Contact

Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord doorgaand rijverkeer gestremd

Algemene werkzaamheden

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende week staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

 • Den Oever: 15 september t/m 1 oktober 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever.

Dus let op: met ingang van 13 juli (rond het middaguur) rijdt het verkeer tussen Monument en Breezanddijk weer ieder op zijn eigen rijbaan, over één rijstrook. Dit is tijdens de afbouw van het verkeerssysteem van werkvak 2.

In week 37 en 38 (7 september tot en met 20 september 2020) staan vanuit Levvel de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

 • Gehele dijk: 7 tot en met 11 en 14 tot en met 17 september 2020: rijdende afzettingen ten behoeve van maaien buiten- en middenbermen.
 • Den Oever: 15 september 2019 tot en met 1 oktober 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Rondom Breezanddijk: 17 augustus tot en met 12 oktober: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) ten behoeve van de renovatie van de weg (werkvak 3 fase 2).

Daarnaast is vanaf 1 april 2019 tot 2022 het fietspad afgesloten tussen Den Oever en Kornwerderzand. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/. Op dezelfde website zijn ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te vinden.

Let op! Het fietspad tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 afwisselend afgesloten. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Scheepvaart

Stevincomplex bij Den Oever

Op dinsdag 15 september van 13:00 uur tot 15:00 uur is er geen bediening van de bruggen mogelijk, waardoor onderstaande geldt:

 • Stremming scheepvaart op Stevincomplex op dinsdag 15 september van 13:00 uur tot 15:00 uur voor scheepvaart hoger dan 3,70 meter boven NAP.
 • Geen scheepsvaartstremming voor scheepvaart lager dan 3,70 meter boven NAP.

Tijdens de werkzaamheden aan de Stevinbruggen kan vaarwegverkeer hoger dan 3,70 meter boven NAP omvaren via de Lorentzsluizen of wachten tot de stremming voorbij is.

Lorentzcomplex bij Kornwerderzand

Op woensdag 23 september van 08:00 uur tot 10:00 uur is er geen bediening van de bruggen mogelijk, waardoor onderstaande geldt:

 • Stremming scheepvaart op Lorentzcomplex op woensdag 23 september van 08:00 uur tot 10:00 uur voor scheepvaart hoger dan 5,10 meter boven NAP.
 • Geen scheepsvaartstremming voor scheepvaart lager dan 5,10 meter boven NAP.

Tijdens de werkzaamheden aan de Lorentzbruggen kan vaarwegverkeer hoger dan 5,10 meter boven NAP omvaren via de Stevinsluis of wachten tot de stremming voorbij is.

Als gevolg van de werkzaamheden is er geen hinder voor het wegverkeer over de Afsluitdijk (A7).

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van CroonWolter&Dros TBI en advies- en ingenieursonderneming ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor actuele berichten aan de scheepvaart kijk op http://www.vaarweginformatie.nl.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

Vragen?

Meer informatie lees je op de website van de Afsluitdijk. Hier zijn ook de werkzaamheden op langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te lezen.

Heb je vragen over de verkeershinder op de Afsluitdijk, neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via telefoonnummer 0800-6040.

De laatste kabels voor Windpark Fryslân zijn aangelegd in de berm van de A7 bij Bolsward. Vanaf 16 juli tot en met 31 juli 2020 zal Visser & Smit Hanab de tijdelijke verkeersmaatregelen langs de A7 verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde delen van de Rijksweg worden gestremd. Hieronder zijn per week de stremmingen en omleidingen weergegeven.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming verbindingslus N31-A7

Op donderdag 16 juli van 08.00 uur tot 18.00 uur is de verbindingslus A7 met de N31 voor het wegverkeer vanuit Witmarsum/Makkum richting Harlingen gestremd. Het wegverkeer wordt omgeleid via de A7 afslag 15 Zurich om vervolgens weer aan te sluiten op de N31.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming toerit Zurich

Op donderdag 16 juli van 8.00 tot 18.00 uur is de toerit bij Zurich richting Witmarsum/Makkum gestremd. Het wegverkeer wordt omgeleid via de N31 tot aan Kimswerd waar gekeerd kan worden. Vervolgens kan men via de N31 terugrijden en aansluiten op de A7 richting Witmarsum/Makkum.

21, 22 en 23 juli (week 30) stremming rijbanen A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum

Op onderstaande dagen en tijdstippen worden de noordelijke rijbanen van de rijksweg A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum gestremd.

 • 21 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
 • 22 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
 • 23 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur

Meer informatie vind je op de website van Windpark Fryslân.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Vanaf maandag 17 februari 2020 tot nader order wordt de wijk Houkepoort in Sneek gefaseerd woonrijp gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan in de wijk sprake zijn van verkeershinder dan wel dat één of meerdere rijbanen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het (auto)verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De wijk Houkepoort wordt woonrijp gemaakt.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aannemer houdt u door middel van bebording en informatiebrief op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de wijk Houkepoort.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Sneek, woonrijp maken wij Houtepoort

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf maandag 28 september 2020 tot nader order is een deel van de Julianastraat, tussen de kruising met de Sophiastraat en Julianastraat 10, in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Julianastraat, tegenover de parkeerlocatie Julianastraat, vinden bouwwerkzaamheden plaats. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Friso Aannemingsmaatschappij B.V. uit Sneek. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Cor Boorsma van Friso Aannemingsmaatschappij B.V. via het telefoonnummer 0515-429999. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Locatie verkeersafsluiting Sneek

Wanneer?

Vanaf maandag 10 augustus 7.00 uur tot vrijdag 16 oktober 16.00 uur 2020 is de brug gelegen in de Mardyk bij Sibrandabuorren afgesloten voor al het wegverkeer. De genoemde afsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De brug gelegen in de Mardyk wordt geheel vernieuwd.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het wegverkeer gebruikmaken van de rijbanen Aesgewei, Boeijengastrjitte, Goaijengamieden, en Koaiwei. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton en Waterbouw uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Thomas Veendrick van Oosterhof Holman Beton en Waterbouw via het telefoonnummer 0517-414615. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Jelle Meinema van gemeente Súdwest-Fryslân via het telefoonnummer 06-22290240.

Sibrandabuorren, verkeersafsluiting brug Mardyk

Wanneer?

Vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 25 september zijn de Moarrawei, Sitingawei en Nijewei te Abbega afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Moarrawei, Sitingawei en Nijewei vinden asfalt onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of de heer Jan Andries de Vries van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Abbega, verkeersafsluiting Moarrawei, Sitingawei en Nijewei

Wanneer?

Vanaf maandag 07 september tot en met vrijdag 02 oktober 2020 is één rijhelft van De Dille afgesloten voor het verkeer. Het gaat hier om de rijrichting vanaf de kruising met de N354 Snitserdyk tot aan het dorp Easterwierrum. Voor de rijrichting vanaf het dorp Easterwierrum tot aan de kruising met de N354 Snitserdyk is er sprake van verkeershinder voor het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan De Dille vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Voor de afgesloten rijrichting vanaf de kruising met de N354 Snitserdyk tot aan het dorp Easterwierrum geldt een omleidingsroute. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Baas bv uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Tijmen van den Nagel van Baas bv via het telefoonnummer 06-83801202. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Easterwierrum verkeershinder De Dille 07 09 tm 02 10 2020

Wanneer?

Vanaf maandag 14 september tot en met vrijdag 09 oktober 2020 is een deel van de Kerkeburen in Makkum afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Kerkeburen vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tjitte Bonnema van Cnossen infra bv via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum afsluiting kerkeburen

Wanneer?

Vanaf maandag 28 september tot en met vrijdag 23 oktober 2020 zijn de Westerskatting en Stasjonsleane bij Oudega afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Westerskatting en de Stasjonsleane vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oudega afsluiting Weterskatting en Statsjonsleane

Wanneer?

In de nacht van donderdag 1 oktober op vrijdag 2 oktober 2020 is vanaf 0.00 uur tot 4.30 uur de spoorwegovergang Madenlaan in Hindeloopen en de spoorwegovergang Nijhuzumerdijk in Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de genoemde spoorwegovergangen niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergangen Madenlaan en Nijhuzumerdijk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De direct aanwonenden worden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Johan van Aalderen van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 030-2407200. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hindeloopen en Workum verkeersafsluiting spoorwegovergang Madenlaan en Nijehuzumerdijk

Wanneer?

Vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2020 is de Marktstraat en het Marktplein in Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers. Verder is er sprake van verkeershinder voor al het verkeer op de Marktstraat en het Marktplein in de periode van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 6 november 2020.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Marktstraat en het Marktplein vinden nutswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander en KPN uitgevoerd door Baas bv uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Jan Karssen van Baas bv via het telefoonnummer 06-83797583. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward afsluiting en hinder Marktstraat en Marktplein

Wanneer?

Vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 18 december 2020 is de Bonkelaar in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Bonkelaar vinden riolerings- en bestratingswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Thomassen te Akkrum. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Sierd de Boer van Thomassen via het telefoonnummer 06-53165652. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek afsluiting Bonkelaar

Wanneer?

In de nacht van dinsdag 27 oktober op woensdag 28 oktober 2020 is vanaf 22:40 uur tot 05:45 uur de spoorwegovergang Heidenskipsterdyk bij Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang Heidenskipsterdyk vindt onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Johan van Aalderen van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 030-2407200. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum verkeersafsluiting spoorwegovergang Heidenskipsterdyk 27 10 tm 28 10 2020