Waardevol gebied

Bij werkzaamheden in gebieden met bijvoorbeeld landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische waarden waarbij de grond dieper dan 40 cm wordt verstoord of afgegraven, is mogelijk een omgevingsvergunning verreist.

Voorbeelden van eventueel vergunningplichtige werkzaamheden:

  • bouwen
  • (gedeeltelijke) sloop in beschermde stads- en dorpsgezichten
  • wegen of paden aanleggen
  • sloten (ver)graven of dempen
  • bomen planten
  • diepploegen
  • grond ophogen of afgraven

Wil je zelf bekijken of er een vergunning nodig is?

Zoek op ruimtelijkeplannen.nl voor de meest recente bestemmingsplan. Heeft het perceel een dubbelbestemming (bijv. landschapsverkaveling of archeologie) klik hierop en bekijk de regels die voor dat gebied gelden.

Meer informatie lees je op de pagina's bestemmingsplan.

Let op: soms zit er in de hoofdbestemming ook nog een artikel die gaat over de vergunningplichtige activiteiten voor activiteit aanleg.

Waarom is een omgevingsvergunning nodig?

De afwisselende landschapstypen vormen samen een uniek en veelzijdig landschap met veel cultuurhistorisch of archeologische waarde. Met de omgevingsvergunning onderzoeken we of jouw werkzaamheden de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast. Ook letten we erop dat je werk past in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan).

Betreft het een gebied waar archeologische resten in de bodem kunnen zitten? Dan ben je soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek te laten doen. Of dit onderzoek verplicht is lees je op de pagina archeologisch onderzoek.

Meerdere toestemmingen tegelijk aanvragen

Als je een pad gaat aanleggen, kan je bijvoorbeeld ook een vergunning nodig hebben om bomen te kappen en grond afgraven. Met de omgevingsvergunning regel je dit allemaal in één keer.

Heb je een vergunning nodig? Dan kun je die gelijk aanvragen bij het Omgevingsloket. Voor meer info en veel gestelde vragen over vergunningen ga je naar Omgevingsvergunning.

Zie ook