Bijdrageregeling minima en Kindpakket

Kom je rond van een inkomen op bijstandsniveau of zit je daar net iets boven. Dan is het mogelijk om de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket aan te vragen. Je kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld kosten voor een internetabonnement, sport of culturele activiteiten.

Een onderdeel van deze regeling is het Kindpakket, speciaal voor kinderen. Met het Kindpakket kun je bijvoorbeeld zwemlessen of een laptop aanvragen.

Wanneer kan ik de minimaregeling aanvragen?

Je kunt de bijdrageregeling voor het kalenderjaar 2023 tot en met 31 december 2023 aanvragen.

Kom je rond van de bijstandsnorm, of zit je daar net iets boven? Dan is het mogelijk om de bijdrageregeling minima aan te vragen. Je moet wel onder de inkomensgrens blijven die voor jou geldt.

We kijken naar je inkomen van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag. Vraag je in maart 2023 aan, dan kijken wij naar je inkomen van februari 2023.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 januari 2023)
Burgerlijke staat Leeftijd Bedrag
Gehuwd en samenwonend Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd € 2.049,70
Gehuwd en samenwonend Vanaf de pensioenleeftijd € 2.168,64
Alleenstaande ouder Tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.844,72
Alleenstaande ouder Vanaf de pensioenleeftijd € 1.951,78
Alleenstaand Tussen 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.434,79
Alleenstaand Vanaf de pensioenleeftijd € 1.596,80
Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 457,94
Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 766,72
Alleenstaande (ouder) 18 tot en met 20 jaar € 354,24
Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 708,48
Gehuwd en samenwonend (met kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 1.118,42

Zit je onder de inkomensgrens die voor jou geldt? Dan kun je de minimaregeling aanvragen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor een alleenstaande ouder een andere, lagere norm. De norm voor een alleenstaande ouder is nu nog 90% van de gehuwdennorm. Per 1 januari 2024 is de norm gebaseerd op hoofdstuk 3 uit de Participatiewet en wordt deze 70% van de gehuwdennorm. Dit betekent dat dan de norm van een alleenstaande en alleenstaande ouder vanaf dan gelijk zijn. Voor 2023 geldt dus nog een overgangsrecht.

De minimaregeling digitaal aanvragen

De minimaregeling vraag je digitaal aan door het formulier in te vullen:

Vraag de bijdrage minima en kindpakket aan

Je hoort binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan lees je in de brief welke bijdragen en vergoedingen je ontvangt. In de brief schrijven we ook hoelang je bewijsstukken moet bewaren. Wij kunnen namelijk nog een steekproef doen. Een steekproef betekent dat we achteraf bekijken of alles wat je hebt ingevuld wel klopt. Het bedrag staat binnen 2 weken op je rekening.

Voor de aanvraag heb je, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ onderaan deze pagina.

Hulp bij het aanvragen

Lukt het je niet om het formulier in te vullen?
Kom langs bij SWF Tichtby. Of neem telefonisch contact met ons op via 14 0515.
Wil je langskomen op het gemeentehuis? Maak dan eerst een afspraak.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

De minimaregeling aanvragen via papieren formulier

Het is ook mogelijk om de Bijdrageregeling Minima en Kindpakket aan te vragen zonder DigiD, namelijk met een papieren formulier.

Download het aanvraagformulier Bijdrageregeling Minima en Kindpakket (pdf) om uit te printen.

Wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de vraag flink langer duurt dan een digitale aanvraag met DigiD.

Wanneer je denkt recht te hebben en je wilt snel je geld ontvangen, kies er dan voor om de aanvraag Digitaal in te dienen. Lukt het Digitaal aanvragen niet? Dan kun je bij diverse instanties terecht voor hulp, bijvoorbeeld bij de Papierwinkel.

Veelgestelde vragen

Wil je een aanvraag doen? Dan moet je een aantal documenten opsturen.

 • Kopie van je inkomensbewijzen, zoals loonspecificatie, pensioenspecificatie, uitkeringsspecificatie of alimentatiebewijs.
 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs). Indien van toepassing ook een kopie van de identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs) van je partner.
 • Kopie van je bankafschrift/bankpas waar het IBAN op staat.

Je hoeft geen inkomensgegevens aan te leveren als:

 • Je een uitkering van de gemeente ontvangt;
 • Een toeslag op grond van de Toeslagenwet van de Belastingdienst ontvangt;
 • Je alleen een AOW uitkering ontvangt (en daarnaast geen pensioen);
 • Je alleen een Wajong uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen);
 • Je alleen een Anw uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen).

Ben je ondernemer? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig.

Een boekhoudverslag van de laatste 3 jaren, voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Vraag je in 2023 aan, dan vragen wij om de boekhoudverslagen van de jaren 2022, 2021 en 2020.

Wil je een aanvraag  doen voor een laptop voor school? Stuur dan het volgende document op.

 • Kopie inschrijving school.

De bijdrage vraag je aan in het kalenderjaar waarin je de kosten hebt gemaakt. Heb je de kosten in 2023 gemaakt, dan moet je ook een aanvraag in 2023 indienen.

Op de datum van de aanvraag moet je vanaf de 1e van de voorgaande maand in de gemeente wonen en staan ingeschreven. Vraag je de bijdrage aan in maart 2023? Dan moet je vanaf 1 februari 2023 in onze gemeente ingeschreven staan.

Er zijn verschillende soorten toeslagen en aftrekposten waar je misschien gebruik van kunt maken. Kijk eens bij de Belastingdienst.

Ja, wanneer je aflost op je schulden én er daarnaast sprake is van:

 • een minnelijke schuldsanering (MSNP) of;
 • wettelijke schuldsanering (WSNP) of;
 • van een executoriaal beslag op je inkomen,

waardoor je besteedbaar inkomen minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met besteedbaar netto inkomen bedoelen we:

 • het netto maandinkomen dat, na aflossing van schulden, overblijft voor de kosten van levensonderhoud. Zoals woonkosten, kosten van gas, water en licht, verzekeringen, persoonlijke verzorging, boodschappen, etc.

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van.

Je kunt hier de bewijsstukken uploaden.

Wanneer je de maand voorafgaand aan de aanvraag (wij noemen dit de peildatum) niet ingeschreven staat in de gemeente, kun je de bijdrageregeling én kindpakket (nog) niet aanvragen.

De regeling is niet voor:

 • mensen boven de genoemde inkomensgrenzen;
 • studenten die studiefinanciering krijgen;
 • mensen die gedwongen opgenomen zijn in een instelling;
 • mensen zonder een geldige verblijfsvergunning.

Het geldbedrag uit de bijdrageregeling minima kun je niet overal voor gebruiken. Je krijgt alleen een vergoeding voor:

 • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop of een theatervoorstelling;
 • Kosten voor het openbaar vervoer naar activiteiten zoals die hierboven staan;
 • Contributie voor sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten;
 • Kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals aanschaf van sportattributen, sport- en zwemkleding of een muziekinstrument;
 • Een internet-, krant- of televisie-abonnement;
 • De aanschaf van een identiteitskaart of paspoort.

Naast het geldbedrag kennen we ook het kindpakket (dit noemen we “een vergoeding in natura”). We hebben in dit pakket twee vergoedingen in natura opgenomen, namelijk:  

 1. Het is mogelijk om voor kinderen (tot en met 17 jaar) die op het voortgezet onderwijs of het mbo zitten een laptop aan te vragen. Per gezin heb je recht op 1 laptop per 3 jaar.
 2. Zijn je kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud? Dan kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. Dit geldt voor diploma A, B en/of C. Je hebt wel eerst toestemming voor nodig. Je krijgt dan zelf geen geld, wij maken de vergoeding rechtstreeks aan het zwembad over.

Voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar kun je een vergoeding voor zwemles en afzwemmen krijgen. Voor aanvang van de eerste zwemles moet je altijd toestemming van de gemeente vragen. Je ontvangt een toekenningsbrief (beschikking), met deze brief kunt je jouw kind inschrijven voor zwemles. Alleen dan kan je kind gratis naar zwemles. Het zwembad brengt de kosten bij ons in rekening. Wij vergoeden de inschrijf- en administratiekosten, zwemles, afzwemmen en het diploma.

Je betaalt het vervoer van en naar het zwembad zelf.

Je kind kan zwemles nemen bij:

 • De Rolpeal (Workum)
 • Mounewetter (Witmarsum)
 • Vitaloo (Bolsward)
 • It Rak (Sneek)
 • Splash (Sneek)
 • De Klomp (Wommels)
 • Zwemschool Hindeloopen (Hindeloopen en Stavoren)
 • Zwemschool Dorien (Koudum).

Met de bijdrage van het Kindpakket kun je ook zwemspullen kopen.

Ja, je kind(eren) kunnen alleen in aanmerking komen voor zwemlessen, wanneer ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan, onder andere inkomen onder 120% van de bijstandsnorm. Jij en je kinderen komen niet in aanmerking voor de bijdrageregeling minima en/of de vergoeding voor de laptop.

De laptop die wij verstrekken is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan. Per gezin geven wij 1 keer per 3 jaar een laptop voor een kind die naar het voortgezet onderwijs gaat.

Wij kiezen een laptop uit die geschikt is voor je kind om de schoolopdrachten te kunnen maken. Je kunt de laptop zelf dus niet kiezen. Het is ook niet mogelijk om een iPad/Tablet aan te vragen; voor het maken van schoolopdrachten zijn de mogelijkheden van een laptop veel groter dan die van een iPad/Tablet. Je kunt contact opnemen met de school over de ouderbijdrage voor een iPad.

Je krijgt als volwassene maximaal € 125 per jaar vergoed. Heb je een ten laste komend kind onder de 18 jaar of heb je een pleegkind waarvoor je geen pleegzorgvergoeding krijgt? Dan krijg je een maximale vergoeding van € 350 per jaar.

Daarnaast kun je nog een vergoeding voor zwemlessen en/of een laptop ontvangen.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de bijdrageregeling, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Zie ook