Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Verkeersstremmingen en algemene werkzaamheden

Alle actuele verkeersstremmingen binnen onze gemeente zijn te vinden op verkeersstremming platform Melvin.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op of langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Nachtelijke verkeersafsluiting A7 Afsluitdijk:
    In verband met werkzaamheden aan de bruggen en sluizen bij het Stevincomplex in Den Oever en het Lorentzcomplex in Kornwerderzand is er in een nachtelijke dijkafsluiting op de Afsluitdijk (A7).
    Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Ga voor actuele informatie naar De Afsluitdijk en Van A naar Beter.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op De Afsluitdijk. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040.

5 september zijn de werkzaamheden aan het kruispunt Middelzeelaan – Groenedijk hervat. Eind oktober wordt het project afgerond. Hieronder vind je de meest recente informatie over de voortgang van het project. 

Doel: Een veilig kruispunt voor fietsers en voetgangers

Het doel van het nieuwe kruispunt is de veiligheid voor met name voetgangers en fietsers bevorderen. Dit doen we door de kruising te versmallen, opstelmogelijkheden voor fietsers toe te passen en de constructie naast het kruispunt te verbeteren.

Dit laatste moet ervoor zorgen dat ook grote voertuigen, ondanks de versmalling, door de extra ruimte naast het kruispunt, probleemloos over het kruispunt kunnen manoeuvreren.

Bekijk hier het ontwerp van de kruising (pdf).

Werkzaamheden duren tot medio oktober

De werkzaamheden zijn momenteel in volle gang. Aannemer Nota Infra is 5 september, begonnen met de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in drie fasen:

Fase 1. Kruispunt Middelzeelaan – Groenedijk

5 september – 3 oktober

De eerste stap is het kruispunt aanpassen naar hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Dit betekent dat er meer ruimte komt tussen de woningen aan de Groenedijk en het kruispunt. 

Werkzaamheden in deze fase omvatten straatwerk, betonwerk en het asfalteren. Deze werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

Tijdelijke ontsluiting

Om de wijk tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt in te kunnen vanaf de kant van de Leeuwarderweg, is een tijdelijke ontsluiting aangelegd. We begrijpen dat zo’n ontsluiting ook zorgen oproept over veiligheid, drukte en overlast. Om het verkeer zo goed mogelijk te reguleren, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • De ontsluiting is specifiek voor ingaand verkeer, het is een éénrichtingsweg. Uitgaand verkeer kan gebruik maken van het kruispunt Middelzeelaan – Groenedijk – Offingawiersterleane.
  • Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de werkzaamheden in fase 1. De verkeersregelaars zijn elke dag van 08:00 – 22:00 aanwezig, ook in het weekend.
  • Bevoorradingsverkeer van de supermarkt gebruikt de tijdelijke weg niet. Dit verkeer rijdt af en aan via het kruispunt Middelzeelaan – Groenedijk – Offingawiersterleane.

Fase 2. Kruispunt Middelzeelan – Bordine

3 oktober – 10 oktober

Nadat de eerste fase is afgerond, gaan we verder met een gedeelte van de Middelzeelaan. Dit is het stuk weg vanaf het vernieuwde kruispunt tot aan het kruispunt ter hoogte van de Bordine. Hier wordt de weg recht gelegd, zodat de afwatering van het kruispunt verbetert.

Deze werkzaamheden duren ongeveer één week. Gedurende die week zijn de wijk Stadsfenne (en Albert Heijn) alleen bereikbaar via het andere kruispunt van de Middelzeelaan – Offingawiersterleane.

Fase 3. Opruim- en herstelwerkzaamheden

10 oktober – 17 oktober

Na fase 1 en 2 is het werk grotendeels af. We hebben nog een week nodig om alles op te ruimen en de wegen weer volledig begaanbaar te maken. De invulling van de groene ruimte rondom de kruising staat voor na de werkzaamheden aan het kruispunt gepland.