Contact

Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

bord met doorgaand rijverkeer gestremd in een straat

Algemene werkzaamheden

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Den Oever: 9 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) voor de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;

Dus let op: met ingang van heden rijdt het verkeer rondom Breezanddijk over HRR, met voor iedere rijrichting 1 rijstrook in het 2-0 verkeerssysteem.

Ga voor actuele informatie naar deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Fietspad afgesloten

Vanaf 1 april 2019 tot 2022 het fietspad afgesloten tussen Den Oever en Kornwerderzand. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/. Op dezelfde website zijn ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te vinden.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Vanaf maandag 17 februari 2020 tot nader order wordt de wijk Houkepoort in Sneek gefaseerd woonrijp gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan in de wijk sprake zijn van verkeershinder dan wel dat één of meerdere rijbanen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het (auto)verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De wijk Houkepoort wordt woonrijp gemaakt.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aannemer houdt u door middel van bebording en informatiebrief op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de wijk Houkepoort.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf maandag 28 september 2020 tot nader order is een deel van de Julianastraat, tussen de kruising met de Sophiastraat en Julianastraat 10, in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Julianastraat, tegenover de parkeerlocatie Julianastraat, vinden bouwwerkzaamheden plaats. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Friso Aannemingsmaatschappij B.V. uit Sneek. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Cor Boorsma van Friso Aannemingsmaatschappij B.V. via het telefoonnummer 0515-429999. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek verkeersafsluiting deel Julianastraat 28092020 tot nader order

Wanneer?

Vanaf maandag 25 januari tot en met vrijdag 21 mei 2021 is een deel van het fietspad Poelspaed langs De Morra bij Koudum afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Naast een deel van het fietspad Poelspaed langs De Morra vinden werkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wetterskip Fryslân te Leeuwarden. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer André Seinstra van Wetterskip Fryslân via het telefoonnummer 06-13269269. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum verkeersafsluiting deel fietspad Poelspaed 25 01 tm 21 05 2021

Wanneer?

Vanaf maandag 25 januari tot en met vrijdag 21 mei 2021 zijn diverse straten in het centrum van Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer. De straten die in de genoemde periode afgesloten zijn: Jongemastraat, Marktstraat, Rijkstraat en een deel van de Dijkstraat tot aan de kruising met de Skilwyk. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan diverse straten in het centrum van Bolsward vinden (nuts)werkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân door meerdere aannemers uitgevoerd. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Erik van Eijk van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie mailen naar het mailadres herinrichtingbolsward@sudwestfryslan.nl.

Bolsward, verkeersafsluiting diverse straten centrum

Wanneer?

Vanaf maandag 22 februari tot en met vrijdag 23 april 2021 is het parkeerterrein Weverswei ter plaatse van de Ludgersschool en het Tennispark in Workum afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Het parkeerterrein Weverswei wordt opgebroken voor de bouw van een combischool, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en de aanleg van een toegangsweg naar het Tennispark.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De Ludgerusschool is bereikbaar voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten via de Weverswei. Het tennispark is bereikbaar voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten via het pad vanaf de straat de Ielaak. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf Cnossen Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Tjitte Bonnema van Aannemersbedrijf Cnossen Infra BV via het telefoonnummer 06-22908453. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder op het werk de heer Fokke Laverman van Sweco Ingenieursadviesbureau via het telefoonnummer 06-51591394.

Workum, verkeersafsluiting parkeerterrein Weverswei

Wanneer?

Vanaf maandag 1 maart tot en met vrijdag 23 april 2021 is de Dompleane en een deel van de Sytsingawiersterleane, vanaf de kruising met de Offingawiersterleane tot en met de kruising met de Jachthaven de Domp, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt ook voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Dompleane en aan een deel van de Sytsingawiersterleane, vanaf de kruising met de Offingawiersterleane tot en met de kruising met de Jachthaven de Domp, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De Jachthaven de Domp en de Camping de Domp en het Café Restaurant ‘De Kajuit’ blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Cnossen Infra B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Ane Bonsma van Cnossen Infra B.V. via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alco Boersma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Dompleane en deel Sytsingawiersterleane

Wanneer?

Vanaf woensdag 3 maart tot en met vrijdag 28 mei 2021 is een deel van de Looxmagracht, vanaf Looxmagracht 8 tot de kruising met de Looxmadwarsstraat, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op een deel van de Looxmagracht vinden werkzaamheden plaats aan de kademuur.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton en Waterbouw uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Wouter de Groot van Oosterhof Holman Beton en Waterbouw via het telefoonnummer 06-29591576. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Marco van der Ploeg van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting deel Looxmagracht

Wanneer?

Op maandag 08 maart 2021 is de Nieuwstad in Hindeloopen afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op de Nieuwstad vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baas B.V. uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Erwin Venema van Baas B.V. via het telefoonnummer 06-22466235. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hindeloopen verkeersafsluiting Nieuwstad 08 03 2021

Wanneer?

Vanaf maandag 8 maart tot en met vrijdag 26 maart 2021 is de Zwarteweg in Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Zwarteweg vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Thomas Heida van Cnossen infra bv via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum, verkeersafsluiting Zwarteweg

Wanneer?

Vanaf maandag 8 maart tot en met woensdag 14 april 2021 is een deel van de Franekerstraat, tussen de kruising met de S. van Haringhouckstraat en de kruising met de dr. J. Halbertsmastraat, in Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Franekerstraat, tussen de kruising met de S. van Haringhouckstraat en de kruising met de dr. J. Halbertsmastraat vinden wegwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De aan het werk grenzende bewoners ontvangen een informatiebrief van de aannemer. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Dennis Kiewied van het Aannemersbedrijf A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Frans Tolsma van gemeente Súdwest-Fryslân via telefoonnummer 14 0515.

Bolsward verkeersafsluiting deel Franekerstraat 08 03 tm 14 04 2021

Wanneer?

Op vrijdag 12 maart 2021 is een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, in Nijland afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Het verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Albertus de Vries van Nota infra B.V. via het telefoonnummer 06-51611706. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Nijland, verkeersafsluiting deel Tramstrjitte

Wanneer?

Vanaf maandag 15 maart tot en met vrijdag 23 april 2021 is er sprake van verkeershinder voor al het verkeer op de Spoardyk, Fabrykswei, Parallelwei en de Eniggaburren in Workum.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op de Spoardyk, Fabrykswei, Parallelwei en de Eniggaburren vindt grondtransport plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Friesland Campina uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Rein Tempel van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828.

Workum, verkeershinder Spoardyk, Fabrykswei, Parallelwei en Eniggaburren