Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Verkeersstremmingen en algemene werkzaamheden

Alle actuele verkeersstremmingen binnen de gemeente zijn te vinden op verkeersstremming platform Melvin.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Nachtelijke verkeersafsluiting A7 Afsluitdijk: in verband met werkzaamheden aan de bruggen en sluizen bij het Stevincomplex in Den Oever en het Lorentzcomplex in Kornwerderzand is er in een nachtelijke dijkafsluiting op de Afsluitdijk (A7) op de volgende datums: Dinsdag 28 september 19:00 uur tot woensdag 29 september 05:00 uur en dinsdag 23 november 19:00 uur tot woensdag 24 november 05:00 uur. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.
  • Den Oever: 9 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
    Dus let op: met ingang van heden rijdt het verkeer rondom Breezanddijk over HRR, met voor iedere rijrichting 1 rijstrook in het 2-0 verkeerssysteem.

Ga voor actuele informatie naar deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Fietspad afgesloten

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.