Contact

Raadscommissies

De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Er zijn 3 raadscommissies. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar. Elke raadscommissie wordt voorgezeten door één van de raadsleden. Hieronder lees je meer over de raadscommissies.

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
 • Monumentenzorg;
 • Vergunningverlening;
 • Verkeer en Vervoer;
 • Openbare werken;
 • Duurzaamheid;
 • Water;
 • Recreatie en toerisme.

Voorzitter

 • Mevrouw Corrie Bergstra-Veldhuis (FNP)

Leden

 • De heer Arjen Doedel (CDA)
 • Mevrouw Anneke Koster-Klijnstra (CDA)
 • De heer Theunis de Vries (CDA)
 • De heer Johan Langbroek (PvdA)
 • De heer Pieter Jan Scholtanus (PvdA)
 • De heer Sicco Rypma (FNP)
 • De heer Tsjerk Bouwhuis (FNP)
 • De heer Simon de Witte (VVD)
 • Mevrouw Carla van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)
 • De heer Thomas van Dijk (GroenLinks)
 • De heer Gert Schouwstra (ChristenUnie)
 • De heer Bauke van Dijk (D66)
 • De heer Fried Didden (De Wind)
 • De heer Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
 • Mevrouw Rinske Poiesz-Zijlstra (PoieszZijlstra)
 • De heer Pieter Greidanus (Greidanus)

Boarger en Mienskip (BM)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Kernenbeleid;
 • Leefbaarheidsprojecten;
 • Sociale zaken, werk en zorg;
 • Onderwijs;
 • Jeugdbeleid;
 • Cultuur;
 • Frysk.

Voorzitter

Mevrouw Djoke de Jong (PvdA)

Leden

 • Mevrouw Samantha Joustra (CDA)
 • De heer Johan Steenbeek (CDA)
 • Mevrouw Marianne Poelman (PvdA)
 • Mevrouw Paula van der Veer (PvdA)
 • Mevrouw Trijntje Albada (FNP)
 • Mevrouw Jikkie Ruiter-Postma (FNP)
 • Mevrouw Lianne van der Wal (VVD)
 • De heer Rowdy van der Veen (GroenLinks)
 • Mevrouw Monique Hendriksen (D66)
 • De heer Fried Didden (De Wind)
 • De heer Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
 • De heer Matthijs de Vries (CU)
 • De heer Peter Walinga (GBTL)
 • Mevrouw Rinske Poiesz-Zijlstra (PoieszZijlstra)
 • De heer Pieter Greidanus (Greidanus)

Bestjoer en Finânsjes (BF)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën;
 • Lokale lastendruk;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Communicatie;
 • Dienstverlening;
 • Regionale aangelegenheden;
 • Intergemeentelijke samenwerking;
 • Brandweer;
 • Economische Zaken;
 • Grondzaken;
 • Handhaving en toezicht;
 • Burger en bestuur.

Voorzitter

Mevrouw Petra van den Akker (CDA)

Leden

 • Mevrouw Uilkje Attema-de Groot (CDA)
 • De heer Douwe Attema (CDA)
 • De heer Pieter de Vries (CDA)
 • Mevrouw Djoke de Jong (PvdA)
 • De heer Johan Feenstra (PvdA)
 • De heer Hielke Bandstra (VVD)
 • Mevrouw Debbie Kruit (VVD)
 • De heer Douwe Blom (FNP)
 • De heer Bertus Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)
 • Mevrouw Angeline Kerver (GroenLinks)
 • Mevrouw Geartsje Horjus-Vos (ChristenUnie)
 • De heer Fried Didden (De Wind)
 • De heer Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
 • De heer Tjalling Wiersma (PoieszZijlstra)
 • Mevrouw Marieke Vellinga (D66)
 • De heer Pieter Greidanus (Greidanus)