Kinderopvang

Gaat jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal? Dan kom je misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de overheid. Met deze toeslag ondersteunt de overheid je bij het betalen van de kinderopvang. Je vindt op deze pagina ook informatie over het opstarten van een kinderopvanglocatie.

Meer informatie over kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang:

 • Buitenschoolse opvang (BSO)
 • Kinderdagverblijf (KDV)
 • Gastouderopvang

Bij het starten van een BSO, KDV of gastouderbureau kun je het beste de website van Ondernemersplein KVK raadplegen. Verdere informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast moet je met verschillende gemeentelijke zaken rekening houden zoals het voldoen aan de gemeentelijke eisen voor het bestemmingsplan, een brandvergunning en de gebruikersvergunning.

Als je gastouder wilt worden heb je onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Daarnaast is het verplicht om je in te schrijven bij een gastouderbureau. De overige eisen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Op dit moment heft de gemeente Súdwest-Fryslân nog geen leges voor het starten van een kinderopvanglocatie.

Heb je kinderopvang nodig? Vraag dan een offerte aan bij de organisatie of instantie waar je je kind laat opvangen. Om een vergoeding te krijgen, moet de opvang wel ingeschreven staan in het landelijke register van goedgekeurde instellingen voor kinderopvang.

Heeft de kinderopvang een offerte voor je opgesteld? Vraag dan de toeslag aan via de belastingdienst. Je hebt hiervoor, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina.

Vraag kinderopvangtoeslag aan

De aanvraag voor kinderopvangtoeslag kun je via de website van de belastingdienst doen.

Heb jij recht op een vergoeding vanuit de gemeente voor kinderopvang? Dan vragen we je de volgende documenten met je aanvraag mee te sturen.

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Overeenkomst van de kinderopvanginstantie.
 • Bewijs van traject dat wordt gevolgd.
 • Gespecificeerde beschikking van de Belastingdienst voor toekenning van de kinderopvangtoeslag, deze kan je vinden op www.toeslagen.nl.
 • Ben je niet verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar? Stuur dan ook een kopie van jouw verzekeringspolis mee.

Heb je een uitkering en zit je in een traject om werk te krijgen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente. Je hebt hier recht op als:

 • Je een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet of een IOAW/IOAZ en in een traject om werk te krijgen zit;
 • Je een inburgeringsprogramma volgt en een uitkering in het kader van de Participatiewet of IOAW/IOAZ ontvangt;
 • Je jonger bent dan 18 jaar, scholing of een opleiding volgt en algemene bijstand op grond van de Participatiewet ontvangt of hier recht op hebt;
 • Je inkomen uit arbeid ontvangt, aangevuld met algemene bijstand op grond van de Participatiewet.

Kom jij in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente? Vraag dan hieronder de vergoeding aan. Je hebt hiervoor je DigiD-inloggegevens nodig. Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan telefonisch contact op via 14 0515.

Vraag een vergoeding voor kinderopvang aan

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van je inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Kijk op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie over het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

Wil je meer informatie over kinderopvang? Op de website van de Overheid vind je meer informatie over zorg, welzijn en inkomen.

Voor overige vragen kun je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0515.

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt de bewijsstukken uploaden.

Zie ook