Het Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee je zelf de zorg thuis kunt regelen en inkopen. Voor bijvoorbeeld een rolstoel, dagbesteding of jeugdhulp. Met een pgb kun je zelf je zorgverlener kiezen. Een zorgverlener kan een bekend persoon zijn, zoals een familielid, maar ook iemand die werkt in de zorg.

Ik wil een PGB. Waar kan ik daarvoor terecht?

Met het gebiedsteam bespreek je je ondersteuningsvraag. Als uit dit gesprek blijkt dat je ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp nodig hebt, dan kan de gemeente dit voor je regelen. Je ontvangt dan Zorg in Natura (ZIN). Het is ook mogelijk om een pgb te ontvangen. Het gebiedsteam bespreekt met je of je in aanmerking komt voor een PGB. Als je een PGB wilt moet je bijvoorbeeld opschrijven waarom je een PGB wilt en waarom een PGB beter voor jou is dan zorg in natura. Ook moet je opschrijven dat de zorg waarvoor je de PGB wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Dit alles schrijf je op een in een persoonlijk plan.

Kom ik in aanmerking voor een PGB?

Wil je weten of je misschien in aanmerking kunt komen voor een PGB? Kijk dan eens naar de 10 vaardigheden die je voor een PGB nodig hebt en doe dan de PGB-test. Je krijgt dan persoonlijk advies en een aantal handige tips.

Wat zijn de voorwaarden om een PGB te ontvangen?

  • Bekwaamheid: je bent in staat om je PGB op een verantwoorde manier te beheren. Mensen uit je sociale netwerk, een curator, mentor of gemachtigde mogen u hierbij helpen. Een bemiddelingsbureau mag dat niet. Tussenpersonen mogen namelijk niet met een pgb worden betaald.
  • PGB-plan: je maakt een PGB-plan (persoonlijk plan).
  • Zorgovereenkomst: je bent in staat om je zorgaanbieder aan te sturen. Je bent zijn/haar werkgever en sluit een zorgovereenkomst af. Op de website van de SVB kun je de zorgovereenkomsten vinden.    
  • Kwaliteit: je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je zorg. De zorg is veilig, passend en draagt bij aan uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Bij onvoldoende kwaliteit kan de gemeente een pgb weigeren of stopzetten.
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): bij ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar is een VOG verplicht voor de persoon die de ondersteuning levert.

Veelgestelde vragen

Krijg je een PGB? Dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Je vindt dit terug op de brief die je van ons krijgt. Zo moet je al je afspraken met de zorgverlener vastleggen. Schrijf de tijden waarop je wordt geholpen op en wat je hiervoor betaalt. Je vult dit document samen met je zorgverlener in. Het document kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Heb je hulp nodig bij het invullen van deze documenten? Neem dan telefonisch contact op met de sociale verzekeringsbank via 030-264 82 00.

Je mag het persoonsgebonden budget alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is. De Sociale Verzekeringsbank past op je PGB. Heb je een rekening van je zorgverlener ontvangen? Stuur die door naar de Sociale Verzekeringsbank. Dit kan online via de website van de Sociale Verzekeringsbank of per mail via pgb@svb.nl. Gebruik je geen computer? Stuur dan je rekeningen via de post naar:

Servicecentrum PGB Sociale Verzekeringsbank
Postbus 8038
3503 RA Utrecht

Soms vragen wij je om een deel van de hulp zelf te betalen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, een woningaanpassing, een scootmobiel, een Pgb. Wij noemen dit de eigen bijdrage, ook wel abonnementsbijdrage genoemd. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in rekening gebracht. Gemeenten leveren hiervoor de klantgegevens aan bij het CAK. Je krijgt dus van het CAK een factuur per maand. Koop je Jeugdhulp in met een PGB, dan hoef je geen abonnementsbijdrage te betalen.

Heb je vragen of wil je meer lezen over de eigen bijdrage. Kijk dan eens op de site van het CAK voor de meest gestelde vragen en antwoorden. Op deze site staat heel veel informatie die voor jou van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer je wel of niet een eigen bijdrage betaalt.

Een persoonsgebonden budget wordt niet als inkomen gezien. Je hoeft hier dus geen belasting over te betalen.
Let op: Krijg je meer dan 3 dagen per week hulp van je zorgverlener? Dan ben je een werkgever. Als werkgever moet je belastingen en premies aan de Belastingdienst betalen.

Als je PGB ontvangt om zorg in te kopen, dan heeft PGB geen invloed op je uitkering.

Geef je zorg en word je uit PGB betaald, dan heeft PGB wel invloed op je uitkering. Dit geldt ook als je door een inwonend gezinslid betaald wordt uit het PGB.

Wil je een wijziging aan ons doorgeven? Geef dit door via het contactformulier of stuur een brief via de post. We zijn natuurlijk ook gewoon telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0515. We horen graag van je wanneer:

  • Je meer uren hulp nodig hebt;
  • Je andere hulp nodig hebt;
  • Je een andere zorgverlener krijgt;
  • Als je gaat verhuizen naar een andere gemeente.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget? Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie op de PGB.

Heb je vragen over het PGB-beleid of over de behandeling van je aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Voor overige vragen kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank. Stuur een mailtje naar pgb@svb.nl of neem telefonisch contact op via 030-2648200. Wil je graag meer weten over het PGB? Kijk dan eens op de PGB-website.

Zie ook