Contact

Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

bord met doorgaand rijverkeer gestremd in een straat

Verkeersstremmingen en algemene werkzaamheden

Alle actuele verkeersstremmingen binnen de gemeente zijn te vinden op verkeersstremming platform Melvin.

Vanaf maandag 17 mei tot en met donderdag 20 mei 2021 vinden op diverse locaties kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van (ernstige) verkeershinder op diverse locaties, voor al het verkeer.

Datum van uitvoering en de diverse locaties waar tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden sprake is van (ernstige) verkeershinder:

 • Maandag ochtend 17 mei: Van Giffenstraat Sneek (volledige afsluiting)
 • Maandag ochtend 17 mei: Kruispunt Sudergoweg De Iendrachtwei IJlst (gedeeltelijke afsluiting)
 • Maandag middag 17 mei: Rotonde Alde Skatting Lytshuzen Heeg (gedeeltelijke afsluiting)
 • Maandag middag 17 mei: Rotonde Suderseewei Workumerdijk Makkum (gedeeltelijke afsluiting)
 • Maandag middag 17 mei: Rotonde Ypecolsga Indyk Woudsend (gedeeltelijke afsluiting)

 

 • Dinsdag ochtend 18 mei: Zuidwesthoekweg IJlst van Stadsrondweg Zuid tot Stadslaan (1e fase) (gedeeltelijke afsluiting)
 • Dinsdag ochtend 18 mei: Zuidwesthoekweg IJlst van Stadslaan tot Nijesyl (volledige afsluiting)
 • Dinsdag ochtend 18 mei: Jacobsdyk Jouswerderdyk Blauwhuis Wolsum (volledige afsluiting)
 • Dinsdag middag 18 mei: Zuidwesthoekweg IJlst van Stadsrondweg Zuid tot Stadslaan (2e fase) (gedeeltelijke afsluiting)
 • Dinsdag middag 18 mei: Wolsumerwei Remswerderleane Wolsum Nijland (volledige afsluiting)
 • Dinsdag middag 18 mei: Van Osingaweg Viersprong Schettens met zijtak (doodlopend) (volledige afsluiting)
 • Dinsdag middag 18 mei: Marneweg Schettens van Viersprong tot Klaverweg (volledige afsluiting)

 

 • Woensdag ochtend 19 mei: Dorpsweg Cornwerd van Houwdijk tot kombord (volledige afsluiting)
 • Woensdag ochtend 19 mei: Workumerdijk Makkum van Schans tot halverwege (1e fase) (gedeeltelijke afsluiting)
 • Woensdag ochtend 19 mei: Meerswal + zijtak (fietspad naar Exmorra) Makkum van Hemmensweg tot Zuiderlaan (volledige afsluiting)
 • Woensdag middag 19 mei: Workumerdijk Makkum van halverwege tot rotonde (2e fase) (gedeeltelijke afsluiting)
 • Woensdag middag 19 mei: Zeedijk Piaam Gaast vanaf de Buren tot Boerestreek (volledige afsluiting)
 • Woensdag middag 19 mei: Wieldyk Laaksum Mirns vanaf het Sou tot gemeentegrens (volledige afsluiting)

 

 • Donderdag ochtend 20 mei: Kruispunt Wieldyk ’t Sou Laaksum (gedeeltelijke afsluiting)
 • Donderdag ochtend 20 mei: De Soal Hemelum zijtak hsnr 10, 12, 14 + drempel Himmelumerdyk 1e helft (volledige afsluiting)
 • Donderdag ochtend 20 mei: De Maren Hemelum vanaf de Nijbuorren tot gemeentegrens bij Wite Burch (volledige afsluiting)
 • Donderdag middag 20 mei: De Soal Hemelum drempel/kruispunt Himmelumerdyk 2e helft (gedeeltelijke afsluiting)
 • Donderdag middag 20 mei: De Poel Koudum vanaf de Tjalke vd Walstraat tot einde weg (volledige afsluiting)
 • Donderdag middag 20 mei: Kruispunt Lorentzstraat Edisonstraat Sneek (gedeeltelijke afsluiting)

De aangegeven genoemde locaties vind je ook op de overzichtskaart.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling (verjongingsmiddel)  op het asfalt aangebracht. Het verjongingsmiddel heeft na aanbrengen ongeveer 1 à 2 uren nodig voordat het afgestrooid kan worden en weer berijdbaar is.

Verkeershinder

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig. Uitzondering is de Zuidwesthoekweg te IJlst . Daar waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Esha Infra Solutions te Groningen. Voor de dagelijkse gang van zaken kun je contact opnemen met de uitvoerder van het werk Bert van der Stouwe van Esha Infra Solutions via het telefoonnummer 06-54 33 71 24. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Jan Andries de Vries of met de heer Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 140515.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

 • Den Oever: 9 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;

Dus let op: met ingang van heden rijdt het verkeer rondom Breezanddijk over HRR, met voor iedere rijrichting 1 rijstrook in het 2-0 verkeerssysteem.

Ga voor actuele informatie naar deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Fietspad afgesloten

Vanaf 1 april 2019 tot 2022 het fietspad afgesloten tussen Den Oever en Kornwerderzand. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/. Op dezelfde website zijn ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te vinden.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.