Vergaderschema

De raad en de raadscommissies hebben vaste vergadermomenten. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het Bestjoershûs. Hieronder lees je meer over de vergaderschema’s in 2023.

Gemeenteraad

 • 9 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 22 juni
 • 18 juli (extra)
 • 20 juli
 • 28 september
 • 2 november
 • 23 november
 • 21 december

Raadsbrede commissie

 • 3 juli

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

 • 28 maart
 • 18 april
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Commissie Boarger en Mienskip

 • 22 februari
 • 29 maart
 • 19 april
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Commissie Bestjoer en Finânsjes

 • 23 februari
 • 30 maart
 • 20 april
 • 8 juni
 • 6 juli
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Langetermijnagenda

In de Langetermijnagenda (planning raadsvoorstellen + planning actieve informatie) vind je de onderwerpen die de komende periode worden behandeld. Dit is geen definitieve planning. Onderwerpen kunnen niet of op een andere datum worden behandeld.