Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord doorgaand rijverkeer gestremd

Algemene werkzaamheden

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Wanneer?

Van 21 oktober tot en met 27 oktober (week 43) zijn de volgende werkzaamheden op en langs de weg gepland:

 • Kornwerderzand
  1 februari tot en met eind oktober 2019: parallelweg-noord afgesloten met omleiding via parallelweg-zuid;
 • Den Oever
  15 september tot en met 10 juni 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Den Oever tot Monument
  Maandag 21 oktober: 1-1 systeem met verkeer op beide rijbanen op R2 ten behoeve van werkzaamheden aan de geleiderails in de middenberm.
 • Monument tot Breezanddijk
  Dinsdag 22 oktober tot en met vrijdag 25 oktober: 1-1 systeem met verkeer op beide rijbanen op R2 ten behoeve van werkzaamheden aan de geleiderails in de middenberm.
 • Fietspad tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand
  Vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 is het fietspad afwisselend afgesloten. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Vragen?

Meer informatie lees je op de website van de Afsluitdijk. Hier zijn ook de werkzaamheden op langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te lezen.

Heb je vragen over de verkeershinder op de Afsluitdijk, neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via telefoonnummer 0800-6040.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Vanaf donderdag 19 september 2019 tot nader order is een deel van de IJlsterkade, ter plaatse van IJlsterkade 47, in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand IJlsterkade 47 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Vragen?

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Alfred Zwaan van Aannemingsmaatschappij Friso B.V. via het telefoonnummer 0515-429999.

Sneek, afsluiting IJlsterkade

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf woensdag 23 oktober tot en met maandag 09 december 2019 is een deel van het fietspad Buitenroede/Molenkrite in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van het fietspad Buitenroede/Molenkrite vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab BV uit Papendrecht. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Jan-Willem Bevelander van Visser & Smit Hanab BV via het telefoonnummer 078-6417222. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Jeroen Hollemans van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting fietspad Buitenroede en Molenkrite

Wanneer?

Vanaf vrijdag 8 november 2019 tot en met vrijdag 28 februari 2020 is de zuidelijke parallelweg van de Afsluitdijk, tussen het dorp Kornwerderzand en de kruising met de Houwdijk, bij Kornwerderzand afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de zuidelijke parallelweg van de Afsluitdijk, tussen het dorp Kornwerderzand en de kruising met de Houwdijk, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab BV uit Papendrecht. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Johann Dekker van Visser & Smit Hanab BV via het telefoonnummer 078-6417222. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jeroen Hollemans van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Kornwerderzand, afsluiting parallelweg Afsluitdijk, 8-11 tot 28-2

Wanneer?

Vanaf vrijdag 15 november tot en met vrijdag 06 december 2019 is een deel van de Ridderdijk, tussen het dorp Hartwerd en de kruising Ridderdijk/Trije Dyken/Snekerweg, bij Hartwerd afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Ridderdijk, tussen het dorp Hartwerd en de kruising Ridderdijk/Trije Dyken/Snekerweg, vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of de heer Jan Andries de Vries van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hartwerd, verkeersafsluiting deel Ridderdijk 15-11 tot 06-12

Wanneer?

Vanaf maandag 25 november tot en met vrijdag 13 december is een deel van de Breewijd, tussen de kruising met de Marsdiep en de kruising met de Borndiep, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Breewijd, tussen de kruising met de Marsdiep en de kruising met de Borndiep, vinden bestratingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk dhr. A. Faber van A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting deel Breewijd 25-11 tot 06-12

Wanneer?

Vanaf maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december 2019 is een deel van de Bovenweg en een deel van de Zijl, tussen de Nieuweweg en de fietstunnel Zijl, bij Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Bovenweg en een deel van de Zijl, tussen de Nieuweweg en de fietstunnel Zijl, vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of de heer Jan Andries de Vries van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum, afsluiting deel Bovenweg en deel Zijl, 02-12 tot 13-12

Wanneer?

Vanaf dinsdag 03 december tot en met vrijdag 06 december 2019 is een deel van de Gravinneweg, ter hoogte van de Gravinneweg 12 en kruising Gravinneweg/Zoutepoel, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Gravinneweg, ter hoogte van de Gravinneweg 12 en de kruising Gravinneweg/Zoutepoel in Sneek, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema te Grou. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Jan Vogel van Sjoerd Tjepkema via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Gravinneweg 03-12 tot 06-12-2019

Wanneer?

Vanaf maandag 9 december tot en met woensdag 11 december 2019 is een deel van de Boeierstraat, tussen de kruising met de Leeuwarderweg/Normandiaplein en de rijbaan Tjotterstraat, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Boeierstraat, tussen de kruising met de Leeuwarderweg/Normandiaplein en de rijbaan Tjotterstraat, vinden straatwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Vincent Nota van Nota Infra BV via het telefoonnummer. 0515-443816. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting deel Boeierstraat

Wanneer?

Op maandag 9 december en dinsdag 10 december 2019 is een deel van de Moarrawei, ter hoogte van Moarrawei 3-A, in Abbega afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Moarrawei, ter hoogte van Moarrawei 3-A, vinden rioleringswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Niemarkt van Nota infra B.V. via het telefoonnummer 06-46001612. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Abbega, afsluiting deel Moarrawei

Wanneer?

Vanaf maandag 09 december tot en met vrijdag 13 december 2019 is een deel van de Zoutepoel, ter hoogte van Zoutepoel nummers 9, 11, 13, 15 en 35, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van Zoutepoel, ter hoogte van Zoutepoel nr. 9, 11, 13, 15 en 35, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema te Grou. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Jan Vogel van Sjoerd Tjepkema via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Zoutepoel 09-12 tot 13-12-19

Wanneer?

Vanaf maandag 9 december tot en met vrijdag 20 december 2019 is een deel van de Annabuorren, tussen de kruising met de Terpstrjitte en Annabuorren 13, in Tirns afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Annabuorren, tussen de kruising met de Terpstrjitte en Annabuorren 13, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Vincent Nota van Nota Infra BV via het telefoonnummer 0515-443816. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Tirns, afsluiting deel Annabuorren, 9-12 tot 20-12

Wanneer?

Op dinsdag 10 december en woensdag 11 december 2019 is een deel van Jeth, ter hoogte van de Froonackerdyk (autoweg N384), bij Britswert afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van Jeth, ter hoogte van de Froonackerdyk (autoweg N384), vinden rioleringswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Niemarkt van Nota infra BV via het telefoonnummer 06-46001612. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Britswert, afsluiting deel Jeth

Wanneer?

Vanaf maandag 16 december tot en met vrijdag 20 december 2019 is een deel van de Van Osingaweg, tussen brug Van Osingaweg en Van Osingaweg 20, in Schettens afgesloten voor al verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Van Osingaweg, tussen brug Van Osingaweg en Van Osingaweg 20, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Ziggo B.V. uitgevoerd door VIB Netwerken B.V. te Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Rene Dorresteijn van VIB Netwerken B.V. via het telefoonnummer 0598-394374. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Jildou Postma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Afsluiting Schettens, deel Van Osingaweg, 16-12-2019