Vergaderschema

De raad en de raadscommissies hebben vaste vergadermomenten. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het Bestjoershûs. Hieronder lees je meer over de vergaderschema’s.

Gemeenteraad

2022

 • 22 december

2023

 • 2 februari
 • 9 februari (extra)
 • 9 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 22 juni
 • 18 juli (extra)
 • 20 juli
 • 28 september
 • 2 november
 • 23 november
 • 21 december

Raadsbrede commissie

2022

 • geen vergaderingen

2023

 • 3 juli

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

2022

 • 6 december

2023

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 28 maart
 • 18 april
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Commissie Boarger en Mienskip

2022

 • 7 december

2023

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 29 maart
 • 19 april
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Commissie Bestjoer en Finânsjes

2022

 • 8 december

2023

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 30 maart
 • 20 april
 • 8 juni
 • 6 juli
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Langetermijnagenda

In de Langetermijnagenda (planning raadsvoorstellen + planning actieve informatie) vind je de onderwerpen die de komende periode worden behandeld. Dit is geen definitieve planning. Onderwerpen kunnen niet of op een andere datum worden behandeld.