Contact

Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

bord met doorgaand rijverkeer gestremd in een straat

Verkeersstremmingen en algemene werkzaamheden

Van maandag 17 mei tot en met vrijdag 16 juli werkt de provincie Fryslân aan de weg bij Tsienzerbuorren. Deze periode is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via de N358, N359 en N31. Voor fietsers en landbouwverkeer is ook een omleidingsroute ingesteld.

Openbaar vervoer

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij alternatieve haltes. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden lees je op de website van de Provincie Fryslân.

Alle actuele verkeersstremmingen binnen de gemeente zijn te vinden op verkeersstremming platform Melvin.

Donderdag 17 juni 2021 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van (ernstige) verkeershinder voor al het verkeer.

Donderdagochtend 17 juni:

  • Kruispunt Sudergoweg De Iendrachtwei IJlst (gedeeltelijke afsluiting)
  • Rotonde Alde Skatting Lytshuzen Heeg (gedeeltelijke afsluiting)

Donderdagmiddag 17 juni:

  • Rotonde Suderseewei Workumerdijk Makkum (gedeeltelijke afsluiting)
  • Een gedeelte van de Wielerbaan Schuttersveld Sneek (volledige afsluiting)
  • Riegeweg en Nijenhuisweg Pingjum (volledige afsluiting)

Op deze kaart vind je een overzicht van de locaties. Er zijn geen omleidingsroutes nodig. Daar waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Jan Andries de Vries of Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het telefoonnummer 14  0515.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Nachtelijke verkeersafsluiting A7 Afsluitdijk: in verband met werkzaamheden aan de bruggen en sluizen bij het Stevincomplex in Den Oever en het Lorentzcomplex in Kornwerderzand is er in een nachtelijke dijkafsluiting op de Afsluitdijk (A7) op de volgende datums: Dinsdag 28 september 19:00 uur tot woensdag 29 september 05:00 uur en dinsdag 23 november 19:00 uur tot woensdag 24 november 05:00 uur. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.
  • Den Oever: 9 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
    Dus let op: met ingang van heden rijdt het verkeer rondom Breezanddijk over HRR, met voor iedere rijrichting 1 rijstrook in het 2-0 verkeerssysteem.

Ga voor actuele informatie naar deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Fietspad afgesloten

Vanaf 1 april 2019 tot 2022 het fietspad afgesloten tussen Den Oever en Kornwerderzand. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.