Raadscommissies

De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Er zijn 3 raadscommissies. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar. Elke raadscommissie wordt voorgezeten door één van de raadsleden. Hieronder lees je meer over de raadscommissies.

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
 • Monumentenzorg;
 • Vergunningverlening;
 • Verkeer en Vervoer;
 • Openbare werken;
 • Duurzaamheid;
 • Water.

Voorzitter

 • Mevrouw Corrie Bergstra-Veldhuis (FNP)

Leden

 • De heer Jan Flikkema (PvdA)
 • De heer Pier Visser (PvdA)
 • De heer Theunis de Vries (CDA)
 • De heer Arjen Doedel (CDA)
 • De heer Haye Ketelaar (CDA)
 • De heer Tsjerk Bouwhuis (FNP)
 • De heer Rene van der Leij (FNP)
 • De heer Simon de Witte (VVD)
 • Mevrouw Carla van der Hoek (GBTL)
 • De heer Luuk Adema (D66)
 • Mevrouw Jacoline Engelmoer (NIEUW SOCIAAL)
 • De heer Menno de Vries (Volkspartij in Nederlands Belang)
 • De heer Edwin Cnossen (GROENLINKS)
 • De heer Geartje Horjus (ChristenUnie)
 • De heer Barry Bibo (Forum voor Democratie)
 • De heer Pieter Jan Scholtanus (Mooi SWF)

Boarger en Mienskip (BM)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Kernenbeleid;
 • Leefbaarheidsprojecten;
 • Sociale zaken, werk en zorg;
 • Onderwijs;
 • Jeugdbeleid;
 • Cultuur;
 • Frysk.

Voorzitter

 • Mevrouw Paula van der Veer (PvdA)

Leden

 • Mevrouw Aagje Bouwhuis (PvdA)
 • Mevrouw Marijke Roskam (PvdA)
 • Mevrouw Piety van der Veer (PvdA)
 • Mevrouw Uilkje Attema (CDA)
 • De heer Jos de Boer (CDA)
 • Mevrouw Thea Hoekstra-Vleer (FNP)
 • Mevrouw Jikkie Ruiter-Postma (FNP)
 • De heer Richard Dijk (VVD)
 • De heer Sjoerd Hettinga (GBTL)
 • De heer Ludwin Hiemstra (D66)
 • De heer Thomas Kroon (NIEUW SOCIAAL)
 • Mevrouw Alletta Stienstra (Volkspartij in Nederlands Belang)
 • Mevrouw Linda Pool (GROENLINKS)
 • De heer Johannes van der Wal (ChristenUnie)
 • De heer Keimpe Jaspers (Forum voor Democratie)
 • De heer Pieter Jan Scholtanus (Mooi SWF)

Bestjoer en Finânsjes (BF)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën;
 • Lokale lastendruk;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Communicatie;
 • Dienstverlening;
 • Regionale aangelegenheden;
 • Intergemeentelijke samenwerking;
 • Brandweer;
 • Economische Zaken;
 • Grondzaken;
 • Handhaving en toezicht;
 • Burger en bestuur;
 • Recreatie en toerisme.

Voorzitter

 • Mevrouw Lianne van der Wal (VVD)

Leden

 • De heer Johan Feenstra (PvdA)
 • De heer Mark Konst (PvdA)
 • De heer Karel Lever (CDA)
 • De heer Bob van der Werf (CDA)
 • De heer Douwe Blom (FNP)
 • De heer Jelle van Netten (FNP)
 • Mevrouw Debbie Kruit (VVD)
 • De heer Peter Walinga (GBTL)
 • Mevrouw Mare de Vries (D66)
 • De heer Pieter Greidanus (NIEUW SOCIAAL)
 • De heer Cees Riezebos (Volkspartij in Nederlands Belang)
 • Mevrouw Idske Koopmans-Douma (GROENLINKS)
 • Mevrouw Geartsje Horjus-Vos (ChristenUnie)
 • De heer Hylke Jellema (Forum voor Democratie)
 • De heer Pieter Jan Scholtanus (Mooi SWF)

Zie ook