Hindeloopen

Voor Hindeloopen zijn er 2 locaties gevonden waar we nieuwe woningen willen bouwen. Deze locaties gaan we op de korte termijn verder uitwerken. Het gaat om de locaties: ‘Speeltuin’ en ‘Yndijk’.

Lees meer >

Sneek – Tijdelijke woningen

Op het voormalig manegeterrein maken we plaats voor 150 tijdelijke woningen voor onder andere starters en mensen die al langer wachten op een huurwoning.

Lees meer >

Sneek – Woonwagenpark fase 2

Bij de woonwagenlocatie aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek worden 14 standplaatsen gerealiseerd. Bewoners van de woonwagenlocatie hebben zelf het initiatief genomen voor de tweede fase.

Lees meer >

Scharnegoutum Noord

We gaan in de plannen voor Scharnegoutum Noord uit van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en innovatieve woon- en bouwconcepten.

Lees meer >
Plangebied

Bolsward-Oost

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 14,5 hectare grond aangekocht in Bolsward Oost. Doel is om hier (uiteindelijk) 200 woningen te bouwen; een mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen.

Lees meer >

Easterein – Branjewâl

Projectontwikkelaar Buro Kok uit Bolsward heeft een plan ingediend voor de bouw van twee vrijstaande en drie geschakelde woningen op de locatie van het oude pompstation (achter de Skoallestrjitte) in Easterein.

Lees meer >