Toegankelijkheidsverklaring

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker voor alle bezoekers.

De verplichte toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020. De volledige verklaring van de gemeente Súdwest-Fryslân is terug te lezen in het officiële register van Toegankelijkheidsverklaring.nl

De verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.sudwestfryslan.nl (hoofdwebsite).
  2. https://afspraak.sudwestfryslan.nl (subwebsite)
  3. https://meldingen.gemeentesudwestfryslan.nl/ (subwebsite)

Rapport toegankelijkheid Onderzoek WCAG 2.1, niveau AA.
Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijke derde partij op 25 mei 2020.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Op 25 mei 2020 heeft er een onderzoek naar digitale toegankelijkheid plaatsgevonden door een onafhankelijke partij. Ons streven is elke 3 jaar (onderdelen van) van onze website laten toetsen door onafhankelijke deskundigen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Het online team toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Het online team voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Wij gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals SiteImprove.
  • De medewerkers van het online team hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

De richtlijnen

Uit het toegankelijkheidsonderzoek blijkt dat de website nog niet op alle punten aan de richtlijnen WCAG2.1 voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en hebben wij (technische en redactionele) maatregelen genomen om ze op te lossen.

Loop je tegen toegankelijkheidsprobleem aan of heb je vragen over onze digitale toegankelijkheid? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier.

Specifieke verbetertrajecten voor www.sudwestfryslan.nl

PDF-bestanden

De op de website geplaatste PDF-bestanden voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Het gevolg is dat de bestanden voor sommige bezoekers van onze website slecht of niet toegankelijk zijn.

Oorzaak: Voor het maken van documenten, welke de basis vormen voor een PDF, maken wij gebruik van sjablonen. Of worden ontworpen en opgemaakt door een derde partij die niet op de hoogte is van de WCAG 2.1. De sjablonen zijn nog niet ingericht op een manier dat zij een digitaal toegankelijk document genereren.

Gevolg: De meeste op de website geplaatste PDF-bestanden zijn niet digitaal toegankelijk.

Alternatief: Wil je de informatie uit één van onze PDF-bestanden op een andere manier ontvangen? Neem dan contact op via telefoonnummer 140515 of via het contactformulier. Wij zoeken samen met jou naar het juiste alternatief.

Maatregel: De sjablonen die de documenten genereren, passen we aan. Onze medewerkers worden getraind om digitaal toegankelijke documenten te maken. Documenten die opgemaakt zijn door een derde partij, en niet toegankelijk zijn, gaan we in stappen afbouwen naar nul. De informatie uit deze documenten bieden we op een toegankelijke manier aan op onze website

Planning: Wij streven er naar dat aan het einde van 2021 alle op de website geplaatste PDF-bestanden digitaal toegankelijk zijn.

Digitale formulieren

De gemeente Súdwest-Fryslân biedt zoveel mogelijk producten digitaal aan. De formulieren voor het aanvragen van deze producten, zijn nog niet getest op toegankelijkheid.

De formulieren worden voorgelezen door de screenreader van iOs of in de verschillende browsers. Heb je moeite met het invullen van een formulier of heb je vragen over de toegankelijkheid van de formulieren?  Neem dan contact op via telefoonnummer 140515 of via het contactformulier. Wij helpen je graag met het invullen van een formulier.

Maatregel: We laten onze formulieren onderzoeken wat betreft de toegankelijkheid.

Planning: Wij streven er naar dat eind 2020 onze formulieren getoetst zijn op WCAG2.1, niveau AA. De daaruit voortvloeiende verbeterpunten worden aangepast zodat de formulieren begin 2021 toegankelijk zijn.

Voorlezen

De voorleesfunctie kun je inschakelen vanuit je browser.

Google Chrome

Via Google Chrome kun je gebruik maken van Read Aloud.

Android

Bij het gebruik van Android kun je TalkBack instellen.

Microsoft

Maak je gebruik van een computer of laptop met Microsoft? Druk op de Windows-logotoets + Ctrl + Enter om Verteller te starten of te stoppen. Wanneer je alle opdrachten van Verteller wilt zien, druk je op Caps Lock + F1 nadat je de Verteller hebt geopend. Als jouw apparaat een aanraakscherm heeft, tik je er driemaal op met vier vingers.

Apple

In iOS vind je de voorleesfunctie onder Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid.

Vragen of meer informatie over toegankelijkheid

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten per mail via redactie@sudwestfryslan.nl.