Wonen en leefomgeving

Op het gebied van wonen en leven kun je allerlei vragen hebben. Over de WOZ- waarde van je woning bijvoorbeeld of het groen in je omgeving. Of je wil meer weten over kabels en leidingen of over het kopen of pachten van grond. Je vindt op deze pagina allerlei informatie!

En heb je zelf een idee of suggestie voor je dorp, wijk of stad? Je leest hier meer over de stads- en dorpscoördinatoren waar je je ideeën kwijt kunt.

Snel naar

Huisnummering

Heb je een vraag over het huisnummer van je woning? Of wil je een huisnummer aanvragen? Op deze pagina lees je informatie over de registratie van adressen.

Melding doen

Zie je iets dat kapot of vuil is? Of heb je last van overlast. Of denk je dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld? Doe dan een melding.

Verloren en gevonden

Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Meld dit bij verlorenofgevonden.nl. Wat doen wij met voorwerpen als de eigenaar zich niet meldt?

Idee, wens of initiatief?

Heb jij een suggestie om een wijk of buurt te verbeteren? Wil je bijvoorbeeld het groen beheren of een plein herinrichten? Denk met ons mee!

Energiecoach

Energiecoaches helpen je graag om je energieverbruik te verminderen. Advies is gratis en voor iedereen (huurders én woningeigenaren).

Groen

Wij onderhouden en beheren onder andere parken, bossen, begraafplaatsen, bermen, speelvoorzieningen, sloten en vijvers. Wij streven naar een afwisselend, verzorgd, duurzaam en veilig groen binnen onze gemeente.

Groene Daken

Wij stimuleren de aanleg van groene daken met een subsidie voor iedereen die zijn/haar dak wil voorzien van planten of struiken.

Steenbreek

Wij zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek om samen met jou de leefomgeving te vergroenen, zoals je tuin of door aanleg van een geveltuin.

Hout stoken en rookoverlast

De rook van een houtkachel of open haard is ongezond. Sommige mensen ervaren overlast van de rook. Lees hier tips om overlast te beperken.

Subsidieregeling Ut de Mienskip

Maak je idee of initiatief mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een regeling om initiatieven te ondersteunen.

Kabels en leidingen

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan kabels en leidingen? Of heb je vragen over loden leidingen? Of wil je kabels of leidingen leggen? Dan heb je soms een vergunning nodig.

Grond kopen huren of pachten

Wil je een stuk gemeentegrond dat aan je erf grenst kopen, huren of pachten? Doe dan een aanvraag. Wij helpen je graag.

Wet goed verhuurderschap

Om een einde te maken aan onbetrouwbare verhuurders en misstanden is er vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

Honden losloopgebieden

Honden zorgen naast gezelligheid ook voor beweging en contacten. Wij vinden het ook belangrijk dat de omgeving zo schoon en veilig is.

Wateroverlast door verstopping

Loopt het water in of om je huis niet goed weg? Heb je wateroverlast en ligt de oorzaak niet op jouw erf? Doe dan een melding.

Stankoverlast riool

Heb je last van stankoverlast van je riool? Dat is natuurlijk erg vervelend en moet snel worden opgelost. Hier lees je een aantal tips.

Rioolaansluiting

De rioolaansluiting van je woning of pand regelen wij. Een aanvraag of wijziging aan het rioolstelsel moet je zelf regelen.

Stads, dorps- en wijkcoördinatoren

Een wens, idee of initiatief voor jouw dorp, stad of wijk? Neem contact op met jouw stads-, dorps- of wijkcoördinator.

Nee-ja of Nee-Nee sticker

Wil je geen ongewenste post ontvangen? Plak dan een Nee/Ja of een Nee/Nee sticker op je brievenbus. Deze stickers liggen in Sneek.

Aardgaswinning

Als gemeente kunnen we de gaswinning niet tegenhouden. Gaswinning wordt gezien als nationaal belang.