Onroerendezaakbelasting (OZB)

Ben je op 1 januari eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak? Dan betaal je onroerendezaakbelasting. Onroerende zaken zijn zowel woningen als niet-woningen. Een niet-woning is bijvoorbeeld een bedrijfspand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je pand.

Wil je er zeker van zijn dat je op tijd de OZB betaalt? Geef ons toestemming om het totaalbedrag automatisch van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 8 maandelijkse termijnen.

Vraag automatische incasso aan

Meer informatie over OZB

De opbrengst uit de OZB wordt gebruikt om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden. Denk hierbij aan de kosten die wij kwijt zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, openbare verlichting en openbaar groen.

We stellen de OZB vast op basis van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Bij verkoop, overlijden of een andere wijziging in het belastingjaar verandert het bedrag niet. Verkoop je het pand?  Dan berekent de notaris de OZB door aan de nieuwe eigenaar. Als ‘oude’ eigenaar betaal je de volledige aanslag OZB.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je pand. De hoogte van dit percentage verschilt per situatie.

Percentages OZB 2024
BelastingWoningNiet-woning
Eigenarenbelasting0,1102%0,3238%
GebruikersbelastingNiet van toepassing0,2590%

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent eigenaar van een woning die een WOZ-waarde van € 295.000 heeft, dan is de OZB-aanslag over 2024 € 295.000 x 0,0,1102% = € 325,09.

Ben je het niet eens met het bedrag van de OZB? Neem dan eerst contact op met team Belastingen. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden.

Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Kun je de OZB niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan.

Wil je alle regels rond de onroerendezaakbelasting weten? Kijk dan in de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024.

Wil je meer weten over de gemeentelijke belastingen? Bijvoorbeeld over de automatische incasso? Kijk dan op betalen gemeentelijke belastingen.