Nieuws over College van B&W

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Meld je aan .

Hou dat enthousiasme vast

Je kent dat vast wel. Van die adviezen die met de beste bedoelingen worden gegeven. Vooral bij belangrijke gebeurtenissen zoals een nieuwe baan.

Lees meer >

Pikefel

Moandeitemoarn ried ik nei it wurk en kaam by de rotonde by Dearsum del. Ik krige pikefel fan it stille protest fan de trekkers dy’t om de rotonde opsteld stiene. Ik koe doe noch net betinke wat de dei fierder bringe soe.

Lees meer >

Lok op 1 yn Súdwest

76 dagen nei de gemeenteriedsferkiezingen fan 16 maart is op 1 juny de nije bestjoersperioade úteinset. Op 31 maaie waard, op in spesjale gearkomste fan ’e gemeenteried, it nije kolleezje ynstallearre.

Lees meer >

De tiid hald gjin skoft

65 jier troud. Wa kin dat tsjintwurdich noch sizze? Fan ‘e wike wie ik op besite by fjouwer echtpearen dy ’t allegearre dit bysûndere jubileum fierden. It wiene waarme moetings, by de minsken thús. Wat in foarrjocht dat ik dit as boargemaster dwaan mei.

Lees meer >

Klompkes goud

De lêste dagen fan april en de earste dagen fan maaie binne belangrike mominten yn it jier. Mei-inoar fiere wy de Lintsjerein, Keningsdei en Befrijingsdei. Der is ek tiid om stil te stean; dat dogge wy ûnder de Nasjonale Deadebetinking.

Lees meer >