Klipperkade vernieuwd met ruimte voor meer groen

Gepubliceerd op in Nieuws, Duurzaam.

De Klipperkade in Sneek heeft in de afgelopen maanden een hele nieuwe uitstraling gekregen. De kade en walbeschoeiing van de binnenhaven zijn vernieuwd. Daarnaast zijn er gazons en fleurige vaste plantenborders met nieuwe bomen aangelegd.

Wethouder Henk de Boer: “Mei it fergrienen fan de Klipperkade is sa 'n 40% fan de oanwêzige bestrjitting fuorthelle. Neist it opkreazjen fan de omjouwing soarget de fergriening dêr ek foar de needsaaklike wetterberging, ferkuolling en ferheging fan it bioferskaat.”

“Met het vergroenen van de Klipperkade is ongeveer 40% van de aanwezige bestrating verdwenen. Naast het verfraaien van de omgeving zorgt de vergroening er ook voor de noodzakelijk waterberging, verkoeling en verhoging van de biodiversiteit.”

Walbeschoeiing aangetast en bomen vervangen

De bestaande houten walbeschoeiing was op de waterlijn en aan de bovenzijde behoorlijk aangetast. Hierdoor ontstonden er regelmatig gaten. Vernieuwen van de walbeschoeiing was dus noodzakelijk. Met dit project is direct het groen aan de kade en de kade zelf aangepakt. Zo stond er een dubbele rij bomen dicht langs de walbeschoeiing en midden in de bestrating. De wortels van de bomen groeiden door de beschoeiing en drukten de bestrating omhoog. Deze bomen zijn vervangen door een enkele rij esdoorns.

Samenwerking met bewoners

In samenwerking met de bewoners is een plan gemaakt voor de vernieuwing en vergroening van de Klipperkade. Zo is de kade voorzien van verhoogde plantvakken met daar tussenin houten bankjes. Langs de Houkesloot loopt een wandelstrook. Deze strook is ook bedoeld als calamiteitenroute voor hulpdiensten. De eerste reacties van bewoners en toeristen zijn erg positief. Ze genieten volop van het mooie uitzicht.