Betalen gemeentelijke belastingen

Je kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

Je betaalt de gemeentelijke belastingen in 1 of 2 termijnen.
Maak het bedrag over naar bankrekeningnummer over naar NL67BNGH 0285149466. Dit doe je vóór de vervaldatum en binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag.
Vermeld hierbij het 16-cijferige betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat.

Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming voor automatische incasso. Wij schrijven het totaalbedrag automatisch in 8 termijnen van je rekening af.

Meer informatie over betalen

Als je de aanslag niet op tijd kunt betalen kun je een betalingsregeling aanvragen. Stuur dan een email naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Als je de gemeentelijke belastingen te laat betaalt, krijg je van ons eerst een waarschuwing. Dit is een kosteloze herinnering. Betaal je daarna nog niet? Dan volgt er een aanmaning en moet je minimaal € 9 extra betalen. Als je na een aanmaning nog niet betaalt, krijg je van ons een dwangbevel. Dit kost je minimaal € 49 extra. De kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat je verschuldigd bent. Betaal je na het dwangbevel nog steeds niet? Dan mogen wij beslag leggen op:

  • Onroerende zaken, zoals een woning;
  • Roerende zaken, zoals een auto;
  • Inkomen.

Lukt het je niet om de gemeentelijke belasting(en) te betalen? Als jouw inkomen en vermogen onder een bepaalde norm liggen, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Met een automatische incasso geef je de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van jouw rekening af te schrijven. Dit is een doorlopende incasso, maar je kunt het op elk moment aanvragen of stopzetten. We schrijven het bedrag op de laatste werkdag van de maand af.

Ben je het niet eens met een afschrijving?

Geef dan jouw bank de opdracht om het bedrag terug te laten boeken. Je hebt hiervoor 8 weken de tijd. Als we 2 x achter elkaar geen geld kunnen afschrijven, dan stoppen we de automatische incasso. Je moet dan zelf het totaalbedrag vóór de vervaldatum betalen. Deze datum staat op het aanslagbiljet.

De eerste termijn wordt afgeschreven in de eerstvolgende maand nadat je de automatische incasso aanvraagt. Vraag de automatische incasso zo snel mogelijk aan. Doe je dit binnen 14 dagen nadat je het aanslagbiljet hebt ontvangen? Dan schrijven we het totaalbedrag in 8 termijnen af. Doe je dit later? Dan blijven er minder maanden over om het bedrag af te schrijven, waardoor het maandbedrag hoger wordt.

Wil je de automatische incasso stopzetten? Of heb je een ander rekeningnummer? Geef je wijziging digitaal door.

Ben je het niet eens met de hoogte van het bedrag? Maak dan bezwaar.

Zie ook