Leerlingenvervoer

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Dat geldt ook voor de jonge inwoners. Door vertrouwen in eigen kwaliteiten te stimuleren, zorgen we voor zelfredzame en trotse kinderen. Vaak kunnen ze meer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Bijvoorbeeld het zelf reizen van en naar school. Wil je meer weten over leerlingenvervoer? Hieronder vind je meer informatie.

Vergoeding voor Leerlingenvervoer

Gaat jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs? En is de reisafstand meer dan 4 kilometer? Dan heb je recht op een vergoeding: Leerlingenvervoer, afgekort LLV. De vergoeding geldt voor de fiets, het Openbaar Vervoer (OV) of eigen vervoer. In sommige gevallen is taxivervoer mogelijk. LLV kennen we toe in volgorde van zelfstandigheid en mogelijkheden van de leerling. Wij nemen hierin het advies van de school en deskundige als richtlijn.

Vervoersverklaring en inkomensverklaring

De keuze voor het type vervoer stem je als ouder met school af, waarna de school je een Vervoersverklaring (VVK) geeft waarin hun advies staat. Deze verklaring hebben wij nodig voor het toekennen van het LLV.

Je hebt voor het aanvragen naast een Vervoersverklaring ook een inkomensverklaring (ook die van een eventuele partner) van het belastingjaar 2020 nodig. We hebben dit nodig om de eventuele eigen bijdrage te kunnen bepalen.

Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier in om LLV aan te vragen. Scan de gevraagde bewijsstukken in of maak er een foto van. Je hebt ook DigiD nodig bij het invullen. Houd rekening met het volgende:

 • Je komt alleen in aanmerking voor LLV als jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs gaat en de reisafstand meer dan 4 kilometer is;
 • Gaat jouw kind naar het voortgezet onderwijs, en wil je weten of je in aanmerking komt voor een gratis OV-kaart of korting van een OV-kaart? Meer informatie hierover vind je op de pagina van Reiskosten openbaar vervoer voortgezet onderwijs. Let op: dit geldt alleen voor een abonnement via Arriva en is géén regeling van het leerlingenvervoer.

Veelgestelde vragen

Je komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • Je kind het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) volgt op SBO De Súdwester en SBO De Wetterwille omdat je kind meer begeleiding nodig heeft op school.
 • Je kind het Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO) volgt. In dat geval bedraagt de minimale afstand tussen huis en de school 4 kilometer.
 • Je kind het Regulier Onderwijs (RO) volgt en een gediagnosticeerde handicap of ziekte heeft. In dat geval bedraagt de minimale afstand tussen huis en de school 6 kilometer.
 • De dichtstbijzijnde school met een bepaalde geloofsovertuiging volgt.

Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Vul dan de checklist in het aanvraagformulier in. Door een aantal vragen in te vullen zie je snel of je vergoeding voor leerlingenvervoer kunt krijgen.

De volgorde van vergoedingen zijn:

 • Een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer (van huis naar school en terug);
 • Een gemeentelijke Voor Elkaar Pas (VEP) voor het Openbaar Vervoer, die wij voor je regelen;
 • Een kilometervergoeding voor eigen vervoer. Het gaat hierbij om de kortste afstand volgens de ANWB routeplanner van huis naar school en terug). De hoogte van de kilometervergoeding hangt af van de regelgeving van het LLV;
 • Taxivervoer tot aan het schooljaar waarin jouw kind 11 jaar wordt. Wij regelen het taxivervoer voor je. Taxivervoer geldt voor kinderen die een zodanige handicap hebben dat autovervoer de enige mogelijkheid is. Je moet dan aantonen dat jouw kind niet kan reizen met het openbaar vervoer, óók niet onder jouw begeleiding of een door jou gekozen begeleider.

Kom je in aanmerking voor een vergoeding en wil je vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Wij toetsen jouw aanvraag aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer.

 • De begeleiding van het schoolvervoer van het kind is een taak van de ouders.
 • LLV geldt alleen voor vervoer van de woonplek van het kind naar de school en weer terug.
 • Het is niet mogelijk LLV met terugwerkende kracht aan te vragen.
 • Je vraagt LLV aan en krijgt van ons een brief met besluit (beschikking LLV) voor 1 of meerdere schooljaren. In dit besluit staat de periode en de regels van het LLV die voor jouw kind geldt en dat wij betalen voor een vorm van schoolvervoer. Bewaar deze brief zolang het besluit geldig is omdat het belangrijke informatie bevat. 
 • Voor het LLV zijn altijd de schooltijden leidend.
 • Vervoer naar een opvangadres valt niet onder LLV, tenzij deze op de route ligt en de vervoersrit niet meer kost.
 • Is er sprake van co-ouderschap? Als het kind om en om bij beide ouders verblijft, dan moeten beide ouders LLV aanvragen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Als er bijvoorbeeld sprake is van een omgangsregeling, hoeft alleen de ouder bij wie het kind woont een aanvraag te doen.

Inkomensgrens en eigen bijdrage

 • Je moet je inkomensgegevens over belastingjaar 2020 bij de aanvraag toevoegen. Dit hoeft alleen als je kind onderwijs volgt op het Speciaal Basis Onderwijs en Regulier Basisonderwijs en jullie gezamenlijk inkomen in 2020 lager was dan €27.900;
 • Verdienen jullie gezamenlijk meer dan €27.900? Dan betaal je een eigen bijdrage;
 • Je kunt via de Belastingdienst 0800 – 0543 gratis een inkomensverklaring opvragen. Deze gegevens kun je digitaal met het aanvraagformulier voor LLV mee verzenden.

Zelfstandig reizen geeft je kind vertrouwen in zichzelf en in zijn/haar mogelijkheden. Is jouw kind 10 jaar? Dan is het laten volgen van ons project ”Zelfstandig leren reizen” een mooie stap naar zelfstandigheid!

Je kunt jouw kind hier aanmelden voor het project zelfstandig reizen.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Neem telefonisch contact met ons op via 14 0515 of via ons contactformulier.
De consulent leerlingenvervoer neemt dan contact met je op.

Klik op de link voor meer informatie Rijksoverheid over leerlingenvervoer