Aardgaswinning

Het Rijk beslist over het winnen van aardgas in Nederland. In opdracht van het Rijk houdt Vermilion zich in onze gemeente bezig met het opsporen en winnen van aardgas. De gemeente ziet er scherp op toe hoe het Rijk en Vermilion met gaswinning in de gemeente omgaan en dat ze inwoners goed informeren.

Meer informatie of vragen over aardgaswinning door Vermilion?

Neem contact op met Vermilion via telefoonnummer 0517 - 493 347 of ga naar de website.

aardgas

Gaswinning in onze gemeente

In 2017 heeft de minister besloten dat Vermilion aardgas mag winnen uit het veld in Oppenhuizen en een ondergrondse leiding aan mag leggen om het aardgas vanuit Oppenhuizen naar Bozum te transporteren.

Vermilion moet vanaf de start van de aardgaswinning inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân jaarlijks informeren over:

  • ontstane bodemdaling;
  • eventuele bodemtrillingen;
  • genomen maatregelen om schade te voorkomen.

Meer informatie

Ga naar de volgende websites voor meer informatie over dit aardgasveld:

Een deel van het aardgasveld Grou-Raerd ligt in onze gemeente. Tussen 1988 en 2012 is uit dit veld gas gewonnen. In 2020 heeft de minister besloten dat Vermilion hier nog aardgas mag winnen tot 31 december 2030.

Meer informatie

Ga naar de website Mijnbouwvergunningen – Aardgaswinning Raard-Grou voor meer informatie over dit aardgasveld.