Wonen en leefomgeving

Op deze pagina vind je meer informatie over ons groen, duurzaamheid, ongedierte en ideeën van inwoners.

Subsidieregeling Ut de Mienskip

Maak je mienskipsinitiatief mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om initiatieven uit de dorpen en steden te ondersteunen. Heb je een idee of wens? Overleg dit dan met je dorpen- en/of wijkencoördinator.

Kabels en leidingen

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan kabels en leidingen? Of heb je vragen over loden leidingen? Of wil je kabels of leidingen leggen? Dan heb je soms een vergunning nodig.

Adviesraad toegankelijkheid

De Adviesraad Toegankelijkheid is door het college van onze gemeente aangesteld om te adviseren over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde

De informatie op deze pagina geeft antwoord op je meest gestelde vragen over de WOZ-waarde.

Privacy en rechten

Als inwoner van onze gemeente sta jij met een aantal gegevens bij ons in het systeem. Wij gaan hier veilig en zorgvuldig mee om. Lees hier meer.

Planschade

Word je benadeeld door schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen.

Steenbreek: tegel eruit, plant erin

Onze gemeente is aangesloten bij Stichting Steenbreek om samen met jou de leefomgeving te vergroenen, zoals je eigen tuin of door de aanleg van een geveltuin.

Idee, wens of initiatief?

Heb jij een leuke suggestie om een wijk of buurt te verbeteren? Wil je bijvoorbeeld het groen beheren of een plein herinrichten? Je kunt met ons meedenken!

Duurzaamheid

Samen met jou willen we werken aan een duurzame gemeente. Als inwoner en ondernemer zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om ook een bijdrage te leveren.

Honden

Honden zorgen naast gezelligheid ook voor beweging en sociale contacten. Wij vinden het ook belangrijk dat de omgeving zo schoon en veilig mogelijk is.

Groen

Wij onderhouden en beheren onder andere parken, bossen, begraafplaatsen, bermen, speelvoorzieningen, sloten en vijvers. Wij streven naar een afwisselend, verzorgd, duurzaam en veilig groen binnen onze gemeente.

Verloren en gevonden

Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Meld dit bij verlorenofgevonden.nl. Wat doen wij met voorwerpen als de eigenaar zich niet meldt? Lees het hier.

Melding doen

Zie je iets in de stad, dorp of in je buurt dat kapot of vuil is? Of misschien werkt iets minder goed of heb je last van overlast. Of denk je dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld? Doe dan een melding.

Wateroverlast door verstopping

Loopt het water in of om je huis niet goed weg? Is er sprake van wateroverlast en ligt de oorzaak van de verstopping niet op jouw erf? Doe dan een melding.

Verkoop en verhuur gemeentelijke panden

Soms hebben wij een pand niet meer nodig. Zoals een woning of een bedrijfspand. Wij verkopen of verhuren de panden die we niet meer nodig hebben.

Stankoverlast riool

Heb je last van een sterke rioollucht? Komt de stank uit het gemeenteriool en gaat dit zelfs na een hevige regenbui niet weg? Doe dan een melding.

Stads, dorps- en wijkcoördinatoren

Een wens, idee of initiatief voor jouw dorp, stad of wijk? Neem contact op met jouw stads-, dorps- of wijkcoördinator.

Rioolaansluiting

Wij zorgen ervoor dat jouw woning, bedrijf of gebouw is aangesloten op het openbare rioolstelsel. Wil je iets wijzigen? Regel het via het aanvraagformulier.

Organisatiegeld

Je wilt voor jouw stads-, dorps- of wijkbelang geld aanvragen voor de bestuurskosten. Wij hebben hiervoor geld beschikbaar, namelijk het Organisatiegeld.

Nee-ja of Nee-Nee sticker

Wil je geen ongewenste post ontvangen? Plak dan een Nee/Ja of een Nee/Nee sticker op je brievenbus. Haal deze stickers bij de receptie in Sneek.