Bijdrageregeling minima en Kindpakket

Kom je rond van een inkomen op bijstandsniveau of zit je daar net iets boven. Dan is het mogelijk om de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket aan te vragen. Je kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld kosten voor een internetabonnement, sport of culturele activiteiten.

Een onderdeel van deze regeling is het Kindpakket, speciaal voor kinderen. Met het Kindpakket kun je bijvoorbeeld zwemlessen of een laptop aanvragen.

Wanneer kan ik de minimaregeling aanvragen?

Je kun de bijdrageregeling voor het kalenderjaar 2022 tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Kom je rond van de bijstandsnorm, of zit je daar net iets boven? Dan is het mogelijk om de bijdrageregeling minima aan te vragen. Je moet wel onder de inkomensgrens blijven die voor jou geldt.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2022)
Burgerlijke staat Leeftijd Bedrag
Gehuwd en samenwonend Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd € 1.888,84
Gehuwd en samenwonend Vanaf de pensioenleeftijd € 1.992,43
Alleenstaande ouder Tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.699.96
Alleenstaande ouder Vanaf de pensioenleeftijd € 1.793,18
Alleenstaand Tussen 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.322,18
Alleenstaand Vanaf de pensioenleeftijd € 1.470,80
Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 459,47
Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 746,03
Alleenstaande (ouder) 18 tot en met 20 jaar € 326,42
Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 652,85
Gehuwd en samenwonend (met kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 1.030,62

Zit je onder de inkomensgrens die voor jou geldt? Dan kun je de minimaregeling aanvragen.

Hoe vraag ik de minimaregeling aan?

Voor de aanvraag heb je, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ onderaan deze pagina. Lukt het je niet om het formulier in te vullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Zodra alles geregeld is, gaan we voor je aan de slag. Je hoort dan binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan lees je in de brief welke bijdragen en vergoedingen je ontvangt. Het bedrag staat binnen 2 weken op je rekening.

Het is ook mogelijk om de Bijdrageregeling Minima en Kindpakket aan te vragen zonder DigiD, namelijk met een papieren formulier. Hieronder vind je het aanvraagformulier dat je kunt printen en invullen. Wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de vraag flink langer duurt dan bij de afhandeling van een digitaal formulier (met DigiD).

Wanneer je denkt recht te hebben en je wilt snel je geld ontvangen, kies er dan voor om de aanvraag Digitaal in te dienen. Lukt het Digitaal aanvragen niet? Dan kun je bij diverse instanties terecht voor hulp, bijvoorbeeld bij de Papierwinkel.

Je kunt de bijdrageregeling minima over het kalenderjaar 2022 aanvragen (pdf):

Veelgestelde vragen

Wil je een aanvraag doen? Dan moet je een aantal documenten opsturen.

 • Kopie van je inkomensbewijzen, zoals loonspecificatie, pensioenspecificatie, uitkeringsspecificatie of alimentatiebewijs.
 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Kopie van je bankafschrift/bankpas waar het IBAN op staat.

Ben je ondernemer? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig.

 • Meest recente jaarrekening.
 • Meest recente belastingaanslag.

Wil je een aanvraag  doen voor een laptop voor school? Stuur dan het volgende document op.

 • Kopie inschrijving school.

Er zijn verschillende soorten toeslagen en aftrekposten waar je misschien gebruik van kunt maken. Kijk eens bij de Belastingdienst.

Ja, wanneer je aflost op je schulden én er daarnaast sprake is van:

 • een minnelijke schuldsanering (MSNP) of;
 • wettelijke schuldsanering (WSNP) of;
 • van een executoriaal beslag op je inkomen,

waardoor je besteedbaar inkomen minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met besteedbaar netto inkomen bedoelen we:

 • het netto maandinkomen dat, na aflossing van schulden, overblijft voor de kosten van levensonderhoud. Zoals woonkosten, kosten van gas, water en licht, verzekeringen, persoonlijke verzorging, boodschappen, etc.

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van.

Je kunt hier de bewijsstukken uploaden.

Wanneer je op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar (wij noemen dat ook wel peiljaar) niet staat ingeschreven in onze gemeente, kun je de bijdrageregeling minima én kindpakket niet aanvragen. Voor de zwemlessen (onderdeel kindpakket) wordt van deze regel afgeweken.

Daarnaast is de regeling niet voor:

 • mensen boven de genoemde inkomensgrenzen;
 • studenten die studiefinanciering krijgen;
 • mensen die gedwongen opgenomen zijn in een instelling;
 • mensen zonder een geldige verblijfsvergunning.

De bijdrageregeling minima kun je niet overal voor gebruiken. Je krijgt alleen vergoeding voor:

 • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop of een theatervoorstelling;
 • Kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals een muziekinstrument of sport- en zwemkleding;
 • Een internet-, krant- of televisieabonnement;
 • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort;
 • Kosten voor het openbaar vervoer.

Daarnaast is het mogelijk om voor je kinderen (tot en met 17 jaar) die op het voortgezet onderwijs of het mbo zitten een laptop aan te vragen. Per gezin heb je recht op 1 laptop per 3 jaar.

Zijn je kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud? Dan kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. Dit geldt voor diploma A, B en/of C. Je hebt wel eerst toestemming voor nodig.

Voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. Voor aanvang van de eerste zwemles moet je altijd toestemming van de gemeente vragen. Je ontvangt een toekenningsbrief (beschikking), met deze brief kunt je jouw kind inschrijven voor zwemles. Alleen dan kan je kind gratis naar zwemles. Het zwembad brengt de kosten bij ons in rekening. Wij vergoeden de inschrijf- en administratiekosten, zwemles, afzwemmen en het diploma.

Je betaalt het vervoer van en naar het zwembad zelf.

Je kind kan zwemles nemen bij:

 • De Rolpeal (Workum)
 • Mounewetter (Witmarsum)
 • Vitaloo (Bolsward)
 • It Rak (Sneek)
 • Splash (Sneek)
 • De Dolfijn (Bolsward)
 • De Klomp (Wommels)
 • Zwemschool Hindeloopen (Hindeloopen en Stavoren)
 • Zwemschool Dorien (Koudum).

Met de bijdrage van het Kindpakket kun je ook zwemspullen kopen.

Ja, je kind(eren) kunnen alleen in aanmerking komen voor zwemlessen, wanneer ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan, onder andere inkomen onder 120% van de bijstandsnorm. Jij en je kinderen komen niet in aanmerking voor de bijdrageregeling minima en/of de vergoeding voor de laptop.

Wij kiezen een laptop uit en zorgt ervoor dat kinderen met de laptop hun schoolopdrachten kunnen maken. Je kunt de laptop dus niet zelf kiezen. Het is niet mogelijk om een iPad aan te vragen, voor het maken van schoolopdrachten zijn de mogelijkheden van een laptop namelijk groter dan van een iPad. Je kunt contact opnemen met school over de ouderbijdrage voor een iPad.

Per gezin heb je recht op 1 laptop per 3 jaar.

Je krijgt als volwassene maximaal € 121 per jaar vergoed. Heb je een kind onder de 18 jaar? Dan krijg je een maximale vergoeding van € 342 per jaar.

Daarnaast kun je nog een vergoeding voor zwemlessen en/of een laptop ontvangen.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de bijdrageregeling, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.