Vergaderschema.

De raad en de raadscommissies hebben vaste vergadermomenten.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het Bestjoershûs.

Raadzaal

Gemeenteraad

2019

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 4 april
 • 9 mei
 • 6 juni | Jaarrekening/kadernota
 • 4 juli (eventuele uitloop op 11 juli)
 • 3 oktober
 • 14 november | Programmabegroting
 • 21 november
 • 19 december

Raadsbrede commissie

2019

 • 16 mei | Kadernota
 • 31 oktober | Programmabegroting

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

2019

 • 19 maart
 • 23 april
 • 21 mei
 • 18 juni
 • 17 september
 • 5 november
 • 3 december

Commissie Boarger en Mienskip

2019

 • 18 maart
 • 24 april
 • 22 mei
 • 19 juni
 • 18 september
 • 6 november
 • 4 december

Commissie Bestjoer en Finânsjes

2019

 • 21 maart
 • 25 april
 • 20 mei
 • 20 juni
 • 19 september
 • 7 november
 • 2 december

Langetermijnagenda

In de Langetermijnagenda (planning raadsvoorstellen + planning actieve informaties) vind je de onderwerpen die de komende periode door de gemeenteraad worden behandeld. Dit is geen definitieve planning. Onderwerpen kunnen niet of op een andere datum worden behandeld.