Autoluwe binnenstad Sneek

Proef autoluwe binnenstad Sneek

Sneek heeft een mooie binnenstad die we graag leefbaar willen houden. Het doorgaande verkeer in de binnenstad neemt alleen steeds meer toe. Hierdoor voelen fietsers en voetgangers zich niet veilig. Wij willen graag dat mensen met plezier naar de stad komen en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat alles bereikbaar blijft. We zijn daarom op 2 januari 2024 gestart met een proef waarbij op een paar plekken in de binnenstad een doorrijverbod geldt. Op die manier dringen we het doorgaande verkeer terug, maar blijven alle woningen, winkels en parkeerplaatsen wel bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Bekijk de video waarin we je meenemen naar de proef.

Hoe ziet de proef autoluwe binnenstad eruit?

Op de volgende 4 punten in de binnenstad een doorrijverbod:

 • De Singel (ter hoogte van de Sint Martinus kerk);
 • De Harinxmakade (tussen de Harinxmabrug en de Bothniakade);
 • Prins Hendrikkade (ter hoogte van de achterkant van de Scapino);
 • Kleine Kerkstraat (bestaande afsluiting).

Op de plattegrond staan de precieze locaties van het doorrijverbod. Dit geldt 7 dagen per week van 12.00 uur tot 17.00 uur. Alle woningen, bedrijven en parkeerplaatsen in het centrum blijven bereikbaar.

parkeerkaart sneek
Plattegrond met de locaties van het doorrijverbod en de parkeerterreinen. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt voor nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers en bromfietsers. Zij mogen altijd doorrijden. Op de plek van het doorrijverbod komen verkeersborden. Er komt geen fysieke afsluiting. Er wordt gehandhaafd door middel van camera’s.

Een paar groepen kunnen een ontheffing aanvragen, waaronder:

 • Huisartsen
 • Thuiszorg
 • Taxivervoer
 • Landbouwvoertuigen

Verkeersregelaars

We kunnen ons goed voorstellen dat bestuurders in het begin automatisch hun vertrouwde weg kiezen. En verrast worden door het doorrijverbod. De proef zal voor iedereen wennen zijn. In de 1e periode zetten we daarom de hulp van verkeersregelaars in. Zij staan op de plekken van het doorrijverbod om bestuurders te wijzen op het doorrijverbod en ze te helpen met de route.

Gratis parkeren

Alle parkeerplaatsen in het centrum blijven bereikbaar. Overal is het 1e half uur parkeren gratis. Langer parkeren is op de onderstaande plekken nabij het centrum gratis:

 • P-Oost Normandiaplein (de Normandiagarage)
 • P-Noord Bolswarderpoort
 • P Station Sneek
 • P-West Theater (voorheen Veemarktplein)
 • P-Zuid Waterpoort (voorheen Boschpleingarage)

Meer informatie over parkeerterreinen en de parkeertarieven.

Bekijk ook de flyer parkeren 'Welkom in gastvrij Sneek!' (pdf).

Parkeren voor gehandicapten

Alle parkeerplaatsen in de binnenstad zijn altijd bereikbaar, dat geldt ook voor gehandicaptenparkeerplaatsen. Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen op de aangewezen plaatsen gratis parkeren.

Voorbeeld: de gehandicaptenparkeerplaats bij de Sint Martinuskerk aan de Singel is altijd bereikbaar. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur is het misschien nodig om via de andere kant de Singel op te rijden om de parkeerplaats te bereiken. Wanneer er voor 12.00 uur geparkeerd wordt, kan het nodig zijn om bij het wegrijden eerst te keren om de Singel te verlaten.

Laden en lossen voor leveranciers

Leveranciers kunnen op de gebruikelijke venstertijden door het centrum rijden, van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 12.00 uur. Binnen die tijd is laden en lossen geen probleem. Dit geldt voor het winkelgebied én de autoluwe zone. Alles blijft ook tussen 12.00 en 17.00 uur bereikbaar, maar voor leveranciers is keren of achteruitrijden in een straat niet altijd haalbaar of wenselijk. Probeer daarom zoveel mogelijk de venstertijden aan te houden. Veel ondernemers zijn al op de hoogte, maar wij vragen ondernemers ook via deze weg om leveranciers hierover te informeren. 

Monitoring

Er gaat met de proef autoluwe binnenstad iets veranderen en dat is voor iedereen wennen. Wij voeren tijdens de proef op verschillende plekken en momenten metingen uit, om het aantal verkeersbewegingen te kunnen volgen. Ook houden we de parkeerbezetting en het aantal bezoekers in de binnenstad bij. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopmomenten waarbij iedereen welkom is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Met al deze informatie krijgen we een goed beeld van de verkeersbewegingen in Sneek en het effect van de proef.

Als er toch op plekken onveilige situaties ontstaan door de proef, of de bereikbaarheid gaat ernstig achteruit, dan sturen we de proef bij. Bekijk het stappenplan dat we hiervoor gebruiken.

Hoe gaan we verder?

Naast de informatie die we uit metingen halen horen wij graag hoe iedereen de proef ervaart. Tijdens de proef blijven we benaderbaar. We organiseren op verschillende momenten een inloop waar iedereen welkom is.

Uitkomst verkeerstellingen september - januari

Klik op de afbeelding voor vergroting.
Klik op de afbeelding voor vergroting.

Nadeelcompensatie

Wanneer inwoners of bedrijven zwaar benadeeld worden door rechtmatig handelen van de overheid, kunnen zij recht hebben op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is een gedeeltelijke schadevergoeding voor onevenredig nadeel door rechtmatig overheidshandelen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Wij hebben de Verordening nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân vastgesteld op 23 november 2023.

Vind jij dat je recht hebt op nadeelcompensatie naar aanleiding van de proef autoluwe binnenstad? Stuur dan een email naar verzekeringen@sudwestfryslan.nl of stuur een brief naar Cluster Verzekeringen met daarin uw naam, adres en woonplaats. Dan nemen wij contact met je op over het vervolg.

Gemeente Súdwest-Fryslân, Cluster verzekeringen
Postbus 10.000
8600 HA  SNEEK

Veelgestelde vragen

Het gaat om vier specifieke punten in het centrum waar mensen tussen 12.00 uur en 17.00 uur niet mogen doorrijden:

 • De Singel (ter hoogte van de Sint Martinuskerk);
 • De Harinxmakade (tussen de Harinxmabrug en de Bothniakade);
 • Prins Hendrikkade (ter hoogte van de achterkant van de Scapino);
 • Kleine Kerkstraat (bestaande afsluiting).

In de video op deze pagina laten we dit zien. Iedere winkel, woning en parkeerplaats blijft bereikbaar, alleen de manier van aanrijden zal verschillen. Je kunt dus doorrijden tot aan de afsluiting. Als voorbeeld: Je kan de Singel van beide kanten oprijden. Je mag alleen ter hoogte van de Sint Martinus kerk niet doorrijden. Je moet daar keren of parkeren. Er komt geen fysieke afsluiting, maar er komt een camerahandhavingssysteem.

Het doorrijverbod geldt 7 dagen per week van 12.00 tot 17.00 uur. De proef duurt 1 jaar.

De maatregel geldt voor al het gemotoriseerd verkeer, behalve brom- en snorfietsen.

Ja, bewoners of ondernemers kunnen altijd bij hun woning of bedrijf komen. Alles blijft bereikbaar. Tijdens de autoluwe periode moet dat misschien wel via een andere route.

Tijdens de proef is de hele binnenstad bereikbaar. De route naar een bestemming kan wel anders zijn. De aanpassing is ook in navigatiesystemen verwerkt. Het navigatiesysteem zal de snelste route voor je uitkiezen, waarbij je niet door een doorrijverbod komt.

Alle parkeerplaatsen in en rond de binnenstad blijven bereikbaar. Overal is het 1e half uur parkeren gratis. Langer parkeren is op de onderstaande plekken nabij het centrum gratis:

 • P-Oost Normandiaplein (de Normandiagarage)
 • P-Noord Bolswarderpoort
 • P Station Sneek
 • P-West Theater (voorheen Veemarktplein)
 • P-Zuid Waterpoort (voorheen Boschpleingarage)

Ga voor meer informatie over parkeren naar de pagina Gratis en betaald parkeren.

Fietsers, bromfietsers, brommobielen, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten mogen altijd doorrijden.

Er komen geen paaltjes, dus de route is altijd begaanbaar.

Een paar groepen kunnen een ontheffing aanvragen, waaronder huisartsen, thuiszorg, taxivervoer en landbouwverkeer.

Een paar groepen kunnen via de website een ontheffing aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouwverkeer, openbaar vervoer, huisartsen, thuiszorg en verloskundigen (bij spoed) en C en CE lesvoertuigen. Het aanvragen van een ontheffing kan via dit online formulier.

Taxi’s kunnen net als andere weggebruikers overal komen. Voor taxivervoer geldt dat zij online een ontheffing kunnen aanvragen.

Ja, brom- en snorfietsers en brommobielen mogen doorrijden.

Iedere winkel, woning en parkeerplaats blijft bereikbaar. Dat geldt ook voor invalideparkeerplaatsen in het centrum. Het kan wel zo zijn dat je tussen 12.00 uur en 17.00 uur een andere route moet nemen om op je bestemming te komen. Volg hiervoor de borden of gebruik het navigatiesysteem.

Leveranciers kunnen op de gebruikelijke venstertijden door het centrum rijden, van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 12.00 uur. Binnen die tijd is laden en lossen geen probleem. Dit geldt voor het winkelgebied én de autoluwe zone. Alles blijft ook tussen 12.00 en 17.00 uur bereikbaar, maar voor leveranciers is keren of achteruitrijden in een straat niet altijd haalbaar of wenselijk. Probeer daarom zoveel mogelijk de venstertijden aan te houden.

Op de plek van een doorrijverbod staan verkeersborden en een camera. De stremmingen bestaan uit bebording en camera’s. Als je dan toch doorrijd  wordt je kenteken geregistreerd door de camera’s . Je krijgt bij de eerste keer een schriftelijke waarschuwing waarmee we je wijzen op het doorrijverbod.

Als iemand voor de tweede keer het doorrijverbod negeert, volgt er een boete.

De boete bedraagt € 119 (inclusief administratiekosten). De boete zal via het CJIB geïncasseerd worden.

Ja dat kan. Hoe dat kan staat beschreven op de boete.

Je kunt bij elke stremming op de straat keren. Houd hierbij altijd de verkeersregels in acht.

Voordat je bij een doorrijverbod komt wordt al met gele borden aangekondigd dat je een doorrijverbod nadert. Daarop staat aangegeven hoe je kunt rijden om het doorrijverbod te mijden.

Tijdens de proef meten we op verschillende plekken de verkeersstromen. Dit doen we door mechanische tellingen en op basis van floating car data (via navigatie en mobiel). We sturen de proef bij als blijkt dat door de proef onveilige situaties ontstaan of het verkeer zich naar omliggende straten of wijken verplaatst. Onder andere via deze site en de digitale nieuwsbrief informeren we over het verloop van de proef en eventuele wijzigingen. Lees het stappenplan voor de bijsturing.

Er komen camera’s op de plekken die autoluw worden die het verkeer registreren. Als iemand toch doorrijdt volgt eerst een waarschuwing. Mocht iemand daarna weer doorrijden, dan volgt een boete. De route is wel altijd begaanbaar. Er komt geen fysieke afsluiting.

De camera’s voor de handhaving van het doorrijverbod registreren alleen voertuigen die het doorrijverbod negeren.  De camera’s maken geen bewegende opnames. Voetgangers en fietsers bijvoorbeeld die langs een camera komen, worden niet gefilmd.

Wij voeren tijdens de proef op verschillende plekken en momenten metingen uit, om het aantal verkeersbewegingen te kunnen volgen. Ook houden we de parkeerbezetting en het aantal bezoekers in de binnenstad bij. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopmomenten waarbij iedereen welkom is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Met al deze informatie krijgen we een goed beeld van de verkeersbewegingen in Sneek en het effect van de proef.

De resultaten uit alle metingen en ervaringen nemen we mee om een gefundeerde keuze te maken om de maatregelen definitief te maken (al dan niet met aanpassingen) of niet.