Uitkering

Uitkering

Heb je een laag inkomen? En kun je wel wat financiële hulp gebruiken? Misschien heb je wel recht op een bijstandsuitkering. Hiermee proberen wij je financieel te ondersteunen.

Heb je meer dan 26 weken gewerkt? Dan moet je eerst een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV.

Wil je weten of jij recht hebt op deze of andere regelingen?

Bijstandsuitkering

Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

Wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in via onderstaande knop. Het aanvragen gaat via het UWV Werkbedrijf.

Je hebt voor de aanvraag een aantal gegevens, documenten en je DigiD nodig.

Vraag bijstandsuitkering aan

Lukt het niet om een uitkering aan te vragen? Neem dan contact op met het UWV Werkbedrijf.

Woon je samen en heb je allebei een uitkering nodig? Ook dan kun je terecht bij het UWV Werkbedrijf.

Na het versturen van de aanvraag

Heb je een bijstandsuitkering bij het UWV aangevraagd? Dan zorgen wij voor de verdere afhandeling. Aan de hand van jouw woonsituatie, inkomen en mogelijke schulden kijken wij of je recht hebt op een uitkering.

Wij nodigen je uit voor een intakegesprek. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden. Als alles is geregeld, gaan we voor je aan de slag. Je hoort binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Heb je een uitkering (PW, BBZ, IOAW of IOAZ) en daarnaast inkomen uit werk? Dan kan het volgende voor jou van toepassing zijn.

Ga je minder uren werken of verlies je je baan? Dan moet je een WW-uitkering aanvragen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Je hebt recht op een WW-uitkering als je:

 • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als je werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • 5 uur of meer van je arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
 • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd (wekeneis). Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering.
 • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als je zelf ontslag neemt, heb je alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Je kunt de WW-uitkering aanvragen via: www.werk.nl.
Het UWV Werkbedrijf behandelt jouw aanvraag.

Vragen en antwoorden over het aanvragen van een uitkering

Vragen en antwoorden over jouw uitkering

Veelgestelde vragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit, je komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland of je hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • Je woont of verblijft in Nederland;
 • Je hebt geen of weinig inkomen;
 • Je kunt geen andere uitkering krijgen, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • Ben je alleenstaand? Dan mag je vermogen niet hoger zijn dan € 7.575;
 • Ben je een alleenstaande ouder, getrouwd of heb je een samenlevingscontract? Dan mag je vermogen niet hoger zijn dan € 15.150;
 • Heb je meer dan € 63.900 aan eigen vermogen in je woning zitten? Dan kun je mogelijk de bijstandsuitkering krijgen als lening;
 • Je hebt recht op een bijstandsuitkering. Dit kan niet als je in de gevangenis zit.

Ben je nog geen 27 jaar? Dan moet je na je aanvraag eerst 28 dagen actief op zoek naar werk of een opleiding. Lukt dit niet? Rond dan je aanvraag na die 28 dagen af.

Wij betalen de PW-, IOAW en IOAZ-uitkeringen op de volgende momenten uit:

2024 - Betaaldata PW-, Bbz-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen
Maand waarover de uitkering wordt betaaldDatum waarop je een wijzigings- of inkomstenformulier moet inleverenUitbetaaldag uitkering
februari 202420 februari29 februari
maart 202420 maart29 maart
april 202419 april30 april
mei 202420 mei31 mei
juni 202419 juni28 juni
juli 202422 juli31 juli
augustus 202420 augustus30 augustus
september 202418 september27 september
oktober 202421 oktober31 oktober
november 202420 november29 november
december 202417 december31 december

In het overzicht zie je ook op welke datum wij het inkomstenformulier en/of het wijzigingsformulier moeten ontvangen. De uitkering staat meestal ’s middags na 14.00 uur op je rekening. Bij sommige banken ontvang je de uitkering een dag later. Het vakantiegeld krijg je tegelijk met de uitkering van de maand mei.

In onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden van uitkeringsnormen.

Uitkeringsbedrag inclusief vakantiegeld (januari 2024)
Burgerlijke staatLeeftijdBedrag
Gehuwd en samenwonend zonder kostendelende medebewonersTussen de 21 jaar en pensioenleeftijd€ 1.834,04
Alleenstaande (ouder) zonder kostendelende medebewonersTussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd€ 1.283,83
Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 448,51
Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 727,31
Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 633,88
Gehuwd en samenwonend (met kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 1.000,69

Wat je feitelijk op je bankrekening krijgt hangt af van je leeftijd, je gezinssituatie, je (eventuele) inkomen en mogelijke uitzonderingen (denk bijv. aan een inkomstenvrijlating).

De uitkering is altijd een aanvulling op bestaande inkomsten. Ontvang je bijvoorbeeld alimentatie, krijg je heffingskortingen, heb je een andere uitkering of heb je inkomsten uit werk? Dan wordt dit aangevuld tot het bedrag van jouw uitkering. De inkomsten uit werk worden in zijn geheel verrekend, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.

In de normenlijst van 1 januari 2024 staan een aantal normen, maar ook een aantal mogelijke vrijlatingen.

Via het inkomstenformulier geef je iedere maand jouw inkomsten door aan ons. Doe dit voor de vastgestelde datum. Op deze manier kunnen wij jouw uitkering op tijd uitbetalen. Het inkomstenformulier zit in de informatiemap. Wanneer je een inkomstenformulier bij ons inlevert ontvang je automatisch een nieuw inkomstenformulier. Deze wordt thuisgestuurd. Ben je jouw inkomstenformulier kwijt? Vraag dan een nieuwe aan. Dit kan je telefonische regelen via het algemene telefoonnummer.

Ontvang je een bijstandsuitkering, zoals PW (Participatiewet), IOAW, IOAZ of Bbz? Dan sturen wij ieder jaar een jaaropgave. Hierop zie je hoeveel bijstand je het afgelopen jaar van ons kreeg. Wij sturen deze gegevens ook naar de Belastingdienst. Zo kunnen zij je inkomstenbelasting en de hoogte van je studiefinanciering en toeslagen berekenen. Heb je voor april nog geen jaaropgave ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Verandert je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door een geboorte, scheiding of verhuizing? Geef dit dan voor de inleverdatum aan ons door via het wijzigingsformulier. Is je inkomen veranderd en verdien je bijvoorbeeld meer? Geef ook dat op tijd aan ons door via het digitale inkomstenformulier. Voor het formulier heb je je DigiD nodig. Vergeet ook niet om je loon- of uitkeringsgegevens toe te voegen. Vaak moet je bewijsstukken toevoegen aan je digitale aanvraag. Sla deze documenten daarom op als een pdf-, jpg-, jpeg-, gif-, tiff-, png- of als een bmp-bestand. Lukt het je niet om digitaal het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van het toegestuurde inkomstenformulier. Dit inkomstenformulier lever je in bij het gemeenteloket. Je kunt het formulier ook via de post opsturen aan ons team Administratie en Beheer.

Ontvang je van ons een uitkering en ga je op vakantie? Meld dit dan van tevoren, ook als je in Nederland blijft. Je geeft je vakantie aan ons door via het wijzigingsformulier.

Werk je niet mee aan jouw re-integratie of pleeg je fraude? Dan kunnen wij jouw uitkering verlagen of stopzetten. Ook kunnen wij een boete geven. Ga je op vakantie zonder dit aan ons door te geven? Ook dan kun je een boete krijgen.

Heb je van je werkgever nog geen loonstroken ontvangen? Zet dan achterop het wijzigingsformulier het gewerkte aantal uren en een schatting van je loon. Wij schatten dan eerst de hoogte van de uitkering. Als je de loonstroken hebt ontvangen, stuur je ze op naar ons. Wij kijken dan of we je uitkering moeten aanpassen.

In de verkorte normenlijst 2024 vind je de meest voorkomende normen die wij uitkeren. Ook vind je in dit overzicht de maximale hoogte van het vakantiegeld, maar ook de bijdragen die wij mogen vrijlaten (dus niet korten) op je uitkering.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de uitkering, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Wil jij weten wat jouw rechten en plichten zijn als je een uitkering hebt of wil aanvragen?
Meer informatie lees je op de website van het Nibud. Onderwerpen over geld worden hier op een eenvoudige manier uitgelegd. Zelfs in verschillende talen.

Zie ook