Nieuws over College van B&W

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Meld je aan .

Er samen zijn voor onze jongeren

Er gebeurt van alles tijdens de pubertijd. Daar weten jullie als ouders, vast en zeker, alles van. Van eerste liefdes tot nieuwe vriendschappen en je eigen weg zoeken naar zelfstandigheid.

Lees meer >

Huisje, boompje, feestje

In onze gemeente worden jaarlijks ruim 380 evenementen georganiseerd. Van de wekelijkse markt en talloze sportevenementen, tot de Sneekweek en het Skûtsjesilen.

Lees meer >

Mei-inoar duorsum foarút

Yn ús gemeente wurkje wy oan in duorsume takomst. In takomst dêr’t wy ûnnedich gebrûk fan enerzjy tefoaren komme wolle, ferbetteringen dogge oan ’e isolaasje fan gebouwen en bygelyks neitinke oer nije wizen fan duorsumer ferwaarmjen

Lees meer >

Simmer yn Súdwest foar eltsenien

De simmer is begûn. Yn hiel Súdwest-Fryslân lûke grutte en lytsere eveneminten publyk fan tichtby, en út de hiele provinsje wei, mar ek gasten fan fier dêr bûten witte ús te finen.

Lees meer >