Contact

Schriftelijke vragen

Hieronder lees je de schriftelijke vragen, die door de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde vraag? Ga dan naar de website van archiefweb.

Schriftelijke vragen

DatumPolitieke partijOnderwerpVraag/AntwoordBijlagen
29-03-2021CUGniizgasAntwurden
28-03-2021GBTLHemelumer HoeveVragen
23-03-2021VVDWijkuitvoeringsplannen - risicoanalyseVragen
22-03-2021FNPBêd en brochjeFraach
05-03-2021FNPDeltaplan voor het NoordenAntwurdenBijlage - Presentatie Studio Bereikbaar Leylijn
23-02-2021VVDAankoop windmolens tbv Gemeentelijk EnergiebedrijfAntwoorden
17-02-2021FNPMienskiplike romte Nij ClaerbergenAntwurden
15-02-2021FNPUtkomsten tasissing rûnom keukens PatynaAntwurden
09-02-2021CDAGymzaal Simon Havinga school Stadsfenne SneekAntwoorden
03-02-2021PvdAHandhaving sociaal domein vervolgvragenTussenantwoord
03-02-2021CDAAanpak herinrichting Ds. L. Touwenlaan MakkumAntwoorden
02-02-2021GBTLBrief dhr. Kenter I website verkiezingenAntwoorden
02-02-2021CDAKindertoeslagaffaireAntwoorden
01-02-2021FNPEvenemintenAntwurden
18-01-2021CDAHerverdeling oever- kadebeheer vaarwegenAntwoorden
14-01-2021FNPFerkearsfeiligens De Himerterleane Burchwert - WytmarsumAntwurden
13-01-2021D66Sneker marktAntwoorden
12-01-2021CDAGevolgen van houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS AntwoordenBijlage I - Gezamenlijke reactie gemeenten
Bijlage II - Reactie Súdwest-Fryslân Houtkoolschets Acute Zorg
07-01-2021PvdABemiddeling bij burenruzieAntwoorden
04-01-2021PvdAHandhaving sociaal domeinAntwoordenBijlage - beleidsregel B024
30-12-2020CDA, D66Verkoop Scoutinggebouw MakkumAntwoorden
15-12-2020GBTLFietspad afsluitdijkTussenantwoord
10-12-2020FNPOankeap wenningen HylpenAntwurden
09-11-2020D66Decentralisatie inburgering AntwoordenBijlage - Startnotitie Veranderopgave Inburgering
06-11-2020VVDProgramma Aardgasvrije WijkenAntwoorden
05-11-2020VVDOnderzoek armoedeval SWFAntwoordenBijlage - Minimascan juli 2020
29-10-2020VVD, CDA, FNPDe Klameare te WorkumAntwoorden
26-10-2020FNPOantaasting leefomjouwing Hiddem-HouwAntwurden
20-10-2020D66Werkplekken voor scholieren en studentenAntwoorden
09-10-2020CDAOud papier inzamelingAntwoorden
08-10-2020SemploniusEmpatecAntwoordenBijlage - presentatie raden Fryslan West
Bijlage - onderzoek Iroko
04-10-2020FNPFerkearsfeiligens Worp Tjaardastraat Snits Antwurden
03-10-2020Semplonius PrecariogeldenAntwoorden
03-10-2020Semplonius BTW zwembad de RolpealAntwoorden
30-09-2020CDAWonen-werken op het bedrijventerrein de Skou HeegAntwoordenBijlage 1 - Kopie van lijst vergunde bedrijven de Skou
Bijlage 2 - kaartje locaties vergunningen
25-09-2020FNPSubsidieverklaring Undernimmersfûns SWF Antwurden
24-09-2020SemploniusAnterieure overeenkomst Sneek-Oppenhuizerweg FlexaterreinAntwoorden
24-09-2020SemploniusVerlening vergunning van rechtswege Weersterweg 6 Makkum Antwoorden
16-09-2020VVDUitbreiding terrassen Antwoorden
28-08-2020PvdAKosten inhuurkrachten in 2019 veel te hoog AntwoordenBijlage 1 - Overzicht tijdelijke formatie 2019-2020
Bijlage 2 - Inhuur 2020
Bijlage 3 - Inhuur 2019
Bijlage 4 - Richtlijn Werving en Selectie
Bijlage 5 - Personeelsmonitor 2019
28-08-2020FNPLC Artikel SinneparkstopAntwurdenBijlage Brief aan Gedeputeerde Staten
20-08-2020FNPSelsbewenningsplichtAntwurden
28-06-2020GroenLinksVoorlichting LHBTI op scholenAntwoorden
04-06-2020PvdAAfvalsturingAntwoorden
20-04-2020FNPNeedsaak oanlis glêsvezel yn Súdwest-FryslânAntwurden
03-04-2020CDAAandacht voor de gevolgen van de Corona crisis voor sportverenigingen en dorpshuizenAntwoordenBijlage - actieve info hoe gaan we om met gemeentelijke subsidies in tijden van corona
Bijlage - Brief maatregelen corona ontmoetingsplaatsen
Bijlage - Brief lobby LvKK
01-04-2020PoieszZijlstraNij YlostinsAntwoorden
01-04-2020PoieszZijlstraVerdwenen monument ZeilsportAntwoorden
24-03-2020PvdAGevolgen coronacrisis voor particulieren en instellingenAntwoordenBijlage I - Gevolgen coronacrisis voor particulieren en instelling
Bijlage II - Gevolgen coronacrisis voor particulieren en instelling
23-03-2020De Wind, GBTLProces besluitvorming Nij YlostinsAntwoordenBijlage - Verslag Gemeentekantoor IJlst SWF
Bijlage - Overzicht van het proces ambtelijke advisering
Bijlage - Vragen Elkien Patyna SWF Nij Ylostins
Bijlage - Memo Patyna toelichting vragen gemeente SWF- Monument
Bijlage - Mailwisseling informatie Patyna
Bijlage - Beantwoording ambtelijke vraag De Wind - experimentele woningbouwprojecten
Bijlage - Lijst experimentele projecten
Bijlage - Wob 3 aanwijsverzoek
Bijlage - Wob 3 - advies monumentencommissie Hus en Hiem
Bijlage - Wob 3 - bijlage bij zienswijze Elkien
Bijlage - Wob 3 - brief aan college namens Elkien en Patyna
Bijlage - Wob 3 - Brief definitief besluit naar belanghebbenden - aanvragers (24-02-20)
Bijlage - Wob 3 - Collegevoorstel en besluit - Nij Ylostins IJlst
Bijlage - Wob 3 - waardestelling gemeente
Bijlage - Wob 3 - waardestelling Heemschut
Bijlage - Wob 3 - zienswijze Elkien
Bijlage - Wob verzoek 3 compleet
18-03-2020GroenLinksInrichting openbare ruimteAntwoorden
18-03-2020CDA, VVD, FNP, PvdA, GBTLToiletten havengebied HindeloopenAntwoorden
09-03-2020CDAVoormalig dorpshuis Elim ScharnegoutumAntwoorden
28-02-2020GroenLinks DeelautoAntwoorden
28-02-2020PoieszZijlstra Oplaadpunten Antwoorden
25-02-2020FNPWenningbehoefteAntwurden
06-02-2020CDASchooldakrevolutieAntwoorden
05-02-2020FNPYnkeap soarchAntwurden
04-02-2020VVDEnergietransitieAntwoorden
31-01-2020CDAVoedselbank Sneek-WymbritseradielAntwoorden
22-01-2020SemploniusExploitatiebijdrage De RolpealAntwoordenBijlage - St. Exploitatie Rolpeal nota detachering
21-01-2020PoieszZijlstra75 jaar vrijAntwoorden