Melding doen

Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Of heb je overlast van personen of bedrijven? Geef het aan ons door. We behandelen de melding binnen 5 werkdagen. Let op: dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is! Soms is er meer tijd nodig om een melding op te lossen.

Levensgevaarlijke situatie?

Je belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als jij of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als je getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak.
Wanneer kan ik alarmnummer 112 bellen?

Geen spoed, wel politie?

Bel 0900-8844 voor al jouw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo nodig word je snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.
Wanneer bel ik 0900-8844?

Meldingen tijdens kantooruren

Meldingen worden alléén tijdens kantooruren (werkdagen 9.00-16.00 uur) opgepakt. Wanneer de overlast plaatsvindt in de avond, nacht, het weekend of buiten kantooruren of zo ernstig is dat je niet langer kunt wachten. Bel dan met de meldkamer van de politie (0900-8844). Neem voor spoedeisende hulp altijd contact op met alarmnummer 112.

Anoniem melden bij de gemeente niet mogelijk

Wij nemen een anonieme melding alleen in behandeling als er duidelijk sprake is van een (dreigende) gevaarlijke situatie.

Meld misdaad anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

Meld anoniem

Ik wil een melding doen

Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel? Een gat in de weg of schade aan een verkeersbord? Geef het aan ons door.

Kies de omschrijving die het beste bij jouw melding past. Je melding komt altijd bij een medewerker terecht. Zodra jouw melding bij ons binnen is, gaan wij er mee aan de slag.

Geef een algemene melding door

Heb je overlast van personen of bedrijven? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast? Het kan ook zijn dat er dieren loslopen waar jij last van hebt. Overlast kan bijvoorbeeld ook gaan over zwerfvuil, jeugdoverlast of overlast van horeca of bedrijven. Geef deze meldingen aan ons door.

De gemeente beslist zelf of zij iets doet met de melding maar neemt daarover geen formeel besluit. De meldingen geven ons inzicht in de soort en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen. Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een terugkoppeling wat er met je melding zal worden gedaan.

Geef een melding overlast door

Ervaar je overlast van je buren? Probeer dan met je buur in gesprek te gaan over de overlast. Dat kan lastig zijn.

Buurtbemiddeling

Als je er samen niet uitkomt, kunnen de bemiddelaars van Buurtbemiddeling je helpen. Buurtbemiddelaars helpen buren om met elkaar in gesprek te gaan. Dit zijn getrainde vrijwilligers uit onze gemeente. Buurtbemiddeling is er voor al onze inwoners en is gratis.

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar de website van Sociaal Collectief.

Contact opnemen kan ook via 06 25 71 71 71 of stuur een e-mail.

Milieuklachten of –incidenten kun je melden bij de FUMO.

Geld dat voor zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Bijvoorbeeld als er misbruik van zorggeld wordt gemaakt of als de kwaliteit van de zorg niet goed is. Klopt er iets niet of heb je een vermoeden, meldt het bij de gemeente.

Denk aan:

  • zorg declareren zonder dat er zorg geleverd is;
  • zorgverlener komt minder dan afgesproken;
  • personeel is niet of te laag gekwalificeerd;
  • onjuist gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB);
  • verstrekken van onjuiste of vervalste informatie.

Het kan gaan om zorg van zorgverleners die een contract met de gemeente hebben of om zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Geef een melding zorgfraude door

Bellen

Wil je liever bellen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0515. Geef aan dat je melding wil doen bij de toezichthouder Wmo & Jeugdwet. Je wordt dan doorverbonden met één van de toezichthouders.

We willen dat het geld voor uitkeringen bij de mensen komt die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Als je een vermoeden hebt dat iemand fraudeert met een uitkering, kun je dit melden.

Fraude met uitkering

Het gaat over misbruik van overheidsgeld. De gemeente Súdwest Fryslân en onze inwoners betalen daar allemaal aan mee. En dat geld is van ons allemaal.

Vertrouwelijk

Soms durven mensen geen melding te doen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Je kunt de melding anoniem doen. We gaan altijd zorgvuldig om met de melding.

Melding doen

Je kunt een vermoeden van fraude via het formulier. Je kunt hierbij denken aan dat iemand (zwart) werkt, dat iemand samenwoont, of dat iemand vermogen heeft waar de gemeente niets vanaf weet.

Geef een melding uitkeringsfraude door

Schriftelijk aan ons melden kan ook. Wil je liever bellen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0515. Geef aan dat je een melding wil doen bij handhaving sociaal domein.

Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kun je dit melden bij het meldpunt Ongewenst verhuurgedrag.

In Fryslân worden momenteel veel dode vogels gevonden, ook in onze gemeente. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Wat moet je doen als je dode vogels vindt?

  • Op gemeentegrond: raak de vogel niet aan en meld de gevonden dode vogels. Kies bij de vraag "Waar gaat jouw melding over" voor "Ongedierte, dood dier". Onze medewerkers voeren de vogel(s) dan zo spoedig mogelijk en op een verantwoorde manier af.
  • Op eigen grond: raak de vogel niet aan. Stop het dode dier in een vuilniszak en lever het in bij de milieustraat in Bolsward. Hier staat een speciale bak voor vogels.

Wij helpen je graag op weg wanneer je iets wilt doen voor je omgeving. Wil je bijvoorbeeld het groen of een wijkgebouw beheren, een straat herinrichten of heb je een suggestie voor dagbesteding? Of hebben jouw kinderen misschien een plan bedacht om te spelen in de buurt? Klik op de knop hieronder om te lezen wat je zelf kunt doen en hoe we jou kunnen helpen.

Aan de slag met je idee, wens of initiatief