Subsidies

Om de initiatieven van onze inwoners te ondersteunen, geven we diverse subsidies. Zo hebben wij subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme, cultureel erfgoed en duurzaamheid.

Voor een digitale subsidieaanvraag heb je DigiD (als persoon of groep van personen) of E-Herkenning (als organisatie) nodig.

Liever een subsidieformulier via de mail? Stuur een bericht naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Regelingen en aanvraagformulieren

Organisaties en groepen van personen kunnen hier subsidie aanvragen voor reguliere activiteiten en/of het behouden en werven van vrijwilligers:

Energiecompensatie aanvragen op basis van de subsidieregeling energiecompensatie 2022 kan hieronder. Vragen? Mail naar energiecompensatie@sudwestfryslan.nl.

Subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten waar geen aparte regeling voor is:

Boeken en films

Cultuurfonds

Een jaarrond cultuur

 • Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om hiervoor subsidie te ontvangen.

Folkloristische activiteiten

Foto- en filmclubs

Friese taal, Stedsk en Hylpers

Kunstroute

Leve de vereniging

Musea

Muziek, zang en toneel (jaarlijks)

Muziek en zang (eenmalig)

Op de pagina van Duurzaam Bouwloket, vind je meer over alle subsidies. Daar staat een overzicht van alle landelijke, provinciale en lokale subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Groene Daken

Cultureel erfgoed

Erfgoed en molens

Hieronder verstaan we:

 • gemeentelijke monumenten;
 • kleine initiatieven in beschermde stads- en dorpsgezichten;
 • karakteristieke panden;
 • kerken zonder status;
 • rijksmonumentale molens;
 • unieke objecten.

Historische Werkgroepen

Open Monumentendag

Op de pagina van Ondernemers vind je meer informatie over subsidiemogelijkheden voor ondernemers.

Lees op de pagina Sportsubsidies alles over subsidies voor onder andere sportverenigingen, sportevenementen en topsport.

Veelgestelde vragen

Je kunt subsidie aanvragen als de activiteit van jouw organisatie past binnen ons subsidiebeleid. Hoe dit beleid er precies uitzit, lees je in onderstaande documenten:

Wil je subsidie aanvragen en staat het digitale aanvraagformulier er niet bij? Vraag het subsidieformulier op door een mailtje te sturen naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Je ontvangt dan van ons een aanvraagformulier via de mail. Dit aanvraagformulier kun je mailen naar info@sudwestfryslan.nl of uitprinten, invullen en opsturen. Wanneer je de aanvraag per post wilt versturen, kan dit naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân
o.v.v. subsidieaanvraag
Postbus 10.000
8600 HA  Sneek

De aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 november bij ons binnen zijn. Ontvangen wij de aanvraag te laat? Dan word je aanvraag niet in behandeling genomen. Wij besluiten voor 31 december of je in aanmerking komt voor de jaarlijkse subsidie.

Gaat het om eenmalige subsidie voor een project of evenement? Zorg dat de aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Wij nemen binnen 4 tot 6 weken een besluit over je aanvraag.

Let op!
Bij sommige subsidieregelingen wordt afgeweken van deze 4 weken.

Het intrekken van je aanvraag regel je eenvoudig online via onderstaande button.

Ben je het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen van jouw aanvraag? Je kan bezwaar maken tegen die beslissing. Hoe je dat doet lees je op de pagina Bezwaar maken.

Heb je een subsidieaanvraag bij ons ingediend? En houden wij ons niet aan de wettelijke termijnen? Je kan de gemeente dan in gebreke stellen. Meer informatie hierover lees je de pagina In gebreke stellen.

Heb je vragen over de verschillende subsidieregelingen? Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor een subsidie? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Je kunt ons telefonisch bereiken via 14 0515 of stuur een mail naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

Corona en subsidie

Heb je subsidie of een subsidiebevestiging gekregen voor een evenement of activiteit dat al stond gepland maar door het coronavirus (misschien) niet door kan?
Meld dit altijd via subsidie@sudwestfryslan.nl.

Hieronder onze richtlijnen:

 • Gaat de activiteit later door? Gebruik de subsidie voor deze activiteit.
 • Gaat de activiteit ook later niet door, maar heb je wel kosten gemaakt die hoger zijn dan (of gelijk aan) het subsidiebedrag? Je mag het subsidiegeld houden. We ontvangen graag jouw kostenspecificatie via subsidie@sudwestfryslan.nl.
 • Als de activiteit op een later tijdstip niet kan doorgaan én er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag? Je moet in deze situatie (een deel) terugbetalen;
 • Gaat de activiteit ook later niet door én er zijn minder kosten gemaakt dan het subsidiebedrag? Dan vragen wij je om de subsidie aan ons terug te betalen.

Op de pagina Informatie over het Coronavirus staat alle informatie over het Coronafonds voor maatschappelijke instellingen.