Bouwhistorisch onderzoek

Heb je een omgevingsvergunning aangevraagd voor de restauratie- of verbouw van je monument en is er weinig bekend over de geschiedenis van dit pand? Dan kan een bouwhistorisch onderzoek nodig zijn voordat de gemeente de juiste beslissing kan nemen over een restauratie en/of verbouwing. Dit bouwhistorische onderzoek maakt dan verplicht deel uit van je aanvraag.

Het terugbrengen van onderdelen in een beschermd dorps- of stadsgezicht moet gebaseerd zijn op historische gegevens. Daarom is hiervoor soms ook een bouwhistorische onderzoek nodig. Denk hierbij aan oude stoepen, uithangborden, muurschilderingen, hijsbalken, gevelindelingen, etc.

Arum vervallen gevel bouwhistorisch onderzoek

Veelgestelde vragen

Ben je van plan om een ingrijpende verbouwing aan jouw monument te laten doen? Of misschien een onderdeel in beschermd dorps- of stadsgezicht laten herstellen? Laat je dan vooraf door het team Erfgoed adviseren over de noodzaak van een bouwhistorische onderzoek en wat dan het beste tijdstip is om een bouwhistorisch onderzoek in te plannen.

Kies voor het onderzoek een bureau met voldoende kennis en aantoonbare ervaring. Deze bureaus vind je op de website van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici en de website van de stichting Bouwhistorie Nederland. De bouwhistoricus moet werken volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek 2009. Het team Erfgoed van de gemeente kan je hierbij adviseren.

Om te voorkomen dat kostbare bouwgeschiedenis en historische elementen bij een verbouw of restauratie verloren gaan is het belangrijk dat je bij bouw- en verbouwplannen van een monument rekening houdt met deze zaken.

In een bouwhistorisch onderzoek wordt de bouwgeschiedenis in kaart gebracht en worden alle monumentale- en historische elementen van jouw monument opgenomen. Het onderzoek is dan ook zeker handig als handleiding bij je de verbouw- of herstelplannen. Zo helpt het onderzoek bij het vinden van antwoorden op vragen als: kan ik deze muur doorbreken? Waar kan de nieuwe trap worden geplaatst? Kan dit poortje weg? Bovendien kan een bouwhistorisch onderzoek voorkomen dat je tijdens de uitvoering van de restauratie voor onaangename verrassingen komt te staan. Tijdens het onderzoek komen ook niet eerder opgemerkte constructieve- of monumentale bijzonderheden aan het licht.

Als we zonder bouwhistorisch onderzoek de aanvraag niet kunnen beoordelen, dan kunnen we ook de aanvraag niet verder behandelen. De aanvraag kan dan ‘niet-ontvankelijk’ worden verklaard. Ook kunnen de werkzaamheden flinke vertraging oplopen als de Monumentencommissie tijdens de beoordeling van je plan je alsnog verzoekt om de bouwhistorische informatie.

Dit onderzoek moet je altijd zelf betalen. Vraag een offerte aan bij meerdere gespecialiseerde onderzoeksbureaus. De verschillen kunnen groot zijn. Soms kan je voor de kosten van het onderzoek een subsidie aanvragen.

Zie ook