Contact

Schriftelijke vragen

Hieronder lees je de schriftelijke vragen, die door de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde vraag? Ga dan naar de website van archiefweb.

Schriftelijke vragen

DatumPolitieke partijOnderwerpVraag/AntwoordBijlagen
25-09-2020FNPSubsidieverklaring Undernimmersfûns SWF Fragen
24-09-2020SemploniusAnterieure overeenkomst Sneek-Oppenhuizerweg FlexaterreinVragen
24-09-2020SemploniusVerlening vergunning van rechtswege Weersterweg 6 Makkum Vragen
28-08-2020PvdAKosten inhuurkrachten in 2019 veel te hoog AntwoordenBijlage 1 - Overzicht tijdelijke formatie 2019-2020
Bijlage 2 - Inhuur 2020
Bijlage 3 - Inhuur 2019
Bijlage 4 - Richtlijn Werving en Selectie
Bijlage 5 - Personeelsmonitor 2019
28-08-2020FNPLC Artikel SinneparkstopAntwurdenBijlage Brief aan Gedeputeerde Staten
16-09-2020VVDUitbreiding terrassenVragen
20-08-2020FNPSelsbewenningsplichtAntwurden
28-06-2020GroenLinksVoorlichting LHBTI op scholenAntwoorden
04-06-2020PvdAAfvalsturingAntwoorden
20-04-2020FNPNeedsaak oanlis glêsvezel yn Súdwest-FryslânAntwurden
03-04-2020CDAAandacht voor de gevolgen van de Corona crisis voor sportverenigingen en dorpshuizenAntwoordenBijlage - actieve info hoe gaan we om met gemeentelijke subsidies in tijden van corona
Bijlage - Brief maatregelen corona ontmoetingsplaatsen
Bijlage - Brief lobby LvKK
01-04-2020PoieszZijlstraNij YlostinsAntwoorden
01-04-2020PoieszZijlstraVerdwenen monument ZeilsportAntwoorden
24-03-2020PvdAGevolgen coronacrisis voor particulieren en instellingenAntwoordenBijlage I - Gevolgen coronacrisis voor particulieren en instelling
Bijlage II - Gevolgen coronacrisis voor particulieren en instelling
23-03-2020De Wind, GBTLProces besluitvorming Nij YlostinsAntwoordenBijlage - Verslag Gemeentekantoor IJlst SWF
Bijlage - Overzicht van het proces ambtelijke advisering
Bijlage - Vragen Elkien Patyna SWF Nij Ylostins
Bijlage - Memo Patyna toelichting vragen gemeente SWF- Monument
Bijlage - Mailwisseling informatie Patyna
Bijlage - Beantwoording ambtelijke vraag De Wind - experimentele woningbouwprojecten
Bijlage - Lijst experimentele projecten
Bijlage - Wob 3 aanwijsverzoek
Bijlage - Wob 3 - advies monumentencommissie Hus en Hiem
Bijlage - Wob 3 - bijlage bij zienswijze Elkien
Bijlage - Wob 3 - brief aan college namens Elkien en Patyna
Bijlage - Wob 3 - Brief definitief besluit naar belanghebbenden - aanvragers (24-02-20)
Bijlage - Wob 3 - Collegevoorstel en besluit - Nij Ylostins IJlst
Bijlage - Wob 3 - waardestelling gemeente
Bijlage - Wob 3 - waardestelling Heemschut
Bijlage - Wob 3 - zienswijze Elkien
Bijlage - Wob verzoek 3 compleet
18-03-2020GroenLinksInrichting openbare ruimteAntwoorden
18-03-2020CDA, VVD, FNP, PvdA, GBTLToiletten havengebied HindeloopenAntwoorden
09-03-2020CDAVoormalig dorpshuis Elim ScharnegoutumAntwoorden
28-02-2020GroenLinksDeelautoAntwoorden
28-02-2020PoieszZijlstraOplaadpuntenAntwoorden
25-02-2020FNPWenningbehoefteAntwurden
06-02-2020CDASchooldakrevolutieAntwoorden
05-02-2020FNPYnkeap soarchAntwurden
04-02-2020VVDEnergietransitieAntwoorden
31-01-2020CDAVoedselbank Sneek-WymbritseradielAntwoorden
22-01-2020SemploniusExploitatiebijdrage De RolpealAntwoordenBijlage - St. Exploitatie Rolpeal nota detachering
21-01-2020PoieszZijlstra75 jaar vrijAntwoorden
07-11-2019GroenLinksIPPC bedrijvenAntwoorden
28-10-2019GBTLMeebetalen infrastructuur nieuwbouwplannenAntwoorden
24-10-2019D66Klare taal/ ondertiteling raadsvergaderingenAntwoorden
24-10-2019CDABermen N359Antwoorden
23-10-2019FNP, PoieszZijlstraIt brûken fan plestik by evenemintenAntwurden
21-10-2019GBTLConserveren kunst in gemeente SWFAntwoorden
26-09-2019D66Bermbeheer/ bloemrijke bermenAntwoorden
29-08-2019FNPFerpaupering pand beskermd stedsgesicht Warkum Antwurden
30-07-2019PvdAToekomstige mogelijkheden evenementen in gemeentetuin SneekAntwoordenBijlage - Printscreen fietsenstalling
15-07-2019FNPPachtgrûnAntwurden
05-06-2019VVD, PoieszZijlstraLachgasAntwoorden
04-06-2019VVDVervolg vakantieregeling voor minimaAntwoorden
09-05-2019CDAAquaduct BolswardAntwoorden
29-04-2019CDAParkeren bij Mounewetter WitmarsumAntwoorden
03-04-2019CDASporthal bij Simon HavingaschoolAntwoorden
02-04-2019FNP Lokale adviesraad Bolsward en omstrekenAntwurden
22-03-2019PoieszZijlstraAfsluiting fietspad AfsluitdijkAntwoorden
20-03-2019FNP, PvdA, GroenlinksDoarpsbelang Sibrandabuorren Antwurden
16-03-2019CDALeegstand Tichelaarpanden MakkumAntwoorden
14-03-2019CDALocatie HoogspanningsstationAntwoorden
14-03-2019CDAAanpassing bewijslast Wet MilieubeheerAntwoorden
13-03-2019CDALasten en Lusten Windpark Fryslân, aanvullende vragenAntwoorden
11-03-2019Raads-​ en commissieleden De WindHandhaving ParticipatiewetAntwoorden
11-03-2019PvdA, Raads-​ en commissieleden De WindFriese Zorggroep Alliade Antwoorden
11-03-2019VVDBericht in Leeuwarder Courant van 9 maart jl.: ‘Provincie schiet van fraude verdachte hongerstaker te hulp’Antwoorden
11-03-2019VVDEvaluatie vakantieregeling voor minimaAntwoorden
27-02-2019SemploniusWoonvisie en WoononderzoekAntwoorden
26-02-2019CDALasten en lusten Windpark FryslânAntwoorden
26-02-2019Raads-​ en commissieleden PoieszZijlstraAfvalscheidingAntwoorden
26-02-2019FNP, PvdA, GroenlinksBouplan SopremaAntwurden
20-02-2019FNPHifking Frysk Marrenprojekt troch ProvinsjeAntwurden
13-02-2019VVDWachtlijsten KinderbeschermingAntwoorden
21-01-2019FNPGjin fergunning Mijn TafelAntwurden
17-01-2019CDAVoedselbank (Sneek)Antwoorden
16-01-2019FNPHoutstookAntwurdenMemo Houtstook
12-12-2018VVDPolitie inzet horeca SneekAntwoordenPersbericht politie inzet horeca Sneek
25-11-2018VVDWerkeloosheid 50-plussersAntwoorden
17-11-2018SemploniusRondweg Stavoren Antwoorden
17-11-2018SemploniusMuseumbeleid en meer specifiek de harmonisering van de subsidie
aan musea
AntwoordenBijlage bij antwoord-Museumbeleid en subsidie aan musea
27-10-2018CDAResultaatgerichte bekostiging Wmo ondersteuningAntwoorden
26-10-2018GemeenteBelangen-
Totaal Lokaal
Verkiezingen 2022 voortgangAntwoorden
22-10-2018SemploniusAts Bonningha wandelpad WarnsAntwoorden