ozb) om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden en te verbeteren. Het bedrag van de onroerende zaakbelasting wordt bepaald door het tarief (percentage) te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van jouw pand.

Informatie voor ondernemers

Het tarief van de OZB voor niet-woningen is verhoogd met een opslag. Deze opslag gaat rechtstreeks als subsidie naar het ondernemersfonds. Het fonds is bedoeld om gezamenlijke plannen en initiatieven samen te betalen. Wil je meer weten over het ondernemersfonds? Ga dan naar de website van het ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds kent een retributieregeling (teruggave van de opslag). Deze retributie wordt niet door de gemeente verleend maar door het ondernemersfonds zelf. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de retributie op de website van het ondernemersfonds.