Groene Daken

Groene daken

Een groen dak werkt! Daarom stimuleren wij de aanleg van groene daken. Dat doen we met een subsidie voor iedereen die zijn of haar dak wil voorzien van planten of struiken. Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Door het verstrekken van deze subsidie, geven we onze inwoners de mogelijkheid om zelf maatregelen te nemen. Zo beperk je het effect van het veranderende klimaat in jouw omgeving.

Subsidie aanvragen

Hoe helpt een groen dak?

Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Deze planten en struiken vangen water op. Zo neemt de druk op het riool bij hevige regenbuien af. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en isolering in de winter.

Groene daken gaan bovendien tweemaal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor dat er minder hittestress is in verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot biedt een groen dak voedsel voor insecten en verbetert hiermee de biodiversiteit.

Groene daken

Subsidie

Wie zijn dak wil vergroenen, kan een subsidie van maximaal 50% tot maximaal € 5.000 aanvragen.

Met welke regels moet je rekening houden?

1. Het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud moeten zorgvuldig worden uitgevoerd.
2. Voor de volgende kosten kun je subsidie aanvragen:

  • kosten voor het ontwerp;
  • kosten van een bouwkundig expert;
  • aanlegkosten, inclusief de huurkosten van een lift;
  • kosten voor het verstevigen van het dak of de daken, voor zover nodig voor de aanleg van het groene dak. De noodzaak is vastgesteld door een bouwkundig expert;
  • kosten voor de beplanting en opbouw van een groen dak, inclusief beschermfolie en substraat;
  • materiaal- en uitvoeringskosten.

3. Voor de volgende kosten kun je in ieder geval geen subsidie krijgen:

  • omzetbelasting die kan worden verrekend;
  • kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning;
  • kosten voor het onderhoud van het groene dak;
  • kosten voor het vervangen van een dak.

4. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na datum van de subsidieverlening beginnen.
5. Als eigenaar ontvang je per jaar maximaal 1 keer subsidie.
6. Het groene dak is minimaal 10m².

Voor meer informatie en waar je verder aan moet voldoen, kun je in de subsidieregeling Groene Daken 2023 (paragraaf 7.3) lezen.

Zie ook