Leerlingenvervoer.

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Dat geldt ook voor de jonge inwoners. Door vertrouwen in eigen kwaliteiten te stimuleren, zorgen we voor zelfredzame en trotse kinderen. Vaak kunnen ze meer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Bijvoorbeeld het zelf reizen van en naar school. Wil je meer weten over leerlingenvervoer? Hieronder vind je meer informatie.

Let op! Je komt alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs gaat, en de reisafstand meer dan 4 kilometer is!

Gaat jouw kind naar het regulier voortgezet onderwijs, en wil je weten of hij in aanmerking komt voor een gratis OV-kaart of korting van een OV-kaart? Meer informatie hierover vind je op de pagina van Reiskosten openbaar vervoer voortgezet onderwijs. Let op: dit geldt alleen voor een abonnement via Arriva!

Uitstappende kinderen uit een taxi

Vergoeding voor leerlingenvervoer.

Gaat jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs? En is de reisafstand meer dan 4 kilometer? Dan heb je recht op een vergoeding. De vergoeding geldt voor de fiets, het Openbaar Vervoer (OV) of eigen vervoer. In sommige gevallen is taxivervoer mogelijk. Leerlingenvervoer kennen we toe in volgorde van zelfstandigheid en mogelijkheden van de leerling. Wij nemen hierin het advies van de school als leidraad.

De keuze voor het type vervoer stem je als ouder met school af, waarna de school je een Vervoersverklaring (VVK) geeft waarin hun advies staat. Deze verklaring hebben wij nodig voor het toekennen van het leerlingenvervoer. Voor het aanvragen heb je naast een Vervoersverklaring ook een inkomensverklaring (ook die van een eventuele partner) van het belastingjaar 2017 nodig. We hebben dit nodig om de eventuele eigen bijdrage te kunnen bepalen.

Scan de bewijsstukken in of maak er een foto van. In het onderstaande formulier wordt gevraagd om ze bij te voegen (uploaden). Je hebt ook DigiD nodig voor het invullen van het formulier. Houd deze bij de hand.

Let op! Je komt alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs gaat, en de reisafstand meer dan 4 kilometer is!

Gaat jouw kind naar het regulier voortgezet onderwijs, en wil je weten of hij in aanmerking komt voor een gratis OV-kaart of korting van een OV-kaart? Meer informatie hierover vind je op de pagina van Reiskosten openbaar vervoer voortgezet onderwijs. Let op! Dit geldt alleen voor een abonnement via Arriva!

Veelgestelde vragen

Je komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • Je kind het Speciaal Basis Onderwijs volgt op SBO De Súdwester en SBO De Wetterwille en een lichte(re) vorm van ontwikkelingsproblematiek heeft. De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 4 kilometer zijn;
 • Je kind het Speciaal Onderwijs volgt en een visuele- of gehoorhandicap of een motorische- of verstandelijke handicap heeft, langdurig ziek is of te maken heeft met stoornissen en gedragsproblemen. De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 4 kilometer* zijn;
 • Je kind het Regulier Onderwijs volgt. De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 6 kilometer zijn. Bij een gediagnosticeerde handicap of ziekte heeft je kind recht op een vergoeding. Ook als het de dichtstbijzijnde school is met een bepaalde geloofsovertuiging.

Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Vul dan de checklist in het aanvraagformulier in. Door een aantal vragen in te vullen zie je snel of je vergoeding voor leerlingenvervoer kunt krijgen.

Er zijn een aantal vergoedingen waarvan je kunt gebruikmaken:

 1. Een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer (van huis naar school en terug);
 2. Een gemeentelijke Voor Elkaar Pas (VEP) voor het Openbaar Vervoer;
 3. Kilometervergoeding van € 0,37 per kilometer voor eigen vervoer (kortste afstand volgens de ANWB routeplanner van huis naar school en terug);
 4. Taxivervoer tot de leeftijd van 10 jaar, die de gemeente voor je regelt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die een zodanige handicap hebben dat autovervoer de enige mogelijkheid is. Je moet dan aantonen dat jouw kind niet kan reizen met het openbaar vervoer, ook niet onder jouw begeleiding.

Kom je in aanmerking voor een vergoeding en wil je vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij toetsen jouw aanvraag aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer.

 • De begeleiding van het kind van en naar school is primair een taak van de ouders;
 • Leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer van de woning naar de school waar het kind staat ingeschreven en weer terug;
 • Het is niet mogelijk leerlingenvervoer met terugwerkende kracht aan te vragen;
 • Voor ieder schooljaar vraag je in principe opnieuw leerlingenvervoer aan, tenzij je een meerjarige beschikking krijgt. De periode van het Leerlingenvervoer zetten we in jouw beschikking;
 • De schooltijden zijn altijd leidend voor het leerlingenvervoer;
 • Vervoer naar opvangadressen valt niet onder leerlingenvervoer, tenzij deze op de route liggen en er geen meerkosten voor de gemeente zijn;
 • Is er sprake van co-ouderschap? Als het kind om en om bij beide ouders verblijft, dan moeten beide ouders aanvraag doen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Als er bijvoorbeeld sprake is van een omgangsregeling, hoeft alleen de ouder bij wie de kinderen wonen een aanvraag te doen.

Inkomensgrens en eigen bijdrage

 • Je moet je inkomensgegevens over belastingjaar 2017 bij de aanvraag toevoegen. Dit hoeft alleen als je kind onderwijs volgt op het Speciaal Basisonderwijs en Regulier Basisonderwijs en jullie gezamenlijk inkomen in 2017 lager was dan €26.550;
 • Verdienen jullie gezamenlijk meer dan €26.550? Dan betaal je een eigen bijdrage;
 • Je kunt via de Belastingdienst 0800 – 0543 gratis een inkomensverklaring opvragen. Deze gegevens kun je vervolgens digitaal met het aanvraagformulier mee verzenden.

Zelfstandig reizen geeft je kind vertrouwen in zichzelf en in zijn/haar mogelijkheden. Is jouw kind 10 jaar? Dan is het laten volgen van ons project ”Zelfstandig leren reizen” een mooie stap naar zelfstandigheid!

Je kunt jouw kind hier aanmelden voor het project zelfstandig reizen.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Neem telefonisch contact met ons op via 14 0515 of stuur een mailtje naar leerlingenvervoer@sudwestfryslan.nl.