Contact

Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord doorgaand rijverkeer gestremd

Algemene werkzaamheden

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

 • Den Oever: 9 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Rondom Breezanddijk: 18 oktober 2020 tot en met 14 december 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) voor de renovatie van de weg (fase 1 van werkvak 3);
 • Nabij Kornwerderzand: 15 oktober 2020 tot en met 9 november 2020: vluchtstrookafzetting op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de bypass DVMR.

Dus let op: met ingang van heden rijdt het verkeer rondom Breezanddijk over HRR, met voor iedere rijrichting 1 rijstrook in het 2-0 verkeerssysteem.

Let op:

 • De Afsluitdijk (A7) is in de nacht van 26 op 27 oktober van 00.00 uur tot 05.00 uur gesloten in beide richtingen afgesloten tussen Den Oever en knooppunt Zurich voor spoedwerkzaamheden. Houd rekening met een langere reistijd (extra reistijd bedraagt tussen de 10 en 90 minuten, afhankelijk van vertrekpunt en bestemming). De Afsluitdijk blijft toegankelijk voor hulpverleningsdiensten.
 • Verkeer uit het (zuid)westen van Nederland richting Friesland kan omrijden via de A9/A1 en de A6. Verkeer uit de kop van Noord-Holland richting Friesland kan gebruik maken van de N307 Houtribdijk (Enkhuizen – Lelystad). Verkeer uit Friesland richting het (zuid)westen van Nederland kan omrijden via de A6/A1 en A9. Verkeer uit Friesland richting de kop van Noord-Holland kan omrijden via de A6 en de N307 Houtribdijk (Lelystad – Enkhuizen).

Ga voor actuele informatie naar deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Fietspad afgesloten

Vanaf 1 april 2019 tot 2022 het fietspad afgesloten tussen Den Oever en Kornwerderzand. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/. Op dezelfde website zijn ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te vinden.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

De laatste kabels voor Windpark Fryslân zijn aangelegd in de berm van de A7 bij Bolsward. Vanaf 16 juli tot en met 31 juli 2020 zal Visser & Smit Hanab de tijdelijke verkeersmaatregelen langs de A7 verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde delen van de Rijksweg worden gestremd. Hieronder zijn per week de stremmingen en omleidingen weergegeven.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming verbindingslus N31-A7

Op donderdag 16 juli van 08.00 uur tot 18.00 uur is de verbindingslus A7 met de N31 voor het wegverkeer vanuit Witmarsum/Makkum richting Harlingen gestremd. Het wegverkeer wordt omgeleid via de A7 afslag 15 Zurich om vervolgens weer aan te sluiten op de N31.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming toerit Zurich

Op donderdag 16 juli van 8.00 tot 18.00 uur is de toerit bij Zurich richting Witmarsum/Makkum gestremd. Het wegverkeer wordt omgeleid via de N31 tot aan Kimswerd waar gekeerd kan worden. Vervolgens kan men via de N31 terugrijden en aansluiten op de A7 richting Witmarsum/Makkum.

21, 22 en 23 juli (week 30) stremming rijbanen A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum

Op onderstaande dagen en tijdstippen worden de noordelijke rijbanen van de rijksweg A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum gestremd.

 • 21 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
 • 22 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
 • 23 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur

Meer informatie vind je op de website van Windpark Fryslân.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Vanaf maandag 17 februari 2020 tot nader order wordt de wijk Houkepoort in Sneek gefaseerd woonrijp gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan in de wijk sprake zijn van verkeershinder dan wel dat één of meerdere rijbanen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het (auto)verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De wijk Houkepoort wordt woonrijp gemaakt.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aannemer houdt u door middel van bebording en informatiebrief op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de wijk Houkepoort.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf maandag 28 september 2020 tot nader order is een deel van de Julianastraat, tussen de kruising met de Sophiastraat en Julianastraat 10, in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Julianastraat, tegenover de parkeerlocatie Julianastraat, vinden bouwwerkzaamheden plaats. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Friso Aannemingsmaatschappij B.V. uit Sneek. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Cor Boorsma van Friso Aannemingsmaatschappij B.V. via het telefoonnummer 0515-429999. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek verkeersafsluiting deel Julianastraat 28092020 tot nader order

Wanneer?

Vanaf heden tot en met vrijdag 18 december 2020 is een deel van het Grootzand, tussen de kruising met de Marktstraat en de kruising met de Hoogstraat, in Bolsward afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het voormalig bibliotheekgebouw op het Grootzand/Marktstraat vinden bouwwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er zijn vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Huitema Vallinga BV uit Bolsward. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Bouwbedrijf Huitema Vallinga BV via het telefoonnummer 0515-572516. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Johan van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward verkeersafsluiting deel Grootzand vanaf 29 9 tm 18 12 20

Wanneer?

Vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 4 december 2020 is een deel van de Houkeweg in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Houkeweg vinden straatwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Sneek afsluiting Houkeweg

Wanneer?

Vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 18 december 2020 is de Bonkelaar in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Bonkelaar vinden riolerings- en bestratingswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Thomassen te Akkrum. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Sierd de Boer van Thomassen via het telefoonnummer 06-53165652. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek afsluiting Bonkelaar

Wanneer?

Vanaf maandag 09 november 09:00 uur tot vrijdag 18 december 16:00 uur 2020 is voor het scheepvaartverkeer geen brugbediening mogelijk van de draaibrug De Skatting/De Syl in Heeg.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De elektrische installatie van de draaibrug De Skatting/De Syl wordt vernieuwd.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de periode van geen brugbediening is er een doorvaartopening aanwezig tot een doorvaarthoogte van ca. 1,00m ten opzichte van het streefpeil. Het scheepvaartverkeer van en naar de Idsegaasterpoelen, de Weisleat en Tsjerkesleat met een grotere doorvaarthoogte is dan niet mogelijk. Indien het werk eerder gereed is als aangegeven, dan wordt de status van geen bediening zo snel mogelijk opgeheven. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Van der Pol Industriële Installaties uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer P. van der Pol van Van der Pol Industriële Installaties via het telefoonnummer 06-57945956. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Heeg geen brugbediening op afroep draaibrug De Skatting De Syl 09 11 tm 18 12 2020

Wanneer?

Vanaf vrijdag 13 november tot en met vrijdag 18 december 2020 is een deel van de Jancko Douwamastraat, vanaf de kruising met de Kempiusstraat tot aan de kruising met de Furmerusstraat, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Jancko Douwamastraat, vanaf de kruising met de Kempiusstraat tot aan de kruising met de Furmerusstraat, vinden gefaseerd rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder maar ook later klaar zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf De Waard B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Klaas Jan Solle van De Waard B.V. via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek afsluiting deel Jancko Douwamastraat 13 11 tm 18 12 2020

Wanneer?

Vanaf maandag 16 november tot en met vrijdag 11 december 2020 is een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 1 tot en met Tramstrjitte 21, in Nijland afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 1 tot en met Tramstrjitte 21, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Voor het auto- en vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de snelweg A7. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Thomas Heida van Cnossen infra bv via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Nijland verkeersafsluiting deel Tramstrjitte 16 11 tm 11 12 2020

Wanneer?

Vanaf maandag 16 november 9:00 uur tot donderdag 26 november 16:00 uur 2020 is er geen brugbediening ophaalbrug gelegen in de Osingahuzen over de Wide Wimerts. Tijdens de werkzaamheden aan de brug kan tevens hinder plaatsvinden voor het wegverkeer vanwege een halve rijbaanafzetting.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de ophaalbrug Osingahuzen vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de mechanische aandrijving en er worden nieuwe afsluitbomen geplaatst. Daarnaast zal de bovenbouw van de brug  met een hoogwerken worden geïnspecteerd en tevens gereinigd.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Gedurende de aangegeven periode is de brugaandrijving gedemonteerd. De doorvaartopening kan voor het scheepvaartverkeer mogelijk beperkt zijn vanwege de aanwezigheid van een werkvlot tijdens de periode van uitvoering. Voor het plaatsen van nieuwe afsluitboomkasten is vanwege hijswerkzaamheden mogelijk een halve rijbaanafzetting met verkeersregelaars aanwezig. Geprobeerd wordt de periode van hinder en geen bediening zo kort mogelijk te houden. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân deels uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton en Waterbouw uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer M. Tolboom van Oosterhof Holman Beton en Waterbouw via het telefoonnummer 0517-414615. De werktuigkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door Fa. Rusthoven Uit Groningen. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Osingahuizen geen brugbediening ophaalbrug Osingahuzen 16 11 tm 24 11 2020

Wanneer?

Op donderdag 26 november en vrijdag 27 november 2020 is er sprake van verkeershinder voor het verkeer op een deel van de Stadsrondweg Noord, ter hoogte van de brug over de Frjentsjerter Feart, in Sneek. De genoemde verkeershinder geldt alleen voor overdag.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Stadsrondweg Noord, ter hoogte van de brug over de Frjentsjerter Feart, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Eén rijhelft (rijstrook) van de Stadsrondweg Noord is afgesloten voor het verkeer. Ter plaatse zijn verkeersregelaars aanwezig. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Baas B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Hein Visser van Baas B.V. via het telefoonnummer 06-51331422. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek verkeershinder deel Stadsrondweg Noord 26 12 en 27 12

Wanneer?

Vanaf maandag 30 november tot en met vrijdag 11 december 2020 is er sprake van verkeershinder voor het verkeer op een deel van de Stadsrondweg Noord, tussen de kruising met Noardwei en de spoorwegovergang in Sneek.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Stadsrondweg Noord, tussen de kruising met Noardwei en de spoorwegovergang, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Eén rijhelft (rijstrook) van de Stadsrondweg Noord is afgesloten voor het verkeer. Ter plaatse zijn verkeersregelaars aanwezig. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Baas uit Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Hein Visser van Baas via  telefoonnummer 06-51331422. Ook kunt u voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek verkeershinder deel Stadsrondweg Noord 30 11 tm 11 12 2020

Wanneer?

Op zaterdag 12 december 2020 vinden op drie locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân werkzaamheden plaats aan de spoorwegovergang. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de spoorwegovergangen afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergangen niet passeren.

Waar?

Het gaat om de volgende locaties:

 • Spoorwegovergang De Cingel bij IJlst: afgesloten vanaf 07:30 uur tot 10:00 uur.
 • Spoorwegovergang Pikedyk bij IJlst: afgesloten vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Spoorwegovergang Stasjonsleane bij Oudega: afgesloten vanaf 11:00 uur tot 15:00 uur.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de drie bovengenoemde spoorwegovergangen vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Johan van Aalderen van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 030-2407200. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gemeente Súdwest Fryslân verkeersafsluiting diverse locaties spoorwegovergang 12 12 2020