Vergaderschema

De raad en de raadscommissies hebben vaste vergadermomenten. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het Bestjoershûs. Hieronder lees je meer over de vergaderschema’s.

Gemeenteraad

2022

 • 31 mei
 • 7 juli
 • 12 juli
 • 14 juli
 • 29 september
 • 10 november
 • 17 november
 • 22 december

Raadsbrede commissie

2022

 • 23 juni

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

2022

 • 28 juni
 • 13 september
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 6 december

Commissie Boarger en Mienskip

2022

 • 29 juni
 • 14 september
 • 26 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Commissie Bestjoer en Finânsjes

2022

 • 30 juni
 • 15 september
 • 27 oktober
 • 3 november
 • 8 december

Langetermijnagenda

In de Langetermijnagenda (planning raadsvoorstellen + planning actieve informatie) vind je de onderwerpen die de komende periode door de gemeenteraad worden behandeld. Dit is geen definitieve planning. Onderwerpen kunnen niet of op een andere datum worden behandeld.