Proef autoluwe binnenstad Sneek

Minder doorgaand verkeer in een aantrekkelijke, veilige en leefbare binnenstad

Een binnenstad waar niet de auto, maar een aantrekkelijk leefgebied centraal staat. Sneek heeft een mooie binnenstad die we graag leefbaar willen houden. In de afgelopen jaren is het doorgaande verkeer steeds meer toegenomen. Hierdoor is er minder ruimte voor fietsers en voetgangers. Wij willen graag dat mensen met plezier naar de stad komen en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat alles bereikbaar blijft.

Meer ruimte voor beleving en vergroening

We zijn op 2 januari 2024 gestart met een proef waarbij op een paar punten in de binnenstad een doorrijverbod geldt. Met de proef willen we onderzoeken of het mogelijk is om de binnenstad in de toekomst niet langer te gebruiken als doorgaande route. Als de proef slaagt, ontstaat er in de openbare ruimte meer ruimte voor de beleving en vergroening van onze historische binnenstad.

Hoe ziet de proef eruit?

Op de volgende 3 punten in de binnenstad geldt voor de proefperiode van een jaar een doorrijverbod:

 • De Singel (ter hoogte van de Sint Martinus kerk);
 • De Harinxmakade (tussen de Harinxmabrug en de Bothniakade);
 • Kleine Kerkstraat (bestaande afsluiting).

Dit geldt 7 dagen per week van 12.00 uur tot 17.00 uur. Alle woningen, bedrijven en parkeerplaatsen in het centrum blijven bereikbaar voor inwoners en bestemmingsverkeer.

Monitoring en bijsturing

Tijdens de proef voeren we op verschillende plekken en momenten metingen uit, om inzicht te krijgen in het aantal verkeersbewegingen en het aantal bezoekers in de binnenstad. Daarnaast organiseren we regelmatig 10-minutengesprekken waarbij iedereen welkom is om ervaringen te delen. Met al deze informatie krijgen we een goed beeld van de verkeersbewegingen in Sneek en het effect van de proef. Als er op plekken onveilige situaties ontstaan door de proef, of de bereikbaarheid gaat ernstig achteruit, dan sturen we de proef bij. Bekijk hier het stappenplan dat we hiervoor gebruiken.

Binnenstad Sneek

Op de hoogte blijven

Lees via deze link het laatste nieuwsbericht over de proef. (link naar nieuwsbericht over openen PHkade)

Wil je via de mail op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Onderaan deze pagina kun je alle nieuwsbrieven over de proef teruglezen.

Aanmelden nieuwsbrief proef autoluwe binnenstad

Meer informatie

Hieronder staat het antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag over de proef? Vul dan het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie over de proef

Het gaat om drie specifieke punten in het centrum waar mensen tussen 12.00 uur en 17.00 uur niet mogen doorrijden:

 • De Singel (ter hoogte van de Sint Martinuskerk);
 • De Harinxmakade (tussen de Harinxmabrug en de Bothniakade);
 • Kleine Kerkstraat (bestaande afsluiting).

Iedere winkel, woning en parkeerplaats blijft bereikbaar, alleen de manier van aanrijden zal verschillen. Je kunt dus doorrijden tot aan de afsluiting. Als voorbeeld: Je kan de Singel van beide kanten oprijden. Je mag alleen ter hoogte van de Sint Martinus kerk niet doorrijden. Je moet daar keren of parkeren. Er komt geen fysieke afsluiting, maar er komt een camerahandhavingssysteem.

Het doorrijverbod geldt 7 dagen per week van 12.00 tot 17.00 uur. De proef duurt 1 jaar.

De maatregel geldt voor al het gemotoriseerd verkeer, behalve brom- en snorfietsen.

Je kunt bij elke stremming op de straat keren. Houd hierbij altijd de verkeersregels in acht.

Bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer

Ja, bewoners of ondernemers kunnen altijd bij hun woning of bedrijf komen. Alles blijft bereikbaar. Tijdens de autoluwe periode moet dat misschien wel via een andere route.

Tijdens de proef is de hele binnenstad bereikbaar. De route naar een bestemming kan wel anders zijn. De aanpassing is ook in navigatiesystemen verwerkt. Het navigatiesysteem zal de snelste route voor je uitkiezen, waarbij je niet door een doorrijverbod komt.

Ondernemers en leveranciers

Leveranciers kunnen op de gebruikelijke venstertijden door het centrum rijden, van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 12.00 uur. Binnen die tijd is laden en lossen geen probleem. Alles blijft ook tussen 12.00 en 17.00 uur bereikbaar, maar voor leveranciers is keren of achteruitrijden in een straat dan niet altijd haalbaar of wenselijk. Probeer daarom zoveel mogelijk de venstertijden aan te houden. Veel leveranciers zijn al op de hoogte, maar wij vragen ondernemers ook via deze weg om leveranciers hierover te informeren. 

We vragen ondernemers zelf hun klanten te informeren over de nieuwe verkeerssituatie. De ondernemers kennen hun (vaste) klanten het beste en weten ook waar ze vandaan komen. Er is een flyer ontwikkeld om klanten te kunnen informeren over de parkeermogelijkheden in de stad. Ondernemers hebben de flyer ook digitaal ontvangen zodat ze dit kunnen delen op de website of via een nieuwsbrief.

Download de flyer parkeren 'Welkom in gastvrij Sneek!' (pdf).

Wanneer inwoners of bedrijven zwaar benadeeld worden door rechtmatig handelen van de overheid, kunnen zij recht hebben op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is een gedeeltelijke schadevergoeding voor onevenredig nadeel door rechtmatig overheidshandelen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Wij hebben de Verordening nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân vastgesteld op 23 november 2023.

Vind jij dat je recht hebt op nadeelcompensatie naar aanleiding van de proef autoluwe binnenstad? Stuur dan een email naar verzekeringen@sudwestfryslan.nl of stuur een brief naar Cluster Verzekeringen met daarin uw naam, adres en woonplaats. Dan nemen wij contact met je op over het vervolg.

Gemeente Súdwest-Fryslân, Cluster verzekeringen
Postbus 10.000
8600 HA  SNEEK

Parkeren

Alle parkeerplaatsen in het centrum blijven bereikbaar. Overal is het 1e half uur parkeren gratis. Langer parkeren is op de onderstaande plekken nabij het centrum gratis:

 • P-Oost Normandiaplein (de Normandiagarage)
 • P-Noord Bolswarderpoort
 • P Station Sneek
 • P-West Theater (voorheen Veemarktplein)
 • P-Zuid Waterpoort (voorheen Boschpleingarage)

Meer informatie over parkeerterreinen en de parkeertarieven.

Bekijk ook de flyer parkeren 'Welkom in gastvrij Sneek!' (pdf).

Alle parkeerplaatsen in de binnenstad zijn altijd bereikbaar, dat geldt ook voor gehandicaptenparkeerplaatsen. Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen op de aangewezen plaatsen gratis parkeren.

Voorbeeld: de gehandicaptenparkeerplaats bij de Sint Martinuskerk aan de Singel is altijd bereikbaar. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur is het misschien nodig om via de andere kant de Singel op te rijden om de parkeerplaats te bereiken. Wanneer er voor 12.00 uur geparkeerd wordt, kan het nodig zijn om bij het wegrijden eerst te keren om de Singel te verlaten.

Uitzonderingen en ontheffingen

Fietsers, bromfietsers, brommobielen, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten mogen altijd doorrijden.

Er komen geen paaltjes, dus de route is altijd begaanbaar.

Een paar groepen kunnen een ontheffing aanvragen, waaronder huisartsen, thuiszorg, taxivervoer en landbouwverkeer.

Een paar beroepsgroepen kunnen een ontheffing aanvragen, waaronder:

 • Huisartsen
 • Thuiszorg
 • Taxivervoer
 • Landbouwvoertuigen

Via onderstaande link kun je een ontheffing aanvragen.

Ontheffing aanvragen

Taxi’s kunnen net als andere weggebruikers overal komen. Voor taxivervoer geldt dat zij online een ontheffing kunnen aanvragen.

Ja, brom- en snorfietsers en brommobielen mogen doorrijden.

Handhaving

Er komen camera’s op de plekken die autoluw worden die het verkeer registreren. Als iemand toch doorrijdt volgt eerst een waarschuwing. Mocht iemand daarna weer doorrijden, dan volgt een boete. De route is wel altijd begaanbaar. Er komt geen fysieke afsluiting.

We kunnen ons goed voorstellen dat bestuurders in het begin automatisch hun vertrouwde weg kiezen en verrast worden door het doorrijverbod. De proef is voor iedereen wennen. We zetten daarom de hulp van verkeersregelaars in. Zij staan op de plekken van het doorrijverbod om bestuurders te helpen bij de nieuwe verkeerssituatie en ze te helpen met de route.

De camera’s voor de handhaving van het doorrijverbod registreren alleen voertuigen die het doorrijverbod negeren.  De camera’s maken geen bewegende opnames. Voetgangers en fietsers bijvoorbeeld die langs een camera komen, worden niet gefilmd.

Op de plek van een doorrijverbod staan verkeersborden en een camera. Als je dan toch doorrijd  wordt je kenteken geregistreerd door de camera’s. Je krijgt bij de eerste keer een schriftelijke waarschuwing. Als iemand voor de tweede keer het doorrijverbod negeert, volgt er een boete.

De boete bedraagt € 119 (inclusief administratiekosten). De boete zal via het CJIB geïncasseerd worden.

Ja dat kan. Hoe dat kan staat beschreven op de boete.

Monitoring

Tijdens de proef meten we op verschillende plekken de verkeersstromen. Dit doen we door mechanische tellingen en op basis van floating car data (via navigatie en mobiel). We sturen de proef bij als blijkt dat door de proef onveilige situaties ontstaan of het verkeer zich naar omliggende straten of wijken verplaatst. Onder andere via deze site en de digitale nieuwsbrief informeren we over het verloop van de proef en eventuele wijzigingen. Lees het stappenplan voor de bijsturing.

We organiseren regelmatig 10 minutengesprekken waarbij iedereen welkom is om ervaringen te delen. Zodra bekend is wanneer de 10 minutengesprekken worden gehouden komt op deze website een inschrijfformulier. We sturen dan ook een digitale nieuwsbrief met de aankondiging. Wil je via de mail op de hoogte worden gebracht? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief

Wij voeren tijdens de proef op verschillende plekken en momenten metingen uit, om het aantal verkeersbewegingen te kunnen volgen. Ook houden we de parkeerbezetting en het aantal bezoekers in de binnenstad bij. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopmomenten waarbij iedereen welkom is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Met al deze informatie krijgen we een goed beeld van de verkeersbewegingen in Sneek en het effect van de proef.

De resultaten uit alle metingen en ervaringen nemen we mee om een gefundeerde keuze te maken over het vervolg.  Het college neemt hier uiteindelijk een besluit over.