Schriftelijke vragen.

Hieronder lees je de schriftelijke vragen, die door de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde vraag? Ga dan naar de website van archiefweb.

Schriftelijke vragen

DatumPolitieke partijOnderwerpVraag/AntwoordBijlagen
30-07-2019PvdAToekomstige mogelijkheden evenementen in gemeentetuin SneekVragen
15-07-2019FNPPachtgrûnFragen
05-06-2019VVD, PoieszZijlstraLachgasAntwoorden
04-06-2019VVDVervolg vakantieregeling voor minimaAntwoorden
09-05-2019CDAAquaduct BolswardAntwoorden
29-04-2019CDAParkeren bij Mounewetter WitmarsumAntwoorden
03-04-2019CDASporthal bij Simon HavingaschoolAntwoorden
02-04-2019FNP Lokale adviesraad Bolsward en omstrekenAntwurden
22-03-2019PoieszZijlstraAfsluiting fietspad AfsluitdijkAntwoorden
20-03-2019FNP, PvdA, GroenlinksDoarpsbelang Sibrandabuorren Antwurden
16-03-2019CDALeegstand Tichelaarpanden MakkumVragen
14-03-2019CDALocatie HoogspanningsstationAntwoorden
14-03-2019CDAAanpassing bewijslast Wet MilieubeheerAntwoorden
13-03-2019CDALasten en Lusten Windpark Fryslân, aanvullende vragenAntwoorden
11-03-2019Raads-​ en commissieleden De WindHandhaving ParticipatiewetAntwoorden
11-03-2019PvdA, Raads-​ en commissieleden De WindFriese Zorggroep Alliade Antwoorden
11-03-2019VVDBericht in Leeuwarder Courant van 9 maart jl.: ‘Provincie schiet van fraude verdachte hongerstaker te hulp’Antwoorden
11-03-2019VVDEvaluatie vakantieregeling voor minimaAntwoorden
27-02-2019SemploniusWoonvisie en WoononderzoekAntwoorden
26-02-2019CDALasten en lusten Windpark FryslânAntwoorden
26-02-2019Raads-​ en commissieleden PoieszZijlstraAfvalscheidingAntwoorden
26-02-2019FNP, PvdA, GroenlinksBouplan SopremaAntwurden
20-02-2019FNPHifking Frysk Marrenprojekt troch ProvinsjeAntwurden
13-02-2019VVDWachtlijsten KinderbeschermingAntwoorden
21-01-2019FNPGjin fergunning Mijn TafelAntwurden
17-01-2019CDAVoedselbank (Sneek)Antwoorden
16-01-2019FNPHoutstookAntwurdenMemo Houtstook
12-12-2018VVDPolitie inzet horeca SneekAntwoordenPersbericht politie inzet horeca Sneek
25-11-2018VVDWerkeloosheid 50-plussersAntwoorden
17-11-2018SemploniusRondweg Stavoren Antwoorden
17-11-2018SemploniusMuseumbeleid en meer specifiek de harmonisering van de subsidie
aan musea
AntwoordenBijlage bij antwoord-Museumbeleid en subsidie aan musea
27-10-2018CDAResultaatgerichte bekostiging Wmo ondersteuningAntwoorden
26-10-2018GemeenteBelangen-
Totaal Lokaal
Verkiezingen 2022 voortgangAntwoorden
22-10-2018SemploniusAts Bonningha wandelpad WarnsAntwoorden
16-10-2018GemeenteBelangen-
Totaal Lokaal
Negatieve effecten aanhoudende droogteAntwoorden
16-10-2018GemeenteBelangen-
Totaal Lokaal
Synthetisch drugafvalAntwoorden
10-10-2018FNPAmbysjedokumint romtelike kwaliteit OsingahuzenAntwurden
03-10-2018VVDGroei aantal werkende Nederlanders dat in armoede leeftAntwoorden
03-10-2018D66Rapport 'Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese
landen en twintig Nederlandse gemeenten'
Antwoorden
25-09-2018D66Verkeersdrukte binnenstad SneekAntwoorden
22-09-2018FNPFerkeap eardere skoalle De Gaastmar Antwurden
17-09-2018GroenLinksZonne-energieAntwoorden
15-09-2018CDA, GroenLinks,
PvdA, VVD, D66,
FNP, ChristenUnie,
Poiesz
SOPREMA IJlstAntwoordenBijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
08-08-2018FNPFerkearsdruk om SnitsAntwurden
20-07-2018CDAPinautomaat MakkumAntwoorden
28-06-2018FNPTabedielen boukavels wenningenAntwurden
18-06-2018GroenLinksUitgeprocedeerde asielzoekersAntwoorden
04-06-2018PvdAHoogspanningskabel wijk Stadsfenne/Pasveer SneekAntwoorden
29-05-2018VVDLegacy LF2018Antwoorden
29-05-2018FNPStân fan saken Tinga SnitsAntwurden
28-05-2018FNPKommunikaasjeAntwurden
28-05-2018FNPGrûntransaksje De Poel KoudumAntwurden
19-04-2018FNPFUMOAntwurden
14-05-2018FNPBeskerming kultuerhistoarysk lânskipselemintAntwurden
06-04-2018CDABouwverkeer Nij Hiddum HouwAntwoordenOverzichtskaart werkwegen en windturbines
05-04-2018FNPGymsealen doarpshuzenAntwurden
04-04-2018FNPJongeren en ûnderwiis PGBAntwurden
04-04-2018FNPSportfersjenning LSCAntwurden
03-04-2018CDA,VVD, PvdA, GroenLinks, D66,
FNP
Staat van onderhoud / gebruik IJsselmeerdijkAntwoorden