Autoluwe binnenstad Sneek

Sneek heeft een mooie binnenstad. Die willen we graag veilig en aantrekkelijk houden. Op dit moment wordt de binnenstad teveel gebruikt als doorgangsroute voor gemotoriseerd verkeer. Veel mensen rijden door de stad zonder dat ze daar op bezoek gaan, boodschappen doen of parkeren. Fietsers en voetgangers, zowel bewoners als bezoekers, ervaren veel overlast van dat doorgaande verkeer. We willen daarom een deel van de binnenstad autoluw maken.

Laatste nieuws

De proef ‘autoluwe binnenstad Sneek’ gaat in het nieuwe jaar van start. De proef zou in oktober 2023 beginnen, maar vanwege binnengekomen bezwaren op het verkeersbesluit stelt de gemeente de proef uit. De gemeente heeft nu als voornemen om de proef in januari 2024 te starten.

Over de proef

Gedurende de proeftijd van een jaar komt op 4 punten in de binnenstad een doorrijverbod. Op die manier blijft alles bereikbaar. In onderstaande straten geldt op één specifiek punt een doorrijverbod. Je kan altijd tot aan dat punt doorrijden.

  • op de Singel
  • op de Harinxmakade
  • op de Prins Hendrikkade
  • op de Kleine Kerkstraat bij de bestaande afsluiting.

Het doorrijverbod geldt 7 dagen per week van 12.00 uur tot 18.00 uur. Dit wordt met bebording aangegeven. Een uitzondering geldt voor nood- en hulpdiensten, fietsers en bromfietsers. Er wordt gehandhaafd door middel van camera’s. Er komt geen fysieke afsluiting, zodat uitgezonderd verkeer altijd kan doorrijden.

Verkeer waarvoor geen alternatief is, kan een ontheffing aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouwverkeer.

Kaart autoluwe binnenstad Sneek

Metingen

Voor en tijdens de proef voeren we op verschillende plekken metingen uit, om het aantal verkeersbewegingen te kunnen volgen. Ook houden we de parkeerbezetting en het aantal bezoekers in de binnenstad bij. Op die manier krijgen we een goed beeld van de verkeersbewegingen in Sneek en het effect van de proef.

Verkeersborden parkeren

In en rond het centrum van Sneek worden nieuwe verkeersborden geplaatst om de parkeerplaatsen aan te wijzen. Vanaf de randen van de stad worden bezoekers naar de juiste parkeerterreinen gewezen. Hiermee proberen we de bezetting van de parkeerterreinen gelijkmatiger te spreiden en het verkeer meer over de ringweg te leiden.

In september is gestart met de plaatsing van de borden. Begin 2024 worden de laatste borden geplaatst.

Veelgestelde vragen

Het gaat om vier specifieke punten in het centrum waar mensen tussen 12.00 uur en 18.00 uur niet mogen doorrijden:

  • De Singel (ter hoogte van de kerk);
  • De Harinxmakade (tussen de brug en de Hooiblokstraat);
  • Prins Hendrikkade (tussen de Muntstraat en Vischmarktplein);
  • Kleine Kerkstraat (bestaande afsluiting).

Iedere winkel, woning en parkeerplaats blijft bereikbaar, alleen de manier van aanrijden zal verschillen. Je kunt dus doorrijden tot aan de afsluiting. Als voorbeeld: Je kan de Singel van beide kanten oprijden. Je mag alleen ter hoogte van de kerk niet doorrijden. Je moet daar keren of parkeren. Er komt geen fysieke afsluiting, maar er komt een camerahandhavingssysteem.

Het doorrijverbod geldt 7 dagen per week van 12.00 tot 18.00 uur. De proef duurt 1 jaar en gaat in 2024 in.

Ja, bewoners of ondernemers kunnen altijd bij hun woning of bedrijf komen. Tijdens de autoluwe periode moet dat misschien wel via een andere route.

Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Het kan wel zo zijn dat je tussen 12.00 uur en 18.00 uur een andere route moet nemen dan je gewend bent.

Nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer mogen altijd doorrijden. Er komen geen paaltjes, dus de route is altijd begaanbaar.
Omdat er voor landbouwverkeer geen alternatieve route is, kunnen zij een ontheffing aanvragen.

Het doorrijverbod tussen 12.00uur en 18.00 uur geldt ook voor taxi’s. Zij kunnen iedere woning en winkel bereiken, maar moet dat soms via een andere route dan ze gewend zijn.

Ja, brom- en snorfietsers mogen doorrijden.

Iedere winkel, woning en parkeerplaats blijft bereikbaar. Dat geldt ook voor invalideparkeerplaatsen. Het kan wel zo zijn dat je tussen 12.00 uur en 18.00 uur een andere route moet nemen om op je bestemming te komen.

Ja, dat kan. We vragen wel waar dat mogelijk is om dat zoveel mogelijk voor 12.00 uur of na 18.00 uur te doen. De doorgaande route is ook voor leveranciers gestremd. Dit sluit aan op de bevoorradingstijden die elders in de binnenstad ook gelden.

Voor de start en tijdens de proef gaan we op verschillende plekken de verkeersstromen meten. Dit doen we door mechanische tellingen en op basis van floating car data (via navigatie en mobiel). Als blijkt dat er door de proef onveilige situaties ontstaan of het verkeer zich naar omliggende straten of wijken verplaatst, dan is bijsturing mogelijk.

Er komen camera’s op de plekken die autoluw worden die het verkeer registreren. Als iemand toch doorrijdt volgt eerst een waarschuwing. Mocht iemand daarna weer doorrijden, dan volgt een boete. De route is wel altijd begaanbaar. Er komt geen fysieke afsluiting.

Autoluwe binnenstad Sneek sfeerbeeld