Gladheidsbestrijding en strooiroutes

Zodra het kouder wordt kunnen de wegen glad worden. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren strooien we op onze strooiroutes. We meten constant of het glad is of glad wordt. Bij gladheid komen we gelijk in actie, ook schuiven wij bij extreme sneeuwval. Meer informatie lees je op deze pagina.

Bekijk de strooiroutes

Werkwijze strooiroutes

 1. Eerst strooien we de doorgaande hoofdwegen en de hoofdroutes naar en uit de dorpen en steden;
 2. Daarna de wegen naar de wijken, industrieterreinen en de belangrijkste fietsroutes.

De doorgaande wegen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de steden en dorpen. Dit zijn de wegen waar het meeste verkeer rijdt waaronder ook de nood- en hulpdiensten.

Bij erge sneeuw of gladheid rukken we volop uit. Toch lukt het niet om de hele strooiroute meteen schoon te hebben. Bovendien duurt het even voordat het zout is ingereden en het zijn werk doet.

IJsvrij houden van stoep, voetpad en fietspad

In de woonstraten, op recreatieve fietspaden en op de stoepen strooien we geen zout. Je kunt zelf de stoepen en voetpaden in je directe omgeving strooien. Zo voorkom je dat ze glad worden. De toegang naar scholen, ziekenhuizen en bedrijven strooien deze organisaties zelf.

Wees extra alert op plaatsen waar wij niet strooien, rijd voorzichtig en neem de kortste weg naar de hoofdroutes waar gestrooid is. Begin zelf op tijd met sneeuwschuiven en het strooien van zout op je eigen stoep of pad. Help bij het sneeuw en ijsvrij maken van de stoep of het pad van buren die dat zelf niet kunnen.

Veelgestelde vragen

Als er gladheid wordt voorspeld, starten wij met strooien. Zodat zo veel mogelijk mensen op een zo veilige mogelijke manier gebruik kunnen maken van de wegen in onze gemeente.

 • Wij strooien als er wordt voorspeld dat het de komende nacht of de volgende dag glad kan worden. Wij strooien dus zoveel mogelijk vóórdat het glad wordt, dat noemen wij preventief strooien.
 • Als het preventief strooien klaar is en het door aanhoudende winters weer glad blijft, dan gaan wij opnieuw strooien.

 • Het belangrijkste is dat de hoofdroutes goed bereikbaar zijn. Dat zijn de doorgaande hoofdwegen en de hoofdroutes naar en uit de dorpen en steden. Vervolgens worden de wegen naar de wijken en industrieterreinen, bus routes en de belangrijkste fietsroutes gestrooid.  Zie hiervoor onze strooiroutes.
 • Heb je het idee dat een straat vergeten is die wel in de strooiroute valt? Geef het aan ons door via ons meldformulier strooiroute vergeten straat. Je mag ons ook bellen via het telefoonnummer 14 0515 en vragen naar team Reiniging.
 • Pas als deze wegen en straten niet meer glad zijn én het op de straten in de wijken nog wel glad is, dan gaan wij deze straten in de wijken ook strooien. Hierbij houden wij de route van de huisvuilinzameling aan. Het strooien van deze straten komt niet vaak voor, omdat wanneer de hoofdroutes niet meer glad zijn, vaak de gladheid in de straten in de wijken ook al weg is.

We strooien geen stoepen, voetpaden en weinig gebruikte wegen in de wijken en het buitengebied.

 • Het strooizout moet worden “ingereden” door het verkeer. Anders heeft het geen effect en blijft het glad. Wij strooien dus als eerst de hoofdroutes met veel verkeer.
 • De andere reden is dat wij niet de mensen, materiaal en het geld hebben om alles te strooien. En ook zeker niet tegelijk. Wij vragen dan ook aan de inwoners en ondernemers om mee te helpen door hun eigen stoep schoon te houden. En het zou ook fijn zijn om dat te doen bij buren die dat zelf niet (meer) kunnen.

De strooiroutes en de hoeveelheid strooizout dat er per jaar nodig is wordt gebaseerd op het beleidsplan, jaarverslag en het uitvoeringsplan. Hier worden de strooiroutes die het meeste prioriteit hebben besproken en of er nieuwe routes aan moeten worden toegevoegd.

Hoe vervelend het ook is, er zullen altijd straten en wegen blijven die glad zijn bij winterse omstandigheden. Begin zelf op tijd met sneeuwschuiven en het strooien van zout op je eigen stoep of pad. Help bij het sneeuw en ijsvrij maken van de stoep of het pad van buren die dat zelf niet kunnen.

Wij verstrekken geen strooizout aan inwoners. We gebruiken als onze voorraden voor het bestrijden van de gladheid op de belangrijkste wegen en fietspaden. Je kunt zelf strooizout kopen bij de bouwmarkt.

Let op!

 • Wees extra alert op plaatsen waar wij niet strooien, rijd voorzichtig en neem de kortste weg naar de hoofdroutes waar gestrooid is.
 • Begin zelf op tijd met sneeuwschuiven en het strooien van zout op je eigen stoep of pad. Help bij het sneeuw en ijsvrij maken van de stoep of het pad van buren die dat zelf niet kunnen.
 • Rijd zoveel mogelijk over wegen en straten die gestrooid worden, zie hiervoor onze strooiroutes.
 • Bij code rood: ga niet de weg op als het niet nodig is!