Bijdrageregeling minima en Kindpakket

Bijdrageregeling minima en Kindpakket

Kom je rond van een inkomen op bijstandsniveau? Of zit je daar net iets boven? Dan is het mogelijk om de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket aan te vragen. Lees de informatie op deze pagina en de veelgestelde vragen goed door.

Je kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld kosten voor een internetabonnement, sport of culturele activiteiten.

Een onderdeel van deze regeling is het Kindpakket, speciaal voor kinderen. Met het Kindpakket kun je bijvoorbeeld zwemlessen of een laptop aanvragen.

Wil je weten of jij recht hebt op deze of andere regelingen?

De minimaregeling digitaal aanvragen

De minimaregeling vraag je digitaal aan door het formulier in te vullen. Voor de aanvraag heb je je DigiD-inloggegevens en een aantal andere gegevens nodig. Welke gegevens dit zijn lees je onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ onderaan deze pagina.

Je vraagt de bijdrageregeling voor het kalenderjaar 2024 aan tot en met 31 december 2024.

Een digitale aanvraag gaat sneller. Wil je toch liever de aanvraag via een papieren formulier doen? Je vindt een papieren versie onder de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Upload hier de bewijsstukken.

Hulp bij het aanvragen?

Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan contact op met SWF Tichtby of bel 14 0515. Er zijn ook instanties die je verder kunnen helpen zoals de Stipepunten of steunpunt UGS.

Na het versturen van de aanvraag

Je hoort binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan lees je in de brief welke bijdragen en vergoedingen je ontvangt. In de brief schrijven we ook hoelang je bewijsstukken moet bewaren. Wij kunnen namelijk nog een steekproef doen. Een steekproef betekent dat we achteraf bekijken of alles wat je hebt ingevuld wel klopt. Het bedrag staat binnen 2 weken op je rekening.

Veelgestelde vragen

Kom je rond van de bijstandsnorm, of zit je daar net iets boven? Dan is het mogelijk om de bijdrageregeling minima aan te vragen. Je moet wel onder de inkomensgrens blijven die voor jou geldt.

We kijken naar je inkomen van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag. Vraag je in maart 2024 aan, dan kijken wij naar je inkomen van februari 2024.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2024)
Burgerlijke staatLeeftijdBedrag
Gehuwd en samenwonendTussen de 21 jaar en pensioenleeftijd€ 2243,05
Gehuwd en samenwonendVanaf de pensioenleeftijd€ 2371,97
Alleenstaande of alleenstaande ouderTussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd€ 1570,14
Alleenstaande of alleenstaande ouderVanaf de pensioenleeftijd€ 1748,22
Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis€ 539,17
Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis€ 868,34
Alleenstaande (ouder)18 tot en met 20 jaar€ 387,64
Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 775,27
Gehuwd en samenwonend (met kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 1223,88

Zit je onder de inkomensgrens die voor jou geldt? Dan kun je de minimaregeling aanvragen.

Wil je een aanvraag doen? Dan moet je een aantal documenten opsturen.

 • Kopie van je inkomensbewijzen, zoals loonspecificatie, pensioenspecificatie, uitkeringsspecificatie of alimentatiebewijs.
 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs). Indien van toepassing ook een kopie van de identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs) van je partner.
 • Kopie van je bankafschrift/bankpas waar het IBAN op staat.

Je hoeft geen inkomensgegevens aan te leveren als:

 • Je een uitkering van de gemeente ontvangt;
 • Een toeslag op grond van de Toeslagenwet van de Belastingdienst ontvangt;
 • Je alleen een AOW uitkering ontvangt (en daarnaast geen pensioen);
 • Je alleen een Wajong uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen);
 • Je alleen een Anw uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen).

Ben je ondernemer? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig.

Een boekhoudverslag van de laatste 3 jaren, voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Vraag je in 2023 aan, dan vragen wij om de boekhoudverslagen van de jaren 2022, 2021 en 2020.

Wil je een aanvraag  doen voor een laptop voor school? Stuur dan het volgende document op.

 • Kopie inschrijving school.

Wil je de Bijdrageregeling Minima en Kindpakket aan te vragen zonder DigiD? Hieronder vind je het aanvraagformulier (pdf) dat je printen en invult. Daarna stuur je het per post naar ons op.

Het adres is:
Gemeente Súdwest-Fryslân
Team IBSD, Cluster Mutaties
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Let op: wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de aanvraag langer dan de afhandeling van een digitaal formulier (met DigiD).

De bijdrage vraag je aan in het kalenderjaar waarin je de kosten hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: heb je de kosten in 2024 gemaakt? Dan moet je de aanvraag ook in 2024 indienen.

Op de datum van de aanvraag moet je vanaf de 1e van de voorgaande maand in de gemeente wonen en staan ingeschreven. Bijvoorbeeld: vraag je de bijdrage aan in november 2024 ? Dan moet je vanaf 1 oktober 2024 in onze gemeente ingeschreven staan.

Neem eens een kijkje bij de Belastingdienst. Er zijn namelijk verschillende soorten toeslagen en aftrekposten waar je misschien gebruik van kunt maken. Vraag je bijvoorbeeld al zorgtoeslag aan? De Belastingdienst vertelt je op welke toeslagen en aftrekposten jij recht hebt.

Ja, wanneer je aflost op je schulden én er daarnaast sprake is van:

 • een minnelijke schuldsanering (MSNP) of;
 • wettelijke schuldsanering (WSNP) of;
 • van een executoriaal beslag op je inkomen,

waardoor je besteedbaar inkomen minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met besteedbaar netto inkomen bedoelen we:

 • het netto maandinkomen dat, na aflossing van schulden, overblijft voor de kosten van levensonderhoud. Zoals woonkosten, kosten van gas, water en licht, verzekeringen, persoonlijke verzorging, boodschappen, etc.

Wanneer je de maand voorafgaand aan de aanvraag (wij noemen dit de peildatum) niet ingeschreven staat in de gemeente, kun je de bijdrageregeling én kindpakket (nog) niet aanvragen.

De regeling is niet voor:

 • mensen boven de genoemde inkomensgrenzen;
 • studenten die studiefinanciering krijgen;
 • mensen die gedwongen opgenomen zijn in een instelling;
 • mensen zonder een geldige verblijfsvergunning.

Het geldbedrag uit de bijdrageregeling minima kun je niet overal voor gebruiken. Je krijgt alleen een vergoeding voor:

 • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop of een theatervoorstelling;
 • Kosten voor het openbaar vervoer naar activiteiten zoals die hierboven staan;
 • Contributie voor sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten;
 • Kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals aanschaf van sportattributen, sport- en zwemkleding of een muziekinstrument;
 • Een internet-, krant- of televisie-abonnement;
 • De aanschaf van een identiteitskaart of paspoort.

Naast het geldbedrag kennen we ook het kindpakket (dit noemen we “een vergoeding in natura”). We hebben in dit pakket twee vergoedingen in natura opgenomen, namelijk:  

 1. Het is mogelijk om voor kinderen tot en met 17 jaar die op het voortgezet onderwijs of het mbo zitten een laptop aan te vragen. Per gezin heb je recht op 1 laptop per 3 jaar.
 2. Zijn je kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud? Dan kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. Dit geldt voor diploma A, B en/of C. Je hebt wel eerst toestemming nodig. Je krijgt dan zelf geen geld, wij maken de vergoeding rechtstreeks aan het zwembad over.

Voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. 

Toestemming

Voor de eerste zwemles moet je altijd toestemming van de gemeente vragen. Je ontvangt een toekenningsbrief (beschikking). Met deze brief schrijf je jouw kind in voor zwemles. Alleen dan kan je kind gratis naar zwemles.

Wij betalen de zwemles

Het zwembad brengt de kosten bij ons in rekening. Wij vergoeden de inschrijf- en administratiekosten, zwemles, afzwemmen en het diploma.

Je betaalt het vervoer van en naar het zwembad zelf. Met de bijdrage van het Kindpakket kun je ook zwemspullen kopen.

Bij welk zwembad zwemles?

Je kind kan zwemles nemen bij:

 • De Rolpeal (Workum)
 • Mounewetter (Witmarsum)
 • Vitaloo (Bolsward)
 • It Rak (Sneek)
 • Splash (Sneek)
 • De Klomp (Wommels)
 • Zwemschool Hindeloopen (Hindeloopen en Stavoren)
 • Zwemschool Dorien (Koudum).

Ben je later dat 1 januari in onze gemeente komen wonen?

Je kind(eren) komt dan ook in aanmerking komen voor zwemlessen. Ja moet wel voldoen aan de andere voorwaarden. Jij en je kinderen komen dit jaar niet in aanmerking voor de bijdrageregeling minima en/of de vergoeding voor de laptop.

Voor de laptops geldt het volgende:

 • Wij kiezen de laptop uit. De laptop moet geschikt zijn voor het maken van schoolopdrachten.
 • De laptop is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan.
 • Per gezin geven wij 1 keer per 3 jaar een laptop voor een kind die naar het voortgezet onderwijs gaat.
 • Het is niet mogelijk om een iPad of tablet aan te vragen.

Je krijgt als volwassene maximaal € 125 per jaar vergoed.
Heb je een kind onder de 18 jaar of heb je een pleegkind waarvoor je geen pleegzorgvergoeding krijgt? Dan krijg je een maximale vergoeding van € 350 per jaar.

Daarnaast kun je nog een vergoeding voor zwemlessen en/of een laptop ontvangen.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de bijdrageregeling, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Meer informatie over het Kindpakket

Bekijk dit filmpje over het Kindpakket:

Zie ook