Hindeloopen

Voor Hindeloopen zijn er 2 locaties gevonden waar we nieuwe woningen willen bouwen. Deze locaties gaan we op de korte termijn verder uitwerken. Het gaat om de locaties: ‘Speeltuin’ en ‘Yndijk’.

Lees meer >

Sneek – Tijdelijke woningen

Op het voormalig manegeterrein maken we plaats voor 150 tijdelijke woningen voor onder andere starters en mensen die al langer wachten op een huurwoning.

Lees meer >

Sneek – Woonwagenpark fase 2

Bij de woonwagenlocatie aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek worden 14 standplaatsen gerealiseerd. Bewoners van de woonwagenlocatie hebben zelf het initiatief genomen voor de tweede fase.

Lees meer >

Scharnegoutum Noord

We gaan in de plannen voor Scharnegoutum Noord uit van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en innovatieve woon- en bouwconcepten.

Lees meer >
Plangebied

Bolsward-Oost

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 14,5 hectare grond aangekocht in Bolsward Oost. Doel is om hier (uiteindelijk) 200 woningen te bouwen; een mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen.

Lees meer >

Oosthem – Ald Rien 2

In het noordelijke deel van Oosthem en ten westen van de Alde Rien wordt de nieuwbouwwijk Ald Rien gerealiseerd.

Lees meer >