Contact

Subsidies

Om de initiatieven van onze inwoners te ondersteunen, bieden wij diverse subsidies. Zo hebben wij subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme, cultureel erfgoed en duurzaamheid. Ook ondernemers kunnen subsidie aanvragen. De volledige lijst vind je hieronder terug. Komt jouw organisatie of vereniging in aanmerking voor subsidie? Lees hieronder verder voor meer informatie.

Coronafonds voor maatschappelijke instellingen

Als maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) nadeel hebben als gevolg van de Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, dan kun je hier in bepaalde gevallen compensatie voor krijgen via de Subsidieregeling Coronafonds. Er zijn verschillende criteria:

  • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020 .
  • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves
  • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar.

Aanvragen

Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier Coronafonds. Zorg wel dat je er bij bent, want aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst en op-is-op.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Maatregelen vanwege het coronavirus

Gaat jouw activiteit in verband met het coronavirus niet door en heb je wel een subsidie ontvangen? Meld dit dan via subsidie@sudwestfryslan.nl. We zoeken samen naar een oplossing. Voor activiteiten na 1 juni kun je gewoon subsidie aanvragen. We kijken samen of er subsidie mogelijk is. Hieronder lees je meer informatie.

Kinderen aan het bewegen

Coronavirus en subsidies

Heb je van de gemeente subsidie of een subsidiebevestiging gekregen voor een evenement of activiteit dat al stond gepland maar door het coronavirus (misschien) niet door kan? Meld dit dan altijd via subsidie@sudwestfryslan.nl. Hieronder vind je onze richtlijnen:

  • Gaat de activiteit later door? Dan mag je de subsidie gebruiken voor deze activiteit;
  • Gaat de activiteit ook later niet door, maar heb je wel kosten gemaakt die hoger zijn dan (of gelijk aan) het subsidiebedrag? Dan mag je het subsidiegeld houden, graag ontvangen wij jouw kostenspecificatie via subsidie@sudwestfryslan.nl. Als de activiteit ook later niet kan doorgaan en er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag, dan moet (een deel) worden terugbetaald;
  • Gaat de activiteit ook later niet door én er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag? Dan vragen wij je om de subsidie aan ons terug te betalen.

Ontvang je subsidie voor activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden?

De jaarlijkse subsidie voor 2020 blijft. De gemeente vraagt geen geld terug als er activiteiten niet doorgaan.

Gesubsidieerde instellingen met een huurovereenkomst

Deze maatregelen hebben betrekking op instellingen en organisaties die jaarlijkse subsidie ontvangen en een gemeentelijk pand huren.

Je organisatie heeft over het algemeen een sluitende begroting, maar nu er veel inkomsten wegvallen, kan het betalen van de huur wellicht een reëel probleem worden.

De gemeente beoordeelt elke organisatie afzonderlijk, om je zo goed mogelijk te helpen. Heb je twijfels of vragen over de situatie voor je instelling? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140515 of stuur een mail naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Overzicht van subsidieregelingen

Op de pagina van Duurzaamheid vind je meer achtergrondinformatie over hoe de gemeente omgaat met duurzaamheid. Het aanvragen van subsidie kan door je te registreren bij ons subsidieloket onder het kopje ‘hoe vraag ik subsidie aan?

Op de pagina van Ondernemers vind je meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk om een gezonde, sportieve gemeente te zijn. Daarom investeren wij in onze sportverenigingen. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het organiseren van sportevenementen of het opleiden van trainers en het in dienst nemen van trainers bij gymnastiekverenigingen. Maar er is ook een budget voor vitalisering van verenigingen.

Neem voor meer informatie contact op met de Buurtsportcoach uit jouw buurt.

Heb je vragen over de Rijksbijdrage aan sportverenigingen (met eigen accommodatie)? Meer informatie vind je op de pagina met maatregelen rondom het Coronavirus.

Veelgestelde vragen

Je kunt subsidie aanvragen als de activiteit van jouw organisatie past binnen ons subsidiebeleid. Hoe dit beleid er precies uitzit, lees je na in onderstaande documenten:

Wil je subsidie aanvragen? Dat kan makkelijk en snel via ons digitale subsidieloket.

Ontvang je liever een aanvraagformulier via de mail, zodat je die kunt uitprinten, invullen en opsturen? Stuur dan een mailtje naar subsidie@sudwestfryslan.nl. Zodra je het formulier hebt ontvangen en ingevuld, stuur je het op naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân
o.v.v. subsidieaanvraag
Postbus 10.000
8600 HA  Sneek

De aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 november bij ons binnen zijn. Ontvangen wij de aanvraag te laat? Dan word je aanvraag niet in behandeling genomen. Wij besluiten voor 31 december of je in aanmerking komt voor de jaarlijkse subsidie.

Gaat het om eenmalige subsidie voor een project of evenement? Zorg dan dat je aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Wij nemen binnen 4 tot 6 weken een besluit over je aanvraag.

Let op! Bij sommige subsidieregelingen wordt afgeweken van deze 4 weken.

Heb je vragen over de verschillende subsidieregelingen? Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor een subsidie? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons telefonisch bereiken via 14 0515, vraag naar Rianne Kapelle of Amadeus Heemsbergen. Je kunt je vraag ook mailen naar subsidie@sudwestfryslan.nl.