Sneek – Woonwagenpark fase 2

Bij de woonwagenlocatie aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek worden 14 standplaatsen gerealiseerd. Bewoners van de woonwagenlocatie hebben zelf het initiatief genomen voor de tweede fase.

Lees meer >

Scharnegoutum Noord

We gaan in de plannen voor Scharnegoutum Noord uit van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en innovatieve woon- en bouwconcepten.

Lees meer >
Plangebied

Bolsward-Oost

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 14,5 hectare grond aangekocht in Bolsward Oost. Doel is om hier (uiteindelijk) 200 woningen te bouwen; een mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen.

Lees meer >

Oosthem – Ald Rien 2

In het noordelijke deel van Oosthem en ten westen van de Alde Rien wordt de nieuwbouwwijk Ald Rien gerealiseerd.

Lees meer >

Woudsend – it Skar 2

Er liggen plannen voor de ontwikkeling van woningbouwplan It Skar 2 in Woudsend. In het plan wordt uitgegaan van circa 45 woningen op een grondgebied van zo’n 3 hectare. 

Lees meer >

Workum Zuid

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft tot en met medio 2024 het recht op eerste koop van een perceel landbouwgrond (8,7 ha) in Workum Zuid.

Lees meer >