Schriftelijke vragen

Hieronder lees je de schriftelijke vragen, die door de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde vraag? Ga dan naar de website van archiefweb.

Schriftelijke vragen

DatumPolitieke partijOnderwerpVraag/AntwoordBijlagen
06-02-2020CDASchooldakrevolutieVragen
05-02-2020FNPYnkeap soarchFragen
04-02-2020VVDEnergietransitieVragen
31-01-2020CDAVoedselbank Sneek-Wymbritseradielvragen
22-01-2020SemploniusExploitatiebijdrage De RolpealVragen
21-01-2020PoieszZijlstra75 jaar vrijVragen
07-11-2019GroenLinksIPPC bedrijvenVragen
28-10-2019GBTLMeebetalen infrastructuur nieuwbouwplannenAntwoorden
24-10-2019D66Klare taal/ ondertiteling raadsvergaderingenAntwoorden
24-10-2019CDABermen N359Antwoorden
23-10-2019FNP, PoieszZijlstraIt brûken fan plestik by evenemintenAntwurden
21-10-2019GBTLConserveren kunst in gemeente SWFAntwoorden
26-09-2019D66Bermbeheer/ bloemrijke bermenAntwoorden
29-08-2019FNPFerpaupering pand beskermd stedsgesicht Warkum Antwurden
30-07-2019PvdAToekomstige mogelijkheden evenementen in gemeentetuin SneekAntwoordenBijlage - Printscreen fietsenstalling
15-07-2019FNPPachtgrûnAntwurden
05-06-2019VVD, PoieszZijlstraLachgasAntwoorden
04-06-2019VVDVervolg vakantieregeling voor minimaAntwoorden
09-05-2019CDAAquaduct BolswardAntwoorden
29-04-2019CDAParkeren bij Mounewetter WitmarsumAntwoorden
03-04-2019CDASporthal bij Simon HavingaschoolAntwoorden
02-04-2019FNP Lokale adviesraad Bolsward en omstrekenAntwurden
22-03-2019PoieszZijlstraAfsluiting fietspad AfsluitdijkAntwoorden
20-03-2019FNP, PvdA, GroenlinksDoarpsbelang Sibrandabuorren Antwurden
16-03-2019CDALeegstand Tichelaarpanden MakkumVragen
14-03-2019CDALocatie HoogspanningsstationAntwoorden
14-03-2019CDAAanpassing bewijslast Wet MilieubeheerAntwoorden
13-03-2019CDALasten en Lusten Windpark Fryslân, aanvullende vragenAntwoorden
11-03-2019Raads-​ en commissieleden De WindHandhaving ParticipatiewetAntwoorden
11-03-2019PvdA, Raads-​ en commissieleden De WindFriese Zorggroep Alliade Antwoorden
11-03-2019VVDBericht in Leeuwarder Courant van 9 maart jl.: ‘Provincie schiet van fraude verdachte hongerstaker te hulp’Antwoorden
11-03-2019VVDEvaluatie vakantieregeling voor minimaAntwoorden
27-02-2019SemploniusWoonvisie en WoononderzoekAntwoorden
26-02-2019CDALasten en lusten Windpark FryslânAntwoorden
26-02-2019Raads-​ en commissieleden PoieszZijlstraAfvalscheidingAntwoorden
26-02-2019FNP, PvdA, GroenlinksBouplan SopremaAntwurden
20-02-2019FNPHifking Frysk Marrenprojekt troch ProvinsjeAntwurden
13-02-2019VVDWachtlijsten KinderbeschermingAntwoorden
21-01-2019FNPGjin fergunning Mijn TafelAntwurden
17-01-2019CDAVoedselbank (Sneek)Antwoorden
16-01-2019FNPHoutstookAntwurdenMemo Houtstook
12-12-2018VVDPolitie inzet horeca SneekAntwoordenPersbericht politie inzet horeca Sneek
25-11-2018VVDWerkeloosheid 50-plussersAntwoorden
17-11-2018SemploniusRondweg Stavoren Antwoorden
17-11-2018SemploniusMuseumbeleid en meer specifiek de harmonisering van de subsidie
aan musea
AntwoordenBijlage bij antwoord-Museumbeleid en subsidie aan musea
27-10-2018CDAResultaatgerichte bekostiging Wmo ondersteuningAntwoorden
26-10-2018GemeenteBelangen-
Totaal Lokaal
Verkiezingen 2022 voortgangAntwoorden
22-10-2018SemploniusAts Bonningha wandelpad WarnsAntwoorden