Wmo-begeleiding in 2022

Vanaf 1 januari 2022 heeft elk van de vier Wmo-gebieden één zorgaanbieder. Deze aanbieder coördineert alle vormen van begeleiding. Dit geldt ook voor de Hulp bij het Huishouden.

Concreet betekent dit:

 • Alliade + GGZ Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Zuid en het Buitengebied.
 • AtHomeFirst Friesland organiseert de Wmo-begeleiding in Sneek-Noord en Bolsward e.o.

De nieuwe samenwerkingen zorgen ervoor dat er vaker gebruik wordt gemaakt van activiteiten en voorzieningen die al in de buurt zijn, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw of dorpshuis.

Zorgvuldige overgang

Het contract met de nieuwe zorgaanbieders gaat in per 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Je houdt de ondersteuning die je nu krijgt totdat er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. Voor deze gesprekken nemen we ruim de tijd. We gaan er vanuit dat iedereen aan het eind van 2022 zo’n gesprek heeft gehad.

We hebben veel gesprekken gehad over de nieuwe werkwijze. Onder andere met: zorgaanbieders, cliëntenraden, medewerkers van de vier gebiedsteams en vrijwilligers van verschillende organisaties. Ook zijn we in gesprek met de besturen van dorpshuizen en wijkgebouwen. Zo is iedereen betrokken bij deze nieuwe ontwikkeling. In verschillende dorpen worden al plannen gemaakt die aansluiten bij de nieuwe opzet.

Veelgestelde vragen

Het gaat om:

 • Individuele begeleiding
 • Kortdurend verblijf
 • Dagbesteding
 • Hulp bij het huishouden
 • Persoonlijke verzorging

Het gaat niet om de Wmo-vervoerspas of de Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen, of de woningaanpassingen. Voor deze Wmo-voorzieningen verandert er niets.

Wmo-begeleiding

 • In de gebieden Sneek-Zuid en het Buitengebied coördineert Stichting Alliade + GGZ Friesland de Wmo-begeleiding. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of Stichting Alliade + GGZ Friesland in jouw postcodegebied actief is.
 • In Sneek-Noord en Bolsward en omstreken coördineert AtHomeFirst Friesland de Wmo-begeleiding. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of AtHomeFirst Friesland in jouw postcodegebied actief is.

Hieronder vallen individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Hulp bij Huishouden

 • In Bolsward en omstreken, Sneek-Noord en het buitengebied coördineert Sùver Thus de huishoudelijke hulp. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of Sùver Thus in jouw postcodegebied actief is.
 • In Sneek-Zuid coördineert Axxicom Thuishulp de huishoudelijke hulp. In dit overzicht met postcodes (pdf) vind je of Axxicom Thuishulp in jouw postcodegebied actief is.

De hoofdaanbieder sluit zelf contracten met andere zorgaanbieders om alle soorten begeleiding en/of Hulp bij het Huishouden te kunnen bieden.

De hoofdaanbieders zijn is in gesprek met de huidige zorgaanbieders in jouw woongebied. Het doel is de Wmo-ondersteuning zoveel mogelijk door dezelfde organisatie en/of medewerker uit te laten voeren. Is er een wijziging, dan neemt de hoofdaanbieder persoonlijk contact met jou op.

Je hoeft zelf niets te doen.

Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek. Blijkt uit het gesprek dat je nog steeds hulp nodig hebt, dan wordt dit aan je toegekend. Zolang het gesprek niet heeft plaats gevonden, blijft het zoals het nu is.

Waarschijnlijk tot uiterlijk 1 januari 2023. Of eerder als de indicatie eerder afloopt. In dat geval vindt er uiterlijk 31 december 2022 een gesprek plaats. Dan wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en wie dat gaat bieden.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je huidige zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

OCO staat voor Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner.

Zij helpen je graag bij het maken van goede keuzes als je ondersteuning nodig hebt. Zij kunnen je ook begeleiden bij gesprekken.

We willen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het gewone dagelijkse leven. Dit betekent dichtbij huis, met de buurtbewoners. Ook als je een beperking hebt.

Meedoen en mensen kennen voorkomt eenzaamheid. Dorpshuizen en vrijwilligersactiviteiten zijn daar belangrijk bij. We vragen daarom aan de zorgaanbieders de samenwerking te zoeken.

Ja, dat blijft gelijk. Je kunt voor alle ondersteuningsvragen terecht bij het gebiedsteam. Omdat Hulp bij het Huishouden (HH) vaak een eenvoudige vraag is, kun je vanaf 2022 daarvoor direct terecht bij de zorgaanbieder HH. Wel zo makkelijk!

Stel je vraag via het contactformulier. Liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 140515. Of neem contact op met de Gebiedsteams.