Forensenbelasting

Woon je niet in de gemeente, maar heb je er wel meer dan 90 dagen in het jaar een gemeubileerde woning? Dan betaal je forensenbelasting. Wil je er zeker van zijn dat je de forensenbelasting op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen. Klik hieronder om de aanvraag te doen of lees verder voor meer informatie.

Ingerichte woonkamer

Meer informatie over forensenbelasting

Je woont niet in de gemeente, maar verblijft hier wel relatief veel. Op deze manier betaal je ook mee aan de algemene voorzieningen in de gemeente. De opbrengst wordt gebruikt om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden. Denk hierbij aan de kosten die wij kwijt zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, openbare verlichting en openbaar groen.

Heb je de woning vóór 1 april verkocht? Dan betaal je geen forensenbelasting. Verkoop je de woning na 1 april? Dan verandert er niets aan de hoogte van de forensenbelasting.

De hoogte van de forensenbelasting voor 2020 is 0,2047% van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning.

Stel: je hebt een vakantiewoning met een WOZ-waarde van € 200.000. De aanslag forensenbelasting is dan: € 200.000- x 0,2047% = € 409,40.

Ben je het niet eens met de forensenbelasting? Neem dan eerst contact op met onze collega’s van Belastingen. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Het is niet mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de forensenbelasting.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op de pagina betalen gemeentelijke belastingen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met ons via 14 0515 en vraag naar Team Belastingen.