Onroerendezaakbelasting (OZB)

Ben je op 1 januari eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak? Dan betaal je onroerendezaakbelasting. Onroerende zaken zijn zowel woningen als niet-woningen. Een niet-woning is bijvoorbeeld een bedrijfspand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je pand.

Wil je er zeker van zijn dat je op tijd de OZB betaalt? Geef ons toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen.

Meer informatie over OZB

De opbrengst uit de OZB wordt gebruikt om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden. Denk hierbij aan de kosten die wij kwijt zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, openbare verlichting en openbaar groen.

We stellen de OZB vast op basis van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Bij verkoop, overlijden of een andere wijziging in het belastingjaar verandert het bedrag niet. Verkoop je het pand?  Dan berekent de notaris de OZB door aan de nieuwe eigenaar. Als ‘oude’ eigenaar betaal je de volledige aanslag OZB.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je pand. De hoogte van dit percentage verschilt per situatie.

Percentages OZB 2023
Belasting Woning Niet-woning
Eigenarenbelasting 0,1059% 0,3105%
Gebruikersbelasting Niet van toepassing 0,2490%

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent eigenaar van een woning die een WOZ-waarde van € 295.000 heeft, dan is de OZB-aanslag over 2023 € 295.000 x 0,1059% = € 312,41.

Ben je het niet eens met het bedrag van de OZB? Neem dan eerst contact op met team Belastingen. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden.

Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan bezwaar. Kun je de OZB niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen.