Melding doen

Samen met jou willen wij onze gemeente veilig en leefbaar houden. Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Of heb je overlast van personen of bedrijven? Geef het aan ons door. We proberen de melding binnen 5 werkdagen te behandelen. Let op: dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is! Soms is er meer tijd nodig om een melding op te lossen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Levensgevaarlijke situatie?

Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 0900-​8844 of bij spoed 112.

Op donderdag 9 september van 20.15 uur tot 10 september 02.00 uur kun je geen melding doen via onze digitale formulieren. We plegen onderhoudswerkzaamheden aan ons meldingensysteem. Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed 112.   [/swf_pop-up]

Welke soorten meldingen zijn er?

Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel? Een gat in de weg of schade aan een verkeersbord? Geef het aan ons door.

Kies de omschrijving die het beste bij jouw melding past. Je melding komt altijd bij een medewerker terecht. Zodra jouw melding bij ons binnen is, gaan wij er mee aan de slag.

Ervaar je overlast van je buren? Probeer dan met je buur in gesprek te gaan over de overlast. Dat kan lastig zijn.

Buurtbemiddeling

Als je er samen niet uitkomt, kunnen de bemiddelaars van Buurtbemiddeling je helpen. Buurtbemiddelaars helpen buren om met elkaar in gesprek te gaan. Dit zijn getrainde vrijwilligers uit onze gemeente. Buurtbemiddeling is er voor al onze inwoners en is gratis.

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar de website van Sociaal Collectief.

Contact opnemen kan ook via 06 25 71 71 71 of stuur een e-mail.

Heb je overlast van personen of bedrijven? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast? Het kan ook zijn dat er dieren loslopen waar jij last van hebt. Overlast kan bijvoorbeeld ook gaan over zwerfvuil, jeugdoverlast of overlast van horeca of bedrijven. Geef deze meldingen aan ons door.

De gemeente beslist zelf of zij iets doet met de melding maar neemt daarover geen formeel besluit. De meldingen geven ons inzicht in de soort en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen. Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een terugkoppeling wat er met je melding zal worden gedaan.

Heb je overlast van buren en kom je er samen niet uit? Neem contact op met Buurtbemiddeling.

Wil je een melding doen van een gevaarlijke situatie? Vul dan onderstaand formulier in. Denk bij een gevaarlijke situatie aan een boom die (bijna) omvalt,  een missend putdeksel op een drukke route of wegzakkende klinkers. We proberen de situatie voor de volgende dag veilig te stellen. Let op: dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is meer tijd nodig om een melding op te lossen. Dit wordt beoordeeld door de gemeente.

Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 0900-​8844 of bij spoed 112.

Wil je een gevaarlijke situatie op het water doorgeven? Bijvoorbeeld te snel varende vaartuigen? Neem dan ook contact op met de politie via telefoonnummer 0900-​8844.

Milieuklachten of –incidenten kun je melden bij de FUMO.

Geld dat voor zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Bijvoorbeeld als er misbruik van zorggeld wordt gemaakt of als de kwaliteit van de zorg niet goed is. Klopt er iets niet of heb je een vermoeden, meldt het bij de gemeente.

Denk aan:

 • zorg declareren zonder dat er zorg geleverd is;
 • zorgverlener komt minder dan afgesproken;
 • personeel is niet of te laag gekwalificeerd;
 • onjuist gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • verstrekken van onjuiste of vervalste informatie.

Het kan gaan om zorg van zorgverleners die een contract met de gemeente hebben of om zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Bellen

Wil je liever bellen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0515. Geef aan dat je melding wil doen bij de toezichthouder Wmo & Jeugdwet. Je wordt dan doorverbonden met één van de toezichthouders.

We willen dat het geld voor uitkeringen bij de mensen komt die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Als je een vermoeden hebt dat iemand fraudeert met een uitkering, kun je dit melden.

Fraude met uitkering

Het gaat over misbruik van overheidsgeld. De gemeente Súdwest Fryslân en onze inwoners betalen daar allemaal aan mee. En dat geld is van ons allemaal.

Vertrouwelijk

Soms durven mensen geen melding te doen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Je kunt de melding anoniem doen. We gaan altijd zorgvuldig om met de melding.

Melding doen

Je kunt een vermoeden van fraude via het formulier. Je kunt hierbij denken aan dat iemand (zwart) werkt, dat iemand samenwoont, of dat iemand vermogen heeft waar de gemeente niets vanaf weet.

Schriftelijk aan ons melden kan ook. Wil je liever bellen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0515. Geef aan dat je een melding wil doen bij handhaving sociaal domein.

Voorbeelden van meldingen

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • overlast van andere mensen (bijvoorbeeld buren, jongeren of verslaafden)

 • gevonden dieren: neem contact op met de dierenambulance
 • ongedierte: bel een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf (of een imker bij een bijennest)

Wij helpen je graag op weg wanneer je iets wilt doen voor je omgeving. Wil je bijvoorbeeld het groen of een wijkgebouw beheren, een straat herinrichten of heb je een suggestie voor dagbesteding? Of hebben jouw kinderen misschien een plan bedacht om te spelen in de buurt? Klik op de knop hieronder om te lezen wat je zelf kunt doen en hoe we jou kunnen helpen.

In Fryslân worden momenteel veel dode vogels gevonden, ook in onze gemeente. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Wat moet je doen als je dode vogels vindt?

 • Op gemeentegrond: raak de vogel niet aan en meld de gevonden dode vogels. Kies bij de vraag “Waar gaat jouw melding over” voor “Ongedierte, dood dier”. Onze medewerkers voeren de vogel(s) dan zo spoedig mogelijk en op een verantwoorde manier af.
 • Op eigen grond: raak de vogel niet aan. Stop het dode dier in een vuilniszak en lever het in bij de milieustraat in Bolsward. Hier staat een speciale bak voor vogels.