Contact

Wmo-begeleiding in 2022

Vanaf 2022 krijgt elk van de vier Wmo-gebieden één zorgaanbieder. Deze aanbieder coördineert alle vormen van begeleiding. Dit geldt ook voor de Huishoudelijke Hulp.

Concreet betekent dit samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2022 het volgende:

 • Stichting Alliade/GGZ Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Zuid en het Buitengebied.
 • AtHomeFirst Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Noord en Bolsward e.o.

De nieuwe samenwerking zorgt ervoor dat er vaker gebruik wordt gemaakt van activiteiten en voorzieningen die al in de buurt zijn, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw of dorpshuis.

Zorgvuldige overgang

Het contract met de nieuwe zorgaanbieders gaat in per 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Je houdt de ondersteuning die je nu krijgt totdat er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. Voor deze gesprekken nemen we ruim de tijd. We gaan er vanuit dat iedereen aan het eind van volgend jaar zo’n gesprek heeft gehad. Loopt jouw indicatie af voor 1 januari 2022? Dan neemt iemand van het gebiedsteam de komende weken contact met je op.

We hebben veel gesprekken gehad over de nieuwe werkwijze. Onder andere met: zorgaanbieders, cliëntenraden, medewerkers van de vier gebiedsteams en vrijwilligers van verschillende organisaties. Ook zijn we in gesprek met de besturen van dorpshuizen en wijkgebouwen. Zo is iedereen betrokken bij deze nieuwe ontwikkeling. In verschillende dorpen worden al plannen gemaakt die aansluiten bij de nieuwe opzet.

Veelgestelde vragen

Het gaat om:

 • Individuele begeleiding
 • Kortdurend verblijf
 • Dagbesteding
 • Hulp bij het huishouden
 • Persoonlijke verzorging

Het gaat niet om de Wmo-vervoerspas of de Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen, of de woningaanpassingen. Voor deze Wmo-voorzieningen verandert er niets.

Wmo-begeleiding

 • Sneek-Zuid en het Buitengebied – Stichting Alliade/GGZ Friesland.
 • Sneek-Noord en Bolsward e.o. – AtHomeFirst Friesland

Hieronder vallen individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Hulp bij Huishouden

 • Bolsward e.o. , Sneek-Noord en het buitengebied – Sùver Thus
 • Sneek-Zuid – Axxicom Thuishulp

De hoofdaanbieder sluit zelf contracten met andere zorgaanbieders om alle soorten begeleiding en/of Hulp bij het Huishouden te kunnen bieden.

De hoofdaanbieders zijn is in gesprek met de huidige zorgaanbieders in jouw woongebied. Het doel is de Wmo-ondersteuning zoveel mogelijk door dezelfde organisatie en/of medewerker uit te laten voeren. Is er een wijziging, dan neemt de hoofdaanbieder persoonlijk contact met jou op.

Je hoeft zelf niets te doen.

Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek. Blijkt uit het gesprek dat je nog steeds hulp nodig hebt, dan wordt dit aan je toegekend. Zolang het gesprek niet heeft plaats gevonden, blijft het zoals het nu is.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt in de komende weken een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt bekeken hoe de ondersteuning eruit zal zien.

Waarschijnlijk tot uiterlijk 1 januari 2023. Of eerder als de indicatie eerder afloopt. In dat geval vindt er uiterlijk 31 december 2022 een gesprek plaats. Dan wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en wie dat gaat bieden.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je huidige zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

OCO staat voor Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner.

ij helpen je graag bij het maken van goede keuzes als je ondersteuning nodig hebt. Zij kunnen je ook begeleiden bij gesprekken.

We willen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het gewone dagelijkse leven. Dit betekent dichtbij huis, met de buurtbewoners. Ook als je een beperking hebt.

Meedoen en mensen kennen voorkomt eenzaamheid. Dorpshuizen en vrijwilligersactiviteiten zijn daar belangrijk bij. We vragen daarom aan de zorgaanbieders de samenwerking te zoeken.

Ja, dat blijft gelijk. Je kunt voor alle ondersteuningsvragen terecht bij het gebiedsteam. Omdat Hulp bij het Huishouden (HH) vaak een eenvoudige vraag is, kun je vanaf 2022 daarvoor ook terecht bij de zorgaanbieder HH. Wel zo makkelijk!

Stel je vraag via het contactformulier. Liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 140515. Of neem contact op met de Gebiedsteams.