Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-11-2018.

Súdwest-Fryslân wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.sudwestfryslan.nl (hoofdwebsite).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: In januari 2019 vindt de eerst toets naar digitale toegankelijkheid plaats door een onafhankelijk bureau. Hierna gaan we regelmatig onafhankelijke deskundigen (onderdelen van) van onze website laten toetsen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de SiteImprove.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Voorlezen.

De voorleesfunctie kun je inschakelen vanuit je browser.

Google Chrome.

Via de webshop van Google Chrome kun je Read Aloud toevoegen aan je browser.

Android.

Klik hier voor meer informatie over het instellen van TalkBack op Android.

Microsoft.

Druk op de Windows-logotoets + Ctrl + Enter om Verteller te starten of te stoppen. Wanneer je alle opdrachten van Verteller wilt zien, druk je op Caps Lock + F1 nadat je de Verteller hebt geopend. Als jouw apparaat een aanraakscherm heeft, tik je er driemaal op met vier vingers. Klik hier voor meer informatie over de Verteller.

Apple.

In iOS vind je de voorleesfunctie onder Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten per mail via redactie@sudwestfryslan.nl.