Subsidies

Om de initiatieven van onze inwoners te ondersteunen, geven we diverse subsidies. Zo hebben wij subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme, cultureel erfgoed en duurzaamheid.

Subsidie aanvragen

Voor een digitale subsidieaanvraag heb je DigiD (als persoon of groep van personen) of E-Herkenning (als organisatie) nodig.

Liever een subsidieformulier via de mail? Het gebruik van DigiD of e-herkenning is dan niet nodig. Stuur een bericht naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Let op: Zorg ervoor dat de contactgegevens van je organisatie bij de Kamer van Koophandel actueel zijn. Dit voorkomt post op het verkeerde adres.

Regelingen en aanvraagformulieren

Subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Boeken en films

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om hiervoor subsidie te ontvangen.

Cultuurfonds

Een jaarrond cultuur

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om hiervoor subsidie te ontvangen.

Folkloristische activiteiten

Foto- en filmclubs

Friese taal, Stedsk en Hylpers

Kunstroute

Musea

Lees op de pagina Subsidie voor musea alles over de subsidies voor musea en de museumcommissie.

Muziek, zang en toneel (jaarlijks)

Muziek en zang (eenmalig)

Op de pagina van Duurzaam Bouwloket, vind je meer over alle subsidies. Daar staat een overzicht van alle landelijke, provinciale en lokale subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Isoleren

Geveltuin

Geveltuin aanvragen? Lees op de pagina Steenbreek wat de mogelijkheden zijn.

Energiecoöperaties

Cultureel erfgoed

Erfgoed

Hieronder verstaan we:

  • gemeentelijke monumenten;
  • kleine initiatieven in beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • karakteristieke panden;
  • kerken zonder status.

Inspectie, bouwonderzoek of kleurhistorisch onderzoek

Gravend archeologisch onderzoek

Historische Werkgroepen

Open Monumentendag

Op de pagina van Ondernemers vind je meer informatie over subsidiemogelijkheden voor ondernemers.

Lees op de pagina Sportsubsidies alles over subsidies voor onder andere sportverenigingen, sportevenementen en topsport.

IJswegencentrales

Veelgestelde vragen

Je kunt subsidie aanvragen als de activiteit van jouw organisatie past binnen ons subsidiebeleid. Hoe dit beleid er precies uitzit, lees je in onderstaande documenten:

Digitaal

Je vraagt de subsidie digitaal aan via de link bij de subsidieregeling. Je hebt voor de aanvraag je DigiD of e-herkenning nodig.

Papieren formulier

Wil je subsidie aanvragen en staat het digitale aanvraagformulier er niet bij? Of wil je de aanvraag doen zonder DigiD of e-herkenning? Vraag het subsidieformulier op door een mailtje te sturen naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Je ontvangt dan van ons een aanvraagformulier via de mail. Dit aanvraagformulier kun je ingevuld mailen naar info@sudwestfryslan.nl of uitprinten, invullen en opsturen.

Het postadres is:

Gemeente Súdwest-Fryslân
o.v.v. subsidieaanvraag
Postbus 10.000
8600 HA  Sneek

Vóór 1 november

De aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 november bij ons binnen zijn. Ontvangen wij de aanvraag te laat? Dan word je aanvraag niet in behandeling genomen. Wij besluiten voor 31 december of je in aanmerking komt voor de jaarlijkse subsidie.

Eenmalige subsidie voor een project of evenement

Gaat het om eenmalige subsidie voor een project of evenement? Zorg dat de aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Wij nemen binnen 4 tot 6 weken een besluit over je aanvraag.

Let op!
Bij sommige subsidieregelingen wordt afgeweken van deze 4 weken.

Het intrekken van je aanvraag regel je eenvoudig online via onderstaande button.

Subsidievraag intrekken

Ben je het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen van jouw aanvraag? Je kan bezwaar maken tegen die beslissing. Hoe je dat doet lees je op de pagina Bezwaar maken.

Heb je een subsidieaanvraag bij ons ingediend? En houden wij ons niet aan de wettelijke termijnen? Je kan de gemeente dan in gebreke stellen. Meer informatie hierover lees je de pagina In gebreke stellen.

Heb je vragen over de verschillende subsidieregelingen? Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor een subsidie? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Je kunt ons telefonisch bereiken via 14 0515 of stuur een mail naar subsidie@sudwestfryslan.nl.