Contact

Subsidies

Om de initiatieven van onze inwoners te ondersteunen, geven we diverse subsidies. Zo hebben wij subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme, cultureel erfgoed en duurzaamheid.

Ook ondernemers kunnen subsidie aanvragen. De volledige lijst vind je hieronder terug. Komt jouw organisatie of vereniging in aanmerking voor subsidie? Lees hieronder verder voor meer informatie.

De komende maanden bieden we stapsgewijs meer digitale formulieren aan. Voor een digitale subsidieaanvraag heb je DigiD of E-Herkenning nodig.

Wil je subsidie aanvragen en staat het digitale aanvraagformulier er niet bij? Vraag het subsidieformulier op door een mailtje te sturen naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Coronafonds voor maatschappelijke instellingen

Op de pagina Informatie over het Coronavirus vind je alle informatie over dit fonds.

Coronavirus en subsidies

Heb je van de gemeente subsidie of een subsidiebevestiging gekregen voor een evenement of activiteit dat al stond gepland maar door het coronavirus (misschien) niet door kan? Meld dit altijd via subsidie@sudwestfryslan.nl. Hieronder onze richtlijnen:

  • Gaat de activiteit later door? Gebruik de subsidie voor deze activiteit;
  • Gaat de activiteit ook later niet door, maar heb je wel kosten gemaakt die hoger zijn dan (of gelijk aan) het subsidiebedrag? Je mag het subsidiegeld houden. We ontvangen graag jouw kostenspecificatie via subsidie@sudwestfryslan.nl.
  • Als de activiteit op een later tijdstip niet kan doorgaan én er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag? Je moet in deze situatie (een deel) terugbetalen;
  • Gaat de activiteit ook later niet door én er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag? Dan vragen wij je om de subsidie aan ons terug te betalen.

Overzicht van subsidieregelingen

Subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Boeken en films

Cultuurfonds

Folkloristische activiteiten

Friese taal

Kunstroute

Musea (eenmalig)

Muziek, zang en toneel (jaarlijks)

Muziek en zang (eenmalig)

Versterken artistiek klimaat

Op de pagina Duurzaamheid vind je meer achtergrondinformatie over hoe de gemeente omgaat met duurzaamheid.

Energiecoörperaties

Groene Daken

Let op!
Het subsidieplafond van deze regeling voor 2021 is bereikt. Mocht je nog geen aanvraag hebben gedaan, dan is het niet meer mogelijk om hiervoor in 2021 subsidie van ons te krijgen. Eind 2021/begin 2022 is duidelijk of de regeling wordt verlengd.

Op de pagina van Ondernemers vind je meer informatie over subsidiemogelijkheden voor ondernemers.

Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie (aanvullende activiteiten)

Voorschoolse educatie (basisschool)

Zorg voor leerlingen

Wij vinden het belangrijk om een gezonde, sportieve gemeente te zijn. Daarom investeren wij in onze sportverenigingen. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het organiseren van sportevenementen of het opleiden van trainers en het in dienst nemen van trainers bij gymnastiekverenigingen. Maar er is ook een budget voor vitalisering van verenigingen.

Gehandicaptensport

Sport evenementen

Sport opleidingen

Technisch kader gymnastiek

Vitalisering sportverenigingen

Neem voor meer informatie contact op met het Beweegteam uit jouw buurt.

Heb je vragen over de Rijksbijdrage aan sportverenigingen (met eigen accommodatie)? Meer informatie vind je op de pagina met maatregelen rondom het Coronavirus.

Toeristische evenementen

Veelgestelde vragen

Je kunt subsidie aanvragen als de activiteit van jouw organisatie past binnen ons subsidiebeleid. Hoe dit beleid er precies uitzit, lees je in onderstaande documenten:

Wil je subsidie aanvragen en staat het digitale aanvraagformulier er niet bij? Vraag het subsidieformulier op door een mailtje te sturen naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Je ontvangt dan van ons een aanvraagformulier via de mail. Dit aanvraagformulier kun je mailen naar info@sudwestfryslan.nl of uitprinten, invullen en opsturen. Wanneer je de aanvraag per post wilt versturen, kan dit naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân
o.v.v. subsidieaanvraag
Postbus 10.000
8600 HA  Sneek

De aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 november bij ons binnen zijn. Ontvangen wij de aanvraag te laat? Dan word je aanvraag niet in behandeling genomen. Wij besluiten voor 31 december of je in aanmerking komt voor de jaarlijkse subsidie.

Gaat het om eenmalige subsidie voor een project of evenement? Zorg dat de aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Wij nemen binnen 4 tot 6 weken een besluit over je aanvraag.

Let op!
Bij sommige subsidieregelingen wordt afgeweken van deze 4 weken.

Het intrekken van je aanvraag regel je eenvoudig online via onderstaande button.

Ben je het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen van jouw aanvraag? Je kan bezwaar maken tegen die beslissing. Hoe je dat doet lees je op de pagina Bezwaar maken.

Heb je een subsidieaanvraag bij ons ingediend? En houden wij ons niet aan de wettelijke termijnen? Je kan de gemeente dan in gebreke stellen. Meer informatie hierover lees je de pagina In gebreke stellen.

Heb je vragen over de verschillende subsidieregelingen? Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor een subsidie? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Je kunt ons telefonisch bereiken via 14 0515 of stuur een mail naar subsidie@sudwestfryslan.nl.