Contact

Nieuws

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief .

Jeugdketen dicht vanaf 11 december

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft besloten dat vanaf 11 december alle jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân dicht moeten blijven. De reden hiervoor is dat in onze gemeente het aantal coronabesmettingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar toeneemt. Keten kunnen hierbij een brandhaard vormen.

Lees meer >

Funderingsloket Fryslân van start

Het Funderingsloket helpt woningeigenaren uit het Friese veenweidegebied om funderingsschade te melden. Ook kunnen zij informatie krijgen over de stappen die zij kunnen zetten om een fundering te laten onderzoeken en zo nodig te herstellen.

Lees meer >

Súdwest-Fryslân vervangt bestrating door groen

De gemeente vervangt de komende jaren diverse tegel- en klinkerpaden door groenstroken. Het gaat om bestrating die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door meer groen te creëren speelt de gemeente in op het veranderende klimaat.

Lees meer >

Vogelgriep

In Fryslân worden momenteel veel dode vogels gevonden, ook in onze gemeente. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Vind je een dode vogel? Raak deze dan niet aan. Wat je wel moet doen, lees je op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Lees meer >

Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteams

De medewerkers van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân krijgen een mooi rapportcijfer voor hun steun aan inwoners bij vragen over hulp in de huishouding, de opvoeding van kinderen, geld, werk en inkomen. De inwoners waarderen deze ondersteuning met een gemiddelde van 7,8.

Lees meer >

Súdwest-Fryslân zoekt plannenmakers voor voormalige school Wommels

Súdwest-Fryslân zoekt kopers die een passend plan hebben voor het voormalige schoolgebouw van het Bogerman aan de Walperterwei in Wommels. De gemeente en Doarpsbelang Wommels zien het liefst dat op deze plek woningen komen voor starters (jongeren).

Lees meer >