Nieuws over College van B&W

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Meld je aan .

Bûten gewoan bewege

“Dêr is er dan, de maitiid. Myn favorite tiid fan it jier. De maitiidssinne nûget út om lekker nei bûten te gean. Oft it no is foar in koarte kuier of lange fytstocht; bûten bewege helpt ûntspannen en bringt nije enerzjy.” Lês de kolumn fan wethâlder Bauke Dam.

Lees meer >

Natuerlik isolearje

Foarige simmer haw ik myn timmerman holpen mei it fernijen fan ús gevel. En dat die ik mei natuerlike isolaasje: himp.

Lees meer >

Genietsje fan Idzegea: no en yn de takomst

Jimme soene ris op in moaie maitiidsdei de fyts pakke moatte. In slach om by Heech, de Gaastmar, Aldegea en Pikesyl. As aanst it gers wer omheech komt, de bermen kleur krije en ús greidefûgels harren hearre litte.

Lees meer >

Nieuwjaarstoespraak 2024 burgemeester

Tijdens de Fjoerkoertoer, de nieuwjaarsrecepetie in Súdwest-Fryslân, heeft de burgemeester een nieuwjaarstoespraak gehouden. Onderaan deze pagina lees je de Nederlandse versie van de tekst.

Lees meer >