Waardevol gebied

Bij werkzaamheden in gebieden met bijvoorbeeld landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische waarden heb je mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘aanleg’ nodig.

Voorbeelden van eventueel vergunningplichtige werkzaamheden:

  • wegen of paden aanleggen
  • sloten (ver)graven of dempen
  • bomen planten
  • diepploegen
  • grond ophogen of afgraven

Wil je zelf bekijken of er een vergunning nodig is?

Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl Via de knop “Plannen zoeken” kom je in het viewer-scherm waar je links bovenaan je adres kan intypen.  Selecteer je adres en de bijbehorende plannen worden in de linker kolom getoond. Klik op het meest recente bestemmingsplan.

Heeft het perceel een dubbelbestemming (bijv. landschapsverkaveling of archeologie) klik hierop en bekijk de regels onder het kopje ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’.

Let op: soms zit er in de hoofdbestemming ook nog een artikel die gaat over de vergunningplichtige activiteiten voor activiteit aanleg.

Waarom is een omgevingsvergunning nodig?

De afwisselende landschapstypen vormen samen een uniek en veelzijdig landschap met veel cultuurhistorisch of archeologische waarde. Met de omgevingsvergunning onderzoeken we of jouw werkzaamheden de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast. Ook letten we erop dat je werk past in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan).

Betreft het een gebied waar archeologische resten in de bodem kunnen zitten? Dan ben je soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek te laten doen. Of dit onderzoek verplicht is lees je op de pagina archeologisch onderzoek.

Meerdere toestemmingen tegelijk aanvragen

Als je een pad gaat aanleggen, kan je bijvoorbeeld ook een vergunning nodig hebben om bomen te kappen en grond afgraven. Met de omgevingsvergunning regel je dit allemaal in één keer.

Heb je een vergunning nodig? Dan kun je die gelijk aanvragen bij het Omgevingsloket. Voor meer info en veel gestelde vragen over vergunningen ga je naar Omgevingsvergunning.

Andere info over monumenten

Lees hier alles over een bouwhistorisch onderzoek.

Lees hier alles over duurzame aanpassingen.

Lees hier alles over subsidie en restauratie.

Lees hier alles over archeologie.

Lees hier alles over het verbouwen van een monument.

Lees hier alles over cultureel erfgoed.