Subsidieregeling Ut de Mienskip

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om initiatieven uit de dorpen en steden te ondersteunen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Meer informatie

Wil je een aanvraag Ut Mienskip indienen? Dat gaat via het subsidieloket. We willen graag weten waar je dit geld voor wilt gebruiken. Stuur daarom met het aanvraagformulier een plan mee met:

  • Een duidelijke omschrijving van het idee;
  • Een overzicht van de kosten per onderdeel (begroting);
  • Een overzicht waarin je aangeeft hoe je deze kosten gaat betalen (dekkingsplan).

Kijk op de pagina Idee, Wens of Initiatief hoe je dit doet.

Niet iedereen kan gebruik maken van Ut de Mienskip. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De aanvraag is ingediend door een stads-, dorps- of wijkbelang, stichting, vereniging, coöperatie of groep van tenminste vijf personen;
  • Het gaat over een bovenlokaal belang (meerdere kernen betrokken);
  • Het versterkt de sociale samenhang tussen groepen inwoners/gebieden.

Opstarten/aanjagen initiatief

  • De subsidie voor het opstarten/aanjagen van een initiatief is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.

Uitvoeren initiatief

  • De subsidie voor de uitvoering van het initiatief is minimaal € 15.000,- en maximaal € 75.000,-.
  • De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Heb je nog vragen over Ut de Mienskip? Neem dan contact op met je stad-, dorp- of wijkcoördinator. Meer informatie over het maken van een plan en initiatieven van andere inwoners vind je op de pagina Idee, Wens of Initiatief.

Wil je de officiële subsidieregeling bekijken? Ga dan naar de pagina subsidies, onderwerp Leefbaarheid – regeling Ut de Mienskip.

Zie ook