Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Ik ben huurder en wil een melding van ongewenst verhuurgedrag maken

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kan je dit melden bij het meldpunt Ongewenst verhuurgedrag van de gemeente. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang je huurt, of dat je arbeidsmigrant bent, of nog een woning zoekt.

Een melding maken?

Je kan een melding maken met of zonder DigiD. Dit doe je door te klikken op onderstaande knop. 

Doe een melding

Je kan over de volgende onderwerpen een melding maken bij de gemeente: 

 • Woondiscriminatie: een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.
 • Intimidatie: verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat je geen elektriciteit meer krijgt.
 • Drie maanden borg of meer: per 1 juli 2023 mogen verhuurders een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden de kale (aanvangs)huurprijs. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten, dan is het maximaal drie maanden.
 • Geen huurcontract op papier: een huurcontract moet altijd op papier staan. Zo is er duidelijk wat er is afgesproken. Op het contract moet een handtekening staan van de huurder en de verhuurder. Huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023 en die niet op papier staan, hoeft de verhuurder niet alsnog op papier te zetten.
 • Geen eerlijke servicekosten: de servicekosten moeten eerlijk zijn. Een verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra of voor de individuele meter. Of kosten voor het gebruik van de meubels die in de woning staan of voor schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. En de verhuurder moet ieder jaar een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen waarin precies staat welke kosten hij in rekening brengt.
 • Geen informatie over rechten en plichten als huurder: de verhuurder moet een huurder altijd goed informeren over verschillende zaken:
  • de rechten en plichten die niet in het huurcontract staan;
  • hoe hoog de borg is en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag;
  • een compleet overzicht van de kosten die de verhuurder als servicekosten rekent.
 • De verhuurbemiddelaar rekent bemiddelingskosten: Als een verhuurbemiddelaar een woning verhuurt in opdracht van een verhuurder, mag hij de huurder niet vragen om bemiddelingskosten.

Een arbeidsmigrant kan daarnaast een melding doen als:

 • het huurcontract en het arbeidscontract niet van elkaar gescheiden zijn;
 • de rechten en plichten niet in een taal zijn geschreven die de arbeidsmigrant begrijpt.

Huur je een woning van een woningcorporatie zoals Elkien of Woon Friesland? Dan kun je geen melding indienen bij de gemeente, maar moet je je wenden tot de woningcorporatie.

Wil je een melding indienen die niet gaat over goed verhuurderschap? Dan verwijzen wij je naar de pagina Melding doen.

Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?

Als je een melding doet en je hebt je contactgegevens op het formulier gezet, dan bellen wij je altijd op. Dit doen we binnen een week. Als de verhuurder niet netjes verhuurt en zich niet netjes gedraagt, dan onderzoeken wij je melding. Ook anonieme meldingen onderzoeken we, maar wij kunnen je dan niet bellen. Het is voor de gemeente dan moeilijker om iets te doen aan het gedrag van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar.

Contact

Heb je nog vragen, bel dan het gemeentenummer 14 0515 of neem contact op via het contactformulier.

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van de Rijksoverheid

Zie ook