Wmo-begeleiding in 2022

Sinds 1 januari 2022 heeft elk van de 4 Wmo-gebieden één zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder coördineert alle vormen van begeleiding in dat gebied.

De verdeling is als volgt:

  • Alliade + GGZ Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Zuid en het Buitengebied.
  • AtHomeFirst Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Noord en Bolsward en omstreken

Zorgvuldige overgang

Het contract met de nieuwe zorgaanbieders is ingegaan per 1 januari 2022. Dit betekent niet dat je zorg toen gelijk veranderd is. Je houdt de begeleiding die nu je krijgt totdat er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. Tenzij je indicatie natuurlijk is afgelopen en niet wordt verlengd. 

Veelgestelde vragen

Het gaat om:

  • Individuele begeleiding
  • Kortdurend verblijf
  • Dagbesteding (en indien noodzakelijk Vervoer naar Dagbesteding).
  • Persoonlijke verzorging

Het gaat niet om de Wmo-vervoerspas of de Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen, of de woningaanpassingen. Voor deze Wmo-voorzieningen verandert er niets.

Wmo-begeleiding

  • In de gebieden Sneek-Zuid en het Buitengebied coördineert Stichting Alliade + GGZ Friesland de Wmo-begeleiding. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of Stichting Alliade + GGZ Friesland in jouw postcodegebied actief is.
  • In Sneek-Noord en Bolsward en omstreken coördineert AtHomeFirst Friesland de Wmo-begeleiding. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of AtHomeFirst Friesland in jouw postcodegebied actief is.

Hieronder vallen individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. De hoofdaanbieder sluit zelf contracten met andere zorgaanbieders om alle soorten van Begeleiding te kunnen bieden.

Je hoeft zelf niets te doen.

Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek. Blijkt uit het gesprek dat je nog steeds hulp nodig hebt, dan wordt dit aan je toegekend. Zolang het gesprek niet heeft plaats gevonden, blijft het zoals het nu is. Tenzij de indicatie is afgelopen en je geen begeleiding meer nodig hebt.

Waarschijnlijk tot uiterlijk 1 januari 2023. Of eerder als de indicatie eerder afloopt. In dat geval vindt er uiterlijk 31 december 2022 een gesprek plaats. Dan wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en wie dat gaat bieden.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je huidige zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

OCO staat voor Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner.

Zij helpen je graag bij het maken van goede keuzes als je ondersteuning nodig hebt. Zij kunnen je ook begeleiden bij gesprekken.

We willen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het gewone dagelijkse leven. Dit betekent dichtbij huis, met de buurtbewoners. Ook als je een beperking hebt.

Meedoen en mensen kennen voorkomt eenzaamheid. Dorpshuizen en vrijwilligersactiviteiten zijn daar belangrijk bij. We vragen daarom aan de zorgaanbieders de samenwerking te zoeken.

Ja, dat blijft gelijk. Je kunt voor alle Ja, dat blijft gelijk. Je kunt voor alle ondersteuningsvragen terecht bij het gebiedsteam. Heb je Hulp bij het Huishouden nodig, dan kun je dit direct aanvragen bij de Zorgaanbieder. Op deze pagina van onze website vind je hierover meer info.

Stel je vraag via het contactformulier. Liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 140515. Of neem contact op met de Gebiedsteams.

Onze medewerkers van het gebiedsteam adviseren je gratis. Krijg je een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kun je hiermee de Begeleiding betalen. Je moet dan wel je eigen administratie bijhouden. Lees hier meer informatie over het PGB.

Eigen bijdrage

Soms vragen wij je om een deel van de hulp zelf te betalen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, een woningaanpassing, een scootmobiel, een Pgb. Wij noemen dit de eigen bijdrage, ook wel abonnementsbijdrage genoemd.

Voor 2022 geldt een maximale eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in rekening gebracht. Gemeenten leveren hiervoor de klantgegevens aan bij het CAK. Je krijgt dus van het CAK een factuur per maand.

Heb je vragen of wil je meer lezen over de eigen bijdrage. Kijk dan eens op de site van het CAK voor de meest gestelde vragen en antwoorden. Op deze site staat heel veel informatie die voor jou van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer je wel of niet een eigen bijdrage betaalt.

Zodra wij een besluit hebben genomen over welke hulp je krijgt, sturen wij je een brief. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.