Súdwest-Fryslân: een tweetalige gemeente

De kans is groot dat je Fries om je heen hoort in Súdwest-Fryslân. In onze gemeente wordt namelijk Nederlands en Fries gesproken. Zo’n 60-70% van onze inwoners heeft Fries als moedertaal.

Als gemeente vinden wij het belangrijk om ook het Fries een zichtbare plek te geven in Súdwest-Fryslân. Hoe willen we dat bereiken? Dat staat in onze taalnota “Frysk en mear! (2020-2024)”. Wil je deze taalnota ontvangen? Vraag hem op via frysk@sudwestfryslan.nl

praat mar Frysk

Heb je een leuk idee? Vraag subsidie aan!

In de taalnota staat wat de gemeente tot en met 2024 wil doen om het Fries zichtbaar te maken in Súdwest-Fryslân. Dat ‘zichtbaar maken’ kan alleen met behulp van onze inwoners. Bijvoorbeeld door Fries te schrijven of door met leuke ideeën te komen hoe we de Friese taal en cultuur in onze gemeente kunnen promoten.

De gemeente stelt geld beschikbaar voor activiteiten die de Friese taal en cultuur promoten. Wil je gebruik maken van dit aanbod? Kijk dan op de pagina subsidies om éénmalig subsidie aan te vragen. Hier geldt wel: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Fries leren?

De gemeente Súdwest-Fryslân steunt de Afûk. Zo kan de Afûk jou tegen een aantrekkelijke prijs een cursus aanbieden. Bijvoorbeeld:

  • Kun je het Fries goed verstaan, maar durf je het nog niet te spreken? Volg dan een minicursus “Praatmarraak”. In 6 lessen kom je over de spreekdrempel heen!
  • Is lezen geen probleem, maar wil je ook leren schrijven? Volg dan in 10 of 20 lessen de cursus “SkriuwmarFrysk”. Schriftelijk of via internet leren kan ook!
  • Ben je vrijwilliger bij een dorpskrant of wijkblad? Dan biedt de Afûk een speciale journalistiekcursus aan.

Kijk voor het volledige cursusaanbod op de website van de Afûk.

Twijfel je over de spelling? Dan kun je op de website van de Fryske Akademy de Friese spellingscontrole downloaden.