Kwijtschelden gemeentebelastingen

Kwijtschelden van gemeentebelastingen

Lukt het je niet om de gemeentelijke belastingen te betalen? Vraag dan een kwijtschelding bij ons aan.

Het is alleen mogelijk om een kwijtschelding voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing aan te vragen. Waterschapsbelasting is geen gemeentelijke belasting. Kwijtschelding vraag je dan aan bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Meer weten? Lees dan verder. Lees ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina goed door.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Wil je kwijtschelding aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in via onderstaande knop. Je hebt hier een aantal gegevens, documenten én je DigiD voor nodig. De documenten die je mee moet sturen vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina.

Vraag kwijtschelding van gemeentebelastingen aan

Een digitale aanvraag gaat sneller. Wil je toch liever de aanvraag via een papieren formulier doen? Je vindt een papieren versie onder de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Hulp bij het aanvragen?

Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan contact op met  de Stipepunten of steunpunt UGS of bel 14 0515.

Kwijtschelding inwoners SWF

Inwoners met een inkomen onder een bepaalde norm en zonder vermogen kunnen kwijtschelding krijgen van de (on)roerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing.

Voor alle andere belastingen (leges, parkeerbelasting, grofvuil enzovoort) kun je geen kwijtschelding krijgen. Voor de extra container kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend.

Kwijtschelding ondernemers

Een ondernemer kan kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen. Voor bovengenoemde belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep kan je geen kwijtschelding krijgen.

Informatie over normbedragen

Woon je samen met personen van 27 jaar of ouder (geen student) en delen jullie de kosten? Dan wordt het normbedrag lager.

Normbedragen (januari 2024)
SituatieBedrag
Echtgenoten beide tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1834,04
Echtgenoten één partner AOW gerechtigd € 2081,40
Echtgenoten beide partners AOW gerechtigd € 2086,40
Alleenstaande ouder tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1283,83
Alleenstaande ouder vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1531,46
Alleenstaande tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1283,83
Alleenstaande vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1531,46

Veelgestelde vragen

Wil je kwijtschelding aanvragen? Vul dan het kwijtscheldingsformulier in. Doe dit zo snel mogelijk na het ontvangen van het aanslagbiljet. Het is ook mogelijk om het formulier op te halen bij het gemeenteloket in Bolsward of Sneek. Vraag je het formulier liever telefonisch aan? Neem dan contact met ons op.

Zodra wij je aanvraag binnen hebben, gaan we voor je aan de slag. Je ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Zolang je aanvraag bij ons in behandeling is, hoef je de aanslag niet te betalen. Binnen 6 weken sturen we je een brief waarin we aangeven of de kwijtschelding is toe- of afgewezen.

Wil je de kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen zonder DigiD? Hieronder vind je het aanvraagformulier (pdf) dat je print en invult. Daarna stuur je het per post naar ons op.

Het adres is:
Gemeente Súdwest-Fryslân
Team Financiën
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Let op: wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de aanvraag langer dan de afhandeling van een digitaal formulier (met DigiD).

Download het aanvraagformulier voor kwijtschelding (pdf)

Om kwijtschelding aan te vragen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wij willen graag weten wat jouw inkomsten en uitgaven zijn. En ook die van je partner. Stuur daarom een kopie van de volgende gegevens met de aanvraag mee:

 • Het inkomen uit loon, pensioen, uitkering en heffingskortingen;
 • Spaarpolissen, levensverzekeringen, aandelen et cetera;
 • De afschriften van de betaal- en spaarrekening;
 • De premie ziektekostenverzekering.

Stuur een kopie van de volgende gegevens mee als dat op jouw situatie van toepassing is:

 • Het kentekenbewijs en eventueel een bewijs van onmisbaarheid van je auto;
 • Laatste jaaroverzicht van je hypotheek met daaraan gekoppeld spaar- of beleggingsoverzicht;
 • De alimentatieverplichtingen of ontvangsten;
 • De belastingschulden met aflossingsregeling;
 • De huur- en zorgtoeslag;
 • Laatste huurspecificatie.

Heb je de afgelopen jaren (automatische) kwijtschelding gekregen? Dan betekent dit niet dat je ook voor dit jaar (automatische) kwijtschelding krijgt. Krijg je wel automatische kwijtschelding? Dan is dit al verwerkt op de aanslag. In andere gevallen moet je zelf kwijtschelding aanvragen.

Onder inkomen wordt verstaan:

 • loon of een uitkering;
 • pensioen;
 • bijverdiensten;
 • vakantiegeld;
 • eindejaarsuitkering;
 • alimentatie;
 • inkomsten van kostganger en/of kamerverhuur;
 • heffingskortingen;
 • dividenduitkering.

Posten die van je netto-inkomsten worden afgetrokken, voordat de vergelijking met de normbedragen gemaakt wordt, zijn:

 • netto maandhuur minus een vastgesteld bedrag (normhuur tussen €223,04 en €226,67 afhankelijk van jouw leefsituatie) en huurtoeslag;
 • netto kosten voor kinderopvang;
 • hypotheekrente bij eigen woning;
 • premies voor de ziektekostenverzekering minus de normpremie (alleenstaanden €42 en echtgenoten €95) en zorgtoeslag;
 • verplichte alimentatiebetalingen;
 • aflossingen op leningen gemaakt voor
  betalingen van belastingschulden.

Wil je kwijtschelding aanvragen, maar heb je al een deel van de aanslag betaald? Je kunt tot 3 maanden na de (laatste) betaling van de aanslag nog kwijtschelding aanvragen.

Het aanvragen van kwijtschelding is gratis.

Is jouw aanvraag voor kwijtschelding afgewezen? Dan kan je binnen 10 dagen na de afwijzing een administratief beroep indienen. Stuur de brief naar:

Burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân
T.a.v. de invorderingsambtenaar.
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Of breng de brief naar het gemeenteloket in Bolsward of Sneek.

Zet in het beroepschrift de volgende punten:

 • je naam en adres;
 • de datum waarop het administratief beroepschrift is geschreven;
 • het aanslagnummer;
 • de reden waarom je het niet eens bent met de afwijzing van je kwijtscheldingsverzoek;
 • je handtekening.

Ben je ondernemer en wil je kwijtschelding aanvragen? Dit kan alleen voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Inkomen

 • loon of een uitkering;
 • pensioen;
 • bijverdiensten;
 • vakantie­geld;
 • eindejaarsuitkering;
 • alimentatie;
 • inkomsten van kostganger en/of kamer­verhuur;
 • heffingskortingen;
 • dividenduitkering.

Aftrekposten

Voordat de vergelijking met de normbedragen gemaakt wordt zijn er aftrekposten die van je netto-inkomsten worden afgetrokken. Het gaat hierbij om:

 • netto maandhuur minus een vastgesteld bedrag (normhuur tussen €223,04 en €226,67 afhankelijk van jouw leefsituatie) en huurtoeslag;
 • netto kosten voor kinderopvang;
 • hypotheekrente bij eigen woning;
 • premies voor de ziektekostenverzekering minus de normpremie (alleenstaanden €42 en echtgenoten €95) en zorgtoeslag;
 • verplichte alimentatiebetalingen;
 • aflossingen op leningen gemaakt voor
  betalingen van belastingschulden.

Vermogen

 • banksaldi;
 • spaargelden en/of waardepapieren;
 • aandelen.

Maar ook (kostbare) goederen zoals:

 • een eigen huis;
 • een auto/motor met een waarde van meer dan €3350
 • een boot;
 • een caravan.

Voor de waardebepaling van een eigen woning is het uitgangspunt de WOZ- waarde van de woning. Deze waarde, verminderd met de op de woning resterende hypotheek minus het (eventueel) opgebouwde “spaarpotje”, is de zogenaamde overwaarde. Bij overwaarde wordt er geen kwijtschelding verleend.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515 of stuur een mail naar kwijtschelding@sudwestfryslan.nl.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Zie ook