Precariobelasting

Heb je als ondernemer een terras op gemeentegrond? Dan moet je precariobelasting betalen. De precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Jij mag onze grond gebruiken voor een terras, maar wij vragen hier wel een bijdrage voor.

Verkoop je je horecazaak, of ga je verhuizen? Dan is het mogelijk om ontheffing aan te vragen. Lees hieronder verder voor meer informatie over de precariobelasting en de ontheffing.

Hoe werkt het

Voor de hoogte van de precariobelasting wordt onderscheidt gemaakt tussen A- en B-locaties.

A-locatie bestaat uit de volgende plaatsen:

  • Bolsward
  • Heeg
  • Hindeloopen
  • IJlst
  • Koudum
  • Makkum
  • Sneek
  • Stavoren
  • Workum
  • Woudsend

Een B-locatie geldt voor de overige plaatsen.

Heb je een terras op een A-locatie? Dan betaal je € 29,60 per vierkante meter per jaar. Voor een terras op een B-locatie betaal je € 19,75 per vierkante meter per jaar.

Voor een tijdelijk terras (bijvoorbeeld tijdens evenementen) betaal je € 1 per vierkante meter per dag.

Verkoop je je horecazaak, of ga je verhuizen? Dan is het mogelijk om ontheffing aan te vragen voor de precariobelasting. Dit betekent dat je over de resterende maanden geen precariobelasting meer hoeft te betalen. Geef deze verhuizing of verkoop door aan team Belastingen.  Wij passen de aanslag voor je aan en sturen je hiervan bericht.

Ben je het niet eens met de precariobelasting? Neem dan eerst contact op met Belastingen. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar het algemene telefoonnummer 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Je kan geen kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting.

Wil je alle regels rond de precariobelasting weten? Kijk dan in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024.

Zie ook